home Verslas Priimamos paraiškos organizuoti Užimtumo programos darbus 2018 metams

Priimamos paraiškos organizuoti Užimtumo programos darbus 2018 metams

Prienų rajono savivaldybės administracija rengia Prienų rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos projektą. Programoje gali dalyvauti Prienų rajono savivaldybėje registruotos įmonės, įstaigos ir organizacijos nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir pavaldumo.

Programoje dalyvaujantiems asmenims siūlomų darbų sąrašas:

1. kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir Savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas;

2. sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai;

3. vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros pagalbiniai darbai;

              4. visuomeninės ir socialinės paskirties, švietimo objektų pagalbiniai tvarkymo darbai;

              5. bešeimininkių pastatų tvarkymo darbai;

              6. susidariusių sąvartynų, užterštų, neprižiūrimų teritorijų valymo darbai;

7. šiukšlių rinkimas, šlavimas, šienavimas, sniego valymas, želdynų priežiūra;

8. upių, ežerų ir kitų vandens telkinių pakrančių bei paplūdimių valymas ir priežiūra;

9. istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių ir kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų priežiūra;

10. valstybinio miško aplinkos tvarkymas, miško sodinimas ir priežiūra;

11. socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimo laikino pobūdžio darbai (malkų ruoša neįgalumą turintiems vienišiems žmonėms);

12. smulkaus remonto pagalbiniai darbai.

Įstaigos, įmonės ir organizacijos, norinčios dalyvauti Užimtumo didinimo programoje, paraiškas iki 2017 m. lapkričio 24 dienos pateikia Socialinės paramos ir sveikatos skyriui, 133 kab. (Laisvės a. 12, Prienai). Asmuo kontaktams – Gitana Sabaliauskienė, tel. (8 319) 61 131, el. p. gitana@prienai.lt.