„Metų ūkis-2017“ nugalėtojai – Galinių šeima iš Ingavangio kaimo

Prienų kultūros centre vyko ūkininkų šventė „Metų ūkis -2017“, sukvietusi visos savivaldybės ūkininkus jau 24-ąjį kartą.

 

Susirinkusius žemdirbius ir garbius svečius daina „Labas rytas“ pasveikino Prienų kultūros centro vokalinė grupė „Aksomas“.

Pirmas sveikinimo žodį tarė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, linkėdamas gerų artėjančių švenčių, o ateinančiais metais – optimizmo ir kantrybės.

Ūkininkai savivaldybės merui A. Vaicekauskui, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkui Jonui Talmantui ir LR Seimo kaimo reikalų komiteto nariui Vytautui Kamblevičiui iškilmingai įteikė po lietuviškos naminės duonos kepalą.

 

Ūkininkų nerimas ir viltys

Trumpą šventinį pranešimą apie žemės ūkį skaitė Lietuvos ūkininkų sąjungos Prienų skyriaus pirmininkas Martynas Butkevičius.

Pranešimą M. Butkevičius pradėjo liūdna gaida – ūkininkai vis dar skaičiuoja šių metų derliaus nuostolius: kiek liko nenuimta, kiek neapsėta, kiek pasėlių žuvo. Juk žemdirbio darbo rezultatai, anot jo, priklauso ne tik nuo ekonominio vertinimo, bet ir nuo dangaus bei valdžios. O pastaroji nėra labai gerai nusiteikusi žemdirbių atžvilgiu. Pasak M. Butkevičiaus, dar prisimenami pernai tokiame pat suėjime nuskambėję ūkininkų lūkesčiai, kurie buvo siejami su dabar valdžioje esančia Valstiečių-žaliųjų partija. Deja, savųjų nepagailėjo…

Tačiau yra ir džiugių dalykų – štai į ūkininkų kolektyvą įsiliejo visas būrys jaunių, kūrybingų, išsilavinusių jaunųjų ūkininkų, pasiryžusių pakeisti situaciją žemės ūkyje.

„Ateinantys metai turi būti kooperacijos metai. Į priimtas valdžios direktyvas visi žiūri su nepasitikėjimu. Tiesa, tas projektas yra viliojantis, suteikiantis galimybę laikyti daugiau karvių… Mane džiugina, kad ateinanti karta mato visai kitokias perspektyvas“, – sakė M. Butkevičius.

Pirmininkas paminėjo, kad ne kokia padėtis yra natūriniuose ūkiuose, kurie laiko iki 15 karvių. Anot M. Butkevičiaus, trūksta mažų ūkių politikos, nes vyrauja ūkių stambinimas, o mažieji užmirštami.

Pasak M. Butkevičiaus, Žemės ūkio ministerijoje reikia ieškoti resursų, kaip suformuoti žemės ūkio politiką, kad nereikėtų importuoti grūdų iš Rytų. „Kiti metai – iššūkių metai, reikės ūkininkams rinktis ir šnekėtis kaip gerinti situaciją“, – teigė LŪS Prienų skyriaus pirmininkas.

 

„Metų ūkio“ konkurse laimėjo jaunieji ūkininkai

„Metų ūkio“ konkurse dalyvavo 6 ūkininkų ūkiai, padarę didžiausią pažangą per pastaruosius metus. Kaip konkurso dalyviai buvo apdovanoti ūkininkai iš Balbieriškio seniūnijos Uosos kaimo Danutė ir Algis Babrauskai, Veiverių seniūnijos Kuprių kaime ūkininkaujanti ir laikanti ožkas Loreta Mulyginienė ir Veiverių seniūnijos ūkininkai Kristina ir Ramūnas Kapustinskai.

„Metų ūkis 2017“ konkurse pirmąją vietą laimėjo Šilavoto seniūnijoje Ingavangio kaime ūkininkaujantys jauni žmonės Ugnė ir Žilvinas Galiniai, kurių ūkis laikomas didžiausiu ir moderniausiu.

Šilavoto kraštas – Galinių genties tėviškė. Čia ūkininkavo Žilvino seneliai, dabar ūkininkauja ir tėtis. Taigi Žilvinas atstovauja jau trečiai Galinių kartai.

Jiedu su žmona Ugne, atitekėjusia į Ingavangį iš Žagarių kaimo, taip pat ūkininkų šaknis turinčios šeimos, įsikūrė netoli tėvų, bet naujoje vietoje. Tad viskas čia nauja: ir ant senų pamatų išaugusi gyvenamoji troba, ir technikos garažas, ir kiti pastatai.

Žilvinas Galinis yra baigęs Žemės ūkio universitetą, nuolat domisi naujovėmis, lanko seminarus, yra parengęs du projektus ir pasinaudojęs jaunojo ūkininko ir ūkio modernizavimui skirta parama.

Šiandien Žilvinas Galinis dirba 300 ha žemės, 130 ha iš jos – sava, o 170 ha – nuomojama. Jo dirbamuose laukuose auga kviečiai, rapsai, pupos ir kitos grūdinės kultūros.

Antrąją vietą komisija skyrė Pakuonio seniūnijos jaunam ūkininkui Aurimui Lapinskui, dirbančiam 80 ha žemės.

Aurimas Lapinskas dirba per 80 ha žemės, iš jų 60 ha – nuomojama, kita – sava. Jauniausias konkurse dalyvaujantis ūkininkas savo ūkyje augina kviečius, žirnius, mišinius. Pradėjęs savarankiškai ūkininkauti 2008-aisiais, Aurimas visada gali pasitarti ir su tėčiu, patyrusiu ūkininku, nes kol kas jiedu su žmona Malvina dar gyvena tėvų name. Ir mėsinius galvijus auginantis vyresnysis Lapinskas, ir augalininkystei atsidėjęs Aurimas dalinasi bendra technika ir laiko ją kartu, nors ir ankstesnės statybos, bet gerai įrengtuose garažuose.

Trečioji vieta atiteko Jiezno seniūnijos Marginių kaime gyvenančiam ūkininkui Mantui Astrovui.

Kvalifikuotas hidroinžinierius Mantas Astrovas tęsia tėčio įkurto ūkio tradicijas – augina javus ir mėsinius galvijus. Pats jis, kai reikia, vairuoja ir traktorių, ir kombainą, ir, žinoma, automobilį. Ūkyje sukaupta visa reikalinga technika, gerai prižiūrimos ganyklos, problemų nekelia ir privažiavimas prie sodybos bei ūkinių pastatų, kuriuose žiemą laikomi gyvuliai.

Visi prizininkai buvo apdovanoti padėkos raštais ir dovanomis, pirmąją vietą laimėję gavo ir tradicinę medinę statulėlę. „Baltic technika“ atstovas jiems įteikė dovaną – savaitgalio kelionę – pasivažinėjimą su visureigiu „Toyota“.

 

Tik kalbantis galima rasti bendrą kalbą

LŪS Prienų skyriaus vadovui M. Butkevičiui ir Lietuvos pieno asociacijos pirmininkui Jonui Vilioniui už įdėtą triūsą rūpinantis Prienų rajono ūkininkų reikalais dėkojo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas ir jo pavaduotoja Rima Zablackienė. Po to pasisakė LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika, kuris pastebėjo, kad kalbantis visada galima rasti bendrą kalbą ir pasiekti rezultatų. K. Mažeika sakė, jog galima kalbėtis ir diskutuoti dėl aplinkosaugos reikalavimų, kurių, beje, labiau linkę laikytis jauni ūkininkai.

LR Seimo kaimo reikalų komiteto narys Vytautas Kamblevičius žemdirbiams prošvaisčių nežadėjo. Anot jo, kol nebuvo valdžioje Valstiečių-žaliųjų partija, visi tikėjosi teigiamų permainų ir gerų, žemdirbiams palankių įstatymų. Tačiau atėjusi į valdžią partija pažadus pamiršo, pamiršo, ką žadėjo eidama į Seimą. Anot V. Kamblevičiaus, reikėtų sukviesti visos Lietuvos žemdirbių suvažiavimą, kol valdžia visai nenusivažiavo. „Dyzelinas pabrango, SODROS įmokos pabrango, perkam tankus, o žemės ūkiui pagalbos nėra“, – kalbėjo Seimo narys.

 

Žemės trauka – gyvenimo būdas

Šventėje dalyvavęs LR Seimo narys Andrius Palionis sakė: „Lietuvos kaime jaučiasi tvirčiausia lietuvybės dvasia ir giliausia tradicija. Žemės trauka kaime ne tik stipriausiai jaučiama, ji čia – gyvenimo būdas. Dažnai koneveikdami gamtą, prisirišimą, politikus ir patys save, Lietuvos ūkininkai lieka ištikimi realiausiam gyvenimo dėsniui – darbui“, – sakė A. Palionis, dėkodamas ūkininkams už sunkų triūsą, meilę ir atsidavimą žemei.

Laikydamasis tradicijos, jis pasveikino darbščius jaunuosius ūkininkus Kęstutį ir Darių Bartninkus, linkėdamas meilės gimtajai žemei ir gausaus atpildo už kasdienį triūsą į sunkų, bet garbingą pasirinkimą.

LŪS pirmininkas J. Talmantas, nevyniodamas žodžių į vatą, neslėpė nusivylimo naująja valdžia ir jos priimtais įstatymais, kurie apsunkina ir taip nelengvą žemdirbio gyvenimą. Jis samprotavo, kaip jausis tie Seimo nariai, kurie po šios kadencijos grįš iš Seimo, ką jie pasakys, kai bus paklausti žmonių, kodėl apsunkino jų gyvenimą priimtais įstatymais. J. Talmantas įteikė padėką ūkininkui Jonui Burokevičiui.

 

Gausios sveikintojų gretos

Žemdirbius su švente sveikino ir Alytaus aplinkos apsaugo departamento direktoriaus pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, ir Prienų aplinkos apsaugos agentūros vedėjas Česlovas Meržvinskas, linkėdami ir ateityje paisyti aplinkosaugos reikalavimų ir plėtoti ekologinį ūkį.

Sveikindamas žemdirbius su jų švente, Lietuvos pieno asociacijos gamintojų pirmininkas Jonas Vilionis irgi neslėpė apmaudo, kad niekam nereikia Lietuvoje žemės ūkio, nes vis mažėja karvių skaičius, baigiama išnaikinti kiaules, jau nereikia runkelių, jau perkame grūdus… Pasak jo, kuro, trąšų kainos kyla, mokesčiai taip pat kyla, o išmokos mažesnės nei kitose ES šalyse. „Jei kaimas važiuos žemyn, tai nelabai kas eis pirmyn“, – taikliu pasakymu baigė savo kalbą J. Vilionis, pridurdamas, kad teks rinkti parašus dėl išmokų suvienodinimo. Anot jo, turime parodyti vieningumą, nes kurgi mes einam – ar į ES, ar į Aborigenų sąjungą…

Pasveikinti ūkininkų atvyko „Marijampolės pieno konservų“, AB „Lytagros“ atstovai, Nacionalinės mokėjimų agentūros direktorius Erikas Bėrontas, Žemės ūkio rūmų atstovė Aušra Žliobaitė, UAB „Deleval“, „Baltic technika“ atstovai ir kiti partneriai bei rėmėjai, kurie apdovanojo ūkininkus asmeninėmis dovanomis.

Po oficialiosios dalies vyko koncertas, po jo šventė prie gausiai vaišėmis nukrautų stalų. Nors metai buvo ir sunkūs, tačiau mūsų žmonės moka išgyventi, pasidžiaugti tuo, ką turi, pasidalinti su visais ir tikėti, kad kiti metai bus geresni.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close