Paneigė kalbas apie koalicijos griūtį

Iš koalicijos pasitraukus „Keturių“ frakcijai, valdančioji koalicija, kurią dabar sudaro trijų partijų atstovai, išlieka stabili ir tęsia partijų programose numatytus darbus. Tuo neleido suabejoti kovo 18 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos partijų vadų surengtoje spaudos konferencijoje pasisakę skyrių pirmininkai ir daugumos atstovai.

 

Pasak gausiausios Taryboje partijos frakcijos pirmininko Alvydo Vaicekausko, nieko naujo, kad po rinkimų susiformavus koalicijai prasideda kalbos, jog ji keisis ar grius. Anot jo, net ir pasitraukus iš koalicijos vieniems iš partnerių, koalicijoje yra pakankamai Tarybos narių, kad priimtų sprendimus ir sėkmingai dirbtų. Dar ne visi darbai padaryti ir pasitraukti, pasak pirmininko, būtų „griekas“. „Kad ir ginčydamiesi, vis tiek judame į priekį, nes be ginčių negalima priimti sprendimų. Laukia gana daug darbų. Dar tvirtindami biudžetą mes minėjome, jog koalicijos partneriams teks susėti ir priimti taupymo programą, nes tampymas nuo vieno kampo į kitą negelbės, reikia reikšmingų sprendimų“, – teigė A. Vaicekauskas.

Palikti kaimo likimo valioje neketina

Socialdemokratų frakcijos vadovas įsitikinęs, jog šios koalicijos laukia dideli iššūkiai socialinės paramos srityje. „Penkios šalies savivaldybės, kurios ryžosi įgyvendinti pakeitimus socialinėje srityje, parodė visoms, kad socialinę paramą galima tvarkyti kitaip. Nesirengiame skriausti socialiai remtinų žmonių, kuriems reikia paramos, bet yra užauginta piktnaudžiaujančiųjų karta, todėl sistemą reikia keisti iš esmės. Jeigu Seimas pritartų, savivaldybės biudžete turėtume nemažą taupymo rezervą“, – patiktino A. Vaicekauskas. Atsakydamas į opozicijos ir kaimo bendruomenės kritiką dėl nepakankamo dėmesio žemdirbiams, jis neneigė politikų atsakomybės: „Kaimas yra svarbus ir neketiname palikti jo likimo valiai. Ieškosime sąlyčio taškų ir mėginsime problemas spręsti. Manau, jog pasitelkus ir savivaldybės specialistų komandą pavyks darniai padaryti visus likusius darbus.“

„Kuo mažiau partijų valdžioje, tuo stabilesnis darbas“

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus pirmininkas Vytautas Kamblevičius teigė, jog šios partijos frakcija yra viena iš stabiliausių koalicijoje, o kuo mažiau partijų valdžioje, tuo geresnė tvarka ir stabilesnis darbas. Vos ne prieš kiekvieną posėdį sklandančius gandus apie koalicijos žlugimą pirmininkas pavadino sąmoningai drumsčiama ramybe. V. Kamblevičiaus, kaip Seimo nario nuomone, per šiuos dvejus kadencijos metus rajono savivaldybės vadovai daug dirbo ir stengėsi dirbti gerai, nors kai kam iš šalies ir kitaip atrodė. Kiekvienas sprendimas, anot jo, buvo priimamas tik giliai išdiskutavus.

Opozicijos kritiką V. Kamblevičius pavadino kritikavimu dėl kritikavimo, be konkrečių pasiūlymų ir būdų, kaip vieną ar kitą problemą spręsti. Esą, kuris aštriau paliežuvaujantis, tas atrodantis protingesnis. Kaip Seimo nariui, V. Kamblevičiui kelia nerimą padėtis savivaldybės švietimo sektoriuje. Jo nuomone, nėra gerai, jeigu 164 mokiniai iš Prienų išvyksta mokytis į Birštono gimnaziją. Reikia gilesnės šios problemos analizės ir atsakingo visų šalių – specialistų, ugdymo bendruomenės, mokyklų vadovų požiūrio.

 

Tiki, jog trijų partijų koalicija dirbs geriau

Dviejų Liberalų ir centro sąjungos narių valdančiojoje koalicijoje atstovas Algirdas Kederys patikino, jog jie nesiruošia niekur blaškytis. Trijų partijų išsikristalizavimą valdančiojoje daugumoje jis įvertino kaip teigiamą ir laiko patikrintą rezultatą. A. Kederys sakė tikintis, jog ši koalicija dirbs sėkmingiau, nei prieš tai dirbusi gausi dauguma, o visi klausimai bus sprendžiami greit ir teisingai.

Mero patarėjas socialdemokratas Raimundas Markūnas pritarė, kad koalicija yra tvirta ir pagal bendrą programą dirba ir dirbs toliau. Jis pridūrė, jog programą reikės pakoreguoti, nes daug darbų yra padaryta.

 

Laikas susirūpinti dėl mokinių, „išsivežančių“ mokinio krepšelio lėšas

Spaudos konferencijos organizatoriai aptarė tuos darbus, kuriuos pavyko įgyvendinti ir kuriuos planuojama užbaigti iki kadencijos pabaigos.

Mero pavaduotojos Loretos Jakinevičienės teigimu, kiekviena politinė partija, prisijungdama prie koalicijos, turi savo programą, tam tikrus prioritetus, kuriuos siekia įgyvendinti ir iš kurių buvo sudėliota valdančiosios koalicijos programa.

Vicemerė kalbėjo, kad ši koalicija yra numačiusi racionaliai sutvarkyti švietimo įstaigų tinklą, todėl pernai buvo patvirtintas rajono mokyklų tinklo pertvarkos planas. „Pertvarka buvo būtina, nes mažėjo mokinių skaičius, be to, tai padaryti mus įgaliojo švietimo įstatymas ir kiti ministerijos teisės aktai. 2015-ieji yra paskutiniai metai, po kurių mieste negali būti vykdoma vidurinio ugdymo programa. Mokyklų tinklas rajone išdėstytas pakankamai racionaliai, be to, mes išsaugojome visas programas: palikome specialųjį ugdymą, jaunimo klases. Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai įvertino, kad Prienų rajono savivaldybė Kauno apskrityje mokyklų tinklą yra sutvarkiusi geriausiai. Tačiau buvo pastabų dėl bendros švietimo politikos, atkreipiant dėmesį, kad vaikai išvažiuoja iš rajono į kitas mokyklas, kas savivaldybei nenaudinga ekonomiškai,“ – sakė L. Jakinevičienė, pritardama V. Kamblevičiui, jog reikia visiems susirūpinti dėl į Birštoną išvykstančių mokinių. Prienų „Žiburio“ gimnazija, anot vicemerės, pajėgi teikti mūsų vaikams kokybišką išsilavinimą.

Spaudos konferencijoje mero pavaduotoja akcentavo, kad šiais metais bus tęsiama Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija. Koalicijos programoje buvo numatyta sutvarkyti Veiverių darželio pastatą, deja, jo paskirtis šiek tiek keisis. „Atsižvelgiant į tai, kad ir Vyriausybės politika nukreipta į daugiafunkcinių centrų plėtrą, ir visų koalicijos politinių partijų programoje vienas iš prioritetų buvo daugiafunkcinių centrų ir vaikų dienos centrų steigimas, Veiveriuose planuojama įsteigti daugiafunkcinį centrą. Prienų rajone kol kas veikia vaikų dienos centrai Išlauže ir Prienuose, kurie dar trejiems metams gavo finansavimą iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, – pasidžiaugė L. Jakinevičienė. Anot jos, kadangi ši veikla pasiteisina, o socialinių paslaugų poreikis rajone yra didelis, ir Ašmintoje jau netrukus pradės veikti daugiafunkcinis centras. Socialinis darbas, kaip tikimasi, labai pagerės įgyvendinus dar vieną koalicijos tikslą  – atstatyti pilnus socialinių darbuotojų etatus (buvo po 0,5) Ašmintos, Šilavoto ir Išlaužo seniūnijose.

V. Bujanauskas priminė apie pradėtą ar jau užbaigtą kultūros centrų renovaciją  Stakliškėse, Balbieriškyje, Naujojoje Ūtoje, Šilavote, Prienuose. Etapais renovuojamam Prienų KLC šiemet gauta dar 200 tūkst. finansinė parama. Taip pat sudarytos sąlygos vykdyti kultūrinę veiklą Veiverių šaulių namuose. Prieniečiams atsirado galimybė naudotis neseniai Sporto departamento lėšomis įrengta daugiafunkcine sporto aikštele Prienų centre, kurioje yra geros sąlygos vaikams žaisti futbolą, tačiau aikštelę galima pritaikyti ir lauko tenisui, rankiniui.

Planuojama renovuoti 16 daugiabučių namų

Meras pasidžiaugė, kad įgyvendinant koalicijos veiklos programą sėkmingai vyksta Prienų krašto muziejaus ir amatų centro rekonstrukcijos darbai, tvarkomos viešosios erdvės ir vietos gyventojų poreikiams pritaikyti objektai Balbieriškyje, Prienuose, Veiveriuose. Žadama sutvarkyti ir prieniečiams itin rūpimą vasaros poilsio objektą – Stadiono mikrorajono tvenkinį. Koalicijos veiklos programoje – dviračių takų įrengimas link Birštono ir Alytaus kryptimi. Šie darbai yra projektuojami.

Į klausimą, koks bus „Revuonos“ viešbučio, kurį Savivaldybė atsiėmė iš Privatizavimo fondo, likimas, spaudos konferencijos organizatoriai dar neturėjo atsakymo. Manoma bendradarbiauti su verslu arba su bendruomenėmis, arba priskirti konkrečiam administratoriui. Viena aišku, kad be europinės paramos savivaldybė nepajėgi jį renovuoti ir išvystyti tam tikras numatytas paslaugas, tačiau finansavimo priemonės bus galima kreiptis tik po 2014 metų. Šiuo metu vyksta projektavimo, paraiškų pateikimo, investicinių projektų rengimo darbai.

V. Bujanauskas patikino, jog jeigu nebus trikdžių dėl viešųjų pirkimų konkurso, kitą sezoną Prienuose turėtų veikti biokuro katilinė.

Šios kadencijos valdantieji užsimojo aktyvinti daugiabučių namų renovacijos procesą. Gyventojai yra raginami renovuoti gyvenamuosius būstus. Artimiausiu metu Prienų rajono savivaldybėje ketinama renovuoti 16 senesnės statybos daugiabučių (2 Jiezne, 1 Balbieriškyje ir 13 Prienuose). Pastaruoju metu yra ruošiama dokumentacija, vyksta gyventojų susirinkimai.

Nerūšiuojantis žmogus lyg vairuotojas be teisių

Valdančiosios daugumos programoje buvo numatytas ir atliekų tvarkymo sistemos tobulinimas, sudarant gyventojams sąlygas rūšiuoti atliekas. Iki šiol dažnam kildavo klausimas: kodėl reikia rūšiuoti, jeigu nėra naudos ir paskatinimo? Mero teigimu, gyventojai yra aprūpinti atliekų rūšiavimo ir kompostavimo konteineriais. Priežasčių atliekų nerūšiavimui lieka vis mažiau, nes greitu laiku bus peržiūrimos lengvatos, ruošiama nauja skaičiavimo už atliekų surinkimą ir išvežimą metodika. Užsiminta ir apie galimus įstatymo pasikeitimus. Reikėtų perspėti tuos, kurie rūšiuoti vis dar atsisako. Jiems numatyta padidinti atliekų surinkimo kainą. Šiuos procesus turėtų kontroliuoti keletas ARATC įdarbintų darbuotojų. „Kaip negali vairuoti neturėdamas teisių, taip ir negali tvarkyti atliekų nerūšiuodamas“, – teigė A. Vaicekauskas.

Reikia vaizdo kamerų ir kelio rekonstrukcijos

Į koalicijos programą buvo įtraukti punktai dėl gyventojų saugumo, kelio Kaunas – Prienai rekonstrukcijos. Pasak V. Bujanausko, šiuo metu ieškoma galimybių įrengti 6 vaizdo stebėjimo kameras prie pagrindinių kelių, vedančių iš miesto ir į miestą. Manoma, jog tai padėtų stebėti atvykstančius ir išvykstančius iš miesto automobilius. Jau suderintas projektas, ir jeigu neatsiras šalutinių veiksnių,2014 m. turėtų prasidėti kelio Kaunas – Prienai rekonstrukcijos darbai.

Šalutiniai veiksniai, kuriuos turėjo omenyje meras, V. Kamblevičiaus teigimu, gali būti geležinkelio trasų statybos programa. Jeigu bus pritarta šiai programai valstybiniu lygmeniu, kelio rekonstrukcija nusitęs nežinia kuriam laikui.

„Nuo politikos iki kasdienių darbų“

Taip savo pasisakymą apibūdino administracijos direktorius Algis Marcinkevičius. Jis akcentavo, kad koalicijos programa buvo parengta atsižvelgiant į laikmetį ir į galimybes ir yra nuosekliai įgyvendinama. Iš dešimties punktų, kuriuose buvo stengiamasi apimti visas veiklas, per kadenciją žadama darbus įgyvendinti jei ne šimtu procentų, tai arti to.

A. Marcinkevičius padėkojo partijų pirmininkams už palaikymą, nežiūrint į aštresnę kritiką. Anot jo, didžiausia atsakomybė, pasirašant tenka administracijos direktoriui, bet jeigu Tarybos nariai ir koalicija mato, kad tame darbe koalicijos programa įgyvendinama, tada galima tikėtis palaikymo.

Reaguodamas į viešą kritiką A. Marcinkevičius paaiškino, jog turi būti ribos, kurios kai kuriais atvejais buvo peržengtos ir iš opozicijos, ir iš atskirų asmenų pusės. Niekada viešai nereaguodavęs į vienus ar kitus pasisakymus, administracijos vadovas teigė šiandien tokių raginimų sulaukiantis ir iš administracijos darbuotojų – pasakyti garsiai, kur yra kritika, o kur yra šmeižtas ar melas. „Jeigu manysiu, jog reikia, esu pasiruošęs kreiptis ir atskiru laišku į gyventojus, tačiau opozicijos šmeižtas ir kaltinimai korupcijos apraiškomis bei viešųjų pirkimų neskaidrumu jau peržengė ribas“, – sakė A. Marcinkevičius. Anot jo, kai per Tarybos posėdį perskaitomas viešas pareiškimas ir įdedamas gudrus žodelis „galimai“, ne kiekvienas žmogus, perskaitęs kelių lapų tiradą, gali nubraukti viską vienu žodžiu „galimai“. Direktoriaus manymu, Tarybos nariai turi turėti padorumo ir ateiti paklausti, kur yra tiesa ar galimas melas. Vien tam, kad išvengtų įvairiausių sankirtų, jis teigė nesantis viešųjų pirkimų komisijos nei pirmininkas nei narys. Vandentvarkos projektų istorijoje taip pat nevykdęs viešųjų pirkimų, nors žinojęs jų eigą, veiklas, nes toks esąs administracijos direktoriaus darbas. „Jeigu nėra pažeidimų, tiems darbams duodamas sutikimas ir jie vykdomi toliau“, – patikino A. Marcinkevičius.

Mero pavaduotoja L. Jakinevičienė taip pat prisiminė viešą Seimo nario A. Palionio sakinį praėjusiame Tarybos posėdyje esą, „pasislepiant“ po asociacijomis, etatai bendruomenių vaikų dienos centruose steigiami savivaldybės biudžeto lėšomis. Vicemerė patikino, jog jokie etatai nėra slapstomi, o informacija Seimo nariui buvusi neteisingai pateikta.

Baigiantis spaudos konferencijai, administracijos direktorius A. Marcinkevičius padėkojo Prienų krašto Seimo nariams A. Palioniui ir V. Kamblevičiui, pasidžiaugdamas, jog Seimo nariai ieško galimybių bet kokiais klausimais padėti ir bendradarbiauti. Jų pagalbos vaisiai – tai ir didesnė investicija į Prienų krašto muziejaus rekonstrukciją, ir galimybė dar bent metus išlaikyti Priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą seniūnijose. „Visų darbų gal ir neišvardinsiu, bet parama yra, mes ją juntame, ir bendradarbiavimas su Seimo nariais yra mums labai svarbus bei būtinas sprendžiant savivaldybės problemas“, – patikino administracijos direktorius A, Marcinkevičius.

Roma Sinkevičiūtė

 

 

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close