home Kultūra Gegužinės

Gegužinės

Gegužinės – tai kaimo ar tam tikros vietovės jaunimo pasilinksminimas, šokiai gamtoje pavasarį bei ankstyvą vasarą. Atšilus orams, laukams ir pievoms pasipuošus žaluma, visiems norisi kuo greičiau iš trobų ištrūkti laukan ir pasimėgauti grįžtančia saule. Kiekvienais metais gegužės mėnesį Sūkurių bibliotekoje vyksta Gegužinių šventė, organizuojama bibliotekininkės Sonatos Juodžiukynienės.

 

Sūkurių ir Žiūronių kaimų gyventojai nuo pat pirmųjų gegužės dienų kasdien (išskyrus sekmadienį) renkasi į Gegužines pamaldas – Mojinę, skirtą Švč. Mergelės Marijos pagarbinimui. Susirinkusieji gieda litaniją, giesmes, skirtas Švč. Mergelei Marijai, pasimeldžia. Giesmių „vadas“ –Pranas Abramavičius. Altorėlį su Švč. Mergelės Marijos statulėle kaimo moterys išpuošia žydinčiomis darželių gėlėmis: tulpėmis, narcizais, alyvų šakelėmis. Gilios šventės tradicijos tik patvirtina, kad Sūkurių ir Žiūronių kaimų gyventojai yra draugiški ir geranoriški, turi laiko tiek darbui, tiek poilsiui.

Šiais metais Gegužinių pradžioje ir pabaigoje Balbieriškio parapijos klebonas kun. R. Veprauskas aukojo šv. Mišias už gyvus ir mirusius Sūkurių ir Žiūronių kaimų gyventojus. Mišių metu giedojo giesmininkės Angelė Mieliauskienė ir Angelė Ulevičienė.

Gegužės 30 d. šventėje dalyvavo Balbieriškio bibliotekos bibliotekininkės Edita Marcinkevičienė ir Angelė Kazlauskienė bei Balbieriškio seniūnijos seniūno pavaduotoja Vilma Galinytė. Seniūno pavaduotoja pasveikino visus su šia gražia pavasario švente ir palinkėjo, kad ateinanti vasara būtų kupina saulėtų, gražių ir linksmų dienų.

Sūkurių bibliotekos bibliotekininkė Sonata Juodžiukynienė padėkojo visiems Gegužinėse aktyviai dalyvavusiems gyventojams ir kvietė kitais metais nepamiršti šios gražios šventės.