Tarybos posėdyje priimti ne visi sprendimai

Spalio 27-ąją vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo visi 15 tarybos nariai. Jie išklausė svarbias informacijas ir priėmė atitinkamus savivaldybės gyventojams svarbius sprendimus.

„Birštoniečio tribūnoje“ kalbėjęs Remigijus Zolubas pateikė pasiūlymą, kad Birštone kasmet vyktų diskusijų festivalis „Būtent“. Merė Nijolė Dirginčienė palaikė šią idėją ir patvirtino, kad palaikomi dalykiški ryšiai su šio renginio organizatoriais, kurie irgi tam pritaria.

Sužlugo viltys dėl buvusio kino teatro
Tarybos posėdyje pirmiausia buvo svarstomas sprendimo projektas dėl pastato nuomos nutraukimo tarp Birštono savivaldybės administracijos ir UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“. Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Pranas Cvilikas paaiškino, kad 2013 m. liepos 5 d. sudarytą Pastato nuomos sutartį nutarta nutraukti, nes iki sutartyje numatytos datos nepradėti pastato rekonstravimo darbai, nepateikta pastato draudimo sutartis ir banko garantija. Nuomininkas – UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko – buvo įspėtas apie reikalavimą skubiai pašalinti nurodytus sutarties sąlygų pažeidimus, bet jų nepašalino.

Dar neseniai UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ labai gražiai pristatė, kaip bus sutvarkytas kino teatro pastatas, kaip Birštoną papuoš N. Silvanavičiaus gatvėje atsiradusi nauja ir patraukli maitinimo įstaiga.
Deja, viskas buvo tik gražūs pažadai. Žmonės laukė, kada rugsėjo mėnesį šiuose objektuos prasidės darbai, deja, nieko panašaus neįvyko…

UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ atstovas Norbertas Pranckevičius paaiškino, kad šio projekto įmonė negali įgyvendinti, nes jau dabar aišku, kad projektas bus nepelningas, jeigu bus vykdomi Savivaldybės keliami reikalavimai. Investuotojai norėtų, kad pastatas duotų pajamų ir būtų daugiau komercinės paskirties. „Nė vienas žmogus, nusimanantis finansiniuose reikaluose, neinvestuos ir neįgyvendins projekto pagal savivaldybės poreikius. O jeigu kas investuos, vadinasi, nemoka skaičiuoti“, – patikino N. Pranckevičius.
Tarybos nariai dar bandė klausti, negi buvo neaišku anksčiau, kai buvo prašoma pratęsti sutartį, kai buvo pristatinėjamos ir piešiamos gražios pastato panaudojimo vizijos.

Yra žinoma, jog ši UAB vykdo ir kitus projektus, tad normalu, kad trūksta lėšų. „Mūsų viltys sudaužytos, kvailoje situacijoje atsidūrė Taryba. Gal reikia peržiūrėti ir objektą N. Silvanavičiaus gatvėje bei kitus jų norimus vykdyti projektus?“ – klausė Juozas Aleksandravičius, kuriam pritarė ir Tarybos narė Valė Petkevičienė.
UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ atstovas patikino, kad jau pradėti N. Silvanavičiaus gatvėje vykdomo projekto parengiamieji darbai, o kitų objektų projektai bus visuomenei pristatyti vėliau.
Tiesa, opozicijoje esantys tarybos nariai dėl sutarties nutraukimo ir dėl investicijų į buvusį kino teatrą išsakė ir kitokią nuomonę: gal atsisakius šios sutarties pastatas bus parduotas, o tada jau savininkas ką norės, tą ir darys. Jurgita Šeržentienė pasiūlė, kad ateityje reikėtų pagalvoti apie baudas už netesybas.
Dėl šio pastato panaudojimo bus svarstoma artimiausiame Tarybos posėdyje.

„Versmės“ ateitis dar neaiški
Posėdyje buvo pristatytas AB Birštono sanatorijos „Versmė“ investicinis projektas, susijęs su 1-o korpuso (B. Sruogos g. 6) atnaujinimu.

Parengtą projektą pristatė UAB „Ademo grupė“ atstovės, kurios išsamiai paaiškino viso projekto ypatumus ir sanatorijos galimybes po renovacijos.

Šiuo projektu siekiama sanatorijos veiklos efektyvumo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo. Taip pat buvo pateikta informacija apie parengtą verslo planą, kurio tikslas – numatyti, kaip ir kokiomis priemonėmis bus siekiama pagerinti AB Birštono sanatorijos ,,Versmė“ reabilitacinio, sanatorinio-kurortinio gydymo bei apgyvendinimo paslaugų kokybę, pritraukti daugiau Lietuvos ir užsienio klientų, didinti įmonės pelningumą. Įgyvendinus investicinį projektą, būtų šiuolaikiškai atnaujinta sanatorijos apgyvendinimo infrastruktūra, pagerinta teikiamų medicininės reabilitacijos paslaugų kokybė, padidintas pacientų bei klientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis, didinamas sanatorijos veiklos efektyvumas, stiprinamas įvaizdis ir konkurencingumas. Artimiausiu metu AB Birštono sanatorijos „Versmė“ valdyba svarstys su investicinio projekto įgyvendinimu susijusius finansinius klausimus. Taip pat numatoma Savivaldybės tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui teikti sprendimo projektą dėl šio investicinio projekto įgyvendinimo.
Išklausius sanatorijos direktoriaus A. Danio pasisakymą nustebino ir kitas įdomus faktas, kad renovacijos metu sanatorija dar turės mokėti ir dividendus savivaldybei, kuri yra pagrindinė akcininkė. Žinoma, savo dalies norės ir kiti, mažiau akcijų turintys piliečiai. Gana keista, kad renovacijos metu, kai reikia lėšų ir imamos paskolos, dar būtų mokami dividendai. Nustebino ir tai, kad merė sakė, jog savivaldybės turtas turi nešti pelną, tai akcentavo ir visuomeninis merės patarėjas Vygintas Bubnys, o sanatorijos „Versmė“ direktorius Antanas Danys tą prižadėjo… Taigi, dar 100 tūkstančių eurų renovacijos metu teks atseikėti ir savivaldybei…
Apie šį faktą buvo kalbama ir opozicijos surengtoje spaudos konferencijoje. Opozicijoje esantys Tarybos nariai mano, kad neteisinga renovacijos metu prašyti dividendų, dar bent 5 metus nereikia spausti, pinigai turi likti įstaigoje.

Merė pažymėjo, kad šiuo metu sanatorijos renovacijos projektas netvirtinamas, leidžiama Tarybos nariams išsamiau su juo susipažinti, o po mėnesio, kitame posėdyje, bus arba pritarta, arba ne. Taigi, „Versmės“ likimas bus sprendžiamas lapkričio 30 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje. Vienybės balsuojant už šį projektą tikėtis negalima.

Spaudos konferencijos metu buvo pasidomėta, ar renovacijos metu bus sanatorijos korpusas visai uždarytas ar pusė jo veiks. Sanatorijos „Versmė“ valdybos pirmininkė Jovita Tirvienė patikino, kad sanatorija veiks, tik mažesnės apimties, pasidalijus per pusę.

Ne visi tiki R. Noreikos nekaltumu
Tarybos nariai susiskaldė į dvi lygias dalis, kai buvo balsuojama, ar Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Noreika nepadarė tarnybinio nusižengimo.

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė pažymėjo, kad buvo sudariusi nepriklausomą komisiją iš kitų savivaldybių teisininkų, kuri nagrinėjo, ar R. Noreika padarė tarnybinį nusižengimą dalyvaudamas ruošiant ir pristatant sprendimų projektus dėl „Versmės“ sanatorijos. Anot merės, komisija pateikė išvadą, jog R. Noreika nepadarė tarnybinio nusižengimo.

Tačiau tai įtikino ne visus Tarybos narius, nes balsuojant buvo pasidalinta „už“ ir „prieš“ po 7, o vienas narys susilaikė. Tai ir lėmė, kad sprendimas buvo nepatvirtintas. Dar buvo norima pasinaudoti merės dvigubu balsu, bet po teisinių konsultacijų išsiaiškinta, kad to padaryti negalima.

Be to, Tarybos narė Valė Petkevičienė padarė pareiškimą, kuriame pabrėžė, jog komisija, darydama išvadą dėl R. Noreikos veiksmų, supainiojo sąvokas – tarnybinis nusižengimas ir nuobauda už padarytą nusižengimą. Buvo paminėtas ir netinkamas R. Noreikos elgesys svarstant šį klausimą komitetuose, kur jis replikavo Tarybos nariams. V. Petkevičienė pastebėjo, ar tik administracijos direktoriaus pavaduotojas nebus ir antrą kartą įsivėlęs į viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

Be to, ir kiti Tarybos nariai prisiminė, kaip pirmą kartą svarstant dėl viešųjų ir privačių interesų supainiojimo R. Noreika teigė nežinojęs, kad jo žmona turi „Versmės“ akcijų, kitą kartą jau kalbėjo kitaip.

Kaip įvykiai rutuliosis toliau, sužinosime vėliau, kituose posėdžiuose.

Patvirtintas Darnaus judumo Birštono mieste planas
Taryba pritarė ir dar vienam svarbiam sprendimui – buvo patvirtintas Darnaus judumo Birštono mieste planas. Darnaus judumo plano Birštono mieste tikslas – gerinti susisiekimo sąlygas Birštono miesto ir Birštono vienkiemio gyventojams bei kurorto svečiams visomis transporto priemonėmis, teikiant prioritetą ekologiškam ir bevarikliam transportui. Įgyvendinus planą, bus sukurtos tam tinkamos sąlygos – įrengtos dviračių parkavimo vietos, elektromobilių įkrovos vietos, o susisiekimo infrastruktūra bus pritaikyta taip, kad būtų prieinama specialių poreikių turintiems žmonėms. Šio plano patvirtinimas sudarys sąlygas gauti ES finansavimą plane numatytoms priemonėms įgyvendinti.

Žemės mokestis ūkininkams sumažintas 50 procentų
Atsižvelgdama į LR Vyriausybės nutarimą „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ Birštono savivaldybės taryba priėmė Birštono savivaldybės ūkininkams aktualų sprendimą – 50 proc. sumažinti 2017 metų žemės mokestį už žemės ūkio paskirties žemę, esančią Birštono savivaldybės teritorijoje, išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas.

Tarybos narė Birutė Vokietaitienė pažymėjo, kad šie metai buvo labai nepalankūs žemdirbiams, nes oro sąlygos leido ne visiems laiku nuimti visą derlių, taip pat ir pasėti žieminius javus. Tad reikia žmonėms palengvinti mokesčių naštą ir sumažinti mokesčius.

Kiti klausimai
Taryba patvirtino sprendimo projektą dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, dėl fiksuotų pajamų dydžių 2018 m. nustatymo, dėl Birštono savivaldybės 2017 m. biudžeto tikslinimo, dėl Birštono muziejaus projektų bendrojo finansavimo. Taip pat buvo išklausyta informacija apie Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje reikalavimą „Dėl Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 28 str. 1 punkto įgyvendinimo“.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close