Šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir jos vertybės

Birštono kurorto dvasios namai, šv. Antano Paduviečio bažnyčia, daugiau kaip prieš 100 metų pastatyta iš raudonų plytų, savo grakščiais negotikiniais  bokštais puošia miestelį ir suteikia jam didingumo. Čia švenčiami tituliniai šv. Antyano Paduviečio, Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės, Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos atlaidai.

Netoli Nemuno ir kurorto sanatorijų pastatyta bažnyčia yra vienas iš turistų ir miesto svečių traukos centrų. Ypač vasarą, kai čia atvažiuoja koncertuoti sakralios muzikos kolektyvai ir atlikėjai, o liepos mėnesį kiekvieną sekmadienį rengiami vargonų muzikos vakarai.

2009 m. Birštono Švč. Antano Paduviečio bažnyčia atšventė 100 metų jubiliejų.

Kada kurorte įsikūrė katalikų bendruomenė ir buvo pastatyta pirmoji bažnyčia, tikslių žinių nėra. Istoriniai šaltiniai byloja, kad1530 m. bažnyčia jau stovėjusi, nes Birštonas jau turėjęs miesto teises. O ten, kur yra bažnyčia, atsiranda ir kiti svarbūs miestui būdingi objektai: turgus, įvairių prekių krautuvės. Vystėsi ir amatai.

Katalikų tikėjimas Birštono apylinkėse sustiprėjo, kai1609 m. miestelį savo žinion perėmė Kasparas Chorvatas ir jo žmona Kotryna Užali. Kaip manoma, jų iniciatyva atstatyta medinė bažnytėlė stovėjusi iki17 a. vidurio (1643-1644 m.), kol karo metu ją nusiaubė rusų ir švedų kareiviai. Suniokoti buvo ne tik maldos namai, bet ir  kiti pastatai, turgaus aikštė. Trečioji katalikų bažnyčia iškilo1787 m. ir buvo pavadinta Šv. Apaštalo Tado vardu. Ji pastatyta Prienų seniūno Kazimiero Sapiegos iniciatyva ir stovėjo miestelio centre, dabartinėje J. Basanavičiaus aikštėje iki20 a. pradžios.

Dabartinės Šv. Antano Paduviečio bažnyčios statybos galimybės atsirado, kai čia atsikėlė klebonas Albertas Rubštas. Jis matė, kad Birštonas pradeda augti kaip kurortas ir čia lankosi nemažai katalikų tikėjimo žmonių, kuriems reikalingi maldos namai. Tiesa, metas naujų bažnyčių statybai buvo nepalankus, nes vis dar galiojo tam tikri ribojimai, atsiradę po1863 m. sukilimo. Nors jie1897 m. buvo panaikinti, didelės laisvės statyboms nebuvo. Reikėjo ne tik lėšų turėti, bet ir gauti įvairiausius  leidimus, nurodyti statybos lėšų šaltinius, įkurti komitetus ir kontroliuojančius organus.

Pagaliau1900 m. buvo pasirinktas žinomo architekto Vaclovo Michnevičiaus mūrinės negotikinės bažnyčios projektas ir pradėta ruoštis statyboms. Senosios Šv. Apaštalo Tado bažnyčios medinis pastatas buvo parduotas iš varžytinių, o parapijiečiams melstis buvo pastatyta laikina koplyčia. Kertinis akmuo bažnyčios statybai padėtas 1903 metais. Mirus kunigui A. Rubštui, pradėtus darbus vykdė kitas parapijai pradėjęs vadovauti kunigas Jonas Karvelis. Jis ir laikomas šios bažnyčios statytoju.

 

Naujai bažnyčiai statyti reikėjo daug plytų, todėl netoli miestelio buvo įkurta plytinė, pagaminusi reikalingas 570 tūkst. plytų. Po šešerių statybos metų naujoji bažnyčia buvo konsekruota Šv. Antano Paduviečio titulu. Šis šventasis laikomas parapijos globėju.

Kaip jau buvo minėta, ši didinga ir grakšti negotikinė bažnyčia yra23 milgio,13,84 mpločio stačiakampė trinavė bažnyčia su skliautuotomis lubomis ir mozaikinėmis grindimis iš akmens.

Birštono bažnyčia didinga ir graži iš išorės. Tačiau ir jos viduje yra vertingų ir įdomių meno kūrinių. Vienas iš svarbiausių maldos namų atributų yra vargonai. Juos1908 m. pastatė gerai žinomas to meto vargonų meistras Jonas Garalevičius iš Kauno, o vieningą interjero ansamblį sukūrė Adomas Karalius. Birštono bažnyčioje stovinčių vargonų prospektas taip pat neogotikinis, jo pagrindinėje dalyje yra trys langai, atskirti piliastrais su bronziniais kapiteliais.

Labai gražiai atrodo ir visą bažnyčios erdvę vienija trys altoriai, sakykla, klausyklos. Zakristijos baldai ir jau minėti vargonai atkartoja neogotikos stilių ir  sudaro vieningą ansamblį. Visus bažnyčios vidaus įrangos elementus taip pat sukūrė A. Karalius.

Bažnyčios centriniame  altoriuje yra nutapytas Stanislovo Gobiatos Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos atvaizdas su aptaisu, kuris ant viršaus dažnai užleidžiamas Nikodemo Simanavičiaus tapytu drobėje paveikslu „Šv. Apaštalas Judas Tadas“. Abiejuose altoriaus šonuose stovi apaštalų šv. Petro ir šv. Pauliaus statulos.

Dalinininkas N. Silvanavičius yra gyvenęs ir kūręs Birštone, todėl jis birštoniečiams ir padovanojo bažnyčios statytojo kunigo J. Karvelio portretą bei senosios bažnyčios titulinį altoriaus paveikslą „Šv. Apaštalas Judas Tadas“. Birštono bažnyčioje yra ir dar vienas nežinomo dailininko nutapytas Judo Tado paveikslas,  kuris puošė centrinį altorių dar 18 amžiuje.

Birštono šv. Antano Paduviečio bažnyčią puošia 19 ir20 a. dailininkų sukurti įspūdingi vitražai. Apie 1984-1986 metus žymus Lietuvos vitražistas Vytautas Švarlys ir dailininkas Andrius Giedrimas įamžino Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų ir šv. Kazimiero Lietuvos globėjo 500 metų mirties datą. Vitražuose pavaizduotas kunigaikštis Vytautas Didysis ir karalius Mindaugas, vyskupai Motiejus Valančius ir Valerijonas Protasevičius, arkangelas Mykolas, Šv. Jurgis, kankinys Šv. Maksimilijonas Kolbė ir Lietuvos globėjas Šv. Kazimieras.

Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje yra du Vilniaus bažnytinės įrangos dirbtuvėse 19 ir20 a. sukurti procesijų altorėliai.

Neatsiejama Birštono bažnyčios dalis yra varpai.1911 m. į šv. Antano Paduviečio bažnyčios varpinę buvo įkeltas ir pašventintas didelis varpas, skirtas bažnyčios statytojo kun. J. Karvelio garbei. Tačiau bėgant metams, pradėjus parapijoje dirbti klebonui monsinjorui Jonui Dalinevičiui, Graikijoje buvo nulieti trys nauji varpai. Vienas skirtas arkivyskupui Teofiliui Matulioniui paskelbti palaimintuoju išmelsti, antrasis – amžinos atminties Birštono klebonui kunigui Marijonui Mykolui Petkevičiui atminti, o trečiasis skirtas Lietuvai ir Dievui tarnavusių bei jam tarnaujančių kunigų garbei.

Bažnyčios šventoriuje stovi kelios medinės skulptūros, laikomos mažosios architektūros paminklais. Tai senas tradicinis kryžius, šv. Antano Paduviečio koplytstulpis, dedikuotas bažnyčiai ir Birštono kurortui, neseniai atšventusiam 150 metų jubiliejų. Juos sukūrė garsūs vietiniai skulptoriai Algimantas Sakalauskas ir  Jonas Černevičius. Ten pat ir tautodailininko Kęstučio Pranculio padaryta koplytstulpio Sopulingoji Marija kopija. Šventoriuje taip pat stovi A. Gabrilevičiaus sukurtas stogastulpis su rūpintojėliu, skirtas Birštono bažnyčios 70 metų sukakčiai pažymėti.

Priekinę šventoriaus pusę juosia Vloclaviko mieste, Lenkijoje, pagaminta  metalinė tvora su vartais.

Kitapus bažnyčios, link „Tulpės“ sanatorijos, esantį kalnelį puošia išskirtinės skulptūros, sudarančios vieningą ansamblį su Birštono šv. Antano Paduviečio bažnyčia. Čia vasarą mėgsta fotografuotis jaunavedžiai.

Birštono kurorto bažnyčia yra labai graži ir populiari. Ypač jos prestižas išaugo, kai pradėjo dirbti veiklus klebonas J. Dalinevičius. Jo iniciatyva buvo nulieti varpai, atlikta vargonų rekonstrukcija, restauruoti vertingiausi paveikslai. Taip pat vykdomi įvairūs projektai, turintys įtakos birštoniečių gyvenimo kokybei.

Dėl garsiai ir skaidriai suskambusių vargonų šią vietą pamėgo žinomi muzikantai ir dainininkai, čia vyksta nepaprastai gražūs vargonų muzikos koncertai.

Stasė Asipavičienė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close