Lietuvos valstybės atkūrimo dieną įteikti „Dėkingumo“ apdovanojimai

Lietuvos valstybės atkūrimo minėjimas Prienuose prasidėjo Šv. Mišiomis Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje. Po pietų Laisvės a. vyko iškilminga Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija, vėliau Prienų krašto meno kūrėjų parodos, skirtos Vasario 16-ajai, atidarymas, Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ įteikimo ceremonija ir šventinis koncertas Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.

 

 

Žmonės, stovėdami prie savo vėliavos, didžiuojasi tuo, ką nugyveno tauta, ką nuveikė kiekvienas žmogus asmeniškai savo krašto ir tautos labui. Šiandieną galėtumėm kalbėti apie dideles, galingas valstybes arba apie tą pačią Lietuvą, kuri keturioliktame amžiuje buvo pati didžiausia Europos valstybė. Nežiūrint į jos dydį, vertybės turėjo išlikti ir tikiu, kad mūsų širdyse išliko tos pačios. Trispalvė vėliava ne tik sudaro galimybę didžiuotis, bet ir įpareigoja mus gyventi taip, kad ir šiandien, ir rytoj, ir poryt, ir mūsų vaikiams, ir vaikaičiams būtų apie ką gražiai ir dorai kalbėti, sveikindamas prieniečius su Lietuvos valstybės atkūrimo diena kalbėjo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Algis Marcinkevičius.

Kylant Lietuvos valstybės vėliavai, kartu su choru „Šilas“ ir ansambliu „Gija“ susirinkusieji sugiedojo „Tautišką giesmę“. Prie paminklinio akmens laisvės gynėjams buvo padėta gėlių.

 

Prienų krašto meno kūrėjų parodos, skirtos Vasario 16-ajai, atidarymas

Į krašto meno kūrėjų parodos atidarymą kultūros ir laisvalaikio centre susirinko nemažas būrys pakiliai nusiteikusių menininkų, tautodailininkų, kūrėjų ir jų skirtingais, tačiau originaliais bei meniškais darbais pasidžiaugti bei pasveikinti atvykusių draugų, bičiulių, visuomenės narių.

Šiais metais 27 menininkai pristatė daugiau nei 100 darbų. Parodoje eksponuojami tapybos, grafikos, fotografijos, tekstilės, skulptūros, keramikos, taip pat metalo plastikos, dekoratyvinės taikomosios dailės darbai. Šiemet vienas parodoje dalyvaujantis menininkas atvyko net iš Kėdainių. Tai tapytojas, skulptorius Julius Urbanavičius.

Parodos dalyvius pasveikino Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė. Ji pasidžiaugė, kad šią svarbią Valstybės atkūrimo dieną kiekvienais metais prieniečiai ir miesto svečiai turi galimybę pasigrožėti gabių Prienų krašto kūrėjų darbais, juos sveikinti ir labai nuoširdžiai padėkoti už gražiuose darbuose įprasminamas krašto, tautos tradicijas. Visiems kūrėjams, dalyvavusiems tradicinėje rajono meno kūrėjų parodoje, buvo įteiktos Prienų rajono savivaldybės mero padėkos su palinkėjimais, kad ateitis būtų turtinga naujų idėjų, kūrybinių ieškojimų ir prasmingų darbų.

Iškilmingas minėjimas ir „Dėkingumo“ apdovanojimų įteikimo ceremonija

Netrukus šventiškai pasipuošę prieniečiai ir svečiai susirinko į KLC didžiąją salę, kur vyko Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ įteikimo ceremonija ir šventinis koncertas. Kartu su LR VRM reprezentaciniu pučiamųjų orkestru ir Kauno muzikinio teatro solistu Mindaugu Zimkumi dar kartą buvo sugiedota „Tautiška giesmė“.

Vasario 16-osios proga šventės dalyvius pasveikino Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas. Savo kalboje jis skatino visus didžiuotis savo valstybe, jos garbinga vieta tarptautinėje bendruomenėje, sustiprinti savo pasiryžimą kurti atvirą permainoms dabarties Lietuvą.

– Tikiu, kad mūsų tėvynė bus tokia, kokie ir mes būsime, todėl linkiu, kad kiekvienas galėtume išdidžiai ištarti: aš didžiuojuosi, kad esu lietuvis. Dėkoju visiems, kurie savo gyvenimą ir kūrybą paskyrė grožio ir gėrio paieškoms, visiems, kurie savo išmintį ir žmogiškumą dalina kitiems. Ačiū, kad tikite savimi ir savo darbais, – kalbėjo meras V. Bujanauskas, ragindamas nepaisant kasdieninių išbandymų visiems išlikti tvirtiems savo laikysena, darbais ir kūrybingumu.

Trumpai apibūdinti nuopelnus žmonių, kuriuos visuomenė susirinko pagerbti Vasario 16-ąją, būtų nelengva. Susirinkusieji atvyko padėkoti jiems, kad tai, ką jie daro, daro geriausiai. Ir tikrai nesvarbu, ar tie darbai skamba plačiai, ar jie yra vertingesni, svarbu, kad jie yra labai reikalingi žmonėms.

Neatsitiktinai Prienų mieste kaip tik Vasario 16-ajai rajono žmonės siūlo kandidatus Prienų rajono savivaldybės apdovanojimams, kurie pavadinti „Dėkingumas“. Apdovanojimai įsteigti 2007 m. ir skiriami labiausiai nusipelniusiems Prienų krašto žmonėms už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę bei dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlyginamus darbus bendruomenės labui. Šiais metais gyventojai siūlė kandidatus apdovanojimams už nuopelnus kaimo plėtros, kultūros, mokslo ir švietimo, sporto, sveikatos apsaugos, visuomeninės veiklos, pilietiškumo srityse. Pasiūlyti 102 kandidatai, pateiktos 648 anketos. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Apdovanojimų komisija sausio 29 d. svarstė pateiktus pasiūlymus ir išrinko šešis nominantus. Jiems buvo įteikti apdovanojimai „Dėkingumas“. Specialaus, rankiniu būdu šlifuoto ir poliruoto prizo autorė – Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto stiklo specialybės magistrantė, buvusi stakliškietė Audronė Andrulevičienė.

Nominacija „Kaimo plėtra“ įteikta ūkininkui Jonui Bartkui. Žmonės ūkininką siūlė nominuoti už tai, kad jis savo veikla ir gražiu pavyzdžiu skatina kaimo plėtrą ir žmogaus sugrįžimą į kaimą.

Prienų rajone Virkininkų kaime gyvenantis ūkininkas J. Bartkus savo ūkį ūkininkų registre įregistravo 1999 m. pradžioje. Pradėjo dirbti 28 hažemės.. J. Bartkus sukūrė ne tik savo ūkį, bet ir suteikė pagrindus savo dukrų atskirų ūkių įkūrimui. Nominacijos įteikimo metu dvi ūkininko dukros – Rasa ir Rita – buvo scenoje, šalia tėčio. Joms taip pat įteikta gėlių.

Rasos Bartkutės48 haūkis įregistruotas2009 m. Šiuo metu dirbama daugiau kaip50 hažemės, laikomi 33 galvijai. Rasa pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos parama, įgyvendindama projektą „Jaunosios ūkininkės Rasos Bartkutės ūkio kūrimas“. Kitos ūkininko dukros – Ritos Kazlauskienės ūkis įregistruotas2005 m. Pradėta dirbti38 ha, o dabar dirbama apie100 hažemės. Šiuo metu Ritos ūkyje laikomi 57 galvijai, iš jų – 33 melžiamos karvės. R. Kazlauskienė pasinaudojo bendrojo programavimo 2004-2006 m. dokumento priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ parama projektui „Investicija ūkininko ūkio įkūrimui“ įgyvendinti. Per 2009-2011 metus Rita pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos parama ūkio modernizavimui ir įgyvendino net 4 projektus. Trečiosios ūkininko dukros Laimos Balsevičienės ūkis įregistruotas 2012 metais. Ūkyje – 46 galvijai, iš jų – 34 melžiamos karvės.

Nominacija „Kultūra“ įteikta Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotojai kultūrinei veiklai Ligitai Gediminienei. Ligita kultūros ir laisvalaikio centre dirba jau 24 metus. Apdovanojimui siūliusiųjų nuomone, ji pasižymi kaip entuziastinga, nuoširdi, veikli ir energinga meno kolektyvų vadovė, savo kolektyvų narių vertinama ir gerbiama už paprastumą, mokėjimą išklausyti, darbštumą. Ligita jau devyneri metai vadovauja pučiamųjų instrumentų orkestro merginų choreografinei grupei. O jos suburtas pagyvenusių žmonių liaudiškų šokių kolektyvas „Vajaunas“ šiemet švęs savo veiklos 15 metų sukaktį. Ligita yra aktyvi visuomenininkė. Ji ne tik šoka, dainuoja, pasižymi aktoriniais gabumais, rašo ir vykdo projektus, dalyvauja įvairiuose renginiuose, bet ir pati kuria scenarijus bei veda renginius. Jos idėjos įgyvendinamos įvairiuose projektuose, garsinančiuose Prienų krašto vardą. Tai respublikinis vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio festivalis „Proxima“, jau 10 metų gyvuojantis respublikinis pagyvenusių žmonių liaudiškų šokių kolektyvų festivalis „Revuona“, tarptautinis pučiamųjų instrumentų orkestrų ir choreografinių grupių festivalis „Varinis aidas“ ir kt. L. Gediminienė, anot bendradarbių ir pažįstamų, pareigingas, atsakingas žmogus, daug dirbantis ir savo laisvalaikį aukojantis kultūros labui, gebantis su meile bei pagarba dirbti kasdieninį darbą, mylėti savo profesiją ir žmones.

Nominacija „Mokslas ir švietimas“ nominuota Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos direktorė, edukologijos magistrė, matematikos mokytoja metodininkė Irena Tarasevičienė. I. Tarasevičienė gimusi ir užaugusi Prienų rajone, Klebiškio kaime. Direktorė jau 32 metai dirba pedagoginį bei 16 metų vadybinį darbą. Nuo 2007 m. vadovavo „Ąžuolo“ pagrindinei mokyklai, o nuo 2012 m. rugsėjo 1-osios – „Ąžuolo“ progimnazijai. I. Tarasevičienę nominacijai siūlę visuomenės atstovai pabrėžė direktorės vadybinius, organizacinius gebėjimus, pažangias iniciatyvas. „Turtinamos ir gerinamos mokyklos mokymosi aplinkos, kasmet gražinami mokyklos želdynai ir gėlynai, sutvarkytas mokyklos vidinis kiemelis, patobulintos, pritaikytos ir atnaujintos trečiojo aukšto erdvės, skirtos pradinukams, atnaujinta ir išplėsta sporto salė. Visa tai – I. Tarasevičienės kasdienių pastangų ir iniciatyvų rezultatas“, – teigiama pristatyme.

Direktorė I. Tarasevičienė yra, aktyvi įvairių darbo grupių dalyvė: dirba rajono švietimo įstaigų vadovų atestacijos komisijoje ir ekspertų grupėse. Ji dalyvavo savivaldybės darbo grupėje, kuri jau parengė rekomendacijas planavimo procedūroms organizuoti. I. Tarasevičienė dirba rajono vadovų taryboje, jai patikėtos tarybos pirmininko pavaduotojos pareigos. Be to, direktorė pakviesta dirbti darbo grupėje Ugdymo plėtotės centro vykdomame projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“, kurio tikslas – plėsti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos gebėjimus įvertinti mokinių pasiekimus, užtikrinti geresnį ugdymo proceso grįžtamąjį ryšį ir tiksliau įvertinti mokytojo ir mokyklos darbo efektyvumą. Direktorės vadovaujama mokykla dirba veiksmingai, darniai ir sutelktai siekdama kiekvieno vaiko sėkmės.

Nominacija „Sportas“ įteikta nuo 1995 m. lengvosios atletikos trenere Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre dirbančiai Gražinai Goštautaitei. Gražina yra ir Prienų rajono sporto klubo „Einius“ prezidentė. G. Goštautaitei suteikta Lietuvos sporto trenerio kvalifikacinė kategorija. Aukščiausių rezultatų sporte pasiekė trenerės auklėtinis Marius Žiūkas – sportinio ėjimo Lietuvos rinktinės narys,2008 m. Pekino olimpinių žaidynių ir2012 m. Londono olimpinių žaidynių dalyvis, daugkartinis Lietuvos įvairių amžiaus grupių pirmenybių, čempionatų ir tarptautinių varžybų nugalėtojas ir prizininkas. Kiti šios trenerės treniruojami sportininkai kasmet taip pat demonstruoja aukštus rezultatus Lietuvos ir tarptautinėse sportinio ėjimo varžybose. Tomas Pagirys2012 m. tapo Baltijos šalių sportinio ėjimo čempionu. Jis taip pat Lietuvos jaunučių čempionas, tarptautinių sportinio ėjimo varžybų prizininkas, įvairių amžiaus grupių Lietuvos pirmenybių ir tarptautinių varžybų prizininkas, Baltijos šalių varžybų prizininkas. Auklėtinė Emilija Vaškytė – įvairių amžiaus grupių Lietuvos pirmenybių prizininkė, JAV moksleivių sportinio ėjimo uždarų patalpų čempionato nugalėtoja. G. Goštautaitė yra kasmet vykstančio tradicinio bėgimo „Birštonas – Prienai“ pagrindinė organizatorė. Trenerė nuolat nuoširdžiai prisideda prie lengvosios atletikos ir kitų sporto renginių organizavimo Prienų rajone. G. Goštautaitė bendradarbių ir auklėtinių apibūdinama kaip nuoširdi, darbšti, mylinti savo profesiją specialistė.

Nominacija „Sveikatos apsauga“ apdovanota Birutė Bartkevičiūtė, Prienų-Birštono diabeto klubo „Versmė“ vadovė. Klubas buria cukriniu diabetu sergančius žmones, jų šeimos narius, artimuosius, medikus. Susirinkimuose stengiamasi žmonėms suteikti kuo daugiau žinių apie diabetą, jo kontrolę, gydymo būdus, naujus medikamentus, propaguojamos savikontrolės priemonės, vyksta praktiniai mokymai. Tokiu būdu žmonės skatinami gyventi visavertį gyvenimą, būti savarankiški ir naudingi visuomenei. Klubo pirmininkė aktyviai bendradarbiauja ne tik su medikais, bet ir su Prienų visuomenės sveikatos biuru. Į šio klubo veiklą B. Bartkevičiūtė įsiliejo prieš devynerius metus, pakviesta tuometinės klubo vadovės Almos Sinkevičienės. Klube skaitomos paskaitos apie tinkamą mitybą sergant cukriniu diabetu. Klubo veikla neapsiriboja vien tik mūsų rajonu. Bendradarbiaujama ir su kitais diabeto klubais, Lietuvos diabeto asociacija, įgyvendinami bendri projektai, vykdomi mokymai žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu. B. Bartkevičiūtė yra slaugytoja diabetologė. Savo profesijos žinias tobulina ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.2011 m. slaugos discipliną ir švedų kalbą studijavo Karolio institute (Karolinska institutet) Stokholme, Švedijoje. Šiuo metu studijas tęsia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Slaugos fakultete, yra klinikinės slaugos magistrantė.

Nominacija „Visuomeninė veikla, pilietiškumas“ įteikta tautinių šokių kolektyvo „Ringis“ įkūrėjui ir vadovui Raimundui Markūnui. 2010 m. Raimundas ir ringiečiai gavo aukščiausią respublikinį apdovanojimą „Aukso paukštė“, kurį įsteigė Lietuvos liaudies kultūros centras. R. Markūno ir ringiečių iniciatyva įgyvendinti Žemės ūkio ministerijos projektai bendruomenės kultūriniam paveldui remti ir kulinariniam paveldui bei liaudies menams skatinti. Gabaus choreografo vadovaujamas šokių kolektyvas „Ringis“ – ne tik rajoninių ir respublikinių renginių dalyvis. Kolektyvas ne kartą garsino Prienų vardą bei atstovavo Lietuvai ir užsienio šalių festivaliuose. Raimundo iniciatyva bendruomenės nariai dalyvavo respublikiniuose bendruomenių asociacijos sąskrydžiuose Giruliuose ir Tytuvėnuose. Ringiečiai taip pat artimai bendradarbiauja su Žemės ūkio rūmais, dalyvauja jų renginiuose, meninėse programose. Tokie renginiai, kaip akcija „Darom“, Kovo 11-osios šventinis bėgimas, rajono bendruomenių projektai „Gyvybės šulinys“, „Prie Nemuno mano namai“, įvairūs koncertai, konkursai, bendruomenės vakaronės, tapo R. Markūno ir jo bendraminčių neatsiejama gyvenimo dalimi.

Pasibaigus iškilmingai „Dėkingumo“ apdovanojimų ceremonijai ir fotosesijai, šventės dalyviams koncertavo LR VRM reprezentacinis pučiamųjų orkestras, mūsų kraštietė dainininkė Giedrė Smolskaitė ir operos solistas Mindaugas Zimkus

Roma Sinkevičiūtė

.

 

 

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close