home Verslas Rugsėjo 1 d. registruotas nedarbas Kauno regione toks pats kaip prieš mėnesį – 7,2 proc.

Rugsėjo 1 d. registruotas nedarbas Kauno regione toks pats kaip prieš mėnesį – 7,2 proc.

2017 metų rugsėjo 1 d. Kauno teritorinėje darbo biržoje buvo registuota 25,3 tūkst. nedirbančių asmenų ir jie sudarė 7,2 proc. regiono darbingo amžiaus gyventojų. Tai – tiek pat, kiek prieš mėnesį, tačiau 0,3 proc. punkto daugiau nei analogišku laikotarpiu prieš metus.

Jaunimo iki 29 m. nedarbas per rugpjūtį paaugo 0,1 proc. punkto iki 4 proc, tačiau jis tiek pat, 0,1 proc. punkto, yra mažesnis nei prieš metus – tuomet jis siekė 4,1 proc. Rugsėjo 1 d. bedarbiais Kauno teritorinėje darbo biržoje buvo užsiregistravę 4,1 tūkst. jaunuolių.

Atskirose Kauno regiono savivaldybių teritorijose registruotas nedarbas per rugpjūtį keitėsi skirtingai: Kauno miesto, Kauno, Jonavos ir Kaišiadorių rajonų ir Birštono savivaldybėse paaugo 0,1 proc. punkto, Prienų ir Raseinių rajonuose sumažėjo atitinkamai 0,4 ir 0,2 proc. punkto, o Kėdainių rajone išliko nepasikeitęs. Daugiausia darbingo amžiaus gyventojų bedarbiais buvo registruota Jonavos (9 proc.) ir Raseinių (8,4 proc.) rajonuose. Mažiausiai – Birštono (4 proc.) ir Kauno bei Prienų rajonų (po 6,5 proc.) savivaldybėse.

Lyginant su šalies rodikliais, nedarbas Kauno regione ir toliau išlieka mažesnis nei šalies vidurkis (7,5 proc.) ir vienas mažiausių tarp šalies regionų: mažesnis tik Klaipėdos (6,1 proc.) ir Vilniaus (6,7 proc.) apskrityse.

Per rugpjūčio mėnesį bedarbiais Kauno teritorinės darbo biržos skyriuose užsiregistravo 4,1 tūkst. nedirbančių regiono gyventojų. Darbdaviai ieškantiems darbo siūlė 6,6 tūkst. laisvų darbo vietų. Kauno teritorinės darbo biržos duomenimis per mėnesį į darbo rinką sugrįžo 4,1 tūkst. darbo biržoje registruotų asmenų. Iš jų 2,6 tūkst. – įsidarbino, 1,2 tūkst. pradėjo savarankišką veiklą, įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn., 284-iems asmenims suteiktas remiamas užimtumas.

 Prienų rajono ir Birštono savivaldybes aptarnaujančiame Prienų skyriuje rugsėjo 1 d. bedarbiais buvo užsiregistravę beveik 1,2 tūkst. šių savivaldybių gyventojų, dar 227 dalyvavo laikino užimtumo priemonėse. Skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje registruotas nedarbas per rugpjūčio mėn. sumžėjo 0,3 proc. punkto iki 6,2 proc. (Prienų rajono savivaldybėje sumažėjo 0,4 proc. punkto iki 6,5 proc., Birštono savivaldybėje paaugo 0,1 proc. punkto iki 4 proc.). Per rugpjūčio mėnesį Prienų skyriuje bedarbiais užsiregistravo 172 šių savivaldybių gyventojai, ieškantiems darbo pasiūlyta 212 laisvų darbo vietų skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje. Per mėnesį įsidarbino 156 asmenys, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 25. Verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėn. įsigijo 84 darbo biržoje registruoti asmenys. Prieš metus nedarbas skyriaus teritorijoje buvo 6,1 proc.: Prienų rajone – 6,3 proc., Birštono savivaldybėje – 4,6 proc.

Daugiausia laisvų darbo vietų Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo siūloma: specialistams - pardavimo vadybininkams, administratoriams, buhalteriams, apskaitininkams, logistikos specialistams, statybos inžinieriams, lopšelio-darželio auklėtojams, mokytojams; paslaugų sektoriaus darbuotojams ir kvalifikuotiems darbininkams - pardavėjams, virėjams, tarptautinių pervežimų ir kitiems vairuotojams, statybininkams, staliams, apsaugos darbuotojams, siuvėjams, suvirintojams, santechnikams, elektrikams, automobilių remontininkams.

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas. Tarpinstituciniu bendradarbiavimu grįsta strategija siekiama, kad visiems iki 29 metų amžiaus darbo biržoje užsiregistravusiems jaunuoliams tinkamas darbas arba galimybė mokytis būtų pasiūlyta per 4 mėnesius. Per rugpjūčio mėnesį į darbo rinką sėkmingai integruoti 566 jaunuoliai, 77 – nusiųsti dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Per mėnesį Kauno teritorinėje darbo biržoje užsiregistravo 1,4 tūkst. nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių. Rugsėjo 1 d. duomenimis darbo biržoje iš viso buvo registruota beveik 4,1 tūkst. iki 29 m. amžiaus Kauno regiono gyventojų.

Kauno teritorinė darbo birža įgyvendina jaunimui skirtą projektą „Atrask save“, kuriame teikiamos ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės. Trejus metus vyksiančiu projektu jaunuoliams siekiama užtikrinti sklandų perėjimą po nedarbo laikotarpio, neaktyvaus gyvenimo į darbo rinką ar švietimo sistemą. Šiame Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekte skatinamas dalyvauti neaktyvus, nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 metų jaunimas. „Atrask save“ – pirmasis jungtinis projektas jaunimo užimtumui skatinti, kai ir registruotam, ir neregistruotam teritorinėse darbo biržose neaktyviam jaunimui taikomos įvairios darbo su jaunimu formos ir neformaliojo ugdymo metodai, skatinantys jo motyvaciją dirbti ar mokytis, didinantys pasitikėjimą savimi ir atsakomybę bei padedantys labiau pažinti save. Projekto dalyviams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje ir jaunimo motyvaciją skatinančiose veiklose, kurios jiems padeda įgyti asmeninių, socialinių ir profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar įsitvirtinti darbo rinkoje. Motyvuotiems bedarbiams suteiktos galimybės įgyti trūkstamų gebėjimų ir kompetencijų. Projekte dirba įvairių specialistų grupė – projekto koordinatoriai, psichologai, teisininkai ir darbo paieškos elektroninėje erdvėje specialistai, kurie suteikia dalyviams reikalingų žinių. Nuo projekto pradžios iki 2017 m. rugsėjo 1 d. projekto veiklose pradėjo dalyvauti 2867 nepasirengę ir 790 pasirengę darbo rinkai jaunuoliai, iš jų rugpjūčio mėnesį – 270 nepasirengę ir 100 pasirengę darbo rinkai.

Siekdama darbo pasiūlos ir paklausos dermės regione, Kauno teritorinė darbo birža įgyvendina Europos socialinio fondo iš dalies finansuojamus projektus, kurių metu ypatingas dėmesys skiriamas profesiniam mokymui, taip pat remiamojo įdarbinimo priemonėms. Siekiama pagalbą integruojantis į darbo rinką suteikti ne tik jauniems, bet ir vyresnio amžiaus darbo ieškantiesiems asmenims.