home Aktualijos ŠVĘSKIME SAUGIAI

ŠVĘSKIME SAUGIAI

Artėjančios didžiosios metų šventės įpareigoja mus nepamiršti, kad jų metu žmonės neišvengiamai plūstelės linksmintis į klubus, diskotekų sales, kitas masinio susitelkimo vietas. Akivaizdu, kad tokių švenčių metu žmonių saugumui ypač didelę reikšmę turi tinkama statinių, patalpų, kuriose vyksta masiniai renginiai, priešgaisrinė sauga. Siekiant išvengti gaisrų kilimo pavojaus ir užtikrinti žmonių saugą minėtuose objektuose primename, kad įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas ar asmuo, atsakingas už renginio organizavimą (vakarą, susirinkimą, spektaklį, kino seansą, koncertą ir t. t.), privalo kruopščiai patikrinti patalpų gaisrinę būklę: evakuacijos kelius, ryšio priemones, evakuacinį bei avarinį apšvietimą, gaisrinę automatiką, pirmines gaisro gesinimo priemones. Pastebėtus trūkumus būtina pašalinti iki renginio pradžios. Renginių metu turi budėti asmenys, supažindinti su gaisrinės saugos reikalavimais ir žmonių evakavimo kilus gaisrui tvarka. Vaikų šventėse turi būti budintis personalas. Budintis personalas privalo stebėti, kad renginio metu būtų laikomasi gaisrinės saugos reikalavimų. Per rengiamas Kalėdų ir Naujųjų metų šventes eglė turi stovėti ant tvirto pagrindo, atokiai nuo durų ir netrukdyti išeiti iš patalpos. Eglės šakos turi būti per metrą nuo lubų ir sienų. Eglės iliuminacija turi būti įrengta laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Girliandų lemputės turi būti ne galingesnės kaip 25 W, laidai – variniai ir lankstūs. Pastebėjus bent mažiausią eglės apšvietimo sutrikimą (įkaitusius laidus, dažnai perdegančias lemputes, kibirkštis ir pan.), apšvietimą būtina išjungti. Draudžiama egles puošti žvakutėmis ir bengališkosiomis ugnimis. Naudoti pirotechnikos priemones leidžiama tik griežtai laikantis gamintojo instrukcijos reikalavimų. Atrakcionams, pramoginiams ir kitiems masiniams renginiams bei religinėms apeigoms skirtų palapinių, namelių ir kitų statinių parinkimo vieta turi būti suderinta su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžia įstaiga. Kauno APGV Prienų PGT linki linksmų ir saugių švenčių.