Kartu su žmonėmis, iš kurių kiekvienas gali pasimokyti gerumo ir nuoširdumo

Prieš savaitę džiaugęsi buvimu kartu ir bičiulių iš Lenkijos viešnage, spalio 13-ąją Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialo nariai, vadovaujami pirmininkės Irenos Karsokaitės, vėl susibūrė Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Šįkart, kaip ir kiekvieną auksinį rudenį, aptarti nuveiktus darbus, pasidalinti savo mintimis, džiaugsmais ir rūpesčiais.

Ne vienas sveikasis, būdamas tarp šių žmonių, pasijaučia mažesnis ir silpnesnis. Ir nejauku tampa dėl tų „titaniškų“ kasdieninių buitinių problemų, kurios staiga sumažėja iki aguonos grūdo… Gal todėl nesistebi išgirdęs, kad jau senokai rajono aklųjų ir silpnaregių bendruomenė nemažėja, atvirkščiai – po truputį kasmet pasipildo naujais nariais, nors atsisveikina, deja, ir su išėjusiaisiais. Pasidžiaugdama per ataskaitinį laikotarpį keturiais nariais pagausėjusia 84 žmonių bendruomene ir visais, kurie turėjo galimybę atvykti, I. Karsokaitė pakvietė prisiminti bei tylos minute pagerbti vieno organizaciją palikusio nario atminimą.

 

Didelis dėmesys kiekvienam bendruomenės nariui

Trumpai pirmininkės apžvelgtoje LASS Prienų r. filialo tarybos veiklos ataskaitoje atsispindėjo nuveikti darbai, kurie tik pirmininkei atrodo nedideli, tačiau žinant, kad juos pakelia kelių entuziastų pečiai, tai – didelė ir labai reikšminga veikla. Taryba ataskaitiniu laikotarpiu surengė 7 posėdžius, kuriuose buvo svarstomi įvairūs klausimai – tiek aktualūs darbingo amžiaus nariams, kurių yra 16 (iš jų 7 dirba, 8 neturi darbo,1 užsiregistravęs darbo biržoje), tiek vyresniems, kurie sudaro daugumą, ir dažnas iš jų turi didelių specialiųjų poreikių negalią bei gyvena kaimo vietovėse. Organizacijos vadovė I. Karsokaitė, padedama nuolatinio savo palydovo Povilo ir kelių aktyvių savanorių, stengiasi nepalikti be dėmesio nė vieno bendruomenės nario: vienus aplanko, išvežiodami „Maisto banko“ skirtus produktus, kitus aprūpina garsinėmis ar Brailio knygomis, techninės pagalbos priemonėmis (kalbančiais rankiniais ir staliniais laikrodžiais, telefonais, neregių lazdelėmis, skysčio lygio rodytuvais, kalbančiais telefonais), apmoko jomis naudotis. Priemonėmis, padedančiomis išlaikyti bei gilinti neregių socialinio ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, aprūpinama iš projektinių socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems lėšų, kurias skiria Neįgaliųjų reikalų departamentas, arba Kauno aklųjų bibliotekos dėka. „Netekus regėjimo arba esant labai mažam jo likučiui, žmogaus gyvenimas pablogėja. Jam sunkiau buityje, pasikeičia informacijos priėmimo būdas. Techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems centre esančios priemonės šiek tiek palengvina jų gyvenimą“, – akcentavo I. Karsokaitė.

Siekiant mažinti informacinę atskirtį, kuri ypač aktuali regėjimo neįgaliesiems, teikiamos asistento paslaugos. Asistentas padeda gauti įvairią informaciją, užpildyti reikiamus dokumentus, pasiekti gydymo ar kitas viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas.

Jau ketveri metai filialo kabinetas yra Prienų švietimo centre. Nors patalpos nedidelės, bet, esant būtinybei, yra galimybė pasinaudoti ir kitomis švietimo centro patalpomis. Jose kartą per savaitę vyksta ir savipagalbos grupės užsiėmimai.

 

Nepamirštami ir tie, kurių gyvenimas – tik namai

Organizacijoje yra žmonių, kurie be regėjimo negalios turi dar kitokių sveikatos problemų, todėl jų gyvenimas apsiriboja tik namais. Tokius narius porą kartų Kalėdų ir Velykų progomis aplanko organizacijos pirmininkė su pagalbininkais ir pradžiugina smulkiomis dovanėlėmis. Trys filialo narės gyvena Prienų globos namuose, su jomis taip pat palaikomi geri ryšiai. Atsiradus materialiniams sunkumams, pagal galimybę 12 filialo narių iš skurdo programos buvo aprūpinti nedidele materialine parama.

Šiuo laikotarpiu buvo vykdomas ir kitas projektas „Susitikimai“, kuriam lėšų skyrė Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro regioninė taryba. Grupė narių savaitę laiko dalyvavo reabilitacinėje stovykloje Šventosios poilsio namuose „Spindulys“, kur vykdė programą „Susitikime pajūryje“.

Prieš trejetą metų užsimezgė draugystė su paramos ir labdaros fondu „Maisto bankas“. Tai didelė parama mažas pajamas gaunantiems filialo nariams. Šiuo metu šia parama naudojasi 15 žmonių. Kaip anksčiau minėta, keturiems sunkiai judantiems nariams maistas kartą per savaitę vežamas į namus.

 

Regėjimo neįgalieji ir sportuoja, ir dainuoja

Aklųjų ir silpnaregių bendruomenės gyvenimas nėra tik problemų, su kuriomis susiduriama, sprendimas. Bendruomenės žmones stengiamasi įtraukti į aktyvų kultūrinį gyvenimą. Filiale jau daug metų veikia meno mėgėjų kolektyvas „Puriena“, vadovaujamas profesionalios solistės, entuziastės ir kolektyvo labai mylimos Onutės Matusevičiūtės. Džiugu, jog šiame kolektyve, be regėjimo neįgaliųjų, turi galimybę dalyvauti ir dainą mėgstantys neįgaliųjų artimieji.

Per O. Matusevičiūtės vadovavimo laikotarpį „Puriena“ sustiprėjo ir ne kartą sublizgėjo įvairiuose renginiuose. Kolektyvas yra dažnas įvairių konkursų, festivalių dalyvis ir laureatas, su koncertine programa koncertuoja įvairiose globos ir socialinėse įstaigose, dalyvauja rajono kultūriniuose renginiuose. Per metus dalyvauta 12 renginių įvairiose šalies vietose: Laisvės gynėjų dienos minėjime Kaune (kelionę parėmė Prienų r. savivaldybė), 22-ojoje Lietuvos aklųjų maldos dienoje Tytuvėnuose, Žagariuose (Lazdijų r.), Lenkijoje šv. Baltramiejaus Mišiose, kur ansamblis buvo maloniai sutiktas vietos lietuvių (kelionę parėmė LR Seimo narys A. Palionis), romansų vakare „Ilgesio dainos“, X tarprajoniniame partizanų dainos konkurse, tradiciniame Motinos dienos koncerte Prienų socialinių paslaugų centre ir kt. Filialo nariai buvo išvykę į Merkinę, Kryžių kalną, Lenkiją, Šiaulius.

Per ataskaitinius metus buvo aplankytos 5 parodos, suorganizuotos 4 literatūrinės-muzikinės popietės. Viena iš svarbesnių – Just. Marcinkevičiaus 80-ųjų gimimo metinių minėjimas su viešnia iš Kauno Violeta Bakutiene.

Sportinius gebėjimus lavinti norintys filialo nariai gali dalyvauti šaškių būrelyje „Mintis“. Užsiėmimai vyksta Švietimo centre, bibliotekos skaitykloje. Pirmininkė I. Karsokaitė pasidžiaugė filialo nariais, kurie renkasi aktyvesnį sportą. Keletas iš jų – Irmina Raguckaitė, Vanda Jarmalienė ir Danutė Laurinavičienė dalyvavo šių metų LASS lengvosios atletikos kroso čempionate, kuris kasmet vyksta Zelvos poilsiavietėje, užėmė pirmąsias vietas ir padėjo Kauno klubui „Sveikata“ laimėti pirmąją vietą.

 

Jau ketverius metus tęsiasi draugystė su Suvalkų krašto neregiais

Vieno likimo draugai dažnai pasiilgsta vieni kitų, tačiau ne visada, kada panorėję, gali matytis. Tam reikia lėšų ir rėmėjų pagalbos. Gavę lėšų iš LASS respublikinio centro, birželio 20 d. Prienų r. aklųjų ir silpnaregių filialo nariai su bičiuliais dalyvavo Sokulkoje vykusioje edukacinėje programoje. Spalio 6 d. kartu su 35 lenkų grupe, kurią atlydėjo Suvalkų aklųjų draugijos prezidentė K. Wasilewska, buvo paminėta Baltosios lazdelės diena Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Per ketverius metus abi bendruomenės susitiko jau gal šeštą kartą, tačiau kiekvienas susitikimas būna kaip didžiausia šventė. Jos metu ištirpsta kalbos ir sienų barjerai, atsiveria šiltas bendravimas, liejasi džiaugsmingos emocijos, pokalbiai, dainos.

Paskutinio susitikimo metu puikių emocijų taip pat netrūko. LASS Prienų r. filialo pirmininkė I. Karsokaitė padėkojo bičiuliams už draugystę ir apsilankymą, įteikė gėlių puokštes aktyviausiems savanoriams, kurie prisideda prie šių švenčių organizavimo: lenkų atstovei ir ilgametei bičiulei Onutei Skripkienei bei Prienų filialo atstovei Daivai Jaskutėlienei.

Abi bendruomenes tąkart savo apsilankymu pagerbė Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius, atvykęs su nuoširdžiais sveikinimais ir dovanomis. Visų atvykusiųjų lenkų vardu vicemerui ir bičiuliams iš Prienų už šiltą priėmimą dėkojo ir Suvalkų aklųjų draugijos prezidentė K. Wasilewska. Kaip visada, susitikimas užsitęsė iki vakaro, bičiuliai dalijosi prisiminimais, gera nuotaika, lenkiškai ir lietuviškai skambančiomis dainomis.

 

Pirmininkės ataskaitai pritarė karštais plojimais

Visus LASS Prienų r. filialo narius vienija panašus likimas, tačiau labiausiai – bendravimas, optimizmas ir dėkingumas. Šiomis ypatybėmis pasižymi ir filialo pirmininkė, kuri, baigdama ataskaitą, nuoširdžiai dėkojo visiems, kurie regėjimo negalią turinčius žmones supranta ir padeda spręsti atsiradusias problemas: Prienų r. savivaldybės ir administracijos vadovams, Socialinės paramos skyriaus darbuotojams, Švietimo centro, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro darbuotojų kolektyvams, filialo rėmėjams: E. Sadausko IĮ, UAB „Klingai“, B. Kleinauskienės įmonei, UAB „Baltik 2“, kurie prisideda ruošiant renginius ir šventes, rajono spaudai, kuri nušviečia bendruomenės gyvenimą. Ypatingai pirmininkė dėkojo „Maisto banko“ ir kitiems savanoriams, kurie dirba sunkų, bet labai reikalingą darbą, padeda ruošiant koncertines išvykas, popietes: Aldutei, Daivai, Povilui, Tarybos narėms Danutei, Irutei, Irminai, visiems savo pagalbininkams, bendruomenės nariams ir linkėjo geros sveikatos, puikios nuotaikos, ištvermės.

Pirmininkė pasveikino ir įteikė dovanas LASS Prienų rajono filialo 2015 m. jubiliatams: Elvyrai Kamarauskienei, Rasai Matusevičienei, Nijolei Naumovai, Onai Mačiulienei, Broniui Kamarauskui, Bronislavui Lazdauskui, Janinai Šipkauskienei, Antanui Laukaičiui, Gritai Stikliuvienei, Albinui Cibulskui, Vytautui Žuvininkui.

Pirmininkės ataskaita buvo patvirtinta vienbalsiai ir palydėta karštais plojimais. Po jų buvo suteiktas žodis norintiems pasisakyti. „Nemanau, kad nors vienas bendruomenės narys galėtų blogai atsiliepti apie pirmininkę. Kabineto durys visą savaitę atviros, visi maloniai sutinkami, o pirmininkė telefonu dirba visą parą. Nebuvo taip, kad pasakytų, jog šiandien nedarbo diena ar pati negaluojanti – visad jaučiama pirmininkės pagalba žodžiu ir darbais. O jeigu pakliūvi į ligoninę, tai geriausi giminės – Povilas ir Irena“, – jaudindamasi kalbėjo aktyvi filialo narė, literatūrinio žodžio mylėtoja, uoli knygų skaitytoja Rasa Matusevičienė, nuoširdžiau linkėdama pirmininkei sveikatos ir dėkodama už išvykas, už knygas, kurių niekada netrūksta. Už tai, kad parenkamos geros knygos, Rasa dėkojo ir Kauno aklųjų bibliotekos vedėjai Irenai Blaževičienei.

Gėlės pirmininkei I. Karsokaitei ir didžiausiam pagalbininkui Povilui buvo perduotos nuo LASS respublikinio centro vadovų.

Daug nuoširdžių dėkingumo žodžių pirmininkė išgirdo ir iš kitų filialo narių bei atvykusių svečių: Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo Algio Marcinkevičiaus, Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro direktoriaus Egidijaus Urnos, Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filialo vedėjos Irenos Blaževičienės.

Vicemeras A. Marcinkevičius džiaugėsi ir stebėjosi, kaip Irena geba taip suvienyti regėjimo neįgaliuosius, pabrėždamas, kad ir rajono valdžia jaučia pirmininkės didelę pareigą rūpintis savo žmonėmis, didelį vertinimą nors mažos pagalbos, kurią gauna iš savivaldybės. Vicemeras perdavė pirmininkei savivaldybės mero, administracijos vadovų ir visos savivaldybės Tarybos sveikinimus ir širdingai padėkojo visai bendruomenei už kasdienines pamokas, skatinančias įsipareigoti aktyviau viešinti tai, kaip ji gyvena – paprastai, bet darniai, gražiai. A. Marcinkevičius regėjimo neįgaliųjų bendruomenei taip pat palinkėjo sveikatos, laimės, veiklos nuoširdumo, daugiau drąsos bendradarbiaujant su rajono savivaldybe ir išreiškė norą, kad kitos įstaigos, ypač kultūros, pasistengtų aktyviau integruoti akluosius ir silpnaregius į kultūrinę veiklą.

Visi svečiai žavėjosi darnia aklųjų ir silpnaregių šeima, gražiu bendravimu, o ypač visad besišypsančios, rodos, niekada nepavargstančios pirmininkės I. Karsokaitės entuziazmu, stiprybe, nuoširdumu. Marijampolės regiono aklųjų centro direktorius E. Urna pabrėžė, kad I. Karsokaitės vadovaujamas Prienų r. filialas pasižymėjo kaip vienas iš geriausiai savo veiklą vykdančių filialų regione.

„Tamsa – tai dar ne viskas, matome širdimi, savo šviesiu vidumi“, – sakė Kauno aklųjų bibliotekos vedėja I. Blaževičienė, džiaugdamasi aktyviais filialo garsinių ir Brailio knygų skaitytojais, ne tik pageidaujančiais vis naujų knygų, bet ir išreiškiančiais pageidavimą, kokių norėtų sulaukti. Viešnia akcentavo, kad biblioteka gali pasiūlyti skaitytojams net 18 populiariausių garsinių žurnalų ir siūlė jais pasidomėti, taip pat padovanojo keletą naujų knygų skaitytojams, o pirmininkei – simbolinį paukštelį, palinkėdama, kad jis visur saugotų ir džiugintų.

Ataskaitinį susirinkimą vainikavo ansamblio „Puriena“ koncertas. Norisi kartu su ansambliečiais ir jų vadove Onute bei visa bendruomene pasidžiaugti naujais koncertiniais rūbais, kurie pasiūti už projektines lėšas. „Matyt, Irutė labai gerai išmoko rašyti projektus, kad taip gražiai mus aprengė“, – pasidžiaugė O. Matusevičiūtė. Ji taip pat padėkojo pirmininkei Irenai už rūpestį, Daliai Zagurskienei, Ligitai Gediminienei ir visam Kultūros ir laisvalaikio centro kolektyvui, priėmusiam į savo būrį, kviečiančiam į bendrus koncertus, leidžiančiam jaustis visaverčiais šių namų gyventojais. Pasak Onutės, nauji rūbai buvo „aplaistyti“ naujomis dainomis, kurias pirmieji išgirdo ataskaitinio susirinkimo dalyviai ir svečiai. Netrukus šios dainos skambės ir romansų vakare.

DSC_9369

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close