home Aktualijos Informacija apie naują komunalinių atliekų surinkimo tvarką

Informacija apie naują komunalinių atliekų surinkimo tvarką

Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus naujas Vietinės rinkliavos taisykles, Prienų r. savivaldybės taryba nuo š. m. liepos 1 d. patvirtino dvinarę įmoką už komunalinių atliekų surinkimą, susidedančią iš pastoviosios ir kintamosios dalių. Pastoviąją įmokos dalį moka visi gyventojai (0,3703 Eur už kv. m.). Kintamoji dalis mokama už paslaugos suteikimą. Individualiems namams ji priklauso nuo konteinerio dydžio ir konteinerio išvežimo dažnio, daugiabučiams – nuo buto ploto ir atliekų susikaupimo normos.

Individualių namų gyventojams, turintiems 0,24 m3 talpos konteinerius, minimalus išvežimo kiekis per metus – 9 kartai (per pusmetį 4 arba 5 kartai), maksimalus – 17 kartų. Tiems, kurie išveš konteinerį iki 9 kartų, metinis mokestis už atliekų tvarkymą bus 55,00 Eur (kai buvo skaičiuojama tik nuo ploto, kaina buvo 55,60 Eur už 100 kv. m plotą). Už kiekvieną papildomą konteinerio išvežimą (dar daugiausia 8 kartus per metus) – teks mokėti po 2 Eur.

2017 m. liepos 1 d. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC) parengė avansinius mokėjimo pranešimus, kuriuose įmokos kintamoji dalis apskaičiuota pagal maksimalų konteinerių ištuštinimo kiekį, t. y. už 9–10 kartų per pusmetį. 2018 m. vasario mėn. sąskaitos bus rengiamos ir koreguojamos atsižvelgus į faktinį kiekvieno individualaus namo konteinerio išvežimo kiekį per 2017 m. II pusmetį.

Individualių namų gyventojams, kurie naudojasi 0,12 m3 konteineriu, mokestis skaičiuojamas už 17 išvežimų per metus. Jiems metinis atliekų tvarkymo mokestis buvo 55,60 Eur (už 100 kv. m. plotą), dabar – 54,00 Eur.

Mokestis už atliekų tvarkymą padidėjo tik daugiabučių gyventojams, nes ne visi gyventojai tinkamai rūšiuoja atliekas bei susidaro didelis mišriųjų atliekų kiekis, kuris turi tiesioginės įtakos kainai. Jie už atliekų tvarkymą per metus mokėjo 27,80 Eur (už 50 kv. m butą), dabar mokės – 36,05 Eur. Situacija turėtų pagerėti, kai prie daugiabučių namų bus įrengtos aptvertos konteinerių aikštelės ir sumažės išvežamų mišriųjų atliekų kiekis.

Savivaldybės vadovai inicijavo ne vieną susitikimą su ARATC, UAB „Econovus“ vadovais dėl pasikeitusios atliekų surinkimo tvarkos įgyvendinimo. Taip pat buvo aptartas būdas, kaip padėti gyventojams, kurie nesukaupia atliekų ir norėtų didesnius konteinerius pasikeisti į mažesnius. Buvo susitarta, kad gyventojai galės tai padaryti nemokamai – šią paslaugą kompensuos Savivaldybė.

Norintieji pasikeisti didesnės talpos (0,24 m3)) konteinerį į mažesnės talpos (0,12 m3) turi kreiptis į UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą Alytuje (Vilniaus g. 31, tel. (8 315) 72 842, el. p. info@alytausratc.lt) arba padalinį Prienuose (Laisvės a. 4, tel. (8 319) 52 978). Surinkus visą informaciją, UAB „Econovus“ atvyks pakeisti konteinerių į gyventojų namus.