home Kultūra „Svetimos žemės nešiojamas, savos ilgiesi“

„Svetimos žemės nešiojamas, savos ilgiesi“

Kiekvienais metais šiomis birželio dienomis prisimename skaudžią istorinę praeitį, palietusią mūsų valstybės ir žmonių likimus. Jau prabėgo 76-eri metai nuo to birželio 14-osios ryto, kai Lietuvos gyventojus žadino ne bundantys paukščiai, ne skaistūs saulės spinduliai, bet garsus beldimas į duris, riksmai, verksmas ir stotyse bildančios uždaromų gyvulinių vagonų durys. 1941-ųjų vasarą prasidėjo beveik pusantro dešimtmečio trukęs Lietuvos gyventojų naikinimas ir trėmimas, virtęs tautos tragedija.

 

Birželio 11 d. Ingavangio kaimo bendruomenės namuose vyko Šilavoto seniūnijoje gyvenančių buvusių tremtinių susitikimas. Renginį pradėjo Šilavoto laisvalaikio salės folkloro grupė „Akacija“ muzikine-literatūrine kompozicija „Svetimos žemės nešiojamas, savos ilgiesi“. Susitikime dalyvavo Šilavoto seniūnijos seniūnė Neringa Pikčilingienė ir Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Prienų skyriaus pirmininkas Vytautas Jonelis.

 

„Dirbdamas kitų labui, žmogus dalijasi su jais ir savo džiaugsmu“ (J. V. Gėtė). Susitikimo metu buvo pasidžiaugta, kad buvusių tremtinių Vytauto Petraškos ir Kęstučio Gylio iniciatyva bei visų seniūnijos tremtinių materialine parama buvo atnaujintas Šilavoto kapinėse esantis kryžius, skirtas 1941–1953 m. politiniams kaliniams ir tremtiniams atminti.

 

  Naujosios Ūtos laisvalaikio salės mėgėjų teatras „Vėtrungė“ susirinkusiuosius pradžiugino spektakliu „Kurpės“ (režisierė Anelė Lukjančuk).

 

Niekas taip nepraturtina sielos, kaip bendravimas su širdžiai mielais žmonėmis, bendražygiais. Tad ir šio susitikimo dalyviai dar ilgai dalijosi savo mintimis, prisiminimais, dainavo bendras dainas.

 

Renginio organizatoriai ir dalyviai nuoširdžiai dėkoja buvusiai tremtinei Irenai Radžiūnienei ir Ingavangio kaimo seniūnaitei Aldonai Baniulienei už svetingą ir šiltą priėmimą.

 

  Šilavoto laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė Saulė Blėdienė