Prienų neregių ir silpnaregių bendruomenės ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

Kiekvieną rudenį Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Prienų filialo nariai susirenka į ataskaitinį susirinkimą drauge aptarti nuveiktų darbų, išsakyti savo mintis, pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais. Spalio 6 d. susirinkimas, vykęs Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mažojoje salėje, buvo ir rinkiminis. Jame dalyvavo ir prieniečių draugai – neįgaliųjų bendruomenės atstovai iš Suvalkų.

Pristatydama ataskaitą LASS Prienų rajono filialo pirmininkė Irena Karsokaitė pabrėžė, kad šiuo metu filiale yra 80 narių, iš kurių 18 – darbingo amžiaus, nors dirbančiųjų – tik 6. Darbo rinkoje neįgaliesiems ypač sunku įsitvirtinti, todėl net 10 jų neturi darbo, 2 yra užsiregistravę darbo biržoje. Daugumą filialo narių sudaro vyresnio amžiaus žmonės, turintys didelių specialiųjų poreikių negalią bei gyvenantys kaimo vietovėse. Štai ir per ataskaitinį laikotarpį organizacija pasipildė dar 3 nariais, neteko trijų. Jų atminimas buvo pagerbtas tylos minute.

Jau šešeri metai, kaip LASS filialo administracija glaudžiasi nedideliame kabinete Prienų švietimo pagalbos tarnybos patalpose. Nors kabinetas ir ankštokas, bet, kaip sakė pirmininkė, esant būtinybei galima pasinaudoti ir didesne erdve, o pačios Tarnybos darbuotojos savanoriauja regėjimo negalios bendruomenės veikloje, padeda spręsti iškilusias problemas.

Ataskaitinio laikotarpio metu buvo vykdomas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas, kuriam lėšų skyrė Neįgaliųjų reikalų departamentas. Bendraudami vieni su kitais, atkreipdami dėmesį į kitų galimybes ir pasiekimus, žmonės gali savyje atrasti motyvą būti ne pasyviu ir pagalbos laukiančiu individu, bet aktyviu ir siekiančiu rezultatų.

Siekiant didinti regėjimo neįgaliųjų savarankiškumą, sprendžiant dėl negalios kylančias problemas, tenkinant bendravimo poreikį, buvo teikiamos dienos užimtumo paslaugos. Užimtumo metu buvo skaitomos paskaitos apie sveiką gyvenseną, vyko mankštos užsiėmimai, mokymas apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje bei naudotis techninės pagalbos priemonėmis. Pasitelkus psichologą, vyko bendravimo valandėlės, kuriose, psichologės padedami, grupės nariai padėjo vieni kitiems spręsti gyvenimiškas problemas, įgijo daugiau pasitikėjimo, diskutavo tarpusavio tolerancijos klausimais, buvo nuteikiami pozityviam gyvenimui. Dienos užimtumo metu apsilankydavo Prienų sveikatos biuro darbuotojos, kurios skaitė paskaitas apie sveiką mitybą, tikrino gliukozės kiekį kraujyje, vedė mankštos pamokėles. Siekiant padėti regėjimo neįgaliesiems būti labiau savarankiškiems, lengviau integruotis į visuomenę, buvo teikiamos neregių socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo paslaugos, t. y. techninės pagalbos priemonės, kurios iš dalies kompensuoja negalią. Visiems norintiems priemonės vežamos iš Kaune esančio techninės pagalbos neįgaliesiems centro. Esant būtinybei, jas pirmininkė su pagalbininkais pristato į namus ir pamoko naudotis. Šiais metais priemonių, deja, negavome.

Grupė narių savaitę laiko dalyvavo reabilitacinėje stovykloje Šventojoje poilsio namuose „Spindulys“, kur dalyvavo užimtumo veikloje, mokėsi orientuotis ir judėti nepažįstamoje aplinkoje.

Informacinė atskirtis – pati sunkiausia regėjimo neįgaliesiems, todėl filiale teikiamos asistento paslaugos. Regėjimo neįgalieji gauna įvairią jiems rūpimą informaciją prieinama forma ir technologijomis: pildomi įvairūs dokumentai, padedama apsilankyti įvairiose viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose. Sunkiau vaikštantys projekto nariai buvo lankomi namuose, jiems vežamos neregiams pritaikytos skaityti knygos, techninės pagalbos priemonės.

 

Įkvėpimo šaltinis – dainos, susitikimai ir kelionės

Jau nemažai metų filiale veikia meno mėgėjų kolektyvas „Puriena“, kuriam vadovauja dvasine stiprybe žavinti, gyvenimo džiaugsmu ir energija trykštanti Onutė Matusevičiūtė. I. Karsokaitė šiltai atsiliepė apie Kultūros ir laisvalaikio centro darbuotojus, suteikiančius galimybę ne tik repetuoti „Purienos“ ansambliui, bet ir organizuoti įvairius renginius, popietes, susitikimus su kitų rajonų neregiais. Visų susitikimų, popiečių metu, be abejo, skamba ansamblio dainos. Jų repertuaras nuolat papildomas, kadangi „Purienai“ tenka daug koncertuoti ir Prienuose, ir svečiuose.

Su įvairiomis koncertinėmis programomis ansamblis per metus dalyvavo 13 koncertų – svarbiausi iš jų: vasario 14 d. kartu su ansambliu „Credo“ ir Prienų meno mokyklos moksleiviais PKLC vykusi muzikinė-literatūrinė popietė „Kad siela sušiltų“, skirta Nepriklausomybės dienai paminėti; gegužės 20 d. Lenkijoje, Žagariuose, chorų šventė „Giesmių pynė Marijai“; rugpjūčio 28 d. viešnagė taip pat Žagariuose, Šv. Baltramiejaus atlaiduose, kur ansamblis buvo maloniai sutiktas vietos lietuvių; spalio mėn. pasirodymas romansų vakare „Ilgesio dainos“; gruodžio mėn. – XII tarprajoniniame renginyje „Mano krašto partizanų dainos“. Ansamblis savo koncertus dovanojo klausytojams Kauno slaugos ligoninėje, Prienų globos namuose, du koncertus – Šilavoto globos namuose. Birželio 16 d. „Purienos“ dalyviai puikiai leido laiką plaukiodami laivu po Kauno marias, kur vyko meninės raiškos ir kūrybos koncertas-festivalis „Aš muzika, daina ir meile dalinuos“, kovo 4 d. dalyvavo tradicinėje rajono folkloro kolektyvų, muzikantų ir pasakorių šventėje „Oi būdavo, būdavo“, balandžio 26 d. kartu su Jonavos filialo žmonėmis dalyvavo Motinos dienai skirtame koncerte, rugpjūčio 15 d. Kėdainiuose – Žolinės šventėje.

Filialo nariai ne tik koncertuoja, bet ir pramogauja. Per praėjusius ataskaitinius metus buvo organizuotos 7 išvykos: į Aukštadvarį, Kernavę, Užutrakio dvarą, Anykščius, Merkinę… Vasaros pradžioje Trakuose vyko 24-oji Lietuvos aklųjų maldos diena, į kurią suvažiuoja neregiai ir silpnaregiai iš visų Lietuvos regionų. Pavasarį visi norintieji vyko į neregiams pritaikytą spektaklį „Hamletas“ Kauno dramos teatre. Gruodžio 4 d. dalyvavome Vilniaus filharmonijoje kasmet vykstančiame neįgaliesiems skirtame koncerte „Esame drauge“, kurį organizuoja „Muzikų rėmimo fondas“. Ši organizacija ne tik kasmet sukviečia visus Lietuvos neįgaliuosius, bet ataskaitiniais metais parėmė ir 3 ansamblio „Puriena“ koncertines keliones.

I. Karsokaitė padėkojo Prienų rajono savivaldybei už tai, kad penkioms iš šių kelionių buvo skirtas mikroautobusas. Pagalba iš šalies suteikia galimybę puoselėti draugystės ryšius su Suvalkų krašto neregiais. Per penkerius metus bendruomenės yra daug kartų susitikusios ir Lenkijoje, ir Prienuose, ir įvairiose edukacinėse programose bei paminėdamos kartu Baltosios lazdelės dieną. Šiuos susitikimus su bičiuliais iš Suvalkų jau kelerius metus remia LASS respublikinis centras.

Daugumai visų kelionių ir koncertinių išvykų lėšų skyrė Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro regioninės tarybos fondas. Šis fondas, visų Tarybos narių pritarimu skirdamas 675 eurų, padėjo filialo nariui Tadui Matusevičiui įsigyti elektroninį Brailio rašto įtaisą, kuris yra svarbus jo gyvenime, bendraujant su pasauliu.

Šiais metais pradžiugino LASS filialų rėmimo fondas, kurio lėšomis buvo pagerbti jubiliatai, įsigyta reikalingų indų, maitinti renginių dalyviai. Tai labai reikalinga pagalba.

Pirmininkę, kaip literatūros mylėtoją ir šaškių sporto entuziastę, ypač džiugina aktyvūs knygos skaitytojai, kurie yra susibūrę į klubą „Gyvenimo spalvos“ ir ne tik per CD grotuvus klausosi įgarsintų knygų, bet noriai jas aptaria, diskutuoja, taip pat poetinio žodžio gerbėjai, kuriems buvo suorganizuotos 4 literatūrinės-muzikinės popietės, šaškių būrelio „Mintis“ lankytojai, dalyvaujantys užsiėmimuose bibliotekos skaitykloje Prienų švietimo pagalbos tarnyboje.

 

Nepamirštami ir tie, kuriems visas pasaulis – jų namai

Organizacijoje yra žmonių, kurie, be regėjimo negalios, turi dar kitokių sveikatos problemų, todėl jų gyvenimas apsiriboja tik savais namais. Tokius narius pirmininkė su pagalbininkais aplanko Kalėdų ir Velykų progomis bei pradžiugina smulkiomis dovanėlėmis. Atsiradus materialinių sunkumų, pagal galimybę 6 filialo nariai iš skurdo programos buvo aprūpinti nedidele materialine parama, 15 žmonių nuolat teikiama parama maisto produktais iš „Maisto banko“, o 4 sunkiai judantiems nariams maistas kartą per savaitę vežamas į namus.

Baigdama pranešimą pirmininkė I. Karsokaitė filialo tarybos vardu padėkojo visiems, kurie supranta regėjimo neįgaliuosius ir padeda spręsti iškilusias problemas, prisideda ruošiant renginius ir šventes. Dėkingumo žodžiai buvo skirti filialo savanoriams, kurie mielai padeda ir aplanko filialo narius, palydi juos į reikiamas įstaigas, kartu sprendžia iškilusias problemas. Ypatinga padėka buvo išsakyta bendruomenės narėms Reginai Žurauskienei už siuvinėtus paveikslėlius, kurie yra dovanojami bičiuliams renginiuose ir kelionėse, Birutei Blusiuvienei už mezginius, kuriuos ji taip pat su meile visiems dovanoja.

 

Ir telkia bendruomenę, ir rūpinasi naujų ryšių užmezgimu

LASS Prienų filialo aktyvas ir nemaža bendruomenė nuveikė ir daugiau darbų, kurie ne visi buvo surašyti į ataskaitą, bet tie, kas dalyvavo susirinkime, puikiai žino, kad retą dieną mažutėlyčiame pirmininkės I. Karsokaitės kabinete būna visiškai tylu. Nebent pirmininkė su artimiausiu pagalbininku Poviliuku, kaip jį vadina bendruomenės nariai, būna išvykę išdalinti maisto produktų, pagalbos priemonių. Ir ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime dalyvavęs ilgametis aklųjų ir silpnaregių bendruomenės bičiulis Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius pasidžiaugė regėjimo negalios bendruomenės vienybe, aktyvumu, bendravimu, ypač vokalinio ansamblio „Puriena“ veikla – kaip aukšto meninio lygio kolektyvo, kuris skleidžia gerą meninę žinią apie mūsų kraštą. Pavaduotojas, džiaugdamasis gražiu ilgamečiu bendravimu, pakvietė ir ateityje, iškilus rūpesčių ar problemų, nebijoti kreiptis pagalbos.

Filialo narės Ženia Janina Slautienė, Rasa Matusevičienė padėkojo I. Karsokaitei už rengiamus koncertus, išvykas, už knygų atvežimą, už aklųjų ir silpnaregių gretų suvienijimą Prienų rajone, linkėjo sėkmės tolimesniuose darbuose.

Vienuolikai organizacijų vadovaujantis Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro direktorius Egidijus Urna džiaugėsi ypač gera Prienų filialo veikla bei puikiu pirmininkės vadovavimu. Jo pasiūlymą pritarti ataskaitai susirinkusieji palaikė karštais plojimais.

Patvirtinus ataskaitą, vyko pirmininko rinkimai ateinantiems ketveriems metams. Į pirmininkus buvo pasiūlyta viena kandidatė – Irena Karsokaitė, kuri vienbalsiai ir buvo išrinkta.

Dėkodama už įvertinimą, I. Karsokaitė sakė besijaučianti labiau bendruomenės narių draugė, o ne pirmininkė. Pirmininkė širdingai dėkojo į repeticijas iš kaimų atvažiuojantiems ansamblio nariams, knygų skaitytojams, didžiausiems savo pagalbininkams, be kurių, anot jos, nebūtų organizacijos, kelionių ir linksmybių jose, bei kvietė visus bendrauti ir toliau. Visų filialo narių vardu pirmininkė padėkojo kavinės darbuotojams, kurie visada mielai padeda renginių metu ir paruošia skanų maistą.

Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro direktorius E. Urna priminė susirinkusiesiems apie birželio 1 d. Vilniuje vykusį LASS XXVIII ataskaitinį suvažiavimą. Suvažiavimą galima laikyti istoriniu, nes jame priimti nauji LASS įstatai. Skaičiuojant nuo 1926 m., tai jau septyniolikti LASS įstatai. Iki šiol galiojanti įstatų redakcija (naujieji įstatai įsigalios, kai bus įregistruoti Registrų centre) buvo priimta 2006 m. Vienas iš pakeistų įstatų punktų skelbia, kad į LASS gali būti priimami regos negalią turintiems žmonėms aktyviai padedantys regos sutrikimų neturintys asmenys, kai LASS filiale, kurio veikloje jie ketina dalyvauti, jų yra mažiau negu 10 proc. visų to filialo veikloje dalyvaujančių LASS narių. Taigi, regėjimo negalios bendruomenė mielai laukia ir visų jos veiklai prijaučiančių Prienų miesto ir krašto žmonių.

Ataskaitinio-rinkiminio renginio dalyviams gerą nuotaiką dovanojo „Purienos“ ansamblis. Skambios ir nuoširdžios melodijos taip užbūrė, kad dainuoti kartu neatsispyrė dauguma susirinkusiųjų, o vicemeras A. Marcinkevičius net prisijungė prie ansambliečių.

Ačiū tariame visiems, kurie buvo kartu, dalinosi bendryste ir dainomis. Širdingai dėkojame Prienų drožėjų gildijos vadovui Algimantui Sakalauskui, kurio dirbtuvėse apsilankėme su bičiuliais iš Suvalkų – svečiai liko sužavėti tautodailininko darbais.

 

LASS Prienų filialo informacija ir nuotrauka

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close