Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje nedarbo lygis išliko nepakitęs

Per spalio mėnesį registruotas nedarbas Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje beveik nesikeitė. Lapkričio 1 d., kaip ir prieš mėnesį, Kauno teritorinėje darbo biržoje buvo įregistruota 23,5 tūkst. bedarbio statusą turinčių asmenų ir jie sudarė 6,6 proc. visų Kauno regiono darbingo amžiaus gyventojų. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, bedarbių skaičius sumažėjo 7,4 proc. arba 1,8 tūkst., registruotas nedarbas – 0,5 proc. punkto.

Nedarbas Kauno regione ir toliau lieka vienas mažiausių Lietuvoje: mažesnis registruoto nedarbo lygis fiksuotas Klaipėdos (6,2 proc.) ir Vilniaus regionuose (6,2 proc.).

Per spalio mėnesį Kauno teritorinėje darbo biržoje užsiregistravo beveik 4 tūkst. bedarbių, darbdaviai ieškantiems darbo siūlė apie 5,9 tūkst. laisvų darbo vietų. Per mėnesį įdarbinta per 2,7 tūkst. asmenų, į užimtumą remiančias aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipta 730 regiono gyventojų, dar 1,4 tūkst. – pradėjo veiklą, įsigiję verslo liudijimus laikotarpiui iki 6 mėnesių. Darbdaviams išduoti 269 leidimai įdarbinti užsieniečius, iš jų daugiausia, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojams bei komandiruotiems statybos sektoriaus kvalifikuotiems darbininkams.

 

Kauno miesto skyrius

Kauno mieste registruotas nedarbas spalio pabaigoje, kaip ir prieš mėnesį, sudarė 6,5 proc. visų darbingo amžiaus miesto gyventojų. Lapkričio 1 d. Kauno miesto skyriuje bedarbiais buvo užsiregistravę beveik 11,9 tūkst. nedirbančių kauniečių, dar 2,0 tūkst. – dalyvavo laikino užimtumo priemonėse. Per mėnesį darbo biržoje naujai užsiregistravo 2,0 tūkst. bedarbių, ieškantiems darbo pasiūlyta per 3,8 tūkst. laisvų darbo vietų Kauno mieste. Į užimtumą remiančias aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųstas 261 žmogus. Darbo biržos duomenimis per mėnesį įsidarbino beveik 1,4 tūkst. asmenų, savarankišką veiklą pagal lengvatinį verslo liudijimą pradėjo 790. Kauno įmonėms išduoti 147 leidimai įdarbinti užsieniečius. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 6,9 proc.

 

Kauno rajono skyrius

Kauno rajone registruotas nedarbas spalio pabaigoje, kaip ir prieš mėnesį, sudarė 5,8 proc. visų darbingo amžiaus rajono gyventojų. Lapkričio 1 d. Kauno rajono skyriuje bedarbiais buvo užsiregistravę 3,3 tūkst. rajono gyventojų, laikino užimtumo priemonėse dalyvavo 516. Per spalį darbo biržoje naujai užsiregistravo 526 darbo neturintys asmenys. Kauno rajone darbdaviai ieškantiems darbo siūlė 542 laisvas darbo vietas. Dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse nusiųsti 85 rajono gyventojai, 165 – pradėjo veiklą pagal lengvatinį verslo liudijimą. Darbo biržos duomenimis per mėnesį įsidarbino 367 darbo biržos klientai. Kauno rajono įmonėms išduoti 68 leidimai įdarbinti užsieniečius. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 6,4 proc.

 

Jonavos skyrius

Jonavos rajone registruotas nedarbas spalio mėnesį padidėjo 0,1 proc., punkto nuo 8,4 iki 8,5 proc. Lapkričio 1 d. Jonavos skyriuje bedarbiais buvo įregistruota beveik 2,3 tūkst. rajono gyventojų, laikino užimtumo priemonėse dalyvavo 457. Per spalį darbo biržoje naujai užsiregistravo 380 bedarbių, ieškantiems darbo pasiūlytos 296 laisvos darbo vietos rajone. 106 darbo biržos klientai nukreipti dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, 145 – pradėjo savarankišką veiklą pagal lengvatinį verslo liudijimą. Darbo biržos duomenimis per mėnesį įsidarbino 238 rajono gyventojai. Rajono įmonėms išduoti 6 leidimai įdarbinti užsieniečius. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 9,6 proc.

 

Kaišiadorių skyrius

Kaišiadorių rajone nedarbas spalio mėnesį ūgtelėjo 0,1 proc. punkto, nuo 6,6 iki 6,7 proc. Lapkričio 1 d. Kaišiadorių skyriuje bedarbiais buvo užsiregistravę 1,3 tūkst. rajono gyventojų, laikino užimtumo priemonėse dalyvavo 169. Per spalio mėnesį darbo biržoje naujai registravosi 185 bedarbiai, ieškantiems darbo pasiūlyta 250 laisvų darbo vietų rajone. Dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse nukreiptas 31 asmuo. Įsidarbino 114 darbo biržos klientų, 33 – pradėjo savarankišką veiklą pagal lengvatinį verslo liudijimą. Rajono įmonėms išduoti 4 leidimai įdarbinti užsieniečius. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 6,5 proc.

 

Kėdainių skyrius

Kėdainių rajone registruotas nedarbas per spalio mėnesį paaugo 0,2 proc. punkto, nuo 6,4 iki 6,6 proc. Lapkričio 1 d. darbo biržoje buvo įregistruota 1,9 tūkst. rajono gyventojų, dar 356 dalyvavo laikino užimtumo priemonėse. Per spalio mėnesį Kėdainių skyriuje bedarbiais užsiregistravo 436 asmenys, ieškantiems darbo pasiūlytos 438 laisvos darbo vietos rajone. Dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse nukreipti 88 darbo biržos klientai, 111 pradėjo darbinę veiklą pagal lengvatinį verslo liudijimą. Darbo biržos duomenimis per mėnesį įsidarbino 268 žmonės. Rajono įmonėms išduoti 43 leidimai įdarbinti užsieniečius. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 7,1 proc.

 

Prienų skyrius

Prienų rajono ir Birštono savivaldybes aptarnaujančiame Prienų skyriuje spalio pabaigoje bedarbiais buvo užsiregistravę beveik 1,1 tūkst. šių savivaldybių gyventojų, dar 270 dalyvavo laikino užimtumo priemonėse. Skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje bendras registruotas nedarbas per mėnesį nepakito ir, kaip ir prieš mėnesį, sudarė 5,7 proc. visų teritorijos darbingo amžiaus rajono gyventojų (Prienų rajono savivaldybėje, kaip ir prieš mėnesį, sudarė 5,8 proc., Birštono savivaldybėje sumažėjo 0,6 proc. punkto, nuo 5,5 iki 4,4 proc.). Per spalį Prienų skyriuje bedarbiais užsiregistravo 173 šių savivaldybių gyventojai, jiems pasiūlyta 280 laisvų darbo vietų skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje. Per mėnesį įsidarbino 140 asmenų, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 54, lengvatinį verslo liudijimą įsigijo 85. Išduotas 1 leidimas įdarbinti užsienietį. Prieš metus nedarbas skyriaus teritorijoje buvo 6,6 proc.: Prienų rajone – 6,6 proc., Birštono savivaldybėje – 6,5 proc.

 

Raseinių skyrius

Raseinių rajone registruotas nedarbas spalio mėnesį nukrito 0,4 proc. punkto, nuo 8,5 iki 8,1 proc. Lapkričio 1 d. bedarbiais įregistruota beveik 1,7 tūkst. rajono gyventojų, 260 – dalyvavo laikino užimtumo priemonėse. Per spalį darbo biržoje naujai užsiregistravo 275 bedarbio statusą turintys asmenys. Ieškantiems darbo pasiūlytos 237 laisvos darbo vietų rajone. Dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse per mėnesį pradėjo 105 darbo biržos klientai, įsidarbino – 237. Veiklą pagal lengvatinį verslo liudijimą pradėjo 28 žmonės. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 8,4 proc.

 

Daugiausiai laisvų darbo vietų Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo siūloma pardavimo vadybininkams, administratoriams, statybos inžinieriams, buhalteriams, logistikos specialistams, bendrosios praktikos slaugytojams, tarptautinių pervežimų vairuotojams, pardavėjams, virėjams, statybininkams, apsaugos darbuotojams, siuvėjams, barmenams, padavėjams, staliams, elektrikams, suvirintojams, šaltklviams, baldžiams ir kitiems darbuotojams.

Spalio mėnesį ir toliau įgyvendinama Jaunimo garantijų iniciatyva. Tarpinstituciniu bendradarbiavimu grįsta strategija siekiama, kad visiems iki 29 metų amžiaus jaunuoliams, užsiregistravusiems darbo biržoje, tinkamas darbas arba galimybė mokytis būtų pasiūlyta per 4 mėnesius. Sėkmingai į darbo rinką per mėnesį integruoti 739 jaunuoliai. 201 – nukreiptas dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, 9 – dirba savanoriškoje veikloje. Per rugsėjį Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruota daugiau nei 1,3 tūkst. jaunuolių.

 

Kauno teritorinė darbo birža įgyvendina jaunimui skirtą projektą „Atrask save“, kuriame teikiamos ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės. Trejus metus vyksiančiame projektu jaunuoliams siekiama užtikrinti sklandų perėjimą po nedarbo laikotarpio, neaktyvaus gyvenimo į darbo rinką ar švietimo sistemą. Šiame Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekte skatinamas dalyvauti neaktyvus, nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 metų jaunimas. „Atrask save“ – pirmasis jungtinis projektas jaunimo užimtumui skatinti, kai ir registruotam, ir neregistruotam teritorinėse darbo biržose neaktyviam jaunimui taikomos įvairios darbo su jaunimu formos ir neformaliojo ugdymo metodai, skatinantys jo motyvaciją dirbti ar mokytis, didinantys pasitikėjimą savimi ir atsakomybę bei padedantys labiau pažinti save. Projekto dalyviams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje ir jaunimo motyvaciją skatinančiose veiklose, kurios jiems padeda įgyti asmeninių, socialinių ir profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar įsitvirtinti darbo rinkoje. Motyvuotiems bedarbiams suteiktos galimybės įgyti trūkstamų gebėjimų ir kompetencijų. Nuo projekto pradžios projekto veiklose pradėjo dalyvauti 793 nepasirengę darbo rinkai bedarbiai ir 330 pasirengusių darbo rinkai bedarbių. Spalio mėnesį projekto veiklas pradėjo 90 pasirengusių darbo rinkai ir 210 nepasirengusių darbo rinkai jaunuolių.

 

Siekdama darbo pasiūlos ir paklausos dermės regione, Kauno teritorinė darbo birža įgyvendina keletą Europos socialinio fondo iš dalies finansuojamų projektų, kurių metu ypatingas dėmesys skiriamas profesiniam mokymui, taip pat remiamojo įdarbinimo priemonėms. Siekiama pagalbą integruojantis į darbo rinką suteikti ne tik jauniems, bet ir vyresnio amžiaus darbo ieškantiesiems asmenims.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close