home Gynyba NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai kilo penkis kartus

NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai kilo penkis kartus

Gruodžio  4 –10 dienomis  NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai  penkis  kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros skridusių Rusijos Federacijos karinių orlaivių:

Gruodžio  4 d. NATO naikintuvai atpažino ir lydėjo  orlaivį IL-20, skridusį  tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido  be radiolokacinio atsakiklio, su skrydžio planu, radijo ryšį  su regioniniu skrydžių valdymo centru palaikė.

Gruodžio 5 d. NATO naikintuvai atpažino ir lydėjo orlaivį  IL- 20, kuris skrido  be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano  ir nepalaikė radijo ryšio su  regioniniu skrydžių valdymo centru.  Tuo pačiu metu  NATO naikintuvai  atpažino ir palydėjo  orlaivį IL- 76, kuris skrido su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio  plano  ir  nepalaikė radijo ryšio su regioniniu skrydžio  valdymo centru. Orlaiviai  skrido tarptautine oro erdve virš  Baltijos jūros iš Kaliningrado srities į Rusijos  Federacijos žemyninę dalį.

Gruodžio 5 d. NATO naikintuvai atpažino ir lydėjo orlaivį  T-134 ir jį lydėjusius du  Su-27,  skridusius  tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos  žemyninės dalies į Kaliningrado sritį.  T-134 skrido su skrydžio planu, su radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su regioniniu skrydžių valdymo centru palaikė.   Abu  orlaiviai Su-27 skrido be skrydžio plano, be atsakiklio,  radijo ryšio su  regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė.

Gruodžio 7 d.  NATO naikintuvai atpažino ir lydėjo orlaivį IL-20, skridusį  tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities   į Rusijos Federacijos  žemyninę dalį. Orlaivis skrido su skrydžio planu, be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšį su skrydžių  valdymo centru palaikė.

Gruodžio 8 d.  NATO naikintuvai atpažino ir lydėjo T-134, skridusį  tarptautine oro erdve  iš Kaliningrado srities  į Rusijos Federacijos  žemyninę dalį  su skrydžio planu, su radijo ryšiu, įjungtu  radiolokaciniu atsakikliu.  Taip  pat buvo atpažinti ir palydėti  du  orlaiviai Su- 27, skridę be skrydžio plano, be radijo ryšio ir be įjungto  radiolokacinio atsakiklio. 2xSu27 grįžo atgal į Kaliningrado sritį.