home Kultūra Prieniečiai, laisvės ugnies nešėjai, į Ariogalą bėgo jau dvidešimtą kartą (nuotraukos)

Prieniečiai, laisvės ugnies nešėjai, į Ariogalą bėgo jau dvidešimtą kartą (nuotraukos)

Rugpjūčio 4 d. iš Prienų Laisvės aikštės į Ariogalą, kurioje savaitgalį vyko Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių tradicinis sąskrydis „Su Lietuva širdy“, su patriotinėmis dainomis ir palinkėjimais buvo išlydėti laisvės ugnies nešėjai.

Jau trečią dešimtmetį kiekvieną rugpjūtį Raseinių rajone, Ariogaloje, Maironio apdainuotos Dubysos slėnyje, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS) suburia likimo brolius ir seseris, sovietinio okupanto vykdytas represijas patyrusius tremtinius, politikus, kalinius, laisvės kovų dalyvius.

Sąskrydyje kasmet dalyvauja ir LPKTS Prienų skyriaus atstovai. Vienas prasmingiausių sąskrydžio momentų – bėgikų atnešta amžinoji Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės ugnis sąskrydžio šventiniam aukurui uždengti. Prasminga, kad atnešant ugnį tradiciškai dalyvauja ir Prienų rajono bėgikai, jaunimas, o juos jau dvidešimtą kartą suburia Aldona Ivanauskienė. Tarp bėgikų – ir tremtiniai bei sporto veteranai Jonas Ivanauskas ir Svetlana Batutis. Deja, šiais metais tarp jų nebuvo a. a. Prano Batučio. Jo atminimas, kaip ir visų kritusiųjų už Lietuvos laisvę, iš tremties negrįžusiųjų, buvo pagerbtas tylos minute. Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo šaulių antrosios rinktinės kariai pagerbė Lietuvos politinius kalinius ir partizanus, visus Lietuvos tremtinius ir Laisvės kovotojus, Tėvynę Lietuvą salvėmis.

Ir bėgikus, ir juos išlydinčiuosius sveikino Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas, kuris daug metų buvo tarp ugnies nešėjų, LPKTS Prienų filialo pirmininkas Leonas Sakalavičius, LPKTS Prienų skyriaus pirmininko pavaduotoja, buvusi ilgametė skyriaus vadovė Dalytė Raslavičienė. Kalbėjusieji prisiminė skaudžius mūsų istorijos momentus, pasidžiaugė jaunimo entuziazmu, padėkojo bėgimo veteranams ir visiems kilnios akcijos rėmėjams bei palaikytojams už pagarbą, vienybę ir norą išsaugoti atmintį.

Šeštadienį į 27-ąjį sąskrydį Dubysos slėnyje buvo susirinkę apie 7 tūkst. Lietuvos partizanų, buvusių politinių kalinių, tremtinių ir Laisvės kovų dalyvių.

 

Prienų r. savivaldybės informacija