Vienybė – ne tik kova už laisvę, bet ir padėka žmogui (GALERIJA)

Vasario 16-ąją Laisvės aikštėje, prie Prienų rajono savivaldybės administracijos nugriaudėjo trys iškilmingos salvės, o išdidžiai lietuvių lūpose skambant „Tautiškos giesmės“ žodžiams aukštai pakilo ir vėjyje suplevėsavo Lietuvos trispalvė.

 

Ši trispalvė suplevėsuoja jau 98-ąjį kartą. Nuo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos praėjo jau 98 metai. Ir nors valstybė išgyveno ilgus okupacijos ir priespaudos metus, ši trispalvė neišnyko. Ji išliko gyva lietuvių širdyse bei slaptuose sandėliukuose, kambariukuose, iš kurių ilgus dešimtmečius tikroji Valstybės istorija menkos žvakelės šviesoje sklisdavo tyliai šnabždant, tarsi besimeldžiant. Besimeldžiant Dievui ir Tėvynei.

 

Vasario 16-osios minėjimo renginiai Prienų rajone ir prasidėjo ankstyvą rytą šv. Mišiomis Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje.

 

Jau vėliau, po pietų, prieniškiai rinkosi į Laisvės aikštę. Čia giedamas himnas, čia plevėsuoja ir mūsų trispalvė, ilgai saugota, slėpta ir prieš 26 metus vėl kaip šviesos šauklys savo vasariškomis spalvomis laisvai suplevėsavusi prie mūsų namų ir mūsų rankose. Tuomet, prieš 26 metus, dar būdami Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos piliečiai, gausiais būriais ėjome į Vasario 16-osios minėjimą ir mitingą – jau žinojome, kad būsime laisvi. Priespauda, NKVD ir KGB nebebuvo baisūs. Nebijojome ir tankų, nors jie stovėjo šalia, tačiau geltonos, žalios ir raudonos spalvos fone jie tebuvo šaltas ir bejėgis plienas, tarsi paminklas raudonosioms praeities šmėkloms. Buvome pasiryžę sumokėti netgi didesnę kainą, negu sumokėjome atslinkus pilkajai 1991-ųjų žiemai.

 

Giedant jungtiniam Prienų kultūros ir laisvalaikio centro bei Prienų „Žiburio“ gimnazijos chorui ir Lietuvos trispalvei lėtai kylant aukštyn buvo galima nesunkiai atsakyti į klausimą, ar man svarbi mano istorija? Ar man svarbi mano Tėvynė? Ar tik vienybėje esame gyvi?

 

Nuskambėjus Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo Algio Marcinkevičiaus sveikinimams ir linkėjimais būti vieningiems, paminklą žuvusiems už Lietuvos laisvę nuklojo ryškiaspalvės gėlės – dar viena, gyva trispalvė, o danguje sugriaudėjo Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės savanorių salvės

 

Visi pajudėjo į Prienų kultūros ir laisvalaikio centrą, kur iškilmingai buvo atidaryta tradicinė, jau 28-oji Prienų krašto meno kūrėjų darbų paroda, skirta Vasario 16-ajai. Šiais metais 26 menininkai lankytojams pristatė per 100 eksponatų. Parodoje eksponuojami tapybos, tekstilės, fotografijos, skulptūros, keramikos ir dekoratyvinės taikomosios dailės darbai.

 

Parodos dalyvius pasveikino Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas. O visiems dalyviams padėkas įteikė Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorius Džordanas Jogimantas Aksenavičius

Išskirtinės padėkos skirtos Albinui Mitrauskui, kuris šioje parodoje dalyvauja nuo 2002 m. Netrukus Albinas švęs labai gražų 90-ties metų jubiliejų.

 

Po parodos atidarymo visi apdovanojimų „Dėkingumas“ nominantai ir savivaldybės meras rinkosi prie Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ knygos, kurioje, nuskambėjus Prienų meno mokyklos mokytojų dueto (smuikas, pianola) padovanotiems muzikiniams kūriniams, nugulė nominantų ir mero parašai.

 

Iš fojė visi pajudėjo į didžiąją salę, kurioje prasidėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas minėjimas ir iškilminga Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ įteikimo ceremonija.

 

Prienų rajono savivaldybės apdovanojimai „Dėkingumas“ įsteigti 2007 m. ir skiriami labiausiai nusipelniusiems Prienų krašto žmonėms už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui.

 

Rajono gyventojai siūlė kandidatus šešioms nominacijoms. Pasiūlyta apdovanoti 13 asmenų (iš viso pateikta 50 siūlymų).

Vasario 1 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė apsvarstė visas pasiūlytųjų anketas ir išrinko labiausiai kraštui nusipelniusius kandidatus. Darbo grupei vadovavo meras Alvydas Vaicekauskas, kandidatus svarstė nariai – Jonas Baliūnas, Martynas Butkevičius, Vaidas Kupstas, Lina Padvaiskienė, Vaclovas Sinkevičius, Roma Sinkevičiūtė, Ramutė Šimukauskaitė, Aurelija Urbonienė, Egidijus Visockas, Jūratė Zailskienė.

 

Metų šviesuolis

„Metų šviesuolio“ nominacija skirta Veiverių parapijos klebonui Kęstučiui Vosyliui.

Kęstutis, gimęs 1964 m. ir nusprendęs savo gyvenimą susieti su kunigyste,

1991 m. buvo įšventintas į kunigus. Ilgą laiką rūpinęsis žmonių tikėjimu ir teikęs jiems visokeriopą pagalbą, 2013 m. pradėjo eiti Veiverių parapijos klebono pareigas. Neilgai trukus klebonas tapo gerbiamu ir mylimu veiveriečių dvasiniu vedliu.

Tuo metu Veiverių bažnyčia ir parapijos namai pareikalavo ir kapitalinio remonto. Atėjęs klebonas tuoj pat ėmėsi darbo. Pasitelkęs į pagalbą vietinius savanorius parapijiečius pradėjo bažnyčios remontą. Per 2,5 metų nuveikta daug. Bažnyčioje atlikti dideli darbai: pastatytas kieto kuro katilas, apšildytos lubos, įvestas centrinis šildymas, pakeistos durys ir grindys, sudėti antri langai, išvedžiota nauja elektros instaliacija, šventoriuje sudėtos trinkelės, sutvarkyta aplinka. Baigiamas kapitalinis parapijos namų remontas, sutvarkyta aplinka. Klebonas negailėdamas savo laiko ir sveikatos pats dirba prie remonto darbų. Klebonas suvienijo ir jau beišsibarstančią bendruomenę, nuolatos rūpinasi Veiverių miestelio aplinkotvarka ir žmonių gerove, rodo pavyzdį Veiverių parapijos jaunimui. Be tokio sunkaus darbo ir vykdomų pareigų, klebonas randa laiko ir lanko senelius, vienišus žmones. Jis laukiamas kiekvienuose namuose.

 

Už savanorystę

Nominacija „Už savanorystę“ skirta Prienų rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjai Aldonei Kalaušienei.

Nuo 2007 m. A. Kalaušienė dirba socialinio darbuotojo padėjėja ir teikia socialines paslaugas pensinio amžiaus ir neįgaliems žmonėms. Labai darbšti, atsakinga. Teikia pagalbą žmonėms ir ne darbo metu. Pasirūpina ne tik tais, kuriems teikia socialines paslaugas. Į savanorystę yra įtraukusi ir savo vyrą. Savo namuose laikinai yra priglaudusi senolę, kurios namai sudegė, rūpinosi jos gyvuliais, kai ji gulėjo ligoninėje.

„Dėkingumo“ simbolį A. Kalaušienei įteikė LR Seimo narys Andrius Palionis.

 

Už indėlį į Prienų krašto ekonomikos augimą

Nominacija „Už indėlį į Prienų krašto ekonomikos augimą“ skirta UAB „Lietuviškas midus“ direktoriui Egidijui Valiukevičiui.

E. Valiukevičiaus iniciatyva restauruotas gamyboje nenaudojamas senasis, istorinę vertę turintis buvusios Stakliškių alaus daryklos salyklo bokštas ir jame įkurtas midaus muziejus. Nebenaudojamas pagal paskirtį, bet pritaikytas lankytojams vertingas technikos paveldo objektas traukia turistų ir visuomenės dėmesį. Muziejaus lankymas, filmo ir skaidrių rodymas tapo viena iš sudedamųjų mokomosios edukacinės programos lankytojams dalių.

E. Valiukevičiui „Dėkingumo“ statulėlę įteikė Lietuvos inžinierius šilumininkas, profesorius, docentas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, visuomenės bei politinis veikėjas, pirmasis LR energetikos ministras Leonas Ašmantas.

 

Metų poelgis

Nominacija „Metų poelgis“ skirta Prienų policijos komisariato vyriausiajam patruliui Vaidui Miliauskui.

2015 m. sausio 1 d. nuvykus patrulių ekipažui į įvykio vietą, vyriausiojo patrulio Vaido Miliausko iniciatyvumo, sumanumo bei operatyvumo dėka asmuo, ketinęs nusižudyti, buvo nukabintas iš smaugvirvės, jam suteikta pirmoji medicininė pagalba ir išgelbėta gyvybė.

Jau 2015 m. liepos 15 d. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariate gautas pranešimas, kad Prienuose, Vytauto gatvėje, nuo tilto per Nemuną nušoko žmogus. Pareigūnas Vaidas Miliauskas nedvejodamas nusimetė tarnybinę uniformą ir šoko gelbėti nuo kranto apie 20 metrų nutolusio nelaimėlio. Prieniškis, gimęs 1977 metais, buvo sėkmingai ištrauktas iš Nemuno ir perduotas greitosios medicinos pagalbos medikams.

Vasario 16-ąją Lietuvos Respublikos prezidentūroje už drąsą, sumanumą ir pasiaukojimą gelbėjant žūvančius žmones Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi Prienų rajono policijos komisariato pareigūną Vaidą Miliauską apdovanojo ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Nominaciją „Metų poelgis“ ir statulėlę „Dėkingumas“ pareigūnui įteikė Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas.

 

Už Prienų vardo garsinimą

Nominacija „Už Prienų vardo garsinimą“ atiteko Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekos direktorei Daivai Čepeliauskienei.

D. Čepeliauskienė bibliotekai vadovauja nuo 2002 m. Nuolat rūpinasi įstaigos prestižo didinimu bei bibliotekos, kartu ir Prienų, vardo garsinimu. Jos rūpesčiu į Prienus atkeliavo Justino Marcinkevičiaus asmeninė biblioteka, 2014 m. bibliotekai suteiktas Lietuviškiausios bibliotekos vardas, jos iniciatyva 2015 metai buvo paskelbti Justino Marcinkevičiaus metais (tai sulaukė atgarsių visoje Lietuvoje), minint poeto 85-ąsias gimimo metines Prienų rajone buvo surengta daug prasmingų Prienų vardą garsinančių renginių. Direktorės iniciatyva jau 14 metų leidžiamas mokinių kūrybos almanachas „Prienų krašto vyturiai“. Tai vienintelė šalies biblioteka, kasmet išleidžianti mokinių kūrybos knygą, kuri pasiekia visas Lietuvos viešąsias bibliotekas ir garsina Prienų krašto vardą.

D. Čepeliauskienei nominaciją ir „Dėkingumo“ statulėlę įteikė rašytojas, prozininkas, dramaturgas, publicistas, politinis bei visuomenės veikėjas, Rašytojų sąjungos narys, ne vienos literatūrinės premijos laureatas, išleidęs 32 originalias knygas, o jo kūryba išversta į 22 užsienio kalbas, Prienų garbės pilietis Vytautas Bubnys.

 

Už gyvenimo pasiekimus

Nominacija „Už gyvenimo pasiekimus“ skirta audėjai, tautodailininkei iš Jiezno Bronei Urlikienei.

Bronė atlieka užsakymus pagal Lietuvos liaudies kultūros centro specialistų projektus, audžia stulas katalikų kunigams. Audžia senoviškai, tradiciškai ir yra tarp keleto moterų Lietuvoje, kurios moka audinius išausti, kaip ausdavo promočiutės. Nuolat dalyvauja respublikinėse ir rajoninėse parodose. Savo amato subtilybėmis nuoširdžiai dalijasi su kitais. Pripažinta geriausia LLKC audėja, vertinama už kruopštumą, poreikį austi senoviškai, tradiciškai. Padeda Prienų krašto muziejuje rengiant edukacines programas, dovanoja retus, išskirtinius audinius. Neatsisako visuomeninio darbo, dalyvauja saviveikloje.

Tautodailininkei nominaciją ir statulėlę įteikė LR Nepriklausomybės Akto signataras, gimęs ir užaugęs Jiezne, buvęs LR Seimo narys, užsienio reikalų ministro patarėjas, Lietuvos Generalinės prokuratūros prokuroras, nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, advokatas Egidijus Bičkauskas.

 

Visus nominantus bei vakaro svečius sveikino ir LR Seimo nariai Andrius Palionis bei Vytautas Kamblevičius, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Vakaro svečiams bei „Dėkingumo“ nusipelnusiems kraštiečiams koncertavo mokytojos Romos Ruočkienės vadovaujamas Prienų „Žiburio“ gimnazijos vaikinų ansamblis.

 

Vakarą vainikavo pučiamųjų kvintetas „Brass bravo“ (vadovas Andrius Dirmauskas) ir Kauno muzikinio teatro solistai: Akvilė Garbenčiūtė-Bučienė, sukūrusi daugybę vaidmenų miuzikluose, muzikinio projekto „Triumfo arka“ dalyvė, 2013 m. pelniusi Auksinį scenos kryžių, bei Egidijus Bavikinas, muzikos pasaulyje gerai žinomas ir po televizijos projekto „Triumfo arka“ itin išgarsėjęs tenoras, sukūręs daugybę vaidmenų Kauno muzikinio teatro miuzikluose bei spektakliuose.

DSC_4459a

galerija0906 galerija0906

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close