home Birštone Tarybos posėdyje: ne visi sprendimų projektai sulaukė vienbalsio pritarimo

Tarybos posėdyje: ne visi sprendimų projektai sulaukė vienbalsio pritarimo

Rugpjūčio 25 dieną vykusiame Birštono tarybos posėdyje dalyvavo 14 Tarybos narių, kurie turėjo apsvarstyti ir priimti sprendimus 24 klausimais bei išklausyti įvairias informacijas.

 

Pasiūlymas iš „Birštoniečių tribūnos“

Prieš pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus buvo išklausytas „Birštoniečio tribūnoje“ užsiregistravusio Remigijaus Zolubo pasisakymas. Kalbėdamas apie nedidelius birštoniečių atlyginimus, pranešėjas pateikė pasiūlymą, kaip būtų galima išplėsti naujo verslo galimybes ir paslaugų sektoriuje užsidirbti daugiau bei pasistengti dėl kurorto suklestėjimo. „Birštono galimybė ir pranašumas galėtų būti verslo ir konferencijų turizmas, kurį geriau galėtume pavadinti susitikimų industrija. Tai daug pelningesnė veikla nei tik apgyvendinimas ir maitinimas, tai puikiai suderinama su SPA paslaugomis bei rekreacija, kur Birštonas jau turi puikų įdirbį. Pasak šio turizmo specialistės Evaldos Šiškauskienės, konferencijų organizavimas ir apgyvendinimas atneša 4 kartus daugiau pajamų. Daugiau pajamų, didesni atlyginimai darbuotojams, didesnė plėtra ir daugiau galimybių“, – teigė R. Zolubas, siūlydamas šią idėją įtraukti į savivaldybės bendrąjį planą.

Savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė padėkojo už tikrai drąsų ir vertingą pasiūlymą, dėl kurio verta padiskutuoti.

Prieš posėdį buvo pasveikinta dukros susilaukusi Tarybos narė Kristina Justinavičienė, o Sporto centro direktorius Saulius Smailys – su jubiliejiniu gimtadieniu.

 

Diskusijos dėl sutarties pratęsimo ir banko ar draudimo garantijų

Tarybos nariai susidomėję išklausė UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ komercijos direktoriaus Jono Miliaus pasisakymą apie nuomojamų pastatų rekonstrukciją.

Jau seniai visi laukia, kada bus pradėtas renovuoti senas dirbtuvių pastatas N. Silvanavičiaus gatvėje Nr. 1. Čia numatyta įrengti maitinimo įstaigą. Komercijos direktorius išsamiai pasakojo, kas ir kurioje vietoje bus įrengta, kaip sutvarkyta aplinka ir užtikrinamas saugumas. Renovuotame pastate bus įrengta kavinė su baru, virš kavinės – erdvė pobūviams. Cokoliniame aukšte, rūsyje, bus įrengta alaus darykla bei žuvies rūkykla, stengiantis atgaivinti žuvininkystės tradicijas Birštone.

Įmonė nuomoja ir rengia rekonstrukcijai ir buvusio kino teatro pastatą Jaunimo gatvėje, prieš pat Savivaldybę. J. Milius pristatė išorinę pastato vizualizaciją, pasakojo, kad viduje yra suprojektuota kino ir konferencijų salė, boulingo ir biliardo salės. Šis statinys, manoma, bus daugiau skiriamas jaunimo laiko praleidimui, nes tokių vietų jaunimo susibūrimui kurorte kaip tik trūksta.

UAB „Mineraliniai vandenys ir Ko“ komercijos direktorius sakė, kad jau parengti darbų vykdymo techniniai projektai ir gauti statybų leidimai. Pasak J. Miliaus, darbai turėtų pradėti šių metų rugsėjo mėnesį.

Merė pažymėjo, kad buvusio kino teatro pastato paskirtis atitinka tai, ko reikia Birštonui – erdvės jaunimui, ir labai džiugu, kad tuoj prasidės rekonstrukcijos darbai. Kiti Tarybos nariai uždavė įvairių klausimų, siūlė kai kuriuos pataisymus ir koregavimus.

Didesnės diskusijos įsiplieskė tada, kai buvo pradėtas svarstyti sprendimo projektas „Dėl 2013 m. liepos 5 d. pastato nuomos sutarties su „UAB Birštono mineraliniai ir Ko“ pakeitimo. Rengiant sprendimo projektą buvo gautas nuomininko pateiktas 2017 m. rugpjūčio 2 d. raštas, kuriame prašoma pratęsti nuomos sutarties galiojimo terminą, bei 2017 m. rugpjūčio 9 d. raštas, kuriuo prašoma pratęsti sutarties įvykdymo garantijas, pateikiamas ne banko, bet draudimo kompanijos,  iki 2017 m. rugsėjo 10 d. Dėl šio sprendimo priėmimo išsiskyrė Tarybos narių nuomonės ir kilo diskusija dėl banko ir draudiminės sutarties garantijos. Kai kurie Tarybos nariai iškėlė klausimą, kodėl ant sprendimo projekto nėra teisininko parašo, ar ji yra lygiavertė banko garantijai.

UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ komercijos direktorius paaiškino, kad garantijos lygiavertės, tačiau tai daroma dėl to, kad bendrovė vykdo daug projektų ir dėl derybų su bankais kyla kai kurių sunkumų. Pasak J. Miliaus, esmė yra tai, kad banko garantijos lėšos negali būti naudojamos, o draudiminės – gali. Tai leidžia nuomininkui lengviau disponuoti savo lėšomis. Jis patikino, kad bendrovės finansinė padėtis yra gera ir bendrovė sutarties sąlygas pažada įvykdyti laiku. Be to, Savivaldybės administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas patikino abejojančius, kad iš Vyriausybės atstovo dėl šio pakeitimo nuomos sutartyje jokių pastabų negavo, todėl priežasčių, kodėl garantija negalėtų būti pakeista, nėra.

Kadangi buvo abejojančių, sprendimo projektas buvo patvirtintas tik 8 balsais, 5 buvo prieš, o 1 susilaikė. Galima suprasti ir susilaikiusius ar balsavusius prieš – jau tiek buvo visokių netesybų dėl šių pastatų, kad tikėti ir pasitikėti sunku...

Sprendimo projekte siūlomas pastato veiklos terminas – 2019 m. vasario 1 d., taip pat siūloma reikalauti ne banko išduodamos sutarties įvykdymo garantijos, bet draudimo kompanijos nuo 2017 m. rugsėjo 10 d. išduodamos garantijos. Taip pat siūloma reikalauti nuompinigių mokėjimo nuo 2017 m. liepos 5 d. – buvusios nustatytos pastate veiklos pradžios.

 

Kam priklauso socialiniai ir tarnybiniai būstai

Kitas klausimas, sukėlęs ne mažiau diskusijų, kilo svarstant sprendimo projektą dėl Birštono savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo sąrašo patvirtinimo ir papildymo.

Pranešėjas Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas Laurynas Laukevičius pristatė, kad yra du laisvi butai Nemuno g. 5-11 ir Pušyno g. 15-11, kuriuos siūloma įtraukti į tarnybinių patalpų sąrašą.

Merė pažymėjo, kad Birštone labai trūksta gyvenamojo ploto, dėl kurio stygiaus kurorte gali pritrūkti jaunų ir gabių specialistų. Praeitais metais tarnybinis butas buvo suteiktas jaunai gydytojai, o dar du asmenys yra padavę prašymus dėl tarnybinių patalpų.

Jurgita Šeržentienė pastebėjo, kad nereikia kelti diskusijų, nes skiriant tarnybinį butą turėtų būti svarbu ne tik eilės numeris, bet ir tam tikri kriterijai. Juk priešingu atveju atsiras labai daug norinčių gauti tokį gyvenamąjį plotą, nes Birštone butų nuoma brangi. Tarybos narys Stanislovas Martinaitis irgi pritarė minčiai, kad įstaigų vadovai turėtų peržiūrėti, kokių darbuotojų ir specialistų jiems labiausiai reikia ir trūksta, o kaip jų pritraukimo sąlyga galėtų būti galimybė gauti tarnybinį butą.

Buvo kalbama ir apie socialinio būsto suteikimą. Jo eilėje laukia 22 asmenys. Viena 8 asmenų šeima norėtų gauti didesnį būstą, daug yra vienišų žmonių. Tarybos narė Valė Petkevičienė siūlė, kad iš 4 kambarių buto būtų galima padaryti 2 butus po 2 kambarius ir taip patenkinti daugiau laukiančių eilėje socialinio būsto. Juk būtų galima padaryti ir įvairių kitų sprendimų. Deja, daugelis Tarybos narių, kaip ir gyventojų, gana skeptiškai žiūri į socialinius būstus ir jų gyventojus. Nemažai yra tokių, kurie butus paverčia vos ne landynėmis, laiku nesumoka nuomos, neatsiskaito už paslaugas. O dar pasitaiko tokių, kurie, vieną butą apleidę, labai nori gauti kitą, geresnį...

Priimti sprendimą dėl šio sprendimo buvo sunku – 7 Tarybos nariai balsavo „už“, 2 susilaikė ir 2 buvo „prieš“. Taigi, sprendimas buvo vos ne vos priimtas.

 

Kiti sprendimai

Posėdžio metu buvo patikslintas 2017 metų biudžetas, perskirstant kai kurias lėšas ar laisvus likučius atiduodant į tas sritis, kurioms reikalingas finansinis palaikymas.

Taryba pritarė ir dėl Birštono savivaldybės nuosavybės teise valdomų žemės sklypų nuomos ne aukciono būdu tvarkos aprašo pakeitimo, taip pat patvirtino Nemajūnų dienos centro laiptų kopiklio naudojimo tvarkos aprašą.

Šiek tiek teko padiskutuoti ir atleidžiant nuo komunalinių atliekų rinkliavos žinomo rašytojo Vytauto Petkevičiaus našlę Raisą Petkevičienę. Vienų nuomone, ne tokie jau dideli rinkliavos pinigai, kitų manymu, reikia atleisti nuo mokesčio, nes šis šviesaus atminimo žmogus nemažai padarė dėl Lietuvos ir Birštono...

Posėdyje buvo patvirtinti bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektai. Birštono gimnazijoje jų bus 24, Birštono vienkiemio darželyje-mokykloje – 4, Birštono vaikų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ – 2. Tarybos nariai pasidžiaugė, kad vaikų skaičius darželyje didėja, po truputį auga ir mokinių skaičius bendrojo lavinimo mokyklose. Posėdyje buvo priimti ir kiti svarbūs sprendimai, susiję su turto valdymu ir disponavimu, perdavimu pagal panaudos sutartį kitoms įstaigoms.