Ūkininkai įsiūbavo naujosios koalicijos laivą

Panašu, kad naujosios valdančiosios koalicijos laivas dar nė neišplaukęs iš uosto susidūrė su audringu bangavimu, kuris arba privers margaspalvę škuną sukti atgal, arba sudaužys ją į šipulius.

 

Jau keletą savaičių Prienų rajone nerimsta aistros dėl naujosios koalicijos sudarymo. Keturi opozicijoje dirbę Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijoms priklausantys Tarybos nariai: Jonas Vilionis, Martynas Butkevičius, Marija Kleizienė, Juozas Krikštolaitis kovo 9 dieną vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje pranešė pereinantys iš opozicijos į valdančiosios koalicijos gretas. Gana keistai atrodanti rokiruotė greitai pasipildė spalvingais atgarsiais, jog viena iš naujosios koalicijos sąlygų – Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo Donato Šimukonio pašalinimas, tiksliau, naujųjų koalicijos narių pageidavimas perimti Žemės ūkio skyriaus kontrolę.

 

Pasklidus šiai informacijai, sureaguota vienareikšmiškai. Prienų krašto ūkininkai sukilo prieš ilgus metus Prienų rajono savivaldybės taryboje jų vardu pasisakančius Lietuvos ūkininkų sąjungos Prienų skyriaus pirmininką Martyną Butkevičių bei Lietuvos pieno gamintojų asociacijos pirmininką, Prienų rajono žemdirbių asociacijos pirmininką, Prienų ūkininkų sąjungos tarybos narį Joną Vilionį. Susivieniję ūkininkai griežtai ir viešai pareiškė, kad šių dviejų asmenų nuomonė tikrai nesutampa su kitų, trijų tūkstančių su žemės ūkine veikla užsiimančių asmenų, nuomone. Pasak ūkininkų, D. Šimukonis pelnytai užima savo pareigas ir dėl savo krašto ūkininkų stengiasi ne mažiau, nei reikėtų.

 

Tiesa, sureagavo ne tik ūkininkai. Sureagavo ir savivaldybės administracijos darbuotojai, kurie išgirdę, kad dviejų politikų pageidavimui pritarė ir aukščiausioji rajono valdžia, pasinėrė į baimės jūrą. Išgirdę, jog nieko nelaukiant D. Šimukoniui jau paruoštas „parašiutas“ į kitą skyrių, daugelis administracijos darbuotojų nusprendė slėptis kabinetuose ir net nebandyti kam nors pasakoti apie savo nuomonę. Vien todėl, kad kitas reisas nebūtų skirtas jiems. Administracijos darbuotojai vis dažniau kalba apie Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko aplinką, kurioje vyrauja iškreiptos informacijos skleidimas, su tuo susijęs nepamatuoti sprendimai bei sąskaitų suvedinėjimas.

 

Deja, ne visi ambicingi politiniai sprendimai gali būti teisėti ir lengvai išpildomi. Tai įrodė ir susivieniję ūkininkai, ir D. Šimukonis, atsisakęs trauktis iš pareigų, kurias ėjo daugelį metų ir turi tam reikalingą patirtį.

 

Ūkininkų reikalavimu kovo 28 d. buvo sušauktas Prienų rajono savivaldybės Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto posėdis. Posėdyje ūkininkus nenoromis priėmė komiteto nariai – Prienų rajono savivaldybės meras, Tarybos nariai J. Vilionis, Algimantas Šidlauskas, Vaidas Kupstas bei komiteto pirmininkas M. Butkevičius.

 

Komitete buvo perskaityti ūkininkų Petro Jelovecko ir Vidmanto Rasimo kreipimaisi (kovo 18 ir kovo 22 d. spausdinti laikraštyje „Naujasis Gėlupis“, Nr. 22 ir Nr. 23) į valdžios ir žiniasklaidos atstovus. Petras Jeloveckas buvo nepatenkintas ne tik dėl politinių sprendimų, bet ir dėl pačios M. Butkevičiaus kaimynystės. Pasak jo, M. Butkevičius piktnaudžiauja ne tik nesutvarkydamas, dabar jau P. Jeloveckui priklausančiame sklype esančių savo mėšlo rietuvių, bet ir piktnaudžiauja spręsdamas ginčą dėl jų abiejų bendros ribos tarp sklypų.

 

M. Butkevičius sutiko pasiteisinti dėl šių kaltinimų, tačiau vietoj pasiteisinimo visi išgirdo P. Jelovecko adresu nukreiptus gėdinimus. M. Butkevičius paminėjo, kad P. Jeloveckas yra pasinėręs į ginčus su dar pora asmenų, kad tai yra jo bruožas, todėl klausė, ar P. Jeloveckui ne gėda skųstis, bei siūlė skundą parašyti ir dar dėl vieno kaimyno – Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Cezaro Pacevičiaus.

 

P. Jelovecką bandė gėdint ir J. Vilionis, sakydamas, jog kaimynai galėtų būti kaimyniški ir patys tyliai išspręsti šį ginčą. Tiesa, išgirdęs, jog sklype yra apie 80 mašinų „turto“, nutilo.

 

Viską spręsti tyliai, neviešinant siūlė ir meras. Deja, nors savivaldybės vadovas dažnai visiems siūlo viską spręsti tyliai, po keletą ir keliolika metų besitęsiančios problemos rodo, jog tyliai Prienų krašto žmonių labui problemos neišsisprendžia. Tyla palanki tik savo darbu su nutylėtomis problemomis besigiriantiems politikams.

 

Palikus P. Jelovecko problemas judėti toliau sena vaga, prieita ir prie pagrindinio – D. Šimukonio pareigų klausimo.

 

Ūkininkai iš karto informavo, jog atsižvelgiant į kalbas apie D. Šimukonio nušalinimą, jie nori išgirsti konkrečius žemės ūkio skyriaus vedėjo darbo trūkumus.

 

A.Šidlauskas iš karto Bendruomenių ir kaimo komiteto vardu informavo, jog, be smulkių šio skyriaus specialisčių darbo trūkumų, D. Šimukonio darbui jokių priekaištų nėra, o šios pareigos nėra politinio pasitikėjimo, todėl remiantis vien politine strategija jų naikinti, keisti ar kaip nors kitaip paveikti negalima. Tai patvirtino ir meras A. Vaicekauskas, sakydamas, jog D. Šimukoniui buvo pasiūlytos tik buvusios laisvos Investicijų skyriaus vedėjo pareigos, jo nuomone, geresnės ir perspektyvesnės, tačiau D. Šimukoniui atsisakius šios pareigos jau yra numatytos kitam asmeniui, o dabartinis Žemės ūkio skyriaus vedėjas lieka eiti savo pareigas. Tiesa, kitokios nuomonės buvo M. Butkevičius ir J. Vilionis.

 

Jų teigimu, juos stebina kitų savivaldybių tokio skyriaus vedėjai. J. Vilionį nustebino, kad Vilkaviškyje vykusiame susitikime su 200 ūkininkų Vilkaviškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja puikiai žinojo visus ūkininkus, visus su žemės ūkiu susijusius skaičius, ko, anot J. Vilionio, negalima pasakyti apie D. Šimukonį. Tuo tarpu M. Butkevičiui kitoje savivaldybėje įspūdį padarė Žemės ūkio skyriuje ant sienų iškabinti savivaldybėje esančių ūkių planai, kuriuose sužymėti įvairūs duomenys, galimų įgyvendinti ar įgyvendintų projektų detalės.

 

D. Šimukonis apkaltintas ir tuo, jog eina kelias pareigas, nors trūkstant specialistų jis tik laikinai pavadavo kito skyriaus vedėją.

 

Kaip bebūtų keista, nors meras pabrėžė, kad Žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigos yra ne politinio pasitikėjimo, J. Vilionis pradėjo diskusiją, kodėl šios pareigos turi būti priklausomos nuo liberalų, vis paminėdamas Lietuvos Respublikos Seime šią kadenciją dominuojančių valstiečių pavadinimą. Galiausiai pasiūlė V. Rasimui į šią istoriją nesikišti, nes V. Rasimo žmona yra Žemės ūkio skyriaus specialistė.

 

Čia pat J. Vilionis susirinkusiems ūkininkams pasiūlė patiems steigti savo ūkininkų sąjungą ir patiems pabandyti viskuo rūpintis. Pasak jo, D. Šimukonis jokių palankių sąlygų savo krašto ūkininkams neiškovodavo, o tik popieriaus lapus numesdavo jam (J. Vilioniui – aut. past.) ir tik jis ilgose derybose Lietuvos sostinėje viską iškovodavo. J. Vilionis siūlė patiems bandyti kovoti dėl savo sąlygų, produkcijos supirkimo kainų, patiems administruoti ūkius bei rinkti sunkiai surenkamą nario mokestį.

Taip pat naujieji koalicijos partneriai minėjo, jog pasigenda D. Šimukonio aktyvaus bendravimo su jais ir tarimosi dėl įvairių reikalų. Panašu, kad Prienų rajone jau tampa madinga skirtingų institucijų vadovams ar darbuotojams kontroliuoti bei daryti įtaką kitų įstaigų veiklai.

Tiesa, šioje vietoje baigėsi kantrybė į komiteto posėdį atėjusiems ūkininkams.

Paaiškėjus, jog Prienų krašto ūkininkų sąjungoje yra vos per šimtą narių, o po laišku, palaikančių D. Šimukonį, pasirašė tik, pasak V. Rasimo, „maža“ dalis – daugiau kaip 300 sąjungai nepriklausančių ūkininkų, Vaidas Kupstas draugiškai pasiūlė ūkininkams stoti visiems į sąjungą ir priimti sau palankius sprendimus.

 

Tačiau kai kurie jau buvę Ūkininkų sąjungos tarybos nariai tam paprieštaravo pareikšdami, jog todėl ir pasitraukė iš sąjungos, nes joje buvo privaloma paklusti tik vieno asmens nuomonei. Tuoj pat ir J. Vilioniui buvo priminta, kad sąjungos nario mokesčio būdavo neįmanoma gauti iš jo paties. Apie tai, kad ne vien nario mokestį iš J. Vilionio išsireikalauti sunku, pripažino ir nenorintys savo pavardžių viešinti J. Vilionio ūkio darbininkai.

 

Komiteto posėdis baigėsi J. Vilionio perspėjimais, kad ūkininkai pamatys, „kas bus“. Reikia tikėtis, jog tai buvo kalbama apie savo pareigose liksiančio D. Šimukonio darbo kokybę.

 

Matant nesutarimą tarp mero ir naujosios koalicijos narių nuomonės, galima tik spėlioti, ar neišpildytas noras nustumti D. Šimukonį nuo jo pareigų netaps bangomis, ardančiomis koalicijos laivą. Kaip vienas iš ūkininkų prisiminė – dar ką tik M. Butkevičius minėjo, jog D. Šimukonio nebėra, ir meras jam draugiškai pritarė, o komiteto posėdyje viskas jau pradėjo verstis aukštyn kojomis. Tik klausimas, kuo visa tai pasibaigs? Koalicijos griūtimi ar kaltinimų dėl kokių nors darbo trūkumų D. Šimukoniui paieškomis?

 

Redakcijos duomenimis, kova dėl noro perimti Žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigas vyksta jau ne vieną kadenciją.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close