Tarybos posėdyje – priimti sprendimai ir diskusijos dėl materialinės paramos

Po vasaros atostogų į posėdį susirinkę Birštono savivaldybės tarybos nariai buvo pasiruošę apsvarstyti 25 darbotvarkės klausimus ir priimti atitinkamus sprendimus.

 

Šį kartą posėdyje dalyvavo 13 iš 15 Tarybos narių Prieš pradedant svarstyti darbotvarkėje numatytų sprendimų projektus, merė Nijolė Dirginčienė pasidžiaugė Birštono gimnazijos reitingais ir moksleivių pasiektais rezultatais, įstojimu į aukštąsias mokyklas.

Taip pat buvo pasveikintas UAB „Birštono vandentiekis“ direktorius Cezaras Pacevičius, švenčiantis jubiliejinį gimtadienį.

 

Tikslinamas biudžetas, nurašomos skolos

Pirmuoju darbotvarkės klausimu sprendimo dėl savivaldybės biudžeto tikslinimo projektą pristatė Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja Ona Grigonienė. Ji pažymėjo, kad reikia patikslinti ir patvirtinti Birštono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamas ir išlaidas pagal gautas lėšas ir gautus Birštono savivaldybės biudžetinių įstaigų prašymus.  

1. LR kultūros ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymu Birštono savivaldybės kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimui skirta 16005,0 eurai.

2. LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2016 m. birželio 14 d. įsakymu patikslinami asignavimai Birštono savivaldybei, 5600,0 eurų sumažinant tikslines lėšas, skirtas būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijoms mokėti. Tokioms išmokoms Savivaldybėje nėra poreikio.

3. Birštono vienkiemio darželiui-mokyklai siūloma skirti 7034,0 eurų sargų išeitinėms išmokoms ir kompensacijoms už nepanaudotas atostogas išmokėti, sumažinant asignavimus, skirtus Savivaldybės iždui palūkanų už paskolas mokėjimui.

4. Birštono savivaldybės administracija prašo patikslinti šiuos asignavimus:

4.1. 06 programoje 2 priede ,,Kelių transporto ir plėtros priežiūrai“ iš skirtų asignavimų remontui 6000,0 eurų perkelti į ilgalaikį turtą;

4.2. 08 programoje 2 priede ,,Detalieji planai ir kadastriniai matavimai“ iš skirtų asignavimų ilgalaikiam turtui perkelti 8000,0 eurų kitoms paslaugoms;

4.3. 01 programoje 5 priede ,,Patalpų nuomos programa“ sumažinti 5000,0 eurų pajamas ir išlaidas, nes planuotos pajamos nebus surinktos;

4.4. Birštono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius prašo skirti 1510,0 eurų Moksleivių dainų šventės dalyvių apgyvendinimo išlaidų daliniam apmokėjimui. Siūloma skirti asignavimus iš laisvų biudžeto likučių.

5. Birštono muziejui patikslinti asignavimus už suteiktas paslaugas, perkeliant 700,0 eurų iš komunalinių paslaugų ilgalaikiam turtui, t.y kompiuteriui, įsigyti.

6. BĮ Birštono miesto tvarkymo tarnybai siūloma skirti 15000,0 eurų, šia suma sumažinant skirtus asignavimus Birštono savivaldybės administracijai. Lėšos bus naudojamos ,,Birutės vilos“ pastato išorinei reklamos įrengimui bei vidaus patalpų interjerui (10670,0 eurų) ir skulptūrų (4330,0 eurų) atnaujinimui. Šiam projektui Tarybos nariai pritarė vienbalsiai.

Tačiau priimant sprendimą dėl Birštono savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir turto naudojimo ataskaitų tvirtinimo vienas Tarybos narys susilaikė. Vienbalsiai buvo patvirtintas O. Grigonienės pateiktas sprendimas dėl 2015 m. privatizavimo fondo lėšų įvykdymo ataskaitos tvirtinimo ir Savivaldybės privatizavimo fondo likvidavimo.

Taip pat vienbalsiai buvo priimtas sprendimas dėl beviltiškos skolos nurašymo, kadangi įsiskolinęs asmuo miręs, o paveldėtojų nėra.

 

Dėl atliekų tvarkymo

Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas Algis Stasys Revuckas pristatė sprendimų projektus, susijusius su komunalinių atliekų tvarkymu. Jis pasiūlė papildyti atliekų tvarkymo planą, nes parengto Tarybos sprendimo projekto tikslas – sudaryti juridinį pagrindą įgyvendinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis finansuojamą Birštono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo projektą.

Vadovaujantis Priemonės finansavimo sąlygų aprašu, projekto pareiškėjas – UAB Alytaus atliekų tvarkymo centras, kuris Birštono ir Prienų rajono savivaldybėse įgyvendins projekto veiklas. Projekte numatomos šios veiklos:

1)  23 konteinerinių aikštelių įrengimas bei rekonstrukcija, maisto atliekų surinkimo sistemos įrengimas;

2)  atliekų paruošimo pakartotinai naudoti infrastruktūros sukūrimas (UAB Alytaus regioninio atliekų tvarkymo centro teritorijoje įkurti mainų punktą).

Bendras viso projekto biudžetas – 2 162 895,22 Eur, ES lėšų dalis – 1 838 460,94 Eur, Birštono savivaldybei tenkanti ES lėšų dalis – 600 194,94 Eur. Reikalingą 15 proc. bendrafinansavimą – 105 916,75 Eur užtikrins projekto pareiškėjas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras. Birštono savivaldybei prie projekto įgyvendinimo prisidėti nereikės. Taip pat pažymėtina, kad projektą numatoma įgyvendinti be partnerių, todėl Birštono savivaldybė nėra projekto partneris.

Numatomas projektas taip pat atitinka Birštono savivaldybės 2013–2020 m. strateginio plėtros plano 1 prioritetą „Savivaldybės bendruomenės poreikių tenkinimas“.

 

Diskusijos dėl finansinės paramos

Tarybos nariai svarstė klausimą dėl finansinės paramos, kurios buvo prašoma vaiko gydymui iš dalies kompensuoti. Gydymo išlaidos didelės, nes keliauti pas gydytojus reikia net į Maskvą. Visi posėdžio dalyviai buvo nusiteikę geranoriškai ir skyrė prašomą sumą. Dėl kito prašytojo, kuris norėjo, kad savivaldybė skirtų vienkartinę pašalpą neįgaliam asmeniui įrengti laiptų kopiklį, sprendimą atidėjo. Buvo nemažai diskutuojama – kam tas įtaisas priklausys, kai jis bus nereikalingas, jeigu prie jo įsigijimo 40 procentų prisidės ir prašantis asmuo. Kai kurie Tarybos nariai manė, kad reikėtų Savivaldybei nupirkti tą neįgaliems žmonėms reikalingą nepigų prietaisą, atiduoti jį Nemajūnų dienos centro žinion ir nuomoti. Kad būtų nepažeisti įstatymai ir pasirinktas geriausias bei visiems priimtinas variantas, sprendimo priėmimas atidėtas iki kito posėdžio.

 

Nutrauktos sutartys

Taryboje buvo vienbalsiai pritarta, kad pagal pateiktus prašymus būtų nutraukta materialiojo turto nuomos sutartis su MB „Idėjų namai“ ir ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis su Ritos Naujalienės gėlių realizavimo įmone.

 

Pritarta dalyvavimui bendruose tarptautiniuose projektuose

Vienbalsiai buvo pritarta ir Birštono savivaldybės administracijos dalyvavimui bendrame tarptautinio bendradarbiavimo projekte „Tarpregioninio turizmo maršrutas – gamta pasakoja“, kurį pristatė Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Dargis.

Pritarta ir dalyvavimui projekte „Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajono savivaldybes jungiančių trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ bei pritarta projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno regione (Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse).

Priimtas vieningas sprendimas dėl projekto „Birštono savivaldybės vietinių kelių eismo saugos gerinimas“ rengimo ir paraiškos teikimo ir dėl projekto „Vietinės reikšmės kelio BR-27 rekonstravimas“ rengimo ir paraiškos teikimo.

Merė N. Dirginčienė pasidžiaugė, kad turime galimybę dalyvauti daugelyje projektų ir gauti finansavimą, nes vėliau, nuo 2020 metų lėšos iš ES fondų ženkliai sumažės.

 

Patvirtinti bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektai

Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Žiūraitienė pateikė Tarybai naujųjų mokslo metų bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių.

Šiais mokslo metais Birštono gimnazijoje sukomplektuotos 24 klasės, Birštono vienkiemio darželyje-mokykloje – 4 klasės ir 1 priešmokyklinė grupė, Birštono vaikų darželyje „Vyturėlis“ – 2 grupės.

 

Kiti klausimai

Posėdžio metu buvo priimtas sprendimas dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo.

Vienbalsiai buvo priimtas sprendimas ir dėl finansinių įsipareigojimų įgyvendinant projektą „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“, kurio projektą pateikė Edvardas Citvaras.

Pritarta ir visuomenės sveikatos priežiūros organizavimui Birštono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose, įvedant specialisto etatą.

Nutarta ir dėl VĮ „Tulpės“ teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo, miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis ir dėl savivaldybės būsto pardavimo Lelijų g. Nr. 21-16.

 DSCF5049

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close