Opozicija nutarė neleisti valdžiai „užmigti“

Gegužės 9 d. Prienų rajono savivaldybėje vykusioje spaudos konferencijoje, kurią organizavo Tarybos opozicinių partijų atstovai, duotas nerimo skambutis valdantiesiems. Opozicija pripažino leidusi valdžiai per daug atsipalaiduoti ir žadėjo aktyviau stebėti darbą.

 

Opozicijos spaudos konferencijoje buvo paliestos problemos žemės ūkio, švietimo, šilumos ūkio srityse, aptarti kai kurie Tarybos sprendimai, kalbėta mokytojų įdarbinimo, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo klausimais, paviešinti paklausimai merui ir administracijos direktoriui.

 

Žemdirbiai sako nesulaukiantys net moralinės paramos

Prienų rajono savivaldybės tarybos Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Martynas Butkevičius, primindamas, jog žemės ūkiui dabar yra ne pats geriausias metas, apgailestavo, kad praėjusiame Tarybos posėdyje, svarstant žemės mokesčio tarifo klausimą, valdantieji neatsižvelgė į žemdirbių bendruomenės atstovų prašymą jį sumažinti. Tarybos atstovų pasisakymai apie tai, kad neužteks lėšų švietimui, mokytojams, žemdirbių neįtikino. Pasak tokiu valdančiosios daugumos sprendimu ir Savivaldybės vadovų pozicija nusivylusio M. Butkevičiaus, rajone mažėja gyventojų, mokytojų – tik ne valdininkų.

Pastariesiems buvo išsakyta priekaištų ir dėl bendravimo bei bendradarbiavimo su žemdirbiais, ūkininkais. M. Butkevičius pabrėžė, kad Bendruomenių ir kaimo reikalų komitetas tris kartus svarstė, kaip pagerinti Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus darbą. Paskutiniame posėdyje dalyvavęs savivaldybės meras esą pažadėjo sukviesti specialistus ir situaciją išanalizuoti bei pateikti veiksmų planą, tačiau iki šiol nieko nesulaukta.

M. Butkevičius ir Jonas Vilionis neslėpė nerimo dėl užsitęsusios kritinės situacijos žemės ūkyje ir pieno sektoriuje, galimo rajono ūkininkų pasitraukimo iš veiklos, piktinosi, kad žemdirbiai nesulaukia ne tik deramos materialinės paramos, bet ir šiuo metu net labiau reikalingos moralinės pagalbos, informacijos apie įstatymų pasikeitimus, įvairias programas paramai gauti, patarimų, kaip parengti reikalingus dokumentus ir projektus.

Dėl to, kad žemdirbių klausimai palikti užribyje, konferencijoje dalyvavęs LR Seimo narys, partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus pirmininkas Vytautas Kamblevičius sakė matantis ir vadybinio darbo Žemės ūkio ministerijoje, ir savivaldybėse trūkumą. Tai, kad Prienų rajono ūkininkai pateikė mažiausiai paraiškų ūkių valdų modernizavimui (iš 29 pateiktų paraiškų buvo patvirtintos 13), kai tuo tarpu kiti rajonai pateikia po 90 ir daugiau, iš kurių laimi per 50 proc., jis pavadino gėda ir Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus darbo aplaidumu. „Mūsų žmonės pateikia projektą, ir jis paliekamas likimo valiai. Ūkininkai, ir ypač jauni, nėra visažiniai. Mano nuomone, Žemės ūkio skyriaus vedėjas turi lydėti juos, aiškinti, kokios yra padarytos klaidos ir padėti jas ištaisyti. Jei Prienų rajono ūkininkai gaus tik 827000 eurų paramai, tai Kėdainių, Šilalės – po 10 milijonų. Pasirodo, skęstančiųjų gelbėjimas yra jų pačių reikalas“, – kalbėjo V. Kamblevičius.

 

Ar mokytojams nebuvo pasiūlytas darbas, ar sąlygos netiko?

Praėjusiame Tarybos posėdyje išklausytos mokyklų vadovų ataskaitos atgaivino mokytojų įdarbinimo klausimą. Pasak opozicijos lyderės ir Tarybos Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininkės Loretos Jakinevičienės, nors buvo deklaruojama, kad pirmenybė bus teikiama Prienų rajono mokytojams, mokytojų įdarbinimo 2012–2015 metais pertvarkant mokyklų tinklą analizė, kurią pateikė Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas, rodo, kad rajone iš 108 priimtų į darbą mokytojų 35 – iš kitų savivaldybių. Daugiausia „svetimų“ įdarbinta Stakliškių gimnazijoje (7) ir Skriaudžių pagrindinėje mokykloje (10). Dažniausi argumentai, sakė L. Jakinevičienė, kad nebuvo specialistų rajone arba nebuvo norinčiųjų važinėti į kaimiškos teritorijos mokyklą dirbti po keletą valandų.

Nepaisant paaiškinimų, V. Kamblevičius piktinosi valdininkais, anot jo, kalbėjusiais, kad po mokyklų tinklo pertvarkos, uždarius kraštines rajono mokyklas, visi darbo netekę mokytojai bus įdarbinti kitose mokyklose. Tačiau situacija, teigė Seimo narys, – kitokia: „Uždarius Želkūnų pagrindinę mokyklą, darbas Stakliškių gimnazijoje buvo pasiūlytas tik trims mokytojams. Kiti dirba Anglijoje, nes jiems nepasiūlė darbo. Nejaugi Stakliškių gimnazijoje neatsirado norinčių dirbti mokytojų iš Prienų ar Birštono, kad turi važinėti iš Alytaus?“ Seimo narys siūlė konkrečiai apsvarstyti, dėl kokių priežasčių susiklostė tokia situacija, kodėl nepriimami dirbti į mokyklas Prienų rajono savivaldybės mokytojai, ir pareikalauti iš atsakingų asmenų atsakomybės.

Pasak Tarybos nario Juozo Krikštolaičio, kas galėtų paneigti, kad organizuojant priėmimą į darbą ne konkurso, o pokalbio būdu, nesilaikoma objektyvumo. Siekdamas nešališkumo, jis svarstė, kad tokiuose pokalbiuose dėl darbo galėtų dalyvauti ir Tarybos atstovai.

Artėja kitas mokyklų tinklo pertvarkos etapas. Kaip sakė L. Jakinevičienė, Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komitetas, išanalizavęs būsimąjį mokyklų tinklo pertvarkos planą, atkreipė dėmesį, kad didėja ikimokyklinio ugdymo plėtros poreikis. Šis klausimas, anot jos, bus iš anksto diskutuojamas, planuojant kitų metų savivaldybės biudžetą.

 

Piktinosi, kad valdžia savinasi kitų nuopelnus

Tarybos narys Arūnas Vaidogas piktinosi, kad valdantieji „girias tais darbais, kur savivaldybė nepajudino nė piršto“ ir siūlė „nesikabinti“ sau medalių. Pasak jo, 20 km žvyrkelių bus išasfaltuota iš Kelių direkcijos lėšų, o kad jos būtų pritrauktos į rajono savivaldybę, didelį darbą atliko Seimo narys A. Palionis. Tuo tarpu savivaldybė, sakė A. Vaidogas, neparašė nė vieno rašto į Kelių direkciją, kad būtų skirta lėšų nors vienam kilometrui asfalto.

Dėl opozicijos atstovo drąsaus pareiškimo apie vieno asmens nuopelnus pyktelėjo Seimo narys V. Kamblevičius, teigdamas, kad prie rajono kelių remontui ir atskirų atkarpų seniūnijose asfaltavimui gautų lėšų yra prisidėjęs ir jis pats. „Galima sakyti, kad mūsų atlikto darbo yra po lygiai“, – teigė Seimo narys.

A. Vaidogas siūlė valdantiesiems nesigirti ir naujuoju Sporto centru, stadiono bei baseino rekonstrukcija bei statybomis. Pasak Tarybos nario, jo darbo Sporto ir pramogų arenos vadovo pareigose pradžioje buvusi sutvarkyta tik sporto salė ir holas, tačiau pasiūlius suremontuoti ir pabaigti darbus jau pastatytoje arenos dalyje, tuometinis administracijos direktorius esą atsakęs, kad nėra lėšų ir nebus, nes Sporto departamentas informavęs, jog viskas išnaudota. „Ir vėl, su to paties Seimo nario pagalba, atsiranda 3,5 milijono. Bet niekas apie tai nekalba, o valdantieji vėl ‚giriasi tai padarę“, – sakė A. Vaidogas, siūlydamas daugiau dirbti patiems, o nesigirti kitų darbais. Tarybos narys užsiminė ir apie tai, kad prieš rinkimus žadėtas sutvarkyti „Ąžuolo“ progimnazijos ir „Žiburio“ gimnazijos stadionas bei jam gautos, bet nepanaudotos lėšos dėl iki šiol nesutvarkytų žemės sklypo dokumentų, matyt, bus tvarkomas iki kadencijos pabaigos.

Apibendrindamas išsakytas pastabas, A. Vaidogas pabrėžė, kad valdančioji dauguma labai dažnai nekreipia dėmesio į teisingas opozicijos ar Tarybos narių pastabas (anksčiau išsakytas dėl žemės nuomos, sporto centro įkainių, žemės mokesčio), o paskui arba neišvengia problemų, arba priima jau pavėluotus sprendimus.

 

Prienų šilumos ūkis – valstybės kontrolės akiratyje

Dabartinę valdžią, viešai pasisakančią, kad šiluma Prienų rajono savivaldybėje atpigo, Seimo narys V. Kamblevičius apkaltino užmaršumu. Anot jo, renovuotuose namuose šiluma atpigo, bet senos statybos namuose kainos šią žiemą netgi pakilo. Seimo narys užsiminė apie teisinius procesus, kurie pradėti viešąjį interesą stojusio ginti Audriaus Narvydo iniciatyva, ir valstybės kontrolės susidomėjimą Prienų šilumos ūkiu, kuriame padaryti galimi pažeidimai, perimant įmonę į savivaldybės rankas. Kaip Seimo Audito komiteto pirmininkas, tokį raštą su prašymu, kad procesas būtų paspartintas, gavo ir V. Kamblevičius, pažadėjęs vėliau supažindinti su išvadomis.

A. Vaidogas pateikė informaciją iš savivaldybės Audito ataskaitos apie šildymo sąnaudų palyginimus kai kuriose savivaldybės viešosios sveikatos priežiūros įstaigose, į kurių šilumos ūkį buvo investuotos europinės lėšos. Ir nors, pasak A. Vaidogo, Prienų šilumos ūkis į paminėtas įstaigas neinvestavo nė lito, kainą ima tokią pačią kaip iš gyventojų. Visose šiose įstaigose atlikta katilinių rekonstrukcija ir pastatyti medžio granulių katilai, tik Stakliškių ir Jiezno PSPC apšildo „Prienų šilumos tinklai“, o Balbieriškio ir Veiverių PSPC katilines eksploatuoja pačios įstaigos.

Spaudos konferencijos metu opozicija perskaitė paklausimus, skirtus Prienų rajono savivaldybė merui ir administracijos direktoriui. Meras prašomas paaiškinti dėl atsakingų LSDP Prienų skyriui priklausančių savivaldybės darbuotojų dalyvavimo šiųmetinėje akcijoje „Darom“, nes žmonės matė juos dirbančius senosiose Prienų kapinėse galimai darbo metu. Administracijos direktorius turės atsakyti, kodėl nesilaikęs Tarybos veiklos reglamento ir nedalyvavęs praėjusiame Tarybos posėdyje, nors savivaldybėje tuo metu buvęs.

 DSC_0123

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close