Tarybos posėdyje

Birželio 29 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti ir patvirtinti 24 sprendimų projektai.

Pirmuoju klausimu Taryba patvirtino Prienų r. savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimus. Atsižvelgiant į LR vietos savivaldos įstatyme nustatytus pagrindinius principus, kuriais grindžiama vietos savivalda, atskirai išskirti viešumo ir reagavimo į gyventojų nuomonę principai. Reglamentas papildytas nuostata, kad Savivaldybės tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti nustatyta išmoka gali būti skiriama ir biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, pateikus tai įrodančius dokumentus, taip pat papildytas nauju punktu, kuris numato, kad „Kontrolės komitetas kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito Tarybai pateikdamas praėjusių metų komiteto veiklos ataskaitą“. Anksčiau galiojantis teisinis reglamentavimas numatė, kad Kontrolės komitetas ,,dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pabaigoje už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai“.

Pritarė draugystės ir bendradarbiavimo sutarčiai su Busko r. savivaldybe (Ukraina)

Posėdyje pritarta Prienų r. ir Ukrainos Busko r. savivaldybių draugystės ir bendradarbiavimo sutarčiai. Prieš tai, 2017 m. gegužės 20 d., Ukrainos atstovų viešnagės Prienuose metu, buvo pasirašytas Bendradarbiavimo ketinimų protokolas. Bendradarbiavimo sutarties tikslai – stiprinti santykius tarp abiejų regionų piliečių, kurti sąlygas atvirai partnerystei ir bendradarbiavimui, taip pat vystyti bendradarbiavimą švietimo, kultūros, meno, sporto, turizmo, aplinkos apsaugos, socialinės priežiūros srityse bei remti ekonominiam vystymui palankius veiksmus ir personalo patirties mainus.

Švietimo klausimai

Taryba pritarė Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ ir Prienų r. Išlaužo pagr. mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programoms. Lopšelio-darželio „Pasaka“ programa atnaujinta pagal šiuo metu galiojančius, ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, o Išlaužo pagr. Mokykloje, laikantis bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų, bus steigiama trečioji ikimokyklinio ugdymo grupė. Remianatis tėvų prašymais, prognozuojama, kad ateinančiais mokslo metais skyriuje bus ugdoma 46 vaikai, 2018–2019 m. m. – taip pat 46. Taryba taip pat patenkino Išlaužo pagr. Mokyklos direktorės prašymą padidinti didžiausią leistiną pareigybių skaičių 0,35 etato. Jo trūksta, kad mokykla, turėdama nepanaudoto 2,25 etato ir gaudama papildomus 0,35 etato, turėtų galimybę pasitvirtinti ikimokyklinio ugdymo auklėtojų ir auklėtojo padėjėjo pareigybes.

Posėdyje patvirtintas Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos vadovo prašymas sumažinti didžiausią leistiną pareigybių skaičių 1 etatu, atsisakant 1 mokyklinio autobuso vairuotojo etato, kadangi mažėja pavežamų mokinių skaičius ir mokyklai pakaks vieno mokyklinio autobuso. Aiškinamajame rašte rašoma, kad 2016 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, buvo vežami 74 mokiniai, o nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. į mokyklą ir iš jos reikės vežti 54 mokinius.

Taryba patikslino priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą, kuriame numatyta, kad, jei įstaiga yra pritaikyta vaikų nuo 1 metų ugdymui pagal galiojančioje Higienos normoje nustatytus sveikatos saugos reikalavimus, gali būti priimami vaikai nuo 1 metų, vietoj anksčiau numatytos nuostatos priimti vaikus nuo 2 metų.

Po diskusijų Taryba patvirtino Prienų r. savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašą, vaikų skaičių grupėje: minimalus kaime – 10, mieste –15; maksimalus – 20. Grupė komplektuojama bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose, grupėse ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose.

Reorganizavus Prienų pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT), prijungiant prie Prienų švietimo centro (ŠC), ir suteikus įstaigai pavadinimą Prienų švietimo pagalbos tarnyba (ŠPT), Tarybos posėdyje buvo patvirtinti Prienų ŠC ir Prienų PPT reorganizavimo sąlygų aprašas ir Prienų ŠPT nuostatai.

Gerins informacijos prieinamumą ir paslaugas

Taryba patvirtino Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašą. Šia Priemone siekiama skatinti seniūnijų seniūnaitijų, bendruomenių aktyvumą ir savarankiškumą tenkinant viešuosius poreikius, sustiprinti jų sutelktumą, bendruomeninę veiklą ir sudaryti sąlygas religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms (patariamojo balso teise) dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.

Tarybos nariai vienbalsiai patvirtino Prienų r. savivaldybės 2017 m. biudžeto pakeitimus, leido Savavaldybės administracijai įsigyti lengvąjį automobilį iki 14 000 Eur (su PVM), kuris vėliau bus perduotas Prienų ,,Žiburio“ gimnazijai automobilizmo ugdymo programai vykdyti, bet nepatenkino pareiškėjo prašymo atleisti nuo 2011–2015 metų nekilnojmojo turto mokesčio.

Balsų dauguma pritarta Prienų kultūros ir laisvalaikio centro prašymui įrengti kintamo vaizdo ekraną ant pastato fasadinės sienos. Ekranas bus naudojamas reklamos tikslais. Taryba įgaliojo Savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti Kintamo vaizdo ekrano įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatus.

Leido privatizuoti socialinius būstus

Vadovaujantis LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu ir atsižvelgiant į asmenų, gyvenančių Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose butuose, prašymus leisti išsipirkti nuomojamus butus, Tarybos nariai sutiko, kad Savivaldybė parduotų du socialinius butus rinkos kaina.

Kapinių priežiūros pakeitimai

Taryba patvirtino keletą dokumentų, susijusių su kapinių priežiūra: naujas Prienų r. savivaldybės kapinių tvarkymo taisykles, Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos aprašą, Visuomenės ir kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo apie kapinių panaikinimą tvarkos aprašą, Kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašą, Kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašą. Pritarė Birštono ir Prienų r. savivaldybių bendradarbiavimo susitarimui dėl Škėvonių kapinių Birštono sav., Birštono sen., Ivoniškių k., naudojimo, plėtros ir išlaidų paskirstymo. Naujos redakcijos Birštono ir Prienų rajono savivaldybių bendradarbiavimo susitarime dėl Škėvonių kapinių Birštono sav., Birštono sen., Ivoniškių k., naudojimo, plėtros ir išlaidų paskirstymo numatyta, kad Prienų rajono savivaldybė skiria kapinių prižiūrėtoją ir su juo sudaro kapinių priežiūros sutartį, vykdo vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimą į kapinių sanitarinės apsaugos zoną patenkantiems gyventojams, kapinių aptvėrimo ir kitos infrastruktūros, skirtos papildomai kapinių teritorijai tinkamai eksploatuoti, darbus, o Birštono savivaldybė – detaliojo plano kapinių teritorijos plėtrai parengimo ir žemės, reikalingos kapinių plėtrai, pirkimo iš savininkų arba paėmimo visuomenės poreikiams darbus. Visų darbų išlaidos bus apmokamos santykiu: 30 procentų – Birštono savivaldybė, 70 procentų – Prienų rajono savivaldybė.

Socialiniai ir užimtumo klausimai

Posėdyje patvirtinta Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kaina (vienam vaikui per mėnesį – 947 Eur, iš jų 152 Eur – globos išmoka vaikui, 795 Eur – savivaldybių lėšos), taip pat Prienų r. savivaldybės užimtumo didinimo programa, kurioje numatytos papildomos grupės bedarbių, kurie galės būti siunčiami dalyvauti Savivaldybės parengtose užimtumo didinimo programose.

Pritarta VšĮ Prienų ligoninės rengiamam projektui „Prienų ligoninės fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“, kuris įtrauktas į 20142020 metų ES fondų investicijų projektų sąrašą. Projekto vertė 120 000 Eur, Savivaldybės prisidėjimas nėra reikalingas. Projektu metu planuojama atnaujinti du liftus.

 

Prienų r. savivaldybės informacija

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close