Kai nuomonių daug, o informacijos mažai…

…tada sprendimų projektai arba išbraukiami iš darbotvarkės, arba atidedami. Spalio 27 d. posėdžiavusi Prienų rajono savivaldybės taryba apsvarstė 18 klausimų iš 19 (vienas buvo išbrauktas), iš jų 17 patvirtino ir vieną atidėjo kitam posėdžiui. Dėl informacijos trūkumo atidėtas sprendimo projektas „Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.

Valdančiosios daugumos siūlymu iš darbotvarkės buvo išbrauktas 16-tas klausimas, susijęs su slaugos lovų, išlaikomų iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skaičiaus nustatymu Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminiuose sveikatos centruose.

Pirmuoju darbotvarkės klausimu, Tarybai pritarus, patenkintas Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorės Zinos Dzencevičienės prašymas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu, o direktorei už darbą padėkota plojimais ir gėlių puokšte. Atsižvelgiant į Z. Dzencevičienės ilgalaikį nepertraukiamąjį stažą toje pačioje įstaigoje, jai bus išmokėta šešių mėnesių jos vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

Tarybos sprendimu (22 nariams balsavus už, vienam ne ir 2 susilaikius), pakeistas Prienų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašas, kuriuo administracijos direktoriui suteikta teisė pasirašyti iki 145 tūkst. eurų (be PVM) vertės sutartis (buvo iki 100 tūkst. eurų), vykdant mažos vertės pirkimus ir taikant supaprastintas pirkimo procedūras.

Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komiteto pirmininkė Angelė Bajorienė pageidavo, kad visi pirkimai būtų matomi tiek rajono žmonėms, tiek Savivaldybės tarybos nariams, ir siūlė juos viešinti Savivaldybės tinklapyje. Tokio poreikio nematė klausimą pristačiusi Savivaldybės juristė Vytautė Draugelytė, teigdama, kad pagal viešųjų pirkimų įstatymą visos rašytinės sutartys yra viešinamos Pirkimų tarnybos tinklalapyje, todėl informacija Savivaldybės tinklalapyje būtų perteklinė.

Sprendimo projektui nepritarė tik Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komitetas. Jo pirmininkei L. Jakinevičienei atrodė, kad Taryba apie tokius pirkimus turėtų žinoti išsamiau, taip pat kilo klausimų, kiek tokių sutarčių buvo pasirašyta per 2016 metus, ar sprendimo projektas, kuriuo tvirtinama administracijos direktoriui leidžiamų pasirašyti sutarčių didžiausia suma, nesusijęs su konkrečia sutartimi ir kt.

Juristė paneigė politikės interpretacijas ir pabrėžė, kad išrinkti sutartis (kurių iš viso per 2016 metus iki posėdžio dienos pasirašyta 564) iki nurodytos sumos nėra sistemos, o įvardinti konkretų skaičių sutarčių kelių tvarkymo srityje labai sunku, kadangi daug darbų užsitęsia arba sustoja. Į diskusiją įsijungęs Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistas Juozas Šiugždinis pamėgino atsakymą sukonkretinti. Anot jo, realiai mažos vertės pirkimą galima įvykdyti vidutiniškai per 8–10 darbo dienų, o norint pasirašyti sutartį reikia laukti Savivaldybės tarybos posėdžio,tai labai pailgina pirkimo procedūrų laiką. Meras taip pat patikino, kad sprendimo projektas buvo reikalingas tik tam, kad efektyviau galima būtų vykdyti darbus.

 

Automobilizmo mokymo programa bus vykdoma „Žiburio“ gimnazijoje

Posėdyje vienbalsiai patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius ir mokestis už iš dalies mokamą neformalųjį švietimą Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, kurioje pradedama vykdyti iš dalies mokamo neformaliojo švietimo (automobilizmo mokymo) programa, todėl įsteigta vairavimo instruktoriaus etatinė pareigybė. Toks sprendimas atveria galimybes gimnazijos mokiniams išmokti vairavimo ir pigiau įsigyti B ir C1 kategorijų vairuotojų pažymėjimus.

 

Ne visi pritaria Švietimo pagalbos tarnybos veiklai esamomis sąlygomis

Audringesnė diskusija Taryboje, kaip ir prieš tai komitetuose, kilo svarstant sprendimo projektą dėl naujosios Švietimo pagalbos tarnybos (kuri veiks nuo 2017 m. birželio 1 d. tokiu pavadinimu Pedagoginę psichologinę tarnybą prijungus prie Švietimo centro) didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir kitais klausimais. Sveikatos ir socialinių reikalų komitete buvo nuspręsta sprendimo projektą atidėti. Tarybos narė L. Jakinevičienė, išgirdusi, jog į šio komiteto posėdį buvo pakviesta tik Švietimo centro direktorė ir galimai jau aiškus būsimas tarnybos vadovas, pabrėžė, kad sprendimo projektas nuo pat pradžių nebuvo išsamiai aptartas. Tarybos narės nuomone, reorganizuoti institucijas reikėtų tada, kai bus įrengtos patalpos kartu dirbti ir psichologinės pagalbos, ir švietimo specialistams. Dėl galimybės sudaryti tokias sąlygas teiravosi ir Cezaras Pacevičius. Pasak mero A. Vaicekausko, galutinis sprendimas priklausys nuo Tarybos narių apsisprendimo tvirtinant kitų metų biudžetą, tačiau tai reikš, jog kažkam kitam bus skirta mažiau lėšų. Meras pakartojo ankstesniame posėdyje išsakytas mintis, kad įstaigos reorganizacijos ir etatų optimizavimo sąskaita per metus sutaupyti 25000 eurų bus investuojami į Švietimo centro patalpų įruošimą, kur dirbs abi institucijos, nes „Ąžuolo“ progimnazijoje (kur šiuo metu veikia PPT) patalpų plėtra nebuvo numatyta.

Sprendimo projektui pritarė 20 Tarybos narių, 3 balsavo prieš ir 2 susilaikė.

Svarstant sprendimo projektą „Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajono savivaldybes jungiančių trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“, kurio tikslas – suprojektuoti ir įrengti ženklinimo infrastruktūrą, skirtą lankytinoms vietoms, esančioms šias savivaldybes jungiančiame turizmo maršrute, žymėti (įrengti ženklinimo objektus, nurodančius kryptį į lankytinus objektus, informacinius ženklus ir informacinius stendus, informuojančius apie savivaldybes jungiančius turistinius maršrutus), Tarybos narė L. Jakinevičienė užsiminė, kad Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komitetas turi pasiūlymų, kur galima būtų įrengti ženklus į lankytinus objektus. Ir nors šiame komitete sprendimo projektui buvo nepritarta dėl informacijos ir aiškumo trūkumo aiškinamajame rašte, 22 Tarybos narių balsais jis buvo patvirtintas.

 

Investicijos „Revuonos“ viešbučio pastatui nukreipiamos į kitą Nemuno pusę

Po ilgokų diskusijų vienbalsiai patvirtintas sprendimo projektas, kuriuo ITV programoje atsisakyta nenaudojamo pastato (buvusio „Revuonos“ viešbučio) remonto ir infrastruktūros pritaikymo bendruomenės ir verslo poreikiams (suma – 1000 000 eurų), o į programą įtraukta ir numatyta už šią sumą kompleksiškai sutvarkyti Nemuno dešiniąją pakrantę – sutvarkyti želdinius, prieigas, įrengti pėsčiųjų, dviračių takus, estradą, žiūrovų vietas, apšvietimą, automobilių stovėjimo vietas, perkėlą per Nemuno upę, įrengti infrastruktūrą, reikalingą aktyviam poilsiui, renginiams. Šie pakeitimai, pasak pranešėjo Žemės ūkio skyriaus vedėjo Donato Šimukonio, derinti su Prienų miesto bendruomene, Vietos veiklos grupe, gauti jų pritarimai.

Mero paaiškinimu, dėl „Revuonos“ vyko nemažai diskusijų, o jų dalyviai priėjo prie išvados, kad pastatą geriausia parduoti ir rekonstruoti už verslo lėšas, nes ieškoti dalininkų ir jungti valstybines investicijas su privačiomis – ir neprotinga, ir sudėtinga procedūriškai.

Tarybos narys Arūnas Vaidogas siūlė atsisakyti dviračių tako Balbieriškio link ir įrengti maršrutą Prienai–turistinė bazė–Birštonas–Prienai, sujungiantį dviračių takais abu miestus. Vytas Bujanauskas ir A. Vaicekauskas kalbėjo apie tai, kad perspektyvoje dviračių takas numatytas tik link Visuomenės harmonizavimo parko. Pasak mero, savivaldybei reikėtų nutiesti taką bent iki kelio Kaunas–Alytus, o kitą jo dalį verslininkai nusitiestų patys. Dviračių tako plėtros strategija, tęsė meras, ruošiama dviejomis krytimis – nuo tilto, link Sporto centro, Pociūnų ir link turistinės bazės, tačiau lygiagrečiai jis siūlė pamąstyti apie dviračių taką link Dvariuko, kurio gyventojai taip pat galėtų pasiekti Birštoną.

Klausydama gražiai piešiamos vizijos, L. Jakinevičienė paklausė, ar šią kadenciją realiai kažką pavyks įgyvendinti, ar tai tik liks pasvajojimais. „Svajoti reikia, kad žinotum, kuria linkme eiti“, – atsakė meras ir paaiškino, jog kitais metais kai kurie darbai prasidės, tačiau kvietė ir Tarybos narius pamąstyti apie galimybes pritraukti investicijas dviračių takų plėtros strategijai įgyvendinti.

 

Kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų pakeitimai

Posėdyje patvirtinti Kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų pakeitimai, kuriais numatyta nedidelė pagalba pieno gamintojams ir parama gaisro ar nelaimės atveju iki 1000 eurų. Skirstant fondo lėšas prioritetas bus teikiamas jauniems ūkininkams iki 40 metų amžiaus ir pieno gamintojams, kontroliuojantiems gyvulių produktyvumą. Dėl etikos sumetimų nuo klausimo svarstymo nusišalino Tarybos nariai ūkininkai Martynas Butkevičius, Jonas Vilionis, Algimantas Šidlauskas.

Svarstant šį klausimą, Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto vardu A. Vaidogas siūlė vietoje 4 eurų už pieninę karvę, registruotą Ūkinių gyvūnų registre lapkričio 1 d., pieno gamintojams (laikantiems ne mažiau kaip 5 pienines karves), esant rinkos veikimo sutrikdymams, skirti 6 eurų paramą. O parama gaisro ar nelaimės atveju, pasak komiteto nario A. Vaidogo, galėtų būti skiriama per Socialinės paramos skyrių iš sutaupytų socialinių pašalpų lėšų programos. Tarybos nariui užkliuvo tai, kad iš rėmimo programos skiriamos lėšos ūkininkų šventėms ir kitiems renginiams subsidijuoti, nors šventėms lėšų, jo asmenine nuomone, reikėtų paieškoti iš kitų finansinių šaltinių.

Į Angelės Bajorienės klausimą, ar parama pieno augintojams nesidubliuoja su valstybės dotacija tam pačiam pieno ūkiui, Žemės ūkio skyriaus vedėjas D. Šimukonis atsakė, kad savivaldybė yra gavusi nemažai ūkininkų prašymų paremti ir kompensuoti dalį gyvulių produktyvumo kontrolės išlaidų, kurių 70 proc. iš valstybės biudžeto lėšų finansuoja Žemės ūkio ministerija. Vis dėlto, norėdama palengvinti pieno gamintojų naštą, savivaldybė juos paremia nedubliuodama su tiksline parama.

Tarybos narys C. Pacevičius pritarė A. Vaidogo pasiūlymui paramą gaisro atveju eliminuoti iš Kaimo plėtros rėmimo programos ir prijungti prie programos, kurioje kaupiamos sutaupytos lėšos iš socialinių pašalpų. Antrą kartą nuskambėjus Socialinės paramos skyriaus pavadinimui, vicemeras Algis Marcinkevičius paaiškino, kad iš sutaupytų socialinių pašalpų parama gaisro atveju teikiama gyvenamųjų patalpų, bet ne gamybinių patalpų savininkams. Dar vieną argumentą pateikė meras A. Vaicekauskas. Anot jo, socialinė parama teikiama savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams, tačiau būna, kad žmogus ūkininkauja šiame krašte, o gyvenamąją vietą deklaravę kitur, ir nepatenka nė į vieną pagalbos programą, todėl programoje yra numatyta padėti tokiais atvejais.

Jeigu A. Vaidogas siūlė nelaimės atveju paremti ne tik ūkininkus, bet ir verslininkus, Algirdas Kederys patarė skatinti drausti savo turtą, o savivaldybė, anot jo, dalį įmokos galėtų kompensuoti. Sprendimo projektas patvirtintas su pakeitimais – Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto pasiūlymu padidinti paramą iki 6 eurų už pieninę karvę.

 

Piniginės socialinės paramos pasikeitimai

Posėdyje apsvarstyti ir patvirtinti biudžeto pakeitimai, pritarta prašymui įregistruoti Prienų globos namų darbuotojų profesinės sąjungos buveinę šioje įstaigoje, pakoreguotas Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašas ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodika. Šie pakeitimai susiję su Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatų pasikeitimais: bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui papildomai skiriama socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 % socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo (buvo 12 mėnesių); socialinė pašalpa vienam gyvenančiam asmeniui ir (ar) vaikų (įvaikių) neauginantiems bendrai gyvenantiems asmenims (gavusiems ją ilgiau kaip 36 mėnesius) 24 mėnesius buvo neskiriama – dabar, vadovaujantis įstatymo pakeitimu, socialinė pašalpa tokiems asmenims skiriama 50 % pašalpos dydžio nepinigine forma, jei asmuo turės teisę į piniginę socialinę paramą; darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems (taip pat savarankiškai nedirbantiems) asmenims socialinės pašalpos dydis nemažinimas, kai jie nedirba dėl priežasčių, nurodytų įstatyme, socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu negavo teritorinės darbo biržos ar kitos valstybės valstybinės įdarbinimo tarnybos pasiūlymo dirbti arba dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, kai nustatyta tvarka dalyvauja savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje, dirbo (savarankiškai dirbo) arba dalyvavo savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius.

 

F. Martišiaus gatvės rekonstrukcijos darbai prasidės 2017 m.

Nors švelnių diskusijų neišvengta, vienbalsiai pritarta ir Prienų rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos bendradarbiavimo sutarčiai dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo 96,13–97,42 km (Prienų mieste sutampančio su Vytauto ir F. Martišiaus gatvėmis) rekonstravimo. Pasirašius sutartį bus sudarytos sąlygos įgyvendinti projekto važiuojamosios dalies, šaligatvių, gatvių apšvietimo, šviesoforo, lietaus nuotekų tinklų bei dviračių takų rekonstravimo darbus. Mero patikinimu, projektas bus pradėtas vykdyti jau kitais metais.

 

Patenkintas Skriaudžių gyventojų prašymas

Taryba vienbalsiai pritarė Skriaudžių kaimo bendruomenės prašymui ir nutarė įtraukti į neprivatizuojamų ir negrąžinamų objektų sąrašą šiuo metu neprivatizuotą Skriaudžių tvenkinio dalį ir prie tvenkinio esančią laisvą valstybinę žemę, kurią Skriaudžių kaimo bendruomenė naudoja kultūros renginiams ir rekreacijai (teritorijos plotas – apie 6,20 ha). Taip pat sprendimo projekte siūloma Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriui šio žemės sklypo neprivatizuoti.

Po susitikimo su bendruomene meras pasidalino mintimis ir paaiškino, kad Tarybos sprendimas – dar ne žemės paėmimas visuomenės reikmėms, o tik noras rezervuoti vietą. Anot jo, darant kadastrinius matavimus paaiškės, kur ir kieno privatūs sklypai, ribos, tuomet paaiškės, kokios dydžio sklypo pakaktų bendruomenei. Merui pritarė ir sprendimo projektą pristačiusi savivaldybės architektė Dalia Joneliūnienė.

 

Tarybos narės L. Jakinevičienės paklausimai merui ir administracijos direktoriui

Darbotvarkės klausimams išsekus, Tarybos narė L. Jakinevičienė pateikė keletą pasiūlymų dėl savivaldybės tinklalapyje pageidaujamų viešinti komisijų nuostatų ir komitetų posėdžių protokolų pakeitimo garsiniais įrašais, taip pat du paklausimus merui ir administracijos direktoriui bei keletą klausimų.

Į Tarybos narės klausimą, kodėl iki šiol (jau metai) VKEKK nepatvirtinta nauja Prienų šilumos kaina, meras atsakė, kad jis pats piktinasi, jog Komisija nevykdo savo įsipareigojimų, bet jis žinantis, kad preliminari kaina yra nustatyta, tačiau laukiama patvirtinimo.

Paklausimuose L. Jakinevičienė prašė mero paaiškinti, kodėl jis nesivadovauja Socialinių paslaugų įstatymu bei kitais socialines paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais, nepateikė Prienų rajono savivaldybės tarybai sprendimo projekto dėl Socialinių paslaugų plano, nors toks sprendimo projektas buvo įtrauktas į šių metų balandžio 28 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę, bet, merui pasiūlius, išbrauktas, o vėliau paaiškinta, esą rengiamas planas jau 2017 metams. Administracijos direktorius paprašytas įvardinti, dėl kokių priežasčių nebuvo inicijuotas Socialinių paslaugų plano 2016 metams parengimas ir sprendimo projekto pateikimas Prienų rajono savivaldybės Tarybai bei nebuvo laikomasi Socialinių paslaugų įstatyme numatytų nuostatų, kitų teisės aktų dėl socialinių paslaugų organizavimo.

Kitame paklausime merui ir administracijos direktoriui prašoma paaiškinti, kokiais teisės aktais vadovaujantis be Prienų rajono savivaldybės tarybos pritarimo nuo rugsėjo mėnesio buvo pakeistas maršrutas Nr. 2 Prienai–Medžionys per Jiezną, Stakliškes, kieno nurodymu maršrutas paleistas nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio ir kodėl maršrutas Nr. 2 paleistas administracijos direktoriui nepasirašius papildomo susitarimo dėl 2009 m. rugpjūčio 27 d. visuomeninės aptarnavimo sutarties priedo pakeitimo.

Po Tarybos posėdžio meras Alvydas Vaicekauskas pakvietė Tarybos narius vykti į Naujosios Ūtos seniūniją. 

dsc_0008

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close