Gegužės 26-ąją Prienai atšventė savo vardo paminėjimo 510-ąsias metines.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis už Prienus ir prieniečius Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje. Rytą miesto aikštėje varžėsi įvairių sporto šakų entuziastai. Tuo pat metu prie Savivaldybės administracinio pastato vyko akcija „Žydintis miestas“, o šalia Kultūros ir laisvalaikio centro – fotografijų konkurso „Mano miesto bliuzas“ gražiausių darbų paroda. Unikaliame gamtos kampelyje, Šilavoto „Davatkyne“, poezijos mylėtojai susirinko pasiklausyti „Poezijos pavasario 2012” dalyvių kūrybos.

Šventės metu Laisvės aikštėje veikė lauko kavinės ir tautodailininkų bei amatininkų mugė, kvietė įvairios pramogos vaikams. Netrūko renginių, kuriuos vainikavo rajoninė dainų ir šokių šventė „Tykiai, tykiai Nemunėlis teka“.

 

„Žydintis miestas“

Šventinį rytą Savivaldybės pievelėje pražydo įvairiaspalvės popierinės gėlės, kurias pagamino ir savo rankelėmis susmaigstė vaikai. Padedami savo mokytojų šioje akcijoje dalyvavo Prienų miesto vaikų lopšelių-darželių „Pasaka“ ir „Saulutė“ vaikučiai, „Žiburio“ gimnazijos, „Revuonos“ vidurinės, „Ąžuolo“ pagrindinės, Nemuno pradinės, Prienų meno mokyklų mokiniai. Žvelgiant iš aukščiau galima buvo pamatyti sužydėjusį skaičių 510. Tai buvo mažiausiųjų ir vyresnių mokinių dovana savo miestui.

„Mano miesto bliuzas“

Taip buvo pavadintas fotografijų konkursas, kuriam net 87 darbus pateikė beveik 20 dalyvių. Prie Prienų kultūros ir laisvalaikio centro surengtoje fotografijų konkurso darbų parodoje puikavosi 20 gražiausių atrinktų fotografijų. Jose – įstabiausios mūsų krašto gamtos metamorfozės, švenčių ir žmonių nuotaikų akimirkos, brėkštantis rytas ir rausvas saulėlydis ir net paprastumu žavintis kaimiškas vaizdelis.

Konkurso organizatoriai pasidžiaugė, kad dalyvaujančių ir besidominčių Prienų miestu vis dar atsiranda, ir kad fotografijos mėgėjai sugeba pažvelgti į patį miestą kiek kitomis, menui jautriomis akimis negu dauguma gyventojų. Sveikinimo žodį tarė  Prienų rajono savivaldybės mero patarėjas Raimundas Markūnas, kuris pasidžiaugė, jog miestiečiai geba atrasti vis naujus ir vis gražesnius Prienų miesto vaizdus.

Penkių konkurso komisijos narių sprendimu PKLC padėkos ir prizai atiteko trims fotografijos meno atstovams: pirmoji vieta vienbalsiai skirta Nijolei Juozaitienei už nuotrauką „Pavasarinė liūtis“, antroji – Silvijai Žemaitytei už nuotrauką „Miesto ritmas“, trečioji – Janinai Leonavičienei už nuotrauką „Kareivinių vaiduokliai“. Paguodos prizu UAB „Aipek“ apdovanojo Joną Milaknį už nuotrauką „Mėnesienoje“.

Už dalyvavimą konkurse visiems fotografijų konkurso dalyviams buvo įteiktos padėkos, o jas kartu su mero patarėju įteikęs PKLC direktorius Džordanas Aksenavičius pakvietė ruoštis  kitam konkursui, kuris prasidės rudenį ir tęsis iki kitų metų pavasario. Direktorius vylėsi, kad  tradiciniu tapusiame konkurse, kuriam nemažai idėjų pasiūlė ir komisija, dalyvaus dar daugiau dalyvių, gebančių pažvelgti į miesto ir krašto vaizdus netradiciškai.

  

Gyvieji dingusių Prienų ir prieniškių paveikslai

Po fotografijų konkurso dalyvių ir nugalėtojų apdovanojimų norintieji nepraleisti nei vienos atrakcijos, skubėjo į Prienų Revuonos parką. Ten šventės dalyvių laukė tarsi iš senųjų Prienų nužengusio ponios. Tarpukario apranga pasipuošusios jos oriai vaikštinėjo po garsiosios Butlerių pilies vietas.

Šios teatrinės kompozicijos pradžią paskelbė Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė, pasveikinusi visus susirinkus pačioje miesto širdyje – beveik toje pačioje vietoje, kur kadaise stovėjo garsioji diplomato Gotardo Vilhelmo Butlerio, daug pasitarnavusio Prienams ir jo gyventojams, pilis. Direktorė, kviesdama pabūti tarpukaryje, kada mūsų miestelis augo ir klestėjo, trumpai priminė Prienų istoriją ir ją kūrusių asmenybių nuopelnus. Muziejaus vadovė vylėsi, kad tradicija pradėti miesto gimtadienio šventę buvusios piliavietės vietoje prigis, o į renginį prisirinks daugiau miestelėnų.

Po pusvalandžio vaikštynių parke, „Vajauno“ šokėjų pasirodymo, grojant KLC pučiamųjų intrumentų orkestrui, žiūrovai ir dalyviai rinkosi į Prienų krašto muziejų, kuriame vyko neeilinis improvizuotas Istorinis miesto tarybos posėdis.

 

Istorinės miesto tarybos posėdis

Prienų krašto muziejuje, stebint gausiam miesto svečių ir žiūrovų būriui, svarstyti miestui svarbius klausimus už apskritojo stalo „susėdo“ istorinė miesto taryba: pirmininkaujantis – burmistras Pranas Šalčius, tarybos nariai Pranas Ambrazas, Juozas Brūzga, Juozas Baranauskas, Simonas Mačiulevičius, Kazimieras Mankauskas, Judelas Fišeris, Abraomas Ginsburgas, Cezaras Pšemeneckis, Boruchas Šlovė, Graiskofras Ševeckas. Šių istorinių personažų vaidmenis puikiai atliko visiems gerai pažįstami prieniškiai, kultūros ir visuomenės atatsovai.

Taryba svarstė Prienų miesto savivaldos įtvirtinimo aiškumo, miesto aprūpinimo maistu vasaros sezono metu, miesto gerbūvio ir naujų gatvių grindimo, gatvių pavadinimų keitimo klausimus, išklausė burmistro ataskaitą apie 1930 m. I pusmečio Prienų miesto būklės duomenis ir jų pateikimą naujai leidžiamai „Lietuvos enciklopedijai“, taip pat teikė siūlymus, kaip paminėti Vytauto Didžiojo jubiliejinius metus.

Ataskaitoje burmistras Pranas Šalčius (Antanas Vilkas) pažymėjo: „Dabar Prienai yra didelis judėjimo centras. Ypatingai didelis judėjimas būna vasarą, kai veikia Birštono kurortas. Tada ir maisto produktų kainos pakyla, ir prekybos įmonės persikelia į Birštoną. Daug darbo gauna darbininkai“. Ataskaitoje taip pat buvo paminėta, kad „iš viso mieste yra 407 namai, iš kurių tik 7 mūro: 4 – po du aukštus, likę – po vieną arba turi salkas. Du Silvanavičiaus mūro namai, esantys ant Nemuno kranto, Nepriklausomybės gatvėje, manoma, yra pastatyti iš buvusios Butlerio pilies griuvėsių. Trys primityvūs nameliai statyti dar prie Prūsų valdžios. Į septynetą neįeina Laisvės aikštėj mūrinis ilgakrautuvių namas bei žydų mūro ir medžio sinagoga. Pradėtos statyti mūrinė pradžios mokykla ir mūrinė skerdykla. Prienuose priskaičiuojama iki 4000 gyventojų“. Išklausę burmistro ataskaitą, aktualiais miestui klausimais kalbėjo ir kiti tarybos nariai.

Istorinės miesto tarybos posėdžio dalyviai-personažai puikiai atliko savo vaidmenis, sužavėjo iškalba ir artistiškumu. Ypač įtaigiai vaidino Prienų rajono savivaldybės tarybos narė Rita Keturakienė, atkartojusi į Kanadą išvykstančios „tarybos“ narės Kotrynos Navikevičienės atsisveikinimo kalbą.

Darbą baigusios Istorinės tarybos pirmininkaujantis „burmistras“ A. Vilkas įteikė gėlių puokštę

Prienų krašto muziejaus vyr. muziejininkei A. Razmislavičienei, režisavusiai Istorinės miesto tarybos posėdį. Muziejininkė savo ruožtu padėkojo tarybos nariams už puikų darbą ir Prienų krašto žmonėms už gausų dalyvavimą.

Istorinei miesto tarybai perdavus valdžią į dabartinės rajono Tarybos rankas, Prienų rajono meras Vytas Bujanauskas, padėkojęs pirmtakams, pabrėžė, kad Istorinės tarybos indėlis į krašto gerinimą parodė, jog dabartinė valdžia turi dar daug galimybių ir nenuveiktų darbų.

Meras visos Tarybos vardu pasižadėjo išlyginti gatves, sukviesti Prienų krašte gyvenančius žmones, kad jie ir toliau puoštų savo kraštą, o tie, kurie išvyksta, turėtų galimybę sugrįžti.

Krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė ir muziejininkė audėja Marija Šniokienė įteikė merui V. Bujanauskui krašto žmonių rankomis nuaustą Lietuvos trispalvę, siekiančią virš 10 metrų, ir rinktinę juostą su raštais, kur kiekvienas raštas yra simbolis ir  turi reikšmę. Sudėtingą rinktinę juostą audė specialistai, o padovanota merui ji suras garbingą vietą Savivaldybės administracijoje kaip miesto klestėjimo ir geros ateities simbolis.

Renginio muziejuje metu Istorinės miesto tarybos posėdį stebėjo savivaldybės svečiai – į miesto gimtadienio šventę atvykę užsienio bendradarbiavimo partneriai. Ta proga muziejuje buvo pasirašyti du istoriniai dokumentai – Prienų rajono savivaldybės ir Tčevo (Lenkija) savivaldybės bendradarbiavimo sutartis bei Prienų rajono savivaldybės ir Medvežjegorsko (Rusija, Karelijos respublika) susigiminiavusių miestų ketinimo bendradarbiauti protokolas.

Nuskambėjus fanfaroms,  baikerių kolonos, PKLC pučiamųjų orkestro ir choreografinės grupės šokėjų vedami šventės dalyviai iškilminga eisena patraukė į Laisvės aikštę, kur prasidėjo  muzikinė šventės dalis.

 

„Tykiai, tykiai Nemunėlis teka“

Aikštėje įrengtoje scenoje PKLC ansamblio „Trapukas“ šokėjai pritvirtino austą trispalvę, prie kurios audimo galėjo prisidėti visi norintys. Ji skirta Prienų miesto vardo 510-osioms metinėms paminėti. Tad kiekvienas, kuris įaudė dalelę savęs, savo jausmus gimtajam miestui į šią juostą, kartu prisidėjo prie simbolinės ir nuostabios dovanos savo miestui.

Miesto gimtadienio ir rajoninę dainų ir šokių šventę sveikinimu pradėjo meras V. Bujanauskas. Kai miesto himną atliko PKLC kvartetas „Kvartolė“ ir į orą kilo dūmų fejerverkai,  trapukiečiai iškėlė miesto vėliavą. Dainą miestui dovanojo ir Ramunės Liutvynskienės bei Lianos Stakauskaitės duetas.

Sveikinimo žodžius prieniečiams ir rajono gyventojams tarė svečiai, tarp kurių  buvo Alytaus miesto administracijos direktoriaus pavaduotojas l.e. administracijos direktoriaus pareigas Janis Laurinaitis, Birštono savivaldybės vicemeras Juozas Aleksandravičius, Marijampolės savivaldybės vicemeras Algis Žvaliauskas, Lietuvos socialdemokratų sąjungos pirmininkas Alvydas Akstinavičius, Kazlų Rūdos savivaldybės mero pavaduotoja Ramutė Vinikienė, Kėdainių rajono savivaldybės meras Rimantas Diliūnas, Lenkijos Tčevo ir Rusijos Medvežjegorsko miestų delegacijų vadovai.

Po ilgų sveikinimo kalbų iškilmingai buvo pagerbta Prienų „Rūdupio“ krepšininkų komanda, LKL čempionate antrą sezoną iš eilės iškovojusi bronzos medalius. Mero padėkos bei dovanos įteiktos komandos žaidėjams  Andriui Mažučiui, Adui Juškevičių, Arnui Labuckui, Edgarui Želioniui, Gediminui Orelikui, Gintarui Kadžiuliui, Valdui Dapkui, Simui Buterlevičiui, Artūrui Milakniui, Povilui Butkevičiui, prieniečiui Pauliui Ivanauskui. Iškilmingai pagerbti ir vyriausiasis treneris Virginijus Šeškus, kuris šiais metais buvo išrinktas LKL metų treneriu, treneris Mindaugas Arlauskas, komandos direktorius Aurimas Bartuška, gydytojas Audrius Žemaitis, klubo prezidentas Naglis Jaruševičius, šokėjų grupė ir merginų vadovė Akvilė Švedaitė bei daug metų ištikimi sportui ir „Rūdupiui“ šios komandos sirgalius Juozas Virbickas bei sporto apžvalgininkas Vaclovas Sinkevičius.

Vėliau gausus būrys žiūrovų stebėjo Vytauto gatvėje vykusius įspūdingus baikerių klubo „Raptorial MCC“ ir drifto meistro Ramūno Brūzgos pasirodymus.

Chorų šventę „Dainuoju Lietuvą“ pradėjo šiuolaikinio šokio studijų „Solo“ šokėjai, užleisdami vietą  Prienų mišriam chorui „Šilas“, Raudondvario mišriam chorui „Svajonė“, Varėnos mišriam chorui „Varpilė“, jungtiniam rajono mokyklų moksleivių chorui bei „GS“  šokėjams.

Dainingai ir linksmai praėjusi pirmoji šventės dalis baigėsi padėkų ir ąžuolo lapų vainikų kolektyvų vadovams įteikimu.

Saviveiklininkų programoje „O kano žali sodai“ pasirodė būrys rajono kultūros ir laisvalaikio centrų meno mėgėjų kolektyvų, kaimo bendruomenės „Balbieriškis“ vyresniųjų tautinių šokių kolektyvas „Ringis“. Už puikią  nuotaiką padėkos įteiktos vadovams, o taip pat KLC direktoriams: Astai Keblikienei (StakliškiųKLC), Dalei Vertinskienei (Jiezno KLC), Dovilei Bičkauskaitei (Veiverių KLC).

Koncertą „Mūsų dienos kaip šventė“ tęsė pučiamųjų orkestrų pasirodymas, kuriame dalyvavo Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos pučiamųjų instrumentų orkestras, Alytaus meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras, Alytaus šokių grupė „Alemana“, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro pučiamųjų instrumentų orkestras ir choreografinė grupė bei atlikėjai Aušra ir Justas iš Birštono. Visiems vadovams taip pat buvo įteiktos padėkos.

Šventinę miesto gimtadienio programą užbaigė grupė „Pikaso“ bei tradiciškai vidurnakty – šventinis fejerverkas.

Roma Sinkevičiūtė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close