home Švietimas Birštono vienkiemio darželyje-mokykloje – padėkos diena

Birštono vienkiemio darželyje-mokykloje – padėkos diena

Gegužės 31-ąją Birštono vienkiemio darželio-mokyklos bendruomenė susirinko į paskutinę mokslo metų dienos arba Padėkos šventę. Šioje gražioje sueigoje dalyvavo vaikų tėveliai ir seneliai, mažesnieji broliukai ir sesutės, atvyko Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Vida Gadliauskienė, Birštono vienkiemio bendruomenės pirmininko pavaduotoja, tarybos narė Birutė Vokietaitienė ir Nemajūnų dienos centro direktoriaus pavaduotoja Jūratė Dirginčienė.

 

Mokyklos direktorė Regina Gustaitienė įvardijo, už ką turime būti dėkingi ir padėkoti vieni kitiems. Visų pirma už tai, kad turime galimybę čia dirbti ir mokytis, kad turime tokius nuostabius vaikus. Padėkoti vaikus mylintiems mokytojams, kurie juos augina bei moko ne tik pagal mokyklos numatytas programas, bet ir būti gerais, dorais ir jautriais žmonėmis. Juk gali kartais suklysti skaitydamas ar atlikdamas matematikos veiksmus, tačiau žmogumi reikia išlikti visada...

„Ugdydami vaiką mes vieni negalėtume visko padaryti be šeimos pagalbos, be bendros tėvelių ir senelių veiklos. Džiaugiuosi, kad mes pirmieji įsteigėme tėvelių ir senelių klasę, apie kurią gali kalbėti ir domėtis visa Lietuva“, – kalbėjo direktorė, džiaugdamasi visos mokyklos bendruomenės gražiu bendravimu ir pasiektais rezultatais.

Birštono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė V. Gadliauskienė baigiantiems šią mokyklėlę ketvirtokams palinkėjo geros vasaros ir pasimatymo Birštono gimnazijoje, o direktorei padėkojo už suburtą bendruomenę, už puikius vaikų mokslo ir visuomeninės veiklos, dalyvavimo olimpiadose ir konkursuose rezultatus. Švietimo skyriaus specialistė trečiokams įteikė pažymėjimus apie įvykdytą plaukimo programą ar dalyvavimą mokymuose.

Birštono vienkiemio bendruomenė yra įsteigusi prizą geriausiam darželio-mokyklos metų mokiniui, kuris ne tik gerai mokosi, bet ir yra aktyvus kitose veiklose. Šį kartą tokį prizą B. Vokietaitienė įteikė keturias klases baigusiai Deimantei Baranauskaitei. Deimantė ne tik puikiai mokėsi, bet su tėveliais dalyvavo įvairiuose bendruomenės renginiuose, olimpiadose, o pereitais metais ir TV konkurse „Dainų dainelė“.

J. Dirginčienė pasidžiaugė gražia mokyklos bendruomene ir puikia bei jaukia atmosfera ir pakvietė prisijungti prie vaikų vasaros stovyklų, kurios organizuojamos Nemajūnų dienos centre.

Įteikdama padėko raštus mokiniams direktorė džiaugėsi vaikų mokymosi rezultatais ir vis primindavo, kad tai ir šeimų nuopelnas, kad visų susiklausymas ir bendravimas davė tokius rezultatus. R. Gustaitienė perskaitė įsakymą, kuriuo visi vaikai keliami į aukštesnes klases, o 7 ketvirtokai gauna mokyklos baigimo pažymėjimus. Tai pirmas jų gyvenime svarbus dokumentas, už kurį iškilmingai pasirašo...

Po pluoštą padėkų gavo Agnė Ulinauskaitė, Austėja Stašaitytė, Vytė Raškevičiūtė, Domilė Laukaitytė, Deimantė Baranauskaitė, Džastina Bubnelytė ir kt. Padėkomis iš Turkijos už dalyvavimą piešinių konkurse buvo apdovanota Dž. Bubnelytė, Arminas Kirkliauskas, Gabija Žiūkaitė ir Enrika Grincevičiūtė, o už dalyvavimą „Kengūros“ olimpiadoje buvo pažymėta Ūla Juozaitytė ir Agnė Ulinauskaitė. Nemažai vaikų gavo padėkas už dalyvavimą sporto varžybose, olimpiadose.

Nenuostabu, kad šioje mokykloje vaikai daug ko išmoksta, nes su jais dirba nuoširdūs ir geri mokytojai. Čia net antraklasiai moka gražiai skaityti, nes išgirdus kaip kitur skaito vyresniųjų klasių mokiniai darosi dėl jų gėda.

Pagal seną tradiciją mokyklos raktą ketvirtokai perduoda trečiokams, kurie šiais mokslo metais bus vyriausi, įpareigoja juos mylėti ir gerbti savo mokyklą ir mokytojus.

Direktorė įteikė padėkos raštus ir aktyviausioms šeimoms, kurios kuo galėdamos prisideda prie mokyklos ir vaikų mokymosi. Pasak direktorės, labai gražiai į mokyklos bendruomenę įsiliejo Ulinauskų šeima kartu su savo seneliu, taip pat ir Stašaičių šeima. Reikia paminėti, kad šios mokyklėlės bendruomenė yra labai stipri ir gera, susiklostė puikūs santykiai tarp tėvų ir mokytojų bei vaikų, čia vyrauja meilė, šiluma, pagarba vienas kitam. Teko iš tėvelių išgirsti, kad ši mokykla yra pati geriausia mūsų regione, kad kitos tokios aplink nėra... Jie džiaugiasi, kad gali ramiai išleisti savo vaikus į mokyklą ar darželį, žinodami, kad jais bus pasirūpinta, kad vaikai bus saugūs ir laimingi, o ryte su noru keliaus į šią ugdymo įstaigą.

Tėveliai įteikė direktorei ir mokytojams gėlių už gražų ir nuoširdų vaikų auklėjimą ir mokymą.

Beje, direktorė priminė, kad kas nori dar gali užsirašyti į šią mokyklą, kol kas dar yra vietų.

Visi linkėjo vaikams gerų vasaros atostogų, o mokyklą paliekantiems ketvirtokams – sėkmės gimnazijoje. Po to ketvirtokai kartu su artimaisiais susirinko savo klasėje į paskutinę pamoką.