home Švietimas Direktoriai apie naujus mokslo metus

Direktoriai apie naujus mokslo metus

Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorė Renata Liagienė

Vienas iš didžiausių pokyčių – gavome mokyklinį autobusą. Džiaugiamės, kad mokinių nesumažėjo, o truputį padaugėjo, turime visus mokytojus. Jau gyvename darbinėmis nuotaikomis: visi mokytojai grįžo iš atostogų, tvarkomės, planuojame pamokas. Mokykloje atlikome nedidelį kosmetinį remontą – tai, ką galėjome savo jėgomis, taip pat buvo atnaujintas dalies kabinetų apšvietimas.

Pernai mokslo metus baigė 86 mokiniai, šiais metais bus šiek tiek daugiau, nes ateina didelė priešmokyklinukų klasė (išleidome 7, ateina – 17), po vieną kitą padaugės mokinių ir kitose klasėse. Tai – antros ikimokyklinio ugdymo grupės įsteigimo rezultatas, nes visi vaikai, kurie lankė šią grupę, ateina ir į mokyklą.

Nors turime dvi ikimokyklinio ugdymo grupes, bet dar yra nemažai vaikų, kuriems pritrūko vietos. Manau, kad susidarytų dar viena grupė. Mokslo metų pradžioje įvertinsime poreikį ir prašysime savivaldybės, kad būtų leidžiama steigti dar vieną ikimokyklinio ugdymo grupę.

 

„Ąžuolo“ progimnazijos direktorė Irena Tarasevičienė

Šią rugsėjo pirmąją sueina 30 metų nuo mokyklos veiklos pradžios, todėl ją minėsime ir kaip mokyklos jubiliejinį gimtadienį.

Naujus mokslo metus, kaip visada, pasitinkame darbingai ir šventiškai nusiteikę: mokykloje mokinių nesumažėjo, gal keliais net padaugėjo – šiuo metu turime 653 mokinius. Išliko nepakitęs ir klasių komplektų skaičius – trisdešimt. Turime tris pirmokų klases po 25 mokinius, maksimaliai gausios ir dvi priešmokyklinio ugdymo grupės. Džiaugiamės, kad esame patraukli mokykla, dirbame veiksmingai ir tėvai, tai žinodami, nori į mūsų mokyklą leisti savo vaikus.

Vykdome aktyvią projektinę veiklą – dalyvavimą keturiuose „Erasmus+“ projektuose jau baigiame, o dar vieną „Erasmus+“ projektą tik pradėsime.

Mokytojų kolektyvą papildė keli nauji pedagogai: lietuvių, rusų kalbos, istorijos mokytojai, logopedas, mokytojo padėjėjas. Tikimės, kad prieš rugsėjį vysiančiame Tarybos posėdyje bus priimtas sprendimas dėl papildomų progimnazijai reikalingų logopedo, specialiojo pedagogo bei mokytojo padėjėjo etatų steigimo. Skelbsime specialistų atrankas.

Džiaugiamės, kad gavome naują mokyklinį autobusiuką, kuriuo vaikai bus ne tik atvežami į mokyklą ir parvežami namo, bet galėsime mokinius nuvežti ir į įvairius respublikinius ar regioninius konkursus, sporto varžybas.

Džiugu, kad per vasarą buvo atnaujintas mokyklos aktų salės apšvietimas. Tačiau lietinga vasara vėl priminė įsisenėjusią problemą – dėl užsikimšusių latakų ant stogo kaupiasi vanduo ir gadina kai kurių trečio aukšto patalpų lubas. Būtinas remontas. Mokykla iš išorės graži, tačiau labai svajojame, kad būtų atliktas rimtesnis vidaus remontas, nes savo jėgomis galime atlikti tik kosmetinius pagražinimus.

Didėjančiai ir besikeičiančiai mokyklai jau trūksta patalpų. Turime daug vietos rūsyje, kur būtų galima įrengti mokomąsias patalpas, dar vieną, kad ir ne tokią erdvią, sporto salę papildomam mokinių užimtumui. Rūsyje patys ir tėvelių pagalba jau įrengėme patalpą robotikos būrelio veikloms, bet yra dar daug erdvių, kurias būtų galima racionaliai išnaudoti. Telieka surasti finansavimą. 

 

Išlaužo pagrindinės mokyklos direktorė Rasa Žilinskienė

Didžiausias džiaugsmas – mokykloje padaugėjo vaikų. Tai pirmiausia lėmė įsteigta dar viena ikimokyklinio ugdymo grupė, tačiau šiek tiek padaugėjo mokinių ir 1–10 klasėse. Preliminariais duomenimis, ugdysime 51 darželinuką, o iš viso 181 vaiką. Pernai turėjome 20 vaikų mažiau.

Labai smagu buvo po atostogų vėl susitikti su kolegomis, matyti juos šiek tiek atsipalaidavusius, susitelkusius  naujiems darbams. Mokykloje pradės dirbti nauja tikybos mokytoja, dar laukia informacinių technologijų mokytojo ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo (pusė etato) priėmimo procedūros, kandidatų į šias pareigas jau turime.

Per vasarą planavome suremontuoti paradinius mokyklos laiptus, bet, įsteigus trečiąją ikimokyklinio ugdymo grupę, tuos pinigus paskyrėme naujos grupės steigimui ir mokyklos stogo virš paradinių laiptų remontui. Gyvenimas eina pirmyn, o darbų ir problemų nemažėja. 

 

Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktorius Stasys Valančius

Kiekvienas rugsėjis atneša naujovių. Jau keletą pastarųjų metų ugdytinių skaičius didėja, tačiau tai kelia ir rūpestį, nes į dvi ikimokyklinio ugdymo grupes netelpa visi norintys lankyti darželį. Nors bendras mokinių skaičius yra daugiau kaip 180, tačiau dėl buvusios demografinės krizės devintoje klasėje turime tik dvi mokines.

 Džiaugiuosi, kad mūsų mokykla yra rajone vienintelė kaimiška pagrindinė mokykla, neturinti jungtinių klasių komplektų.

Nemažai pokyčių yra mokytojų kolektyve. Mokytojai, kurie važinėja į darbą, atsiradus galimybėms, įsidarbina arčiau namų, todėl šiais mokslo metais pasikeitė beveik trečdalis pedagogų. Visi nauji mokytojai – dalykų specialistai. Naujus mokslo metus pasitinkame be didelių stresų – patalpos atitinka reikalavimus, išspręstos pavėžėjimo ir maitinimo problemos. Šiais mokslo metais ŠMM priėmė sprendimą, kad kiekvienas mokinys turi dalyvauti nors vienoje prevencinėje programoje. Tačiau tai nesukels problemų – pradinukai tęs 3 prevencines programas: ,,Zipio draugai“, ,,Obuolio draugai“ ir ,,Įveikime kartu“, o 5–10 klasių mokiniai dalyvaus ,,Opus“ programoje. Bendruomenės dalyvavimas sveikatos stiprinimo programoje ,,Laimingas žmogus sveikoje mokykloje“ atspindi nusiteikimo naujiems mokslo metams nuotaikas.

 

Pakuonio pagrindinės mokyklos direktorė Audronė Vaicekauskienė

Naujais mokslo metais mokinius pasitinka atnaujintos mokyklos edukacinės erdvės, pagražėjusi aplinka – išdažyta dauguma kabinetų, koridoriai, valgykla. Tai padaryta mokyklos personalo jėgomis. Pakeisti šviestuvai, pakabintos ritininės užuolaidos. Penkiamečiai ir šešiamečiai ugdysis visą dieną jungtinėje priešmokyklinio ugdymo grupėje, kuri įsikurs didesnėse ir atnaujintose patalpose, kur penkiamečiams įrengtos ir vietos miegojimui. Taigi išsprendėme visų, norėjusių lankyti ikimokyklinio ugdymo grupę, problemą – vietų trūkumą.

Džiaugiamės, kad padaugėjo pirmokų. Šiais metais turėsime ne jungtinę, bet atskirą pirmąją klasę, kurioje mokysis 14 mokinių. Pirmokams ugdyti reikėjo ir naujos mokytojos. Priimta į darbą ir nauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Parengėme projektą, kurį finansavo Prienų rajono savivaldybė, ir vasaros stovyklos metu mokiniai su mokytoju L. Grigoniu kūrė skulptūras, suolelius, kurie bus pastatyti prie vaikų žaidimų aikštelės. Nauja žaidimų aikštelė ir treniruokliai turi būti įrengti rugsėjo mėnesį.

Mokiniams maistą tieks naujas maitinimo paslaugų tiekėjas – UAB „Grūstė“.

O labiausiai džiaugiamės, kad vietoj senojo (seniausio ir blogiausio rajone, gauto 2002 m.) mokyklinio autobuso turėsime naują.

Mokykloje mokysis apie 113 mokinių (su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėmis).

Turime dar daug planų ir darbų ateičiai: reikėtų kapitališkai suremontuoti valgyklą bei įrengti sporto aikštyną, sutvarkyti automobilių stovėjimo aikštelę. Viskas įveikiama, reikia, kad tik būtų mokinių.

Sveikinu visus su naujais mokslo metais!