Konferencijoje – apie sėkmes, planus ir kritiką

Balandžio 16 d. sukako metai, kai dirba ketverių metų kadencijai išrinkta Prienų rajono savivaldybės taryba. Balandžio 26 d. surengtoje valdančiosios daugumos atstovų spaudos konferencijoje meras Alvydas Vaicekauskas, apžvelgdamas pastarųjų metų įgyvendintus darbus, patikino, kad gerų rezultatų pavyko pasiekti dėl nuoseklaus, planingo darbo Taryboje ir konstruktyvaus dialogo su opozicija.

 

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pasidžiaugė, kad koalicijos veiklos programa vykdoma taip sklandžiai, jog tokį tempą išlaikius ir toliau, kadencijos pabaigoje gali pritrūkti eilučių. Jis išskyrė keletą sėkmingų darbų, kuriuos pavyko įgyvendinti bendru Tarybos sutarimu: prieš laiką nutraukus sutartį, Savivaldybės žinion perimti šilumos ūkį, įrengti vaikų žaidimų aikštelę parke prie Stadiono mikrorajono.

 

Planuojami dideli darbai

Iki kadencijos pabaigos suplanuota dar nemažai darbų, kuriems įgyvendinti numatyta įsisavinti naujojo 2014–2020 m. finansinio laikotarpio ES fondų lėšas ir tikslines lėšas, skirtas iš Vyriausybės investicijų programos. Pasak A. Vaicekausko, jau šiais metais turėtų prasidėti 1,3 mln. eurų vertės vandentvarkos darbai Stakliškėse, Prienuose, Strielčiuose, Veiverių Tomo Žilinsko ir Stakliškių gimnazijų, Prienų sporto stadiono rekonstrukcijos. Veiveriuose bus atidaryta dar viena vaikų ikimokyklinio ugdymo grupė.

Nebelikus abejonių, ar reikia Prienams plaukimo baseino, Savivaldybė jau užsako projektavimo darbus ir planuoja investicines lėšas jo statybai. Šiais metais, sakė meras, prasidės ir Jiezno pirminio sveikatos centro bei tęsis Prienų kultūros centro rekonstrukcijos.

Miestiečius ir atvažiuojančius iš toliau svečius turėtų nudžiuginti žinia, kad pagaliau atidarytas rekonstruotas viešasis tualetas Prienų autobusų stotyje. Jį iš savo įmonės biudžeto atnaujino UAB „Prienų butų ūkis“.

Kaip teigė meras, dar aktyviau plečiamos sporto paslaugos. Sporto mėgėjų laukia teniso kortai, pulo stalai, o populiari treniruoklių salė lankytojams bus atvira ilgiau vakarais bei savaitgaliais. Dėl to praėjusiame Tarybos posėdyje buvo padidintas etatų skaičių Prienų kūno kultūros ir sporto centre. Deja, „Ąžuolo“ progimnazijos ir „Žiburio“ gimnazijos mokiniai geresnio sporto aikštyno ir vėl turės palaukti. Savivaldybės vadovai paaiškino, kad viena iš kliūčių – nėra stadiono įteisinimo dokumentų, kas reiškia, jog aikštelė faktiškai neegzistuoja.

Konferencijoje meras akcentavo, kad per pirmuosius kadencijos metus buvo sumažintas administracinis aparatas: sumažintas vienas sargo, sandėlininko Švietimo skyriuje ir žemės ūkio specialisto etatas, panaikintas vienas Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialisto etatas.

Atkreipdamas dėmesį, kad šiais metais Prienų rajonas gauna labai daug lėšų keliams, Savivaldybės vadovas dėkojo visiems prisidėjusiems politikams. Šalia ruošiamų asfaltuoti 20 km regiono kelių, pasiektas Savivaldybės vadovų susitarimas su Kelių direkcija, kuri skirs lėšų kelio nuo Birštono ribos iki Prienų tilto remontui, įrengiant pėsčiųjų taką. Kitais metais kapitališkai turėtų būti suremontuota F. Martišiaus gatvė, prasidedanti nuo Prienų tilto.

Šios kadencijos koalicija savo programoje buvo įsirašiusi punktą – nuolat rūpintis keliu Garliava–Prienai. Kol kapitalinis kelio remontas nevykdomas, Prienų r. savivaldybė, sakė jos vadovas, stengiasi, kad jis būtų prižiūrimas. Šiais metais atnaujinama kelio danga nuo Jiesios tiltelio iki Rokų sankryžos, taip pat planuojami kelio remonto darbai nuo Alytaus iki Balbieriškio.

Spaudos konferencijoje nebuvo užmiršta ir valdančiosios daugumos atžvilgiu išsakoma kritika. Meras teigė, kad kritika turi būti konstruktyvi ir su konkrečiais pasiūlymais, todėl sakė nesutinkantis su tikrovės neatitinkančiais faktais, kurie buvo pateikti viename rajoniniame laikraštyje interviu su opozicijos lydere L. Jakinevičiene. Jis negalėjo sutikti su tuo, kad Prienuose nesumažėjo šilumos kaina, kad „su turizmu nieko nedaroma“, nors, pasak jo, turizmui per metus skirta daug dėmesio: dalyvauta ir parodose, dirbama su Nemuno kilpų regioniniu parku, planuojami turistiniai maršrutai. Meras prašė politikų nemenkinti savo krašto, kaupiant sau politinį kapitalą, kvietė pasidžiaugti ir gerais darbais, pasidalinti optimizmu ir pozityviais pasiekimais.

 

Kultūros ir sporto programos lėšų paskirstymas

Pratęsdamas turizmo plėtros, skatinimo ir gerų darbų viešinimo temą, mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius trumpai pristatė Kultūros ir sporto programos lėšų paskirstymo bei asociacijų ir bendruomenių veiklos rėmimo prioritetus, į kuriuos, skirstydama lėšas, atsižvelgė Komisija. Sąrašo viršuje – didesnis dėmesys organizacijoms, kurios integruojasi į tame krašte veikiančius kultūros centrus, kitas įstaigas, aktyvių bendruomenių vykdomų projektų koofinansavimas.

Nestokojama dėmesio ir Prienuose vykstantiems ar vyksiantiems respublikiniams renginiams, tarptautinėms veikloms. A. Marcinkevičius paminėjo keletą renginių, kurie vyks jau šią vasarą. Kaip žinia, artėja Prienų miesto šventė, kuri šiemet vyks atnaujintoje Prienų estradoje, todėl bus organizuotas žmonių pavėžėjimas. Šventėje laukiama svečių iš keturių užsienio šalių, didelės latvių delegacijos ir pasirodymo vakarinėje programoje, gražaus reginio bei renginių ir miesto erdvėse, ir estradoje. Renginiai įvairiose erdvėse, vicemero nuomone, prisidės prie miesto ir rajono patrauklumo skatinimo, gerųjų patirčių populiarinimo. Gegužės pabaigoje taip pat laukia dvi dienas vyksiantis Lietuvos stalo teniso senjorų čempionatas, liepos mėnesį planuojama didelė aviacijos šventė, kurios viena iš organizatorių yra Prienų r. savivaldybė, rugpjūčio mėnesį startuos pasaulinis sklandymo čempionatas, o rugsėjo 24 d. vyks Prienų krašto mugė.

 

Dar daugiau dėmesio sportui ir sveikatinimui

Kitus planuojamus darbus ir remonto, komunalinio ūkio programas spaudos konferencijoje trumpai apžvelgė administracijos direktorius Egidijus Visockas. Savivaldybės dėmesio sulaukė ir krašto šviesuomenės susirūpinimą keliantis Kęstučio paminklas. Jau buvo surengta apklausa remonto darbams vykdyti, tačiau dėl per didelės pasiūlytos kainos bus rengiama kita apklausa. Savivaldybės biudžeto lėšomis Prienų mieste žadama padidinti maždaug septynių perėjų apšvietimą. Taip pat nuosavomis lėšomis Savivaldybė ruošiasi pirkti vieną mokyklinį autobusėlį, kurį įsigijus bus galima išspręsti pavėžėjimo problemą Jiezno ir Stakliškių krašte ir sumažinti išlaidas „Kautrai“. Likus lėšų iš Savivaldybės sveikatos programos, galbūt net iki rudens bus įrengtos keturios sporto aikštelės jaunimui: prie trijų miesto mokyklų ir prie dabartinės vaikų žaidimų aikštelės šalia Stadiono mikrorajono. Sporto ir sveikos gyvensenos entuziasto E. Visocko teigimu, šalia pastarosios žaidimų aikštelės vietos turi atsirasti ne tik sportuoti norinčiam jaunimui, vaikų tėveliams, bet ir senjorams, kuriems taip pat būtų pritaikytos tinkamos veiklos judėjimui ir maloniam laiko praleidimui.

 

Sureaguota į opozicijos pastabas

Sugrįždama prie metų bendro darbo, administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė pasidžiaugė, kad metai nepraėjo veltui, o programa įgyvendinama gana sparčiai. O opozicijai pavaduotoja linkėjo daugiau kalbėti faktais, tada būsią lengviau išvengti nepagrįstų pasisakymų. Komentuodama opozicijos lyderės L. Jakinevičienės paskutinį pasisakymą apie Savivaldybės vadovų nesirūpinimą keliuku per raistą į kapines, R. Zablackienė stebėjosi, kad dvejus metus buvusi vicemere politikė nežino, kur baigiasi Prienų r. ir prasideda Birštono savivaldybės ribos. Anot jos, kad ir kaip Prienų r. savivaldybė norėtų matyti sutvarkytą taką, ji negali investuoti kitos savivaldybės ribose savo lėšų.

Pavaduotoja nesutiko su opozicijos lyderės teiginiais, kad šiemetinio Savivaldybės biudžeto paskirtis yra „gesinti gaisrus“ ir tik „pabarstyti“ šiek tiek visiems kitiems. Nesutiko ir su pastabomis apie „silpną administracijos darbą“, paaiškindama, kad jos „silpnumas“ – tai, jog dėl keliamų griežtų reikalavimų administracijos darbuotojams jau šiais metais atsisveikinta su dviem specialistais, nesusidorojusiais su atsakomybe.

R. Zablackienės patikinimu, visi biudžeto pinigų srautai ir jų paskirstymas yra orientuota tikslingai, strategiškai bei nuosekliai planuojant kiekvienų metų ir perspektyvinius tikslus. Informacija, jog sporto klubams skiriama nevienodai dėmesio, pabrėžiant, kad „Vėjui“ – daugiau nei kitiems, pavaduotojos teigimu, yra klaidinanti. Paminėjusi keletą garsesnių paramą gavusių rajono sporto klubų, ji akcentavo, kad parama organizacijoms, asociacijoms skiriama, orientuojantis ne vien į aukštus rezultatus, bet ir atsižvelgiant į masiškumą, sporto populiarinimą, sveikatingumo propagavimą, vietos žmonių poreikių tenkinimą.

Užbaigę vienerių metų darbų apžvalgą, spaudos organizatoriai atsakė į spaudos atstovų klausimus. Reaguodami į perduotus žmonių nuogąstavimus dėl vis dėlto nemažėjančių, jų įsitikinimu, sąskaitų už šildymą, meras ir vicemeras dar kartą pabrėžė, kad, nepaisant to, jog sąskaitos ir nesumažėjo, šilumos kaina tikrai sumažėjo. Tai, kad sąskaitos kartais nėra mažesnės, anot jų, įtakos turėjo ir tokie veiksniai, kaip paveldėtas prastas šilumos ūkis, nesutvarkyti šilumos mazgai, sena šilumos energijos kaina, tik su įskaičiuota mažesne kuro dedamąja. Pasak mero, buvo namų, kurių gyventojai sakę, kad dvylika metų šaltuoju sezonu gyvenę prie 12–15 laipsnių teigiamos temperatūros, o dabar, po įvairių remonto darbų, kuriuos atliko Prienų šilumos tinklai, tikina gyvenantys šiltai. Norisi tikėti, kad išsprendus visas problemas ir administravimo išlaidas (kurias, kaip sumažinsiančias šilumos kainą, paminėjo administracijos direktorius), situacija kitą šildymo sezoną pasikeis akivaizdžiai.

Konferencijoje buvo užsiminta, kad rajono seniūnijos ir toliau gali tikėtis mero dėmesio. Meras sakė vyksiąs į seniūnijas, reaguodamas į vietos problemas, gyventojų prašymus, nusiskundimus, be išankstinio seniūnų ar kitų specialistų perspėjimo. Akcentuota, kad su Savivaldybei pavaldžiais darbuotojais, kurie tinkamai neatlieka savo darbo, tikrai nebus taikstomasi.

DSC_0005

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close