Prieniečius gąsdino karinės pratybos (GALERIJA)

Likus vos porai dienų iki nacistinės Vokietijos kapituliacijos ir Antrojo pasaulinio karo pabaigos paminėjimo, Prienuose bei rajone vėl sugaudė ginklai, o į gatves ir laukus pasipylė kareiviai.

 

Gegužės 6–8 d. Prienų mieste ir rajone vyko Prienų rajono savivaldybės ir Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės organizuojamos savivaldybės lygio kompleksinės civilinės saugos pratybos.

 

Nors Jiezno apylinkių gyventojai su karinėmis pratybomis savo krašte jau apsipranta, tačiau prieniečiai tai buvo matę seniai. Jau ankstyvą penktadienio rytą Prienuose išsilaipinę KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės pėstininkų kuopų kariai ne itin maloniai nustebino ką tik iš miego pakirdusius ir paskutinei darbo savaitės dienai besiruošiančius prieniečius. Viena karių kuopa, iš karto patraukusi link senojo desantininkų mokymo centro pro miegamąjį rajoną, privertė sunerimti visus, kurie apie pratybas dar nežinojo ir kurie su baime dar prieš porą metų sekė įvykius Ukrainoje. Prienų policijos komisariate (PK), valdžios institucijose bei žiniasklaidos tarnybose pradėjo skambėti telefonai. Vėliau, pasipylus garsinių šūvių salvėms, sukruto net ir pasyviausi miestelio gyventojai. Visus stebino ir visą savaitgalį prie Prienų šaulių namų budėję ginkluoti kariai.

 

Prie karinių pratybų prisijungė ir civilinės miesto tarnybos. Pagal patvirtintą civilinės saugos planą, Prienuose buvo imituotas karinis pavojus, gaisras. Išbandytas ir gyventojų evakavimas. Šiose pratybose dalyvavo Prienų r. savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai, Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos nariai, Gyventojų surinkimo punkto nariai, Prienų rajono priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba (PGT), Prienų pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC), Prienų ligoninė, Alytaus apsk. VPK Prienų rajono policijos komisariato pajėgos (PK), Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras, Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (VSB), Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo rinktinės šauliai, „Žiburio“ gimnazijos moksleiviai.

 

Prienų PK pareigūnai gelbėjo ir evakavo kariniame miestelyje esančiuose daugiabučiuose laikinai įsikūrusius moksleivius bei socialinių paslaugų centro lankytojus ir juos vežė į kolektyvinės apsaugos statinį – Prienų daugiafunkcį sporto kompleksą (areną), kuriame juos priėmė ir registravo VSB specialistės, o evakuotų asmenų sveikata rūpinosi greitosios medicinos pagalbos (GMP) ekipažas. Vėliau, PGT išskubėjo gesinti apleistose kareivinėse kilusį gaisrą. Iš pastato buvo vaduojami sužeistieji, kurie buvo perduodami čia pat atvykusiam GMP ekipažui.

 

Tuoj pat po sėkmingos gelbėjimo operacijos prasidėjo karinė operacija. Kariškiai bandė suvaldyti tariamą nepaprastąją situaciją Prienuose. Jiems teko šturmuoti ir neutralizuoti apleistame desantininkų mokymo centre įsikūrusią priešiškai nusiteikusią ginkluotą grupuotę. Kariniame miestelyje vėl nuaidėjo šūvių pliūpsniai. Priedangoje esantys kariai naudojo ne tik automatinius ginklus, bet ir kulkosvaidžius. Pro šalį važiuojančius miestelėnus ne mažiau išgąsdino ir visą pratybų teritoriją apsupę Prienų r. PK pareigūnai su neperšaunamomis liemenėmis. Karinė operacija, žinoma, buvo sėkminga, pastatas išvaduotas.

 

Karinės pratybos Prienų rajone vyko visą savaitgalį. KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės kariai vykdė karinę pasipriešinimo operaciją „Prienų atkirtis“ ir daugelyje rajono vietų per pratybas buvo naudojama garsinė imitacija, pirotechninės ir dūminės priemonės. Gyventojai galėjo stebėti nuolatinį karių judėjimą Prienų, Jiezno, Pociūnų gyvenvietėse, apylinkėse, miškuose. Visas pratybas stebėjo Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro bei Krašto apsaugos stebėtojai ir vertintojai.

 

Pratybų scenarijus parengtas atsižvelgiant į šiuolaikinių karinių konfliktų pasaulyje eigą ir principus. Sekmadienį prieniečiai su karinėmis pratybomis, pačiais kariais ir jų ginkluote išsamiau galėjo susipažinti skverelyje prieš Prienų „Žiburio“ gimnaziją. Gyventojai galėjo stebėti karinę parodomąją operaciją, kurios metu čia įsikūrusias priešiškas pajėgas sutriuškino rajoną „išvalę“ ir į miestą sugrįžę Lietuvos Respublikos kariuomenės kariai. Operaciją stebėjo ir KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės vadas plk. ltn. Vidas Grunda, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, pratybų vadovas Prienų rajone Egidijus Visockas.

 

Prienų rajono savivaldybės salėje vyko ir pratybų aptarimas. Jo metu pasidalinta pastebėjimais, mintimis. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro atstovai pagyrė pratybų operacijų vadovą Alytaus apsk. VPK Prienų r. PK viršininką Dainių Janavičių. Jis, pasak Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro atstovų, su iškeltomis užduotimis ir kilusiomis problemomis susitvarkė ypač operatyviai ir sėkmingai. D. Janavičius sakė, kad pratybų eiga buvo sklandi, rodė ir aktyvus visuomenės bendradarbiavimas telefonu pranešant apie pasirodžiusius įtartinus asmenis.

 

Ne itin sklandžia pratybų dalimi tapo gyventojų evakavimas. Pasak Prienų kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus, pratybų materialinio ir techninio aptarnavimo grupės nario Audroniaus Deltuvos, vykdant evakuaciją ne visos tarnybos buvo sklandžiai sutarę savo bendrus veiksmus. Užduoties dalies, kai sužeistuosius reikėjo pristatyti į gydymo įstaigą, metu GMP ekipažas nežinojo, į kurią įstaigą reikia vežti sužeistuosius. Juos pristačius į priėmimo skyrių, paaiškėjo, kad čia dirbantys asmenys pratyboms nėra pasiruošę, nors sužeistieji čia galėjo atvykti ir ne dėl pratybų, o iš tikrųjų iškilus pavojui gyvybei. A. Deltuva pabrėžė, kad megafonas, per kurį gyventojai buvo informuoti apie evakavimą, taip pat sukėlė problemų, nes jį išgirdo ne visi asmenys, kurie turėjo būti evakuoti. Kitų teko ieškoti ir kviesti papildomai. Pasak A. Deltuvos, į tai reikėtų atsižvelgti ateityje.

 

Karine pratybų dalimi džiaugėsi jų vadovas KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės kapitonas Skomantas Povilionis. Pasak jo, pratyboms papildomo energijos suteikė tai, jog nemaža dalis iš pratybose dalyvusių karių buvo Prienų krašto gyventojai. Dėl šios priežasties palengvėjo bendradarbiavimas su visuomene, atsiskleidė jos geranoriškumas bei kariams suteikta visokeriopa pagalba. Tiesa, pasak S. Povilionio, kraštiečių dalyvavimas jų teritorijoje vykstančiose pratybose apsunkino jų kolegų, gyvenančių kituose rajonuose, pratybas. Pasipriešinimo grupėje esantys Prienų krašto kariai dažnai iš pažįstamų kraštiečių gaudavo informaciją apie kitų tarnybos draugų judėjimą, jų pozicijas. Toks pratybų apsunkinimas, žinoma, irgi buvo naudingas, nes kariai mokėsi veikti netgi ir tokiomis sąlygomis.

 

Pats S. Povilionis Lietuvos kariuomenėje tarnauja jau 10 metų. Pasak jo, tokios pratybos jau tampa Lietuvos karių kasdienybe. Pasaulis ir karyba pasikeitė. Pokario partizanai galėdavo nesunkiai pasislėpti miškuose įrengtose žeminėse, o dabar tai padaryti dėl naujų technologijų neįmanoma. Įvairūs naktiniai prietaisai, infraraudonųjų spindulių kameros karius gali užfiksuoti ir didžiausioje miško tankmėje, ir tamsoje. Todėl karas persikėlė į miesto gatves – tarp taikių gyventojų. Pasak S. Povilionio, pratyboms Prienų krašte pagrindą davė paskutiniai įvykiai pasaulyje. Lietuvos kariai turi būti pasiruošę apginti savo kraštą bet kokiomis sąlygomis.

 

Apie būtinybę ginti gimtąjį kraštą antrino ir KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės karė, Lietuvos žurnalistų draugijos Kauno skyriaus pirmininkė Skirmantė Javaitytė. Prieš keletą mėnesių ji savo laisvalaikį ir savaitgalius iškeitė į savanoriškąją krašto apsaugą. Pasak jos, patriotiškumo vedama, nors pripažįsta, kad šiek tiek prie šio sprendimo prisidėjo ir smalsumas. Skirmantė, nors yra kilusi iš Šakių, tačiau likimui lėmus prieš keletą metų baigė Prienų „Žiburio“ gimnaziją. Čia mokėsi tik vienus metus ir niekada nesitikėjo, kad į Prienus grįš… su ginklu.

 

Pasak jos, baigiantis pratyboms, kurios vyko karščiausiomis pavasario dienomis, daugumą karių kamavo vienas noras – nusirengti komufliažinę aprangą ir nusiprausti. Pratybų metu, kaip ir kare, – patogumų nėra. Skirmantei su grupe karių teko nakvoti Prienų šaulių namuose, kuriuose visi kariai turėjo tenkintis tik viena kriaukle. Tačiau, pasak Skirmantės, jų nakvynės sąlygos buvo geros, palyginti su tais kariais, kurie nakvojo apleistuose pastatuose, lauke. Paklausta apie tarnybą, Skirmantė prisimena tik vieną sunkumą – tai, ko turbūt nepamirš nė vienas kada nors ginklą rankose laikęs karys – ginklo valymą.

 

Pratybose Prienų rajone iš viso dalyvavo beveik 200 karių. Pratyboms buvo pasitelkti lengvieji ginklai bei civilinės tarnybos. Tai jau antros didelio masto pratybos rajone nuo 2014 m., kuomet Rusijos federacijos kariai įžengė į Ukrainą. Praėjusiais metais Stakliškių krašte vyko Specialiųjų operacijų pajėgų pratybos.

 DSC_1711

galerija0906 galerija0906

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close