GYVENIMO RETROSPEKTYVOS. Nuo idėjos, tikėjimo iki prasmingų darbų

Kovo 31 d. asociacijai Prienų bendruomenė sukanka dešimt metų. Jubiliejinis bendruomenės renginys vyks balandžio 5 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Kaip bendruomenė keliavo dešimties metų keliu, kalbamės su bendruomenės įkūrėja, buvusia jos pirmininke Loreta Jakinevičiene bei dabartine šios bendruomenės vadove Aukse Grižaite.

 

 

 

Kada kilo mintis įkurti Prienų bendruomenę?

Asociacija Prienų bendruomenė įsteigta 2003 metų kovo 31 dieną. Bendruomenės įkūrimo idėja buvo labai paprasta ir žemiška. Tuomet dirbau Prienų rajono savivaldybės švietimo skyriuje. Su šio skyriaus vedėja R. Juocevičiene, kolegėmis L. Raugevičiene, R. Koklevgičiene bei su dabartine Švietimo centro vadove D. Stankevičiene bei  specialiste O. Radzdvilavičiene daug dirbome prie įvairių edukacinių projektų. Tuo metu ypatingai didelis dėmesys buvo skiriamas jaunimo kūrybinių iniciatyvų skatinimui. Šių altruistinių idėjų įkvėptos ir sukūrėme asociaciją. Tai buvo metai, kai Lietuvos kaimuose kūrėsi pirmosios bendruomenės. Kodėl mes kūrėme bendruomenę mieste, kai finansuojamos buvo tik kaimo bendruomenės? Įvertinus dešimties metų veiklos rezultatus, galiu drąsiai sakyti, kad Prienų bendruomenė buvo įkurta ne finansinių iniciatyvų vedina, bet pagrįsta Tikėjimu, jog be jokio atlygio galima padaryti labai daug. Raktas į gerų darbų skrynią yra kiekvieno, prisidėjusio prie šios veiklos, širdyje bei mintyse.

 

Kokie buvo Prienų bendruomenės žingsniai?

Labai atsargūs ir pamatuoti. Pirmiausia pasirengėme įstatus ir įregistravome bendruomenę kaip juridinį vienetą. Vėliau numatėme pagrindines veiklos kryptis: bendruomeniškumo ugdymą, bendradarbiavimą ir partnerystę su įvairias socialiniais partneriais, jaunimo iniciatyvų skatinimą, socialinę, edukacinę, kultūrinę, sportinę veiklą, projektinę veiklą, atstovavimą valdžios institucijose.

Pirmasis darbas – bendruomeniškumo idėjomis tikinčios komandos sukūrimas bei projektų rašymas ir įgyvendinimas. Taip ir gimė pirmieji kartu su Prienų rajono  moksleivių klubu, Švietimo centru parengti projektai: Jaunimo veiklos finansavimo, ,,Prie močiutės skrynios su visa šeimyna“, „Savivalda, prisijunk ir tu“. Paminėtina ir labai svarbu, jog įsijungėme į projektą ,,Nedelsk“. Kartu su šio projekto koordinatore Prienų krašte, gerosios valios ambasadore Laimute Raugevičiene organizavome pirmuosius bėgimo maratonus, vėliau krūtų patikras, kitas akcijas.

 

Kaip toliau buvo plėtojama bendruomeninė veikla?

Bendruomeninė veikla buvo plėtojama kartu su įvairias socialiniais partneriais. Mums buvo svarbu, kad žmonės galėtų patys rinktis veiklas, generuoti įvairias idėjas. Per dešimtmetį įgyvendinta daugiau nei trisdešimt įvairių projektų. Į projektinę veiklą buvo įtraukti įvairių grupių, skirtingo amžiaus žmonės. Pasitelkus socialinius partnerius,  projektai buvo įgyvendinami įvairiose srityse: švietimo, kultūros, gamtosaugos, sporto,  socialinėje ir kt. Džiugu, kad daug projektų tapo neatsiejama miesto gyvenimo dalimi, jie sėkmingai vykdomi ir dabar. Tai projektai: „Kalėdų miestas“, „Kalėdų žvaigždė“, „Abipus Nemuno“, akcija „Parama ir atjauta“. Norėčiau išskirti ir bendruomenės Vaikų dienos užimtumo centro veiklą bei jo vykdomus projektus.

Tačiau bendruomenė neapsiribojo vien tik įvairia projektine veikla. Kartu su Ukmergės bei Trakų bendruomenėmis parengtas kreipimasis į LR Prezidentę, LR Vyriausybę dėl šilumos sutarties nutraukimo su Prienų energija. Parengtas kreipimasis bei inicijuotas susitikimas su tuometiniu LR Sveikatos ministru bei Seimo pirmininke dėl sveikatos įstaigų reformos. Atsižvelgiant į smulkiųjų verslininkų interesus, buvo parengtas kreipimasis į Prienų rajono savivaldybę dėl autobusų stoties reorganizavimo. Taip pat buvo tarpininkauta įvedant elektrą Žaliojoje g. Prienuose. Bendruomenės atstovai deleguojami į Prienų savivaldybės tarybos Etikos komisiją. Kiekvienais metais aktyviai įsijungiama į sportinę veiklą. Kiekvienais metais dalyvaujame Prienų rajono bendruomenių sportinėse žaidynėse, tarpininkavome merginų krepšinio komandos „Aušra“ startuose. Bendruomenės iniciatyva, minint Valstybės dieną, pirmą kartą Prienuose buvo sugiedota „Tautiška giesmė“.

 

Kas buvo sunkiausia per tuos veiklos metus?

Buvo nelengva suburti gerą komandą, kurios idėjomis patikėtų Prienų miesto gyventojai. Buvome vieni iš pirmųjų, todėl buvo sunku paaiškinti, kad egzistuoja ir neatlyginama altruistinė veikla, kad yra žmonių, kuriems svarbus mūsų miestas, svarbi jo ateitis.

Lietuvoje miesto bendruomenių yra labai mažai. Dažniausiai jos veikia tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Rajonų centruose bendruomenių praktiškai nėra. Todėl džiaugiuosi, kad Prienų mieste bendruomenė gyvuoja jau dešimt metų. Ir ne tik gyvuoja, ja tiki žmonės, o jos darbai kalba patys už save.

 

Ar žmonės aktyviai dalyvauja bendruomeninėje veikloje?

Sunku nubrėžti ribą tarp aktyvumo ir pasyvumo. Bendruomeninė veikla, mano manymu, nėra matuojama jokiais matais, nes niekuomet nežinosi ribos, kiek turi atlikti darbų. Tai nėra pinigų ar pažadų dalybos. Ši  veikla yra ir formali, ir neformali.  Džiaugiuosi, kad per tą laikotarpį pavyko suburti bendruomenės aktyvą, kuris jau pats buria apie save žmones, prisidedančius prie bendruomeninės veiklos. Norėčiau paminėti pačius aktyviausius bendruomenės narius, kurie stovėjo prie jos ištakų: R. Juocevičienė, I. Stasytienė, Z. Kuzminskienė, A.Garmuvienė, V. Zdanienė,  R.Koklevičienė, L. Aleknavičienė, Z. Davidavičienė, A. Vasilauskienė, A.Jurašienė, D. Stankevičienė,  O. Radzvilavičienė, D. Dainauskienė, I. Bražiūnienė, V. Petrušienė, O. Mieldažienė, I. ir K. Drižilauskai, L.Šileikienė, V. Bražukaitienė, daug kitų ir, be abejo, dabartinė bendruomenės pirmininkė A. Grižaitė.

 

Darbas bendruomenėje – tai visuomeninė veikla, už kurią atlygis tik nuoširdus „ačiū“, pasakytas, o kartais ir nepasakytas žmonių, dėl kurių stengiesi. Tai ir įvairūs renginiai savaitgaliais bei švenčių dienomis. Ar niekada nekilo klausimas: kam aš tai darau?

Jeigu pasakyčiau, kad šis klausimas nekilo, būčiau nenuoširdi ir sau, ir savo šeimai, ir Prienų krašto žmonėms. Būna visokių akimirkų: džiaugiesi, kai pats matai ir kiti mato darbo rezultatus, kai pradėtos veiklos yra tęsiamos ir yra svarbios net ir dabar. Tačiau būna akimirkų, kuomet norisi tiesiog užsimerkti ir nematyti tų žmonių, kuriems galbūt, pasakysiu atvirai, tiesiog neduota suvokti, kas yra bendruomenė ir kas Tu, kaip žmogus, pilietis, joje esi.

 

Ko palinkėtumėte naujajai bendruomenės pirmininkei?

Pirmiausiai palinkėčiau tikėjimo, tvirtybės tęsti pradėtus darbus, o dvidešimties metų jubiliejinę kraitę užpildyti naujomis idėjomis ir prasmingomis veiklomis.

 

Naujoji bendruomenės pirmininkė Auksė Grižaitė – Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus socialinė pedagogė.

Papasakokite apie savo kelią į Prienų bendruomenę.

Nuo 1996 m. dirbu mokykloje, o nuo 2000 m. metų – dar ir socialinį darbą. Socialinio darbo srityje patirtis gana didelė, nes dešimtmetį dirbau VšĮ „Vilties tiltas“ skyriaus vadove, buvau valdybos narė, rengiau programas ir dirbau vadove kasmetinėse tarptautinėse VšĮ „Vilties tiltas“ ir Berlyno „IN VIA-Center“ jaunimo stovyklose. Tik lietuviams vaikams rengiu ir vedu kasmetines stovyklas nuo 1997 metų. Dirbau Lietuvos Caritas programoje „Vaiko orumo išsaugojimas Lietuvoje“ (individualus psichosocialinis darbas su šeima, darbas su tėvų grupėmis). Tai tik keletas veiklų, kurios pamažu atvedė prie Vaikų dienos užimtumo centro kūrimo pamatų. Džiugu tai, jog jis kūrėsi po Prienų bendruomenės „stogu“. Tad nuo 2010 m. aktyviai įsijungiau į Prienų bendruomenės veiklą.

 

Jau beveik metai esate asociacijos Prienų bendruomenė pirmininkė. Kokie buvo tie metai?

Tai buvo pakankamai įdomūs ir darbingi metai. Vykdėme akcijas ir projektus, kurie tęsiami ne vienerius metus. Viena iš prioritetinių sričių tapo darbas su savanoriais. Įkūrėme Prienų bendruomenės savanorių centrą, kuris koordinuoja savanorių veiklą. Buriame savanorius, jiems organizuojamos įvairios edukacinės programos, išvykos. Savanoriai dalyvauja ne tik Vaikų dienos centro veikloje, bet ir organizuojant įvairius bendruomenės renginius, akcijas. Neseniai pradėjome vykdyti projektą „Dienos centruose besilankančių šeimų, patiriančių socialinę atskirtį, intergracija į darbo rinką“.

 

Ar sunku burti žmones bendruomeninei veiklai?

Yra puikus bendruomenės branduolys, kurį subūrė buvusi pirmininkė. Žmonėmis galiu pasitikėti, jie padeda visur ir visada. Džiugina ir socialiniai partneriai bei rėmėjai, kurių dėka mūsų veikla tampa labiau matoma. Dirbti yra gera, nes visuomet jaučiu bendruomenės narių palaikymą, iniciatyvą, pozityvų ir konstruktyvų buvusios bendruomenės pirmininkės požiūrį į socialinės veiklos organizavimą ir plėtojimą bendruomenėje. Komandinio darbo dėka per pastaruosius metus labai sustiprėjo bendruomenės projektinė veikla būtent socialinėje srityje. Džiaugiuosi naujomis patalpomis, dėl kurių teko daug iečių sulaužyti tiek mums, tiek politikams, bei savivaldybės parama jas išlaikant.

 

Kokių turite ateities planų?

Kaip jau minėjau, noriu ir toliau tęsti pradėtus darbus, vykdyti tęstinius bendruomenės projektus. Darbo tikrai labai daug. Gavome Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą vaikų dienos centro veiklai dar trejiems metams, todėl turime idėjų socialinių paslaugų plėtros srityje. Rašome projektus, ieškome rėmėjų ir atviromis širdimis laukiame kiekvieno mūsų miesto bendruomenės nario: ir vaiko, kad apglėbtumėme, ir suaugusiojo, kad sustiprintume ir palydėtumėme, ir savanorio, kad galėtumėme burtis ir bendradarbiauti.

 

Kalbėjosi Diana Krilavičienė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close