home Švietimas, Verslas Savanorystė nieko nekainuoja ir atneša naudą

Savanorystė nieko nekainuoja ir atneša naudą

Valstybei vis labiau atsigręžiant į jaunimą ir jo patiriamus sunkumus, jaunuoliams atsiranda vis daugiau galimybių baigus studijas rasti pragyvenimo šaltinį savo gimtojoje šalyje, o ne emigracijoje.

 

Įvairūs Lietuvos valstybės bei Europos Sąjungos fondų finansuojami projektai atveria karjeros duris ne tik gabiam arba tiesiog turėjusiam galimybę baigti aukštąjį mokslą jaunuoliui, bet ir tam, kuris dėl įvairių rūpesčių negali reikliam darbdaviui pateikti pageidaujamo diplomo. Tačiau darbdaviai prašo ne tik aukštojo mokslo pažymėjimo.

Vienas iš projektų – „Atrask save“ padeda ne tik atrasti patinkančią specialybę, bet ir suteikia galimybę pasisemti visų profesinių žinių ir darbdavį sužavėti pačia svarbiausia detale ieškant darbuotojų – patirtimi.

 

2011 m. Lietuvoje įsigaliojo LR savanoriškos veiklos įstatymas, kuriuo savanorystė tapo reglamentuota ir teisiškai apibrėžta. Viena iš savanoriškos veiklos formų yra savanoriška tarnyba. Tai savanoriškos veiklos programa, skirta ne tik savanoriškai veiklai atlikti, bet ir savanoriui ugdyti. Savanoriškoje veikloje žmogus gali tobulėti kaip asmenybė, įgyti naujų žinių, ugdyti asmeninius gebėjimus, pasitikėjimą savimi.

 

2013 m. patvirtinta Nacionalinė jaunimo savanoriškos veiklos programa, pagal kurią Lietuvoje 2013–2015 m. Jaunimo reikalų departamentas įgyvendino projektą „Jaunimo savanoriška tarnyba“. Jame dalyvavo beveik 700 jaunuolių ir beveik 40 proc. jų sėkmingai integravosi į darbo rinką arba grįžo į švietimo sistemą.

 

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. „Jaunimo savanoriška tarnyba“ – Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ dalis. Savanorišką tarnybą gali atlikti bet kuris nedirbantis ir nesimokantis 15–29 metų amžiaus jaunuolis.

 

Savanoriškos veiklos trukmė projekte „Atrask save“ – nuo 1 iki 4 mėn. Jaunuolis šiuo laikotarpiu įsipareigoja savanoriauti nuo 4 iki 8 val. per dieną, iki 25 val. per savaitę, iki 100 val. per mėnesį.

 

Negana to, savanoriui neatlygintinai atliekant darbą projekto „Atrask save“ lėšomis kompensuojamos įvairios su savanoryste susijusios išlaidos:

 

maistpinigiai – 0,71 Eur/ savanorystės val.;

kelionės išlaidos (iš namų į savanorystės vietą ir atgal) – 0,08 Eur/ km, iki 30 Eur/ mėn.;

jei savanoriaujama ne savo gyvenamojoje teritorijoje, apgyvendinimo išlaidos – apie 150 Eur/mėn.;

kelionės namo – 2 kartus per mėnesį, iki 15 Eur/mėn.;

kanceliarinės ir specialiosios priemonės – 30 Eur/mėn.

 

Savanorystę pasirinkusiam jaunuoliui sėkmingai baigus projektą įteikiamas ir kompetencijų į(si)vertinimo pažymėjimas.

 

Projekto savanoriai savanorišką tarnybą atlieka savanorius priimančiose organizacijose, kurios turi akreditaciją (leidimą) dalyvauti projekte. Šiuo metu projekte yra akredituota daugiau nei 350 pelno nesiekiančių organizacijų, pasirengusių priimti savanorius. Jaunimas savanorystę gali išbandyti ir net keliose Nemuno kilpų krašto įstaigose: Birštono viešojoje bibliotekoje, onkologinių ligonių klube „Viltis gyventi“, Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre, Jiezno žmonių su negalia sąjungoje, Prienų globos namuose, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Veiverių bibliotekoje, Prienų kultūros ir laisvalaikio centre ir Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure.

 

Priimančios organizacijos kartu su pačiu savanoriu suderina ir jo individualų savanorystės užimtumo grafiką. Kiekvienas savanoris gauna ir kuratorių, su kuriuo bent kas dvi savaites įsivertina savo savanorystę.

 

Prienų rajono bei Birštono savivaldybėse nesimokantys, nedirbantys ir Lietuvos darbo biržoje neregistruoti jaunuoliai dėl dalyvavimo projekte gali visada kreiptis į jaunimo garantijų koordinatorę Raimondą Račkytę, tel. 8 633 34 348, el. paštas r.rackyte@prienai.lt

 


Savanorė Ieva Valentaitė

 

Apie projektą „Atrask save“ sužinojau iš Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro (KLC) direktorės. Kadangi ji puikiai žino, jog esu žmogus, kuriam visada įdomu išbandyti naujus dalykus, todėl pasiūlė tapti ir šio projekto savanore. O nuo tada visa veikla ir prasidėjo. Tai mane ir paskatino dalyvauti.

 

Kodėl pasirinkau būtent Jiezno kultūros ir laisvalaikio centrą? Čia verda mano gyvenimas nuo mažų dienų. Tapusi projekto savanore, Jiezno KLC ėmiausi organizacinės veiklos, gilinausi į įstaigos vidaus reikalus, dokumentus ir kt.

 

Manau, kad Jiezno KLC įgytos bei bet kokios kitos įgytos naujos žinios kažkada gyvenime tikrai pravers. Jas bus galima pritaikyti praktikoje. Kadangi teko studijuoti kultūros ir sporto vadybą, tai mano žinių pagrindas atsineštas būtent iš ten. Viską, ką pamačiau, sužinojau ir patyriau savanorystės metu, tikiuosi būtinai pritaikyti ateityje.

 

Didelis ačiū projekto koordinatorei Raimondai Račkytei, kuri suteikė galimybę dalyvauti dar neišbandytoje srityje.

 

Savanorystė man labai patiko.

 

 


Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Naudžiūtė

 

Galimos savanorystės veiklos Prienų kultūros ir laisvalaikio centre yra skirtingo pobūdžio, todėl ir patirties bei įgūdžių reikalavimas norintiems čia savanoriauti – skirtingas. Savanoriška veikla, nereikalaujanti papildomo pasirengimo, galėtų būti, pavyzdžiui, renginio dalyvių palydėjimas iki jiems skirtų patalpų, skrajučių, kitos dalomosios medžiagos sklaida. Jei savanoris yra įgijęs tam tikrą kultūros ir meno srities išsilavinimą ar turi šiek tiek kultūrinės veiklos patirties, galėtų save išmėginti renginio koordinatoriaus, vedėjo, režisieriaus ar kt. vaidmenyse.

 

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kultūrinio aptarnavimo zoną sudaro ne tik Prienai, bet ir Išlaužo, Pakuonio, Naujosios Ūtos, Ašmintos bei Šilavoto seniūnijos, tad savanorystė galėtų vykti tiek Prienuose, tiek seniūnijų laisvalaikio salėse.

 

Šiltuoju metų laiku vyksta nemažai lauko renginių, todėl ir savanoriška veikla gali būti vykdoma ne vien patalpose. Pavyzdžiui, Prienų krašto vasaros šventės metu didžioji dalis savanoriškų veiklų vyko estradoje prie Nemuno: savanoriai padėjo dalinti atvirukus, saugojo atlikėjų daiktus, rūpinosi, kad nepritrūktų geriamojo vandens, atliko gyventojų kultūrinių poreikių apklausą ir kt.

 

Jei renginys organizuojamas kartu su kitomis įstaigomis partnerėmis, tuomet savanoriai gali iš dalies susipažinti ir su mūsų partnerių veikla.

 

Atsižvelgiant į savanoriškos veiklos pobūdį, trukmę, atliekamų užduočių sudėtingumą, savanorio įsitraukimo lygmenį, motyvaciją ir kt., savanorystė Prienų kultūros ir laisvalaikio centre atneštų profesinės naudos. Tai gera proga ne tik įgyti patirties, bet ir atskleisti savo gebėjimus. Man asmeniškai visuomeninė veikla, vykdyta tuometiniame Skriaudžių (Suvalkiečių) kultūros centre, padėjo įgyti daug profesinėje veikloje reikalingų įgūdžių ir patirties. Manau, kad tai iš dalies lėmė ir mano profesinio kelio pasirinkimą.

 

Pagal Jaunimo garantijų iniciatyvos projektą „Atrask save“ Prienų kultūros ir laisvalaikio centras metų pradžioje jau bendradarbiavo su vienu savanoriu. Savanoriška veikla vyko Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje, jai vadovavo renginių organizatorė Anelė Lukjančuk.

 

Savanorystės metu jaunuolis padėjo pasirengti Užgavėnių renginiui, vykdyti kasdienę veiklą: pagamino reklaminį stendą, ruošė medieną Užgavėnių laužui, padėjo gaminti Užgavėnių kaukes, išmėgino ir mėgėjų meno veiklas. A. Lukjančuk teigimu, savanorystė jaunuoliui patiko. Jis kiekvieną darbą atliko noriai, kruopščiai ir sąžiningai.

 

 

 


Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro l. e. direktoriaus pareigas Giedrė Žilinskaitė

 

Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, norėdamas prisidėti prie savanorystės projekto skatinimo, kviečia savanoriauti prisidedant prie įvairių sveikatinimo renginių bei kitų veiklų organizavimo. Specialių reikalavimų ar įgūdžių tikrai nereikalaujame. Tikime, kad kiekvienam norinčiam pagal jo galimybes rasime veiklos ir užimtumo. Tai puiki galimybė patobulinti savo žinias, įgyti patirties ir įgūdžių sveikatinimo ir kitose srityse. Tikimės, kad savanorystės metu įgytos žinios bus naudingos pačiam žmogui ir puiki galimybė atrasti save.

 

Biuro vykdomos veiklos apima ne tik biurą, bet ir visą Prienų rajoną. Dalyvaujame daugelyje viešų renginių, vykdome veiklą Prienų rajono ugdymo įstaigose, organizuojame savo renginius bendruomenei. Bendradarbiaudami su kitais socialiniais partneriais savo veiklas vykdome įvairiose įstaigose ir įmonėse.

 

Taip pat esame pasirašę bendradarbiavimo sutartis su daugeliu Prienų rajono įstaigų, su kuriomis organizuojame ir vykdome veiklas, todėl savanoriai tikrai turėtų puikią progą susipažinti ne tik su Biuro, bet ir kitų įstaigų veikla.

 

Savanorystė Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure yra puiki galimybė įgyti praktikos. Bet kokios srities praktika yra pati geriausia mokytoja. Kuo daugiau praktinių įgūdžių turi, tuo lengviau savimi pasitikėti ir geriau save pristatyti darbo rinkai. Ar „pasiims“ kažką naudingo ir naujo savanoris – priklauso nuo jo požiūrio ir iniciatyvumo, bet mes tikrai sudarysime visas galimybes ir sąlygas norintiems prisijungti.

 

Mūsų įstaigoje yra reikalingas visuomenės sveikatos specialisto kvalifikacinis laipsnis, todėl be jo Biure nepavyktų įsidarbinti, tačiau tai puiki proga įgyti žinių ir įgūdžių sveikatos stiprinimo srityje. Tokie įgūdžiai visuomet pravers gyvenime. Sveikatą lemia ne likimas ar atsitiktinumas – ją stipriname arba griauname mes patys.