home Švietimas Įgyvendinti realų pokytį ugdymo(si) procese? Būtinai!

Įgyvendinti realų pokytį ugdymo(si) procese? Būtinai!

Taip atsakytų Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus parengto ir laimėto Erasmus+ programos KA1 projekto „Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas“ dalyviai. Šio projekto įgyvendinimas sukūrė naujas galimybes Prienų rajono mokyklų mokymo(si) kokybei gerinti – sustiprino mokyklų ir visos rajono švietimo sistemos tarptautiškumą ir suteikė geresnes sąlygas asmeninius poreikius ir organizacijos tikslus atitinkančiam kvalifikacijos tobulinimui. 2016–2017 m. 37 Prienų rajono švietimo įstaigų darbuotojai (vadovai, mokytojai) dalyvavo vienos savaitės kvalifikacijos kėlimo kursuose vienoje iš šių šalių: Ispanijoje, Kipre, Italijoje, Čekijoje. 

Siekdamos tobulinti ugdymo(si) kokybę visos projekte dalyvavusios Prienų rajono bendrojo ugdymo (12) ir ikimokyklinio ugdymo (1) mokyklos (iš viso – 13 institucijų) savo 2016–2018 m. strateginiuose planuose prioritetais yra pasirinkusios mokytojų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimą tam tikrais ugdymo(si) kokybės aspektais, iš kurių dažniausi – atskirų mokinių pažanga, mokymo nuostatos ir būdai, mokytojo ir mokinio dialogas. Pageidaujamų ugdymo(si) kokybės pokyčių ketinama siekti per komandinio darbo skatinimą ir lyderystės principų įgyvendinimą. Todėl projekto dalyviai, atsižvelgdami į asmeninius ir su mokyklos strategija susijusius kvalifikacijos tobulinimo poreikius, pasirinko kažkurį vieną iš minėtų aspektų atitinkančius kursus. Visos projekto veiklos, o tuo pačiu ir kvalifikacijos tobulinimo kursai, buvo glaudžiai susiję ne tik su 2016–2018 metų švietimo įstaigų strateginių planų prioritetais, bet ir su Prienų rajono savivaldybės strategijos prioritetu „Išsilavinusios, sveikos ir pažangios bendruomenės plėtra“.

Dar prieš išvykdami į mokymus dalyviai jiems rengėsi iš anksto: atnaujino ir pagilino anglų kalbos žinias kursuose, dalyvavo Švietimo skyriaus organizuotose konsultacinėse dienose. Projekto metu jo dalyviai ne tik mokėsi, bet ir, pritaikydami kvalifikacijos kėlimo kursuose įgytas naujas žinias, savo mokyklose inicijavo pokyčius, gerinančius ugdymo(si) kokybę. Kiekvienas iš mokymų dalyvių parengė kaitos projektą, pagrįstą veiklos tyrimo metodu, ir, pasitelkdamas kolegas, jį įgyvendino. Susirinkę aptarti rezultatus mokyklų vadovai, mokytojai jau galėjo daug kalbėti apie savo patirtį šiuos pokyčius įgyvendinant. Buvo apie ką diskutuoti, nes pokyčių temos aktualios ir labai įvairios, padėjusios spręsti ne vieną švietimo sistemai aktualią problemą – mokytojų įsitraukimas į inovatyvias veiklas, jų vidinė motyvacija veikti komandoje ir kurti mokinius motyvuojančią aplinką, pedagoginių darbuotojų vertinimo tobulinimas siekiant didesnio jų įsitraukimo, iniciatyvumo ir dalyvavimo, tėvų įtraukimas į mokyklos gyvenimą ir jų švietimas, iniciatyvų skatinimas, tėvų ir pedagogų partnerystė, mokytojo ir mokinio bei jų tėvų dialogas, mokinių draugiškumo skatinimo programa, mokinių asmeninė pažanga ir jos į(si)vertinimas, mokyklos nelankymo prevencija, talentingų mokinių atpažinimas, informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas ugdymo procese... Iš viso – 37 naujos, mokymo(si) kokybę tobulinančios, mokyklos kasdienybės patikrintos iniciatyvos.

Todėl, kai kalbama apie tai, kad pedagogams stinga pozityvaus profesionalumo, kad jie nepritaiko praktikoje žinių iš kvalifikacijos tobulinimo renginių ir dėl to ugdymo(si) procese nevyksta pokyčiai, mes, prieniečiai, sakome – netiesa, mūsų mokyklose pokyčiai vyksta. Ir kad šis procesas nenutrūktų, projekto rezultatus jo dalyviai įprasmino rengdami keturias kvalifikacijos tobulinimo programas, atitinkančias lankytus kursus ir integruojančias pokyčių įgyvendinimo patirtis. Švietimo skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko teigimu, „toks projekto veiklų organizavimo modelis nukreipia ne į vienkartinį kvalifikacijos tobulinimą, bet į kolektyvinę tobulėjimo veiklą, sudarančią sąlygas ne tik atskirų švietimo įstaigų, bet ir rajono švietimo sistemos tobulėjimui“. 

Straipsnis atspindi dotacijos Gavėjo, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už straipsnio turinį bei už galimą informacijos panaudojimą. 

 

Renata Pavlavičienė,

Švietimo skyriaus vyr. specialistė,

projekto koordinatorė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close