home Birštone Naujiems mokslo metams jau pasiruošta

Naujiems mokslo metams jau pasiruošta

Rugpjūčio 30 dieną Birštono savivaldybės mažojoje salėje vyko švietimo specialistų susirinkimas. Jame dalyvavo gimnazijos direktorius Alvydas Urbanavičius, Birštono vienkiemio darželio-mokyklos direktorė Regina Gustaitienė, Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorė Vitalija Adamonienė, Sporto centro direktorius Saulius Smailys. Susirinkusius įstaigų vadovus su naujovėmis prasidedančiais mokslo metais supažindino Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Žiūraitienė ir vyr. specialistė Vida Gadliauskienė. Pasitarime dalyvavo ir Birštono savivaldybės merės pavaduotojas Vytas Kederys.

 

Merės pavaduotojas pasveikino ugdymo įstaigų vadovus su prasidedančiais naujais mokslo metais, primindamas, kas buvo padaryta kiekvienoje mokykloje ar darželyje prieš Rugsėjo 1-ąją. Tenka apgailestauti, kad renovacijos niekaip nesulaukia Birštono meno mokykla ir Birštono vienkiemio darželis-mokykla. Juk reikia vaikams gražios aplinkos, ypač tiems, mažiausiems, tiems, kurie mokosi kurti ir pastebėti grožį...

Tačiau V. Kederys pasidžiaugė, kad darželinukų ir mokinių skaičius auga, kad „Vyturėlio“ lopšelyje-darželyje jau trūksta vietų, kad bus ieškoma galimybės atidaryti dar vieną grupę Birštono vienkiemio darželyje-mokykloje. „Padarysime visus darbus, kad mūsų mokyklas ir darželius norėtų lankyti kuo daugiau vaikų. Sėkmės naujais mokslo metais“, – sakė V. Kederys.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Žiūraitienė akcentavo, kad artimiausio laikotarpio tikslas – gera mokykla. Vedėja pasidalino mintimis iš neseniai vykusios konferencijos Švietimo ministerijoje. Ji paminėjo, jog kalbama, kad netrukus vaikai turėtų pradėti mokytis nuo vaikams 5–6 metų, ruošiamasi peržiūrėti vadovėlius, iš kurių mokosi vaikai, daugiau dėmesio bus skiriama mokytojų mokymams ir pedagogų rengimui. „Daugiausia dėmesio ir naujais mokslo metais bus skiriama ugdymo kokybei, pedagogo profesijos prestižo augimui ir ugdymo turiniui. Be to, gera mokykla ir ugdymo rezultatai labiausiai priklauso nuo mokytojo“, – sakė A. Žiūraitienė.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja ugdymo įstaigų vadovams pateikė informaciją apie respublikos mokyklų situaciją, palygintą ir su kitų Europos valstybių padėtimi, ir kaip tame kontekste atrodo Birštono gimnazija. Vedėja paminėjo, kad pagal išsilavinimą, vidurinį ir aukštąjį, Lietuva pirmauja Europoje. Pagal šių mokslo metų abitūros egzaminus ir įstojimą į aukštąsias mokyklas Birštono gimnazija taip pat užima aukštą poziciją.

Angelė Žiūraitienė paminėjo, kad nuo šių metų rugsėjo 1 d. visose šalies mokyklose bus įgyvendinama bent po vieną patyčių ir smurto ar kitą prevencinę programą. Taip pat mokykloms suteikiama laisvė kūrybiškiau organizuoti ugdymą, stiprinama mokymosi pagalba prasčiau besimokantiems vaikams.

Su prevencinėmis programomis, su mintimis iš seminarų supažindino Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Vida Gadliauskienė, primindama, kad geriausia mokykla yra ta, kurioje nėra patyčių.

Nuo šio rugsėjo valstybės lėšomis mokyklose bus finansuojama 21 prevencinė programa, su kuriomis galima susipažinti atsivertus Švietimo ministerijos puslapį.

V. Gadliauskienė sakė, kad šiemet bus įgyvendinama sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa. Įgyvendindama lytiškumo ugdymo programą mokykla gali rinktis neformalųjį ugdymą ar skirti mokytojus, išskyrus sudėtingas temas, kurioms dėstyti reikės pasitelkti visuomenės sveikatos specialistus.

Pasitarimo metu buvo kalbama apie netradicinio ugdymo svarbą, apie „Sveikuolių sveikuoliai“ konkursą, „Mokymasis būti“ ir kitus projektus bei programas, kurios ne tik padėtų pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, bet ir vaikams įgauti daugiau pasitikėjimo, išsiugdyti kūrybingą ir nuoseklų mąstymą.

Daug ką turėjo aptarti ir apie ką pakalbėti švietimo skyriaus specialistai ir ugdymo įstaigų vadovai. Juk tiek daug įvairių dalykų, tegul ir biurokratinių, reikia padaryti iki tam tikrų datų. Birštono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklos ir kitos ugdymo įstaigos darbui pasiruošusios. Vienos daugiau, kitos mažiau pagražėjusios, bet visos laukia vaikų, jų klegesio, juoko ir smagaus šurmulio.