home Birštone Lietuvai pagražinti draugija talkino prie A. Vilkaičio namo

Lietuvai pagražinti draugija talkino prie A. Vilkaičio namo

Liepos 5-ąją, Lietuvos valstybės dienos išvakarėse, Lietuvai pagražinti draugijos Birštono skyriaus nariai susirinko į neeilinę talką. Jie sumanė padaryti gerą ir kilnų darbą – sutvarkyti buvusio ilgamečio girininko, tremtinio Arvydo Vilkaičio namo aplinką, kurią žymi memorialinė lenta. Talkoje dalyvavo ne tik draugijos nariai, bet ir buvę tremtiniai: Laptevų jūros tremtinių brolijos LAPTEVIEČIAI vadovas Jonas Markauskas, lapteviečiai Marija Puodžiuvienė, dr. Jonas Rytis Puodžius, kurie gerai pažinojo Arvydą Vilkaitį.

 

1992 metais įkurta visuomeninė organizacija Laptevų jūros tremtinių brolija LAPTEVIEČIAI vienija 1941 m. iš Lietuvos į Arkties Jakutiją ištremtus ir iš ten sugrįžusius žmones.

Brolijos veiklos pagrindiniai tikslai – kaupti ir skleisti žinias apie vykdytą Lietuvos žmonių genocidą, liudyti apie įvykdytus žiaurumus, perduodant valstybei saugoti dokumentus, daiktus ir patirtų netekčių liudijimus, ginti nukentėjusiųjų teises, patriotiškai auklėti jaunimą.

Nuo šios organizacijos įkūrimo jai vadovauja Jonas Markauskas, gimęs 1946 metais tremtyje, Arktyje – Trofimovsko saloje.

Buvęs ilgametis Birštono girininkas Arvydas Vilkaitis (1929 01 15–1997 02 11), 1941-ųjų tremtinys, yra parašęs atsiminimų knygas „Tremtinio dalia“ ir „Gyvensim“. Savo gyvenimu, darbu ir visuomenine veikla jis įrašė ne vieną įsimintiną puslapį Birštono krašto istorijoje.

Arvydas Vilkaitis gimė Dotnuvos žemės ūkio akademijos rektoriaus šeimoje. 1941 m. birželį kartu su tėvais buvo ištremtas į Sibirą ir pateko į Jakutiją, prie Laptevų jūros – į Trofimovską. 1943-iaisiais mirė tėvas, o po penkerių metų– ir motina. Arvydas, sunkiai dirbdamas ir rūpindamasis jaunesne sesute, atkakliai siekė mokslo. Su pagyrimu baigė vakarinę mokyklą ir miškininkystės technikumą, mokėsi Uralo miškų institute. Grįžęs į Lietuvą A. Vilkaitis studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų fakultete, tris dešimtmečius dirbo Birštono girininku. Apie jį, kaip apie puikų vadovą, žmogų ir gamtos mylėtoją, dar gali papasakoti buvę jo kolegos ir artimieji.

Šių metų vasario 11 d. sukako 20 metų nuo A. Vilkaičio mirties, o 2019 m. bus paminėtos jo 90-osios gimimo metinės.

Talkos metu buvo sutvarkyta aplinka, pasodinta gėlių. Susirinkusieji pasidalijo ir prisiminimais, taip pagerbdami tremtinį, didelės ir taurios širdies žmogų, tikrą gamtos mylėtoją ir puoselėtoją Arvydą Vilkaitį.