home Bendruomenė Gyvenimas dalinantis ir dovanojant būties džiaugsmą šalia esantiems

Gyvenimas dalinantis ir dovanojant būties džiaugsmą šalia esantiems

Kaip ir kiekvieną rudenį, spalio 11-ąją Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Prienų filialo nariai susirinko į ataskaitinį susirinkimą, vykusį Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mažojoje salėje, drauge aptarti nuveiktus darbus, išsakyti savo mintis, pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais. Pristatydama ataskaitą LASS Prienų rajono filialo pirmininkė Irena Karsokaitė pabrėžė, kad šiuo metu filiale yra 80 narių, iš kurių 18 – darbingo amžiaus, nors dirbančiųjų – tik 6. Darbo rinkoje neįgaliesiems ypač sunku įsitvirtinti, todėl net 10 jų neturi darbo, 2 stovi darbo biržoje. Daugumą filialo narių sudaro vyresnio amžiaus žmonės, turintys didelių specialiųjų poreikių negalią bei gyvenantys kaimo vietovėse. Štai ir per ataskaitinį laikotarpį organizacija pasipildė dar 2 nariais, bet neteko 4. Jų atminimas buvo pagerbtas tylos minute. Jau penkeri metai, kaip LASS filialo administracija glaudžiasi nedideliame kabinete Prienų švietimo centre. Nors patalpos ir ankštokos, bet, kaip sakė pirmininkė, esant būtinybei galima pasinaudoti ir erdvesniu kabinetu, o pačios Centro darbuotojos savanoriauja regėjimo negalios bendruomenės veikloje, padeda spręsti iškilusias problemas. Kiekvienais metais filialo nariai jaučia rūpestingą savo pirmininkės Irenos Karsokaitės ranką. Jos dėka bei Neįgaliųjų reikalų departamento lėšomis ir praėjusiais metais filialas vykdė socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. Siekiant padėti regėjimo neįgaliesiems tapti labiau savarankiškais, lengviau integruotis į visuomenę, buvo teikiamos neregių socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo paslaugos, t. y. techninės pagalbos priemonės, kurios šiek tiek palengvina jų gyvenimą. Visiems norintiems priemonės vežamos iš Kaune esančio techninės pagalbos neįgaliesiems centro. Esant būtinybei, jas pirmininkė su pagalbininkais pristato į namus ir pamoko, kaip naudotis. Šiais metais buvo gauta kalbančių rankinių bei stalinių laikrodžių, neregio lazdelių, skysčio lygio rodytuvų, kalbančių telefonų, 2 grotuvai. Ataskaitos metu pirmininkė pabrėžė, kad informacinė atskirtis – pati sunkiausia regėjimo neįgaliesiems, todėl filiale jiems teikiamos asistento paslaugos – suteikiama visa rūpima informacija, pagalba užpildant dokumentus, palydint į įvairias viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas. Mažinti socialinę atskirtį, didinti aktyvumą ir pasitikėjimą savimi padeda 2015 metais suburta savipagalbos grupė, kurioje psichologės padedami grupės nariai padeda vieni kitiems spręsti gyvenimiškas problemas, diskutuoja tarpusavio santykių, bendravimo, tolerancijos klausimais. Praėjusiais metais 2 filialo nariai dalyvavo palaikomojoje reabilitacijoje Palangoje „Baltijos“ sanatorijoje, o Aidas Revinskas – dvi savaites vykusiame mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekte. Pirmininkė pasidžiaugė tebesitęsiančiu gražiu bendradarbiavimu su Prienų visuomenės sveikatos biuru. Biuro darbuotojos retsykiais aplanko, skaito paskaitas apie sveiką mitybą, tikrina gliukozės kiekį kraujyje, veda mankštos pamokėles. Entuziazmo ir įkvėpimo šaltinis – dainos, susitikimai ir kelionės Jau nemažai metų filiale veikia meno mėgėjų kolektyvas „Puriena“, kuriam vadovauja dvasine stiprybe žavinti, gyvenimo džiaugsmu ir energija trykštanti Onutė Matusevičiūtė. I. Karsokaitė šiltai atsiliepė apie Kultūros ir laisvalaikio centro darbuotojus, suteikiančius galimybę ne tik repetuoti „Purienos“ ansambliui, bet ir organizuoti įvairius renginius, popietes, susitikimus su kitų rajonų neregiais. Visų susitikimų, popiečių metu, be abejo, skamba ansamblio dainos. Jų repertuaras nuolat papildomas, kadangi „Purienai“ tenka daug koncertuoti ir Prienuose, ir svečiuose. Filialo nariai ne tik koncertuoja, bet ir pramogauja. Per praėjusius ataskaitinius metus buvo organizuotos 5 išvykos. I. Karsokaitė padėkojo Prienų rajono savivaldybei už tai, kad keturioms iš šių kelionių buvo skirtas mikroautobusas. Pagalba iš šalies suteikia galimybę puoselėti draugystės ryšius su Suvalkų krašto neregiais. Per penkerius metus bendruomenės yra daug kartų susitikusios ir Lenkijoje, ir Prienuose, ir įvairiose edukacinėse programose bei paminėdamos kartu Baltosios lazdelės dieną. Pirmininkę, kaip literatūros mylėtoją ir šaškių sporto entuziastę, ypač džiugina aktyvūs knygos skaitytojai, kurie yra susibūrę į klubą „Gyvenimo spalvos“ ir ne tik per CD grotuvus klauso įgarsintų knygų, bet nori jas aptarti, padiskutuoti, poetinio žodžio gerbėjai, kuriems buvo suorganizuotos 4 literatūrinės-muzikinės popietės, šaškių būrelio „Mintis“ lankytojai, dalyvaujantys užsiėmimuose bibliotekos skaitykloje Prienų švietimo centre. Mėgstantys aktyvesnį sportą filialo nariai dalyvauja kasmet Zelvos poilsiavietėje vykstančiame LASS lengvosios atletikos kroso čempionate. Šiemet šiose varžybose Danutė Laurinavičienė iškovojo pirmą vietą, Vanda Jarmalienė – trečią. Nepamirštami ir tie, kuriems visas pasaulis – jų namai Organizacijoje yra žmonių, kurie be regėjimo negalios turi dar kitokių sveikatos problemų, todėl jų gyvenimas apsiriboja tik savais namais bei Prienų globos namais, kuriuose, globojamos rūpestingų darbuotojų, gyvena 3 filialo narės. Tokius narius pirmininkė su pagalbininkais aplanko šv. Kalėdų ir šv. Velykų progomis bei pradžiugina smulkiomis dovanėlėmis. Atsiradus materialinių sunkumų, pagal galimybę 2 filialo nariai iš skurdo programos buvo aprūpinti nedidele materialine parama, 15 žmonių nuolat teikiama parama maisto produktais iš „Maisto banko“, o 4 sunkiai judantiems nariams maistas kartą per savaitę vežamas į namus. Šiuo laikotarpiu buvo vykdomas ir projektas „Susitikimai“, kuriam lėšas skyrė Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro regioninė taryba. Grupė narių savaitę laiko dalyvavo reabilitacijos stovykloje Šventojoje poilsio namuose „Spindulys“, kur vykdė programą „Susitikime pajūryje“. Šio projekto lėšomis buvo organizuota edukacinė kelionė į Genius, plaustu per Nemuną, aplankant Palangą. Baigdama pranešimą pirmininkė I. Karsokaitė filialo tarybos vardu padėkojo visiems, kurie supranta regėjimo neįgaliuosius ir padeda spręsti iškilusias problemas, prisideda ruošiant renginius ir šventes. Dėkingumo žodžiai buvo skirti filialo rėmėjams B. Kleinauskienės įmonei, UAB „Baltik 2“, „Daisena“, taip pat savanoriams, kurie mielai padeda ir aplanko filialo narius, palydi juos į reikiamas įstaigas, kartu sprendžia iškilusias problemas. Vienija ir telkia bendruomenę, rūpinasi naujų ryšių užmezgimu LASS Prienų filialo aktyvas ir nemaža bendruomenė nuveikė ir daugiau darbų, kurie ne visi buvo surašyti į ataskaitą, bet tie, kas dalyvavo susirinkime, puikiai žino, kad retą dieną mažutėlyčiame pirmininkės I. Karsokaitės kabinete būna visiškai tylu. Nebent pirmininkė su artimiausiu pagalbininku Poviliuku, kaip jį vadina bendruomenės nariai, būna išvykę išdalinti maisto produktų, pagalbos priemonių. Neatsitiktinai ir ataskaitiniame susirinkime dalyvavęs ilgametis aklųjų ir silpnaregių bendruomenės bičiulis Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pasidžiaugė regėjimo negalios bendruomenės sutelktumu ir veikla, augančiomis gretomis savanorių, kurie nori prisidėti prie šios veiklos. Prie geresnio neįgaliųjų gyvenimo prisidėti pažadėjo ir savivaldybė, kuri neseniai gavo neįgaliesiems skirtą autobusiuką, o meras, džiaugdamasis gražiu ilgamečiu bendravimu, pakvietė ir ateityje, iškilus rūpesčių ar problemų, nebijoti kreiptis pagalbos. LASS filialo tarybos pirmininkė I. Karsokaitė vienija bendruomenę ir telkia ją, globoja visus narius lyg mama. Galbūt jai yra lengviau, kai turi visą būrį bendraminčių ir talkininkų, ypač taryboje. Irena Jakšaitienė – viena iš jų, kiek leidžia galimybės besistengianti padėti, pritraukti rėmėjų. Irena nepaprastai džiaugėsi būdama šios bendruomenės nare. „Man ji kaip šeima ir liūdną, ir linksmą valandą“, – sakė moteris. Už rūpestį, meilę, šilumą, nuoširdumą pirmininkei dėkojo ir Irmina Raguckaitė, Danutė Šeškauskienė, neseniai Prienuose įsikūręs ir jauną šeimą sukūręs neregys Tadas Matusevičius su žmona Viktorija. Daugumai ašaras išspaudė jautrūs Tado žodžiai apie pirmininkę, kurios tvirtą, šiltą, artimą petį visada jautė, o ypač pačiu sunkiausiu ieškojimų, pasikeitimų, nerimo ir įtampos kupinu laikotarpiu. „Jos pagalba – neįkainojama“, – patikino Tadas, padėkodamas pirmininkei už visą pagalbą ir palinkėdamas ilgų ištvermės bei sveikatos metų. Ansamblio „Puriena“ vadovė O. Matusevičiūtė pasidžiaugė, kad pirmininkė yra ne tik žmogus, mokantis gražiai bendrauti su savivaldybe, Kultūros centru ir kitomis įstaigomis, bet ir ansamblio narė, kuri ypač rūpinasi ansambliečių įvaizdžiu. Jos iniciatyva ir projektų lėšomis dainininkai gali didžiuotis jau trečiu komplektu koncertinių rūbų. Už puikų įvaizdį ansamblis, pasak Onutės, net buvo pagirtas Meninės raiškos festivalyje Kaune. Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro direktorius Egidijus Urna ir projektų kuratorė Greta Valkūnienė gyrė LASS Prienų filialo veiklą ir išskirtinius pirmininkės projektų rašymo gebėjimus (du iš 6 regiono pateiktų projektų parašė I. Karsokaitė), jos atsakingumą, kruopštumą. Vienuolikai organizacijų vadovaujantis direktorius džiaugėsi ypač gera Prienų filialo veikla bei puikiu pirmininkės vadovavimu. Jo pasiūlymą pritarti ataskaitai susirinkusieji palaikė karštais plojimais. Padėkodama už įvertinimą I. Karsokaitė sakė besijaučianti labiau bendruomenės narių draugė, o ne pirmininkė. Žvilgsniu, šypsena ir meile visus apglėbdama ji dėkojo į repeticijas iš kaimų atvažiuojantiems ansamblio nariams, knygų skaitytojams, didžiausiems savo pagalbininkams, be kurių, anot jos, nebūtų organizacijos, kelionių ir linksmybių jose, bei kvietė visus bendrauti ir toliau. Prienų regėjimo negalios žmonių bendruomenė, kaip ir dešimtys kitų Lietuvoje, priklausančių LASS, šiemet kartu pasitinka organizacijos 90 metų sukaktį. Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro direktorius E. Urna priminė susirinkusiesiems organizacijos įkūrimo istoriją, paminėdamas jos pradininką neregį Praną Daunį bei svarbiausias datas, ženklinusias LASS kelią, prie aklųjų veiklos prisidėjusius žmones, pasidžiaugdamas ir puikiu šios veiklos įrodymu bei geriausiu šių metų pasiekimu – neregių bigbolo komandos auksu Rio de Žaneiro parolimpinėse žaidynėse. LASS jubiliejaus proga už nuopelnus aklųjų veiklos srityje E. Urna skyrė padėką ilgametei tiflopedagogei, literatei, tautodailininkei Elenai Julijai Keršienei (Janulytei). Sveikatos sunkumų turinčiai narei padėką ir specialųjį šokoladą perduoti paprašyta filialo pirmininkė. Maloniu siurprizu LASS Prienų filialo nariams tapo į svečius pirmą kartą atvykę Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus nariai su pirmininke Onute Virbyliene priešakyje, ansamblis „Ančia“, vadovaujamas Vito Batvinsko, ir Suvalkų lietuvių leidinio „Suvalkietis“ redaktorius Kazimieras Baranauskas. Lietuviai, ilgus metus tęsiantys dainavimo ir muzikavimo tradicijas Suvalkų krašte, pasidžiaugė užsimezgusiais ryšiais ir pakvietė prieniškius atsakomojo draugystės vizito pas save, o susirinkusiesiems padovanojo gražių lietuviškų dainų, poezijos, prozos programą. Draugystės ryšį sustiprino „Purienos“ ansamblio atliekamos dainos, kurioms pritarė visi susirinkusieji. dsc_6070

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close