home Kultūra Mauručiuose prisiminti tie, kurių balsai nutilo taigoje (nuotraukos)

Mauručiuose prisiminti tie, kurių balsai nutilo taigoje (nuotraukos)

Ankstyvą sekmadienio rytą Veiverių šv. Liudviko parapijos bažnyčioje suskambo varpai, kviesdami į Devintines. Varpai kvietė melstis ir už tuos, kurie okupacijos metais iškeliavo į atšiaurųjį Sibirą.

 

Po šv. Mišių neabejingi savo krašto istorijai lietuviai pajudėjo į greta esančius Mauručius. Iš Mauručių geležinkelio stoties Antrojo pasaulinio karo bei pokario metais į tolimąją taigą keliavo Veiverių bei aplinkiniuose kraštuose surinkti Lietuvos šviesuoliai, patriotai, tikintieji bei atsitiktiniai – galimai nelojalūs okupantams, naujajai Lietuvos valdžiai – lietuviai.

 

Gražų sekmadienio rytą susirinkusieji prie Mauručių geležinkelio stoties stovinčio koplytstulpio tremties aukoms atminti galėjo išvysti teatrinį pasirodymą. Veiverių krašte apsilankiusi Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro režisierė Simona Kindaravičiūtė su mažąja aktore susirinkusiesiems padovanojo tikrais faktais ir skaudžia istorija paremtą miniatiūrą. Režisierė pristatė savo močiutės gyvenimo istoriją – kelionę anapus šiltų ir žaliųjų Lietuvos lankų, skausmo ir mirties kupiną gyvenimą bei grįžimą į Lietuvą.

 

Viešnių besiklausantys žiūrovai negalėjo sulaikyti ašarų – dauguma jų patys širdyje iki šiol laiko istorijos detales. Režisierė, remdamasi savo močiutės istorija, nusprendė išleisti ir knygą.

 

Visus susirinkusiuosius atminti už Lietuvą ir savo tautą žuvusius lietuvius kvietė Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas bei renginio organizatorė – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Prienų skyriaus pirmininkė Dalytė Raslavičienė. Tiesa, šiame renginyje ji pranešė pasitraukianti iš šių pareigų, kurias ėjo 29 metus, ir pirmininkavimą perleido Leonui Sakalavičiui. D. Raslavičienė pažadėjo niekur toli nepasitraukti ir visada remti bei padėti savo bičiuliams, ji vis dar lieka LPKTS taryboje.

 

Prie skausmą menančios geležinkelio stoties sekmadienį skambėjo ir kanklės – jaunoji kanklininkė Samanta Jagelavičiūtė padovanojo keletą lietuvių liaudies melodijų. Skambėjo ir Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro dueto Ramintos Grėbliauskienės ir Virginijos Mitrikevičienės dainos.

 

Minėjimą organizavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Prienų skyrius bei Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras.