Dėl ateities reikia stengtis visiems

Sausio 19 dieną Prienų savivaldybėje lankėsi LR socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ir jo patarėja Kristina Paulikė. Susitikime su ministru dalyvavo Prienų savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, pavaduotojas Algis Marcinkevičius, administracijos direktorius Egidijus Visockas, administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė, savivaldybės tarybos nariai, Socialinės paramos ir Vaiko teisių skyrių darbuotojai, taip pat Jiezno globos namų ir Prienų socialinių paslaugų centro bei Prienų globos namų atstovai.

 

Numatomi struktūros pokyčiai

Niekam ne paslaptis, kad mūsų šalies socialinė sistema „šlubuoja“, daug kur yra spragų, nesusikalbėjimo ir abipusio nesupratimo. Ministras pripažino, kad per savo vadovavimo laiką dar nespėjo aplankyti visų savivaldybių ir susipažinti su situacija, dažniausiai pasitaikančiomis problemomis bei išklausyti pasiūlymus.

L. Kukuraitis paminėjo, kad norint pasiekti geresnių rezultatų reikia dinamiškesnio savivaldybių ir ministerijos bendravimo. Kaip sakė ministras, bus tobulinama socialinės apsaugos ir darbo ministerijos struktūra, įvedama specialisto darbui su savivaldybėmis pareigybė – tas asmuo bus atsakingas už greitesnę ir konkretesnę informaciją. „Komunikacijos ryšiams užmegzti organizuojame susitikimus su savivaldybėse dirbančiais socialinės srities specialistais. Tokiuose susitikimuose galima tiesiogiai išgirsti, ką reikia keisti ir taisyti“, – sakė ministras.

L. Kukuraitis pabrėžė, kad dirbama trimis pagrindinėmis kryptimis: 1) skurdo ir socialinės atskirties mažinimas; 2) vaiko teisių apsaugos stiprinimas; 3) socialinės atsakomybės didinimas.

 

„Dėl ateities turime stengtis visi“

Ministras kalbėjo, kad didelė problema yra darbo užmokestis, kuris didėja labai mažais žingsneliais, o prekių ir paslaugų kainos – dideliais šuoliais. Žmogus savo uždarbį su šeima dažniausiai pravalgo, susimoka už butą ir paslaugas. O kas lieka? Tačiau vidutinis darbo užmokestis šalyje verčia nusivilti ir jaustis labai blogai. Kiekvienas nori uždirbti daugiau, užsitikrinti ateityje didesnę pensiją ar kitas išmokas, tad kova su šešėliu taip pat svarbus akcentas. Kaip sakė L. Kukuraitis, didžiausia problema – per mažas biudžeto surenkamumas. Visi ministrai yra gavę užduotis, tam tikrus namų darbus, kurie užtikrintų, kad kuo daugiau pajamų būtų surenkama, kad nebūtų neapskaitytų pinigų. Dabar, kaip teigė ministras, visi pinigai išėjo skurdo mažinimui – pensijų didinimui ir išmokoms vaikams.

L. Kukuraitis dar kartą akcentavo, kad šalyje yra apie 15 proc. žmonių, nesukaupusių privalomojo darbo stažo, nesumokėjusių mokesčių, o pensijas reikia mokėti visiems. Didelis minusas yra ir pajamų nelygybė, nors daugelis darbingo amžiaus žmonių nori dirbti ir užsidirbti.

Tačiau yra ir tokių žmonių, kurie gyvena iš pašalpų, ilgą laiką nedirba ir net neieško darbo. Kaip juos išjudinti ir paskatinti dirbti? Ministras pažymėjo, kad dabar mažas pajamas gaunantys žmonės jau gali dirbti ir gauti pašalpą, priklausomai nuo vaikų skaičiaus. Pasak ministro, turi būti kitokia pašalpų mokėjimo sistema, toks pašalpų ir atlyginimo santykis, kad jis skatintų žmones dirbti.

 

Turėtų padėti Šeimos stiprinimo įstatymas

L. Kukuraitis sakė, kad iš susidariusios situacijos išeiti turėtų padėti priimtas Šeimos teisių stiprinimo įstatymas. Jame nustatomas šeimos stiprinimas šiose srityse: švietimo ir kultūros, materialinio saugumo užtikrinimo, apsirūpinimo būstu, socialinės paramos ir paslaugų šeimai, šeimos sveikatos, vaiko saugumo šeimoje ir tėvų atsakomybės už vaiko teisių įgyvendinimą. Anot ministro, Vyriausybė turėtų parengti ilgalaikę šeimos stiprinimo programą, kurioje būtų numatytos priemonės, padedančios šeimoms gauti būtiną kompleksinę pagalbą. Šeimos turėtų būti aktyvesnės, pačios dalyvauti kuriant Šeimos tarybas. Vyriausybė savo ruožtu turės nustatyti bazinį paslaugų šeimai paketą, kurio prieinamumą savo teritorijoje užtikrintų visos savivaldybės. Vadinamasis paslaugų šeimai paketas turės užtikrinti šeimai galimybę gauti būtiną pagalbą, orientuotą į šeimos gebėjimą savarankiškai spręsti iškylančias problemas, kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo šeimoje.

Šeimos situacija turėtų būti stiprinama ir teikiant paramą – paramą būstui įsigyti, nepriklausomai nuo pajamų, 15 proc. mažinant būsto kainas. Numatomos ir kitos galimos kompensacijos už būstą. Nuo liepos 1 d. numatoma, kad savivaldybė galėtų išnuomoti būstą, o šeima galėtų į jį įsikelti, nes ne visoms šeimoms gali pavykti sudaryti nuomos sutartį su savininkais.

Parama pinigais (vadinamaisiais vaiko pinigais) irgi yra tam tikra paspirtis sunkiai besiverčiančioms šeimoms, nors ir čia neapsieinama be nesusipratimų ir neteisingų interpretacijų.

Kita ne mažiau svarbi sritis yra paslaugos šeimoms. Dauguma šeimų kenčia nuo priklausomybės ligų, vaikai išgyvena dėl tėvų skyrybų, šalyje nemažėja savižudybių skaičius, o atsiremti nėra į ką. „Šeimos stiprinimo įstatymą turime parengti taip, kad jis paliestų visas šeimas, visus šalies gyventojus. Kai susitarsime, tada ir atsiras visas paslaugų paketas“, – sakė ministras.

 

Dar nepasiruošę visiškai panaikinti vaikų globos namų

Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pastebėjo, kad nelabai sekasi vykdyti vaikų globos namų pertvarką. Dar neatsiranda tiek šeimų, kurios būtų pasirengusios paimti visus svetimus vaikus į savo šeimas, o kartais nesinori vaikų palikti jų įprastinėje aplinkoje (biologinėse šeimose). Vaiko teisių apsaugos skyrius dirba, stengiasi, tačiau rezultatai dar nėra tokie, kokių norėtume. „Gal per greiti vaikų globos namų uždarymo terminai? Mes irgi norėtume greitesnio proceso, bet nepavyksta. Mes irgi norėtume, kad vaikai gyventų ne globos namuose, o šeimomis, kur būtų visai kita atmosfera“, – kalbėjo Prienų savivaldybės meras A. Vaicekauskas.

Ministras reaguodamas į mero pastabą sutiko, kad bendruomeniniai namai, kuriuose gyvena šeimos, yra visai kas kita – tai jau ne „vaiknamis“, o mano, mano šeimos namai. Pasak L. Kukuraičio, globos namai nepatrauklūs ir tuo, kad ten keičiasi darbuotojai, o vaikai, ypač mažesni, labai linkę prisirišti prie auklėtojų, tad išsiskyrimas būna itin skaudus, turint galvoje, kad tokie vaikai dažnai jau būna psichologiškai traumuoti.

Tiek ministras, tiek meras kalbėjo apie galimybę ieškoti globėjų, norinčių paimti vaikus laikinai globai, apie galimybę jiems padėti, padrąsinti ir paskatinti. Pavyzdžiui, jeigu atsirastų norinčių įkurti šeimyną, jiems padėti įsigyti namą.

Pasitaiko ir tokių atvejų, kai po kiek laiko globėjai grąžina vaiką į globos namus. Tai rodo, kad globėjai nebuvo pasirengę tokiam žingsniui, kad nesurado bendros kalbos su vaiku.

Prienų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė paminėjo tokius atvejus, kai vis dar gajus biurokratizmas šeimai įsigyjant namą. Jeigu trūksta 1 kvadratinio metro, atseit tokio būsto pirkti neleidžiama. „Argi savo namuose taip skaičiuojame? Turime lovą, stalą, savo kampelį, ir to užtenka, kad namai būtų namais, jeigu ten yra namų šiluma“, – sakė R. Zablackienė.

Mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius pastebėjo, kad kitose užsienio šalyse, tokiose kaip Vokietija, neskubama naikinti vaikų namų. Kur dėti tokius vaikus, kurių atsisako globėjai, ar susiklosto kitokios sudėtingos situacijos?

Iš tikrųjų, nereikia manyti, kad mūsų šalyje visai neliks vaikų globos namų. Jei ne tokius, kokie yra dabar, tai bent bendruomeninius namus reikia turėti. Juk mūsų vaikus su negalia imasi globoti tik užsieniečiai, mums reikalingi tik sveiki vaikai. Mums reikia ir tokių namų, kur būtų galima apgyvendinti smurtą patiriančias moteris su vaikais, netekusiuosius tėvų globos ir kt.

 

Palaikoma dienos centrų idėja

Siekiant panaikinti vaikų globos namus labai svarbūs yra steigiami vaikų dienos centrai, kur vaikai gali pabūti saugioje aplinkoje, paruošti pamokas ar užsiimti kita popamokine veikla. Dienos centrų darbuotojai dirba ne tik su vaikais, bet ir su jų tėvais, moko socialinių įgūdžių. Tik reikia galvoti ir ieškoti lėšų, kaip padėti dienos centrams, nes akivaizdu, kad jų reikia. Beje, šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė taip pat pritaria ir palaiko idėją stiprinti vaikų dienos centrus. Reikia sutvarkyti jų finansavimo sistemą, kuri neleidžia ramiai dirbti ištisus metus, nes pinigai skiriami tik nuo kovo mėnesio, tad pasibaigus metams kelis mėnesius reikia laukti.

 

Diskusija įvairiais klausimais

Naudodamiesi proga, kad socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis lankosi Prienuose, jam klausimų uždavė ir susitikime dalyvavę socialinės sistemos darbuotojai, ir vadovai.

Prienų socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė pasidžiaugė, kad šiuo metu sprendžiamos problemos dėl socialinių darbuotojų atlyginimų ir darbo apimties, tačiau išlieka problema dėl integralios pagalbos darbuotojų darbo užmokesčio.

Jiezno vaikų globos namų direktorė Jūratė Žukauskienė paminėjo, jog būtų gerai, kad iki 2019 m. globos namuose liktų kuo mažiau vaikų, kad didesnė dalis jų surastų namus, kur jiems bus ne tik geriau, bet ir saugiau. „Tik bijau, kad vaikai nepavėluotų atvykti į vaikų namus, nes tada būna sudėtingesni atvejai, keliamos bylos tėvams dėl labai negerų dalykų tokiose šeimose“, – nuogąstavo direktorė.

Beje, labai trūksta socialinių darbuotojų bei jų padėjėjų, o ypač pasigendama vyrų. Manoma, kad socialiniams darbuotojams keliami per dideli reikalavimai, tarp kurių ir aukštasis išsilavinimas, pedagoginio darbo patirtis…

Prienų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Rasa Olisevičienė kalbėjo apie laukiamus pokyčius ir funkcijų pasidalinimą bei poįstatyminius aktus, kurie reglamentuotų tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

R. Olisevičienė pabrėžė ir globėjų, grąžinančių pasiimtus globoti vaikus, atsakomybę. Per metus pasitaikė jau 4 tokie atvejai. Anot R. Osilevičienės, taip nutinka dėl susiklostančių ar nesusiklostančių santykių su globotiniu. Vaikas – ne žaislas, jis jau turi tam tikros negatyvios patirties ir tam tikrus ne pačius geriausius išgyvenimus.

„Vaikų teises ginantys darbuotojai turi būti stiprūs“, – sakė ministras, išklausęs R. Olisevičienės nuogąstavimus. Anot jo, globėjų klausimas – ne žaidimas ir skaudu, kad tiek daug vaikų grįžta į globos namus. Vadinasi, per mažai mokomi globėjai, jie irgi turėtų ieškoti pagalbos ištikus santykių krizei. Taigi, turime daug dirbti ir investuoti, jeigu norime lygiuotis į tokias šalis kaip Gruzija, Armėnija ar Azerbaidžanas…

Susitikimo metu kalbėta apie perspektyvas steigti privačius globos namus vyresnio amžiaus ar neįgaliems žmonėms arčiau jų gyvenamosios vietos. Yra šalyje pavyzdžių, kai tokiuose bendruomeniniuose namuose dar vykdoma ir kažkokia veikla. Atokesnėse seniūnijose ir kaimuose gyvenantys žmonės neturi galimybių pasinaudoti pačiomis paprasčiausiomis paslaugomis, nes visa infrastruktūra sutelkiama rajono centre, jam atitenka ir visas finansavimas. O taip neturėtų būti.

Ministras paminėjo, kad reikia skatinti tokias iniciatyvas. Jei tik yra galimybės panaudoti nenaudojamas patalpas ar namus, tegul jie virsta globos namais seneliams, vienišiems ir bendrystės norintiems žmonėms. Juk mūsų bendruomenė sensta, vis daugiau žmonių išvyksta iš šalies, palikdami savo artimuosius vienus.

Meras A. Vaicekauskas sakė, kad socialinė atskirtis didėja ir mūsų regione, tačiau yra ir globos namų, ir slaugos specialistų.

Prienų globos namų direktoriaus pavaduotojas Vytas Bujanauskas paminėjo, kad slaugos ligoninės gauna pinigus iš ligonių kasų, o globos namai – ne, nors teikiamos tokios pačios paslaugos.

Ministras L. Kukuraitis atsakydamas į kai kuriuos paklausimus ir gautas pastabas pažymėjo, kad vis dar nesusitariama su sveikatos apsaugos ministru dėl slaugos ir globos įstatymų. Dėl reformų gausos yra problemų, dėl kurių vis dar diskutuoja Sveikatos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, o ligonių kasos nenori dalintis pinigais…

Ministrui buvo užduota klausimų ir dėl atlyginimų kėlimo socialiniams darbuotojams, dėl vaiko pinigų mokėjimo iki 18 metų, dėl globos namų vaikų ateities – kur jiems eiti, kai reikės palikti globos namus? Problemų kyla ir dėl vaikų, ir dėl nuteistųjų, grįžtančių iš įkalinimo vietos bei turinčių priklausomybes. Socialinės sistemos skylėms užlopyti turi būti numatytos tam tikros paslaugos, priimami tam tikri įstatymai.

Po susitikimo savivaldybėje socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis lankėsi Prienų socialinių paslaugų centre.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close