home Švietimas Dvejų metų lyderystės projektą vainikavo konferencija

Dvejų metų lyderystės projektą vainikavo konferencija

Rugpjūčio 22 d. vaizdingame Prienų krašto gamtos kampelyje, Vazgaikiemyje, įvyko „Erasmus+“ projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ baigiamoji konferencija, kurią organizavo Prienų švietimo pagalbos tarnyba, prieš dvejus metus projektą laimėjusi ir pradėjusi įgyvendinti kaip Prienų švietimo centras.

Konferencijoje dalyvavo mokytojai iš įvairių Lietuvos mokyklų – Kazlų Rūdos savivaldybės, Marijampolės, Prienų, Lazdijų rajonų, Šiaulių, Alytaus ir Vilniaus, taip pat svečiai iš šalies švietimo įstaigų ir universitetų, projekto partnerių atstovai iš Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos, Išlaužo pagrindinės mokyklos, Skriaudžių pagrindinės mokyklos, Baltijos regiono tyrėjų asociacijos, Italijos ir Norvegijos bei svečiai iš Lenkijos ir Izraelio.

 

Konferencijos dalyvius sveikino įkvepiančiais žodžiais ir jausmingu teatralizuotu pasirodymu

Dalyvavimu konferencijoje susirinkusiuosius pagerbė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, vyr. specialistė Laimutė Jančiukienė, Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatoriai Liutauras Ivoška ir Giedrė Pakintytė, Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus pavaduotoja Rasa Šnipienė ir kiti svečiai.

Konferenciją atidarė Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos dramos studija „Gyliukas“, vadovas – aktyvus pilietiškumo projekto dalyvis Kazimieras Drižilauskas. Sveikinimo žodžius susirinkusiems tarė Savivaldybės ir švietimo vadovai. Meras A. Vaicekauskas pasidžiaugė, kad švietimo darbuotojai mokosi, tobulina lyderystės kompetencijas, kurių šiuolaikiniame gyvenime labai reikia, taip pat palinkėjo geros konferencijos, darbingų mokslo metų, daug smalsių, žinių siekiančių vaikų, būti tikrais lyderiais ir ugdyti lyderiais savo mokinius. Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas palinkėjo, kad sėkminga vieno projekto pabaiga taptų sėkminga kito projekto pradžia.

 

Vienas iš pirmųjų Lietuvoje tarptautinių strateginės partnerystės projektų

Dvejus metus projekto dalyviai aktyviai dalyvavo ieškojimuose: mokėsi suprasti ir atrasti pilietiškumą. Apie atradimus ir pokyčius savo įžvalgomis ir projekto rezultatais pasidalino Švietimo pagalbos tarnybos direktorė D. Stankevičienė. „Su projekto partneriais, mokyklų bendruomenėmis mes dar kartą pasitikrinome galimybes veikti kartu dėl vieno tikslo – įgalinti mokinius imtis iniciatyvos bei saviraiškaus dalyvavimo ir paprasčiausiai džiaugtis mokykloje, ko šiandien mūsų vaikams labai stinga“, – sakė D. Stankevičienė.

Kaip savo kalboje pabrėžė Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorius Liutauras Ivoška, „Erasmus +“ projektas, kurį laimėjo Prienų švietimo centras, yra vienas iš pirmųjų Lietuvoje tarptautinių strateginės partnerystės projektų. Svečias padėkojo projekto koordinatoriams, partneriams už sėkmingai įgyvendintą projektą. Paminėdamas, kad šiais metais švenčiamas 30-asis programos „Erasmus+“ jubiliejus, L. Ivoška pasidžiaugė, jog nuo 1999 metų, kada Lietuva pradėjo dalyvauti šioje programoje, Europos Sąjungos lėšomis finansuota projektų už daugiau nei 200 mln. eurų, iš kurių 30 mln. eurų buvo skirta bendrojo ugdymo projektams. Per tuos metus įgyvendinta daugiau negu 5200 projektų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 28 000 mokinių, mokytojų, švietimo politikos formuotojų ir kitų atstovų. Jie turėjo galimybę dalyvauti tarptautinėje švietimo bendradarbiavimo veikloje. „Tai puikūs rezultatai. Taip mes padedame Europos Sąjungai įgyvendinti savo darbotvarkę, kelti ekonomikos augimą, skatinti socialinę integraciją, darbo vietų kūrimą ir visas kitas pridėtines vertes, kurias mums ši priemonė suteikia“, – kalbėjo koordinatorius.

 

„Prienai – fenomenas“

Anot Šiaulių universiteto docentės, dr. Jūratės Valuckienės, kuri yra ir Baltijos regiono tyrėjų asociacijos prezidentė, Prienai – fenomenas. Pranešėjos teigimu, Prienų savivaldybė pirmoji pradėjo išorės vertinimą, aktyviai įsijungė į nacionalinį lyderystės diegimo projektą „Lyderių laikas“, pirmoji įgyvendina Švietimo mainų paramos fondo finansuojamus ne vieną, o net du koncorciumo modelio projektus. Daug gražių žodžių mokslininkė išsakė ir Švietimo pagalbos tarnybos adresu. Tarnyba, pasak jos, ne tik plečia funkcijas suaugusiųjų mokymo, kvalifikacijos tobulinimo srityse, bet ir pasiruošusi projekto metu įgyta patirtimi, pasiektais rezultatais, metodikomis dalintis su šalies ir užsienio švietimo bendruomenėmis. „Tai suvalkiečiai, kuriems nieko negaila. Tai žmonės, kurie iš tikrųjų žino, kad nori daryti ir dalintis“, – komplimentų prieniečiams nešykštėjo dr. J. Valuckienė.

 

Konferencija buvo transliuojama ir internete

Dvejus metus, kuriuos tęsėsi projektas, vyko partnerių susitikimai Lietuvoje ir užsienyje, diskusijos, gerosios patirties pasidalijimas pilietiškumo ugdymo srityje, problemų, projekto veiklų aptarimai, nacionaliniai sklaidos renginiai, tyrimas apie pilietinės lyderystės situaciją kiekvienos dalyvaujančios partnerių šalies mokykloje, tarptautiniai seminarai. Seminarai projekto metu prisidėjo prie mokytojų profesinių įgūdžių tobulinimo, naujų ugdymo metodų diegimo, patirties plėtimo, naujų žinių įgijimo, pilietinio ugdymo pamokų tobulinimo.

Konferencijoje buvo aptarti projekto metu pasiekti rezultatai ir sukurto pilietiško lyderio ugdymo modelio tolimesnės naudojimo galimybės, pristatytos įgyvendintos pilietinės akcijos. Išklausyta daug įdomių pranešimų, kuriuos skaitė Švietimo pagalbos tarnybos direktorė, projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ vadovė D. Stankevičienė, dr. Jūratė Valuckienė, Sigitas Balčiūnas, viešnia iš Italijos Joanne Gillespie, filosofas, doc. dr. Liutauras Degėsys.

Po pietų vyko darbas grupėse, diskusijos, buvo pasidalinta sėkmės patirtimis. Jas pasakojo projekto dalyviai: Aidutė Jurešienė, Renata Liagienė, K. Drižilauskas, Rima Juodsnukienė, Ieva Žukovienė, Audronė Ramoškienė. Konferencija buvo transliuojama tiesiogiai internete bei sudarytos sinchroninio vertimo galimybės.

 

Apdovanoti pilietiškiausi mokytojai

Projekto baigiamosios konferencijos metu buvo apdovanoti tarptautinio pilietiškiausio mokytojo konkurso nugalėtojai. Komisija iš 17 konkurse dalyvavusių kandidatų atrinko keturis bei skyrė nominacijas šiems mokytojams: Išlaužo pagrindinės mokyklos mokytojai Valdonei Rasimienei – už gebėjimą įkvėpti kitus pilietiškumui bei balsavime daugiausiai balsų surinkusiai mokytojai; Skriaudžių pagrindinės mokyklos mokytojai Neringai Sincevičienei – už efektyviausią problemos sprendimą; Viterbo St. Thomas tarptautinės mokyklos mokytojai Joanne Gillespie – už įsisenėjusios problemos sprendimą; Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokytojai Linai Suchorukovienei ir jos komandai – už savanorystės skatinimą.

Konferencija baigėsi Skriaudžių pagrindinės mokyklos vaikų folklorinio ansamblio „Tututis“ programėle.

Viliamasi, kad įgyvendintas projektas įkvėps visų šalių partnerius toliau plėtoti pilietiško lyderio ugdymo idėją, kurti, mokytis ir bendradarbiauti kvalifikacijos tobulinimo srityje, paskatins švietimo, taip pat regionų vystymąsi, prisidės prie naujų metodų ir pilietinių iniciatyvų kūrimo, mokinių aktyvaus įsitraukimo į vykdomas iniciatyvas ir tolimesnės motyvacijos būti pilietiškiems.