home Švietimas Labai svarbu – tęstinumas!

Labai svarbu – tęstinumas!

Penktadienį nuskambėjęs Rugsėjo 1-osios skambutis į klases sukvietė apie 2600 Prienų rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių. Naujųjų mokslo metų išvakarėse su Prienų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėju Rimvydu Zailsku ir kalbėjomės apie tai, kas naujo laukia mokinių, jų tėvų ir mokytojų 2017–2018 mokslo metais.

Kiek mokinių Prienų rajono savivaldybės mokyklose pasitinka Rugsėjo pirmąją?

Tikslūs skaičiai bus žinomi pirmąją rugsėjo savaitę, o pagal šiuo metu turimus preliminarius duomenis, į bendrojo ugdymo klases susirinks apie 2600 mokinių. Tai maždaug pusšimčiu mažiau nei pernai. Priešmokyklinio ugdymo grupes lankys apie 200 ugdytinių, darželio grupėse – per 600 auklėtinių, į pirmas klases ateina apie 210 pirmaklasių

Sumažėjo ir klasių komplektų: „Žiburio“ gimnazijoje aukštesniųjų klasių komplektuojama ne po penkias, bet po keturias, šiek tiek mažėja klasių komplektų Jiezno gimnazijoje, „Revuonos“ ir Šilavoto pagrindinėse mokyklose.

Mokyklų tinklas išlieka nepakitęs, vadinasi, visas paslaugas, kurias ankstesniais metais teikėme mokiniams bei mokytojams, ir toliau teiksime. Susijungus Švietimo centrui ir Pedagoginei psichologinei tarnybai, pasikeitė įstaigos pavadinimas, tačiau jų teikiamos paslaugos – pagalba mokiniams, mokytojams, tėvams, kvalifikacijos kėlimas, specialioji pagalba – išliko nepakitę.

Ar visose mokyklose užtenka mokytojų?

Kai kurios mokyklos vasarą skelbė, kad ieško mokytojų ar specialistų. Mano žiniomis, visos laisvos darbo vietos užpildytos, o kandidatų į kiekvieną darbo vietą buvo daugiau kaip po vieną. Manau, kad Rugsėjo 1-ąją pedagogų netrūks.

Gaila, bet neįvyko du skelbti konkursai į Stakliškių gimnazijos direktoriaus pareigas, todėl mokykla naujus mokslo metus pradeda vadovaujant laikinai einančiam pareigas vadovui – pavaduotojai ugdymui Onutei Kamblevičienei. Tikimės, kad trečiasis konkursas, kurio data numatyta spalio 3 d., įvyks. Noriu nuraminti gimnazijos bendruomenę, kad neplanuojami jokie šios ugdymo įstaigos pertvarkymai, sujungimai ar panašios reformos. Ieškome vadovo, kuris tęstų buvusios direktorės ir visos bendruomenės pradėtus darbus ir išlaikytų aukštai pakeltą kokybės kartelę bei kolektyvo užsidegimą dirbti gerai.

Prienų rajono savivaldybė gauna tris geltonuosius autobusiukus. Kokioms mokykloms jie bus paskirti?

Naujieji autobusiukai bus paskirti „Ąžuolo“ progimnazijai, Naujosios Ūtos ir Pakuonio pagrindinėms mokykloms. Pastarosiose dviejose mokyklose naujieji autobusėliai pakeis jau daug metų tarnavusius ir susidėvėjusius. Iki šiol savų autobusėlių neturėjo „Žiburio“ gimnazija ir Skriaudžių pagrindinė mokykla. Jiems atiteks autobusėliai, iki šiol priklausę „Ąžuolo“ progimnazijai ir Šilavoto pagrindinei mokyklai. „Žiburio“ ir „Ąžuolo“ mokyklos turėtų bendradarbiauti ir derinti maršrutus, kad abu autobusėliai nevažiuotų tuo pačiu. Šilavoto pagrindinėje mokykloje sumažėjus mokinių skaičiui, vienas autobusėlis perduotas Skriaudžių pagrindinei mokyklai.

Du autobusiukus savivaldybei skyrė Švietimo ir mokslo ministerija, trečiasis nupirktas mūsų savivaldybės lėšomis. Iš viso mokinius vežios septyniolika geltonųjų autobusiukų.

Duris atveria dvi ikimokyklinio ugdymo grupės Išlauže ir Jiezne.Ar visiems rajono vaikams yra pakankamai vietų lopšeliuose-darželiuose?

Ši problema opiausia Veiveriuose ir Skriaudžiuose, kur ne visiems vaikams užtenka vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Grupes atidaryti būtų galima, tačiau reikia patalpų ir lėšų jų remontui. Jeigu bus gautas finansavimas parengtam projektui, 2018 metais dar viena ikimokyklinio ugdymo grupė bus atidaryta Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje.

Kokios naujovės mokinių laukia šiais mokslo metais?

Didžiausia naujovė – pailgėję mokslo metai. Pagal parengtus ugdymo planus, mokslo metai visiems, išskyrus pradinukus, baigsis 2018 m. birželio 14 d. Taip ir buvo prieš kurį laiką, o po to mokslo metai buvo sutrumpinti, nes brandos egzaminai pradėjo trukdyti ugdymo procesui. Iš to nieko gero neišėjo. Mūsų vaikai Europos Sąjungoje mokosi mažiausiai dienų, todėl negalime norėti, kad jie išmanytų daugiau už tuos, kurie mokėsi ilgiausiai. Reikia nepamiršti, kad pamoka – ne vienintelė ugdymo forma. Vaikai gali mokytis muziejuje, gamtoje, išvykoje...

Kokios prioritetinės kryptys yra numatytos šiems mokslo metams? Kam bus skiriama daugiau dėmesio?

Kaip ir ankstesniais mokslo metais daugiausia dėmesio bus skiriama mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui, juos bus siekiama gerinti tobulinant pamokas ir visą ugdymo procesą. Sieksime skatinti mokytojus pereiti nuo mokymo prie mokymosi, aktyvinant mokinių įsitraukimą į mokymąsi.

Kelerių metų standartizuoti testai rodo, kad mūsų pasirinkta kryptis yra teisinga, nes rezultatai gerėja. Vadinasi, orientacija į vaiką ir mokymąsi yra pozityvus procesas, todėl jį reikia tęsti ir stiprinti.

Numatyta, kad nuo šių mokslo metų kiekvienam mokiniui bus sudarytos sąlygos dalyvauti nors vienoje prevencinėje programoje. Tai nėra jokia naujovė, nes didžioji dalis mokyklų vienokią ar kitokią prevencinę programą jau taikė. Tiesiog šis procesas bus plečiamas, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui dalyvauti nors vienoje prevencinėje programoje.

Ko palinkėtumėt mokiniams ir mokytojams?

Linkiu visiems darbingų, veiklių, ieškojimų ir atradimų mokslo metų, sėkmės mokantiems bei besimokantiems!