Šildymo sezonas prasideda su nedideliu šilumos kainos sumažėjimu

2015 m. spalio 8-ąją vyko pirmasis rudens sezono Prienų rajono savivaldybės posėdis. Nors susikaupė nemažai klausimų, tačiau per tris valandas visi buvo išnagrinėti ir patvirtinti. Iš 35 pasiūlytų sprendimo projektų – 5 papildomi, o vienas – dėl valstybei priklausančio turto (Kęstučio paminklo postamento, aikštelės bei laiptų) įrašymo į Savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą – koalicijos pasiūlymu išbrauktas, merui motyvavus tuo, jog pasikeitus teisės aktams tokių klausimų galima nesvarstyti, ir ateityje jie nebus svarstomi.

 

Be diskusijų Taryba pritarė sprendimo projektui suteikti Prienų rajono savivaldybės merui Alvydui Vaicekauskui kasmetines 14 kalendorinių dienų atostogas nuo 2015 m. spalio 19 d. iki 2015 m. lapkričio 2 d., patvirtino Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programą. Šiek tiek ilgiau, derinant punktus, užtruko Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo tvirtinimas, tačiau po diskusijų reglamentui pritarta 16-os Tarybos narių balsais (6 Tarybos nariai nepritarė, 2 nebalsavo).

Posėdyje patvirtinta Šilavoto pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programa. Tarybos sprendimo reikėjo dėl šiais metais mokykloje veikiančios mišrios grupės, kurioje mokosi priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikai. Be problemų patvirtintas ir Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašas. Tiesa, Tarybos nariui Cezarui Pacevičiui kilo klausimas, kodėl neformaliajam švietimui Savivaldybės biudžete skirta ne visa suma (iš 23 000 eurų – 14 000 eurų). Pranešėjo Rimvydo Zailsko paaiškinimu, lėšos skirstomos pagal mokinių skaičių, o dabar į neformaliojo švietimo programas yra užregistruoti 539 mokiniai, kurių kiekvienam skiriama po 15 eurų per mėnesį. Švietimo skyriaus vedėjas nuramino, kad visos savivaldybei skirtos lėšos bus panaudotos.

Taryba vienbalsiai patvirtino Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programą, komisiją ir jos veiklos reglamentą. Sprendimo projektas buvo svarstomas ir jam pritarta komitetuose, tik Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komiteto nariai, pasak jo pirmininkės Angelės Bajorienės, pageidavo, kad būtų lyginamoji analizė ir grįžtamasis ryšys. Pavyzdžiui, ar remiami mokiniai sugrįžta į savo rajoną?..

Pasikeitus tvarkai, pagal kurią švietimo įstaigų vadovams pareiginės algos koeficientus nustato ne Savivaldybės taryba, bet Savivaldybės meras, papildomu klausimu Taryba atšaukė galiojančius sprendimus, pagal kuriuos buvo nustatyti tokie koeficientai kai kurių švietimo įstaigų vadovams.

 

Diskusijos dėl treniruoklių salės ir stalo teniso stalų nuomos: kiek laiko ir kam pirmenybė?

Daugiau dėmesio ir karštesnių diskusijų sulaukė keletas klausimų. Vienas iš jų – sprendimo projektas, kuriuo buvo siūloma patvirtinti Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainius su naujomis pastabomis: 1) Prienų rajono savivaldybėje registruotos sporto asociacijos, sporto organizacijos, naudojančios Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro patalpas treniruotėms, nekomercinėms varžyboms ir nekomerciniams renginiams, moka 30 proc. nustatytos teikiamų paslaugų kainos; 2) Prienų rajono savivaldybėje registruotos sporto asociacijos, sporto organizacijos, naudojančios Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro patalpas komercinėms varžyboms ir komerciniams renginiams, moka 40 proc. nustatytos teikiamų paslaugų kainos; 3) Prienų krepšinio sporto klubas „Prienai“ treniruočių metu atleidžiamas nuo mokesčių už naudojimąsi Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro patalpomis ir teikiamomis paslaugomis; 4) Prienų rajono savivaldybės administracija, organizuodama renginius, turi teisę nemokamai naudotis Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro patalpomis ir teikiamomis paslaugomis.

Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto narys Arūnas Vaidogas Komiteto vardu pasiūlė naudojimąsi stalo teniso stalais ir treniruoklių sale apriboti iki 2 val., sukonkretinti, kad bilietus į krepšinio varžybas platina Prienų r. savivaldybės KKSC, ir netaikyti niekam nuolaidų KKSC patalpų nuomai komerciniams renginiams. Jis šiuo klausimu buvo kategoriškas: „Jeigu tai komerciniai renginiai ir kažkas daro biznį – tegul moka visą kainą.“

Pranešėjas Savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis mėgino paaiškinti, kad, pasak KKSC vadovo ir trenerio, keblumų dėl teniso stalų užimtumo nekyla, o besitreniruojantys neišnaudoja net šio siūlomo limito. Vicemeras Algis Marcinkevičius taip pat suabejojo, ar stalo teniso stalų nuomos apribojimas iki 2 val. tikslingas, nes, anot jo, atsiras sunkumų dėl administravimo, tačiau opozicijos lyderė Loreta Jakinevičienė palaikė A. Vaidogo nuomonę. Šiam taip pat suabejojus, kad gavus komandos ar grupės asmenų komercinį pasiūlymą treniruoklių salės nuomai nuskriausti liks išsipirkusieji abonementus, įsikišo meras A. Vaicekauskas: „Tai organizaciniai dalykai, kuriuos vėliau galima bus aptarti. Aš prieštaraučiau, jeigu tuos žmones, kurie nuolat lanko, atsiradus kažkokiam komerciniam pasiūlymui išsipirkti treniruoklių salę, išstumtume. Mes ne vien pinigus skaičiuojame ir turime suteikti galimybę nuolatiniams lankytojams naudotis centro paslaugomis.“ Meras sutiko, jog visi išgirsti pasiūlymai yra geri ir paragino komitetus šiomis temomis daugiau diskutuoti, kad nereikėtų sprendimus priiminėti skubos tvarka.

Pakviesdamas nutraukti diskusiją Tarybos narys Algimantas Šidlauskas pasiūlė balsuoti dėl sprendimo su Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto pasiūlymais, o atsiradusias problemas spręsti pagal galimybes. Prieš balsavimą trumpai įsiterpęs Tarybos narys Algirdas Kederys paprieštaravo Komiteto pasiūlymui nedaryti nuolaidų komerciniams renginiams. Pasak jo, „geriau už KKSC salės nuomą po mažiau kapsės, negu ji bus uždaryta.“ Sprendimo projektas buvo patvirtintas su Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto pasiūlymu apriboti treniruoklių salės ir stalo teniso stalų nuomos laiką iki 2 val.

 

Uždrausta prekyba alkoholiu renginių metu

Nors toks sprendimas žada užtraukti ne vieno piliečio ar verslininko nemalonę, Prienų rajono savivaldybė ir Tarybos dauguma parodė savo tvirtą poziciją. Atsižvelgiant į 2015 m. gegužės 21 d. priimtus Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimus, kuriais savivaldybių taryboms suteikta teisė riboti ar uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių metu, Prienų rajono savivaldybės tarybai buvo teikiamas sprendimo projektas, kuriuo siūloma uždrausti mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais Prienų rajono savivaldybės teritorijoje (renginio vietoje): švenčių, masinių renginių, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai, metu; švenčių ir masinių renginių, kuriuos organizuoja savivaldybės institucijos ir įstaigos, metu; religinių švenčių ir atlaidų metu.

Klausimą pristatęs Savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas, kuris žinomas kaip blaivybės idėjos skleidėjas, sulaukė ir paprieštaravimų, ir ironiškų pastabų. Nors pranešėjas bandė sustiprinti alkoholio žalos visuomenei įspūdį ir argumentuoti, kad dėl alkoholio daromos žalos Lietuvos valstybės biudžetas kasmet nukenčia, ne visi politikai buvo linkę kirsti iš peties. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas siūlė išbraukti punktą dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais religinių švenčių ir atlaidų metu. Diskusija dėl šio punkto vyko ir Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komitete. Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komitete sprendimo projektui nepritarta, nes kai kurie Komiteto nariai turėjo pastabų. Bendruomenių ir kaimo reikalų komitetas siūlė palikti leidimą prekiauti alkoholiniais gėrimais, kaip įstatyme, iki 6 laipsnių stiprumo. Tarybos narys A. Vaidogas siūlė klausimą apskritai išbraukti ir netvirtinti, paaiškindamas, jog šiandien įstatymiškai yra visi svertai kontroliuoti leidimus prekybai alkoholiu ir kišti Tarybos esą nereikia. Jis sakė nemanąs, kad seniūnai, kurie organizuoja renginius, nežino, jog be prekybos alumi negaus rėmėjų paramos, o be paramos renginių nesuorganizuosi.

Ironizuodamas A. Vaidogas prašė administracijos direktorių paaiškinti, kodėl KKSC krepšinio varžybų metu prekiaujama alumi, nors, nepaisant to, kad patalpos išnuomotos, pagal švietimo ministro įsakymą švietimo įstaigoje nei prekyba, nei alkoholinių gėrimų vartojimas esą negalimi. Administracijos direktorius teigė, kad pagal įstatymą taryboms suteikta teisė uždrausti ar riboti prekybą alkoholiniais gėrimais ir jų vartojimą, o administracija tik vykdo Tarybos sprendimus.

Nors oponentų argumentų arsenalas, buvo matyti, dar neišsekęs, tačiau meras nutraukė diskusiją ir kvietė sprendimo projektui pritarti, išbraukiant paskutinį punktą, draudžiantį mažmeninę prekybą alkoholiu religinių švenčių ir atlaidų metu. Pasak mero, rimtų pokyčių reikia siekti palaipsniui mažinant alkoholio prieinamumą.

Sprendimo projektui pritarė 16 Tarybos narių, 5 nepritarė, 2 susilaikė, vienas nebalsavo.

 

Šildymo sezonas prasideda. Patvirtinta šilumos kaina

Dar vienas aktualus ir atsakingas klausimas – AB „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų patvirtinimas, kuriam be vargo pritarė 21 Tarybos narys.

Aiškinamajame rašte buvo nurodyta, kad nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklą Prienų r. savivaldybėje vėl pradėjus vykdyti akcinei bendrovei „Prienų šilumos tinklai“, bendrovė raštu kreipėsi į Valstybinę kainų ir energetikos komisiją (VKEK) ir prašė išaiškinti, kokia šilumos kaina turėtų būti taikoma nuo minėtos datos iki tol, kol bus nustatyta AB „Prienų šilumos tinklai“ bazinė šilumos kaina. Spalio 5 d. buvo gautas paaiškinimas, kuriame išreikšta nuomonė, jog nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki tol, kol VKEK išduos šilumos tiekimo licenciją Bendrovei, šilumos vartotojams, kuriems iki 2015 m. rugsėjo 1 d. šilumą tiekė UAB „Prienų energija“, šilumos kainą teisingiausia skaičiuoti vadovaujantis „Prienų energijos“ nustatytomis šilumos kainos dedamosiomis, o dėl šilumos kainos šilumos vartotojams, kuriems iki 2015 m. rugsėjo 1 d. ir po 2015 m. rugsėjo 1 d. šilumą tiekė AB „Prienų šilumos tinklai“, turėtų pareikšti savo nuomonę Prienų rajono savivaldybė, kuri yra išdavusi bendrovei licenciją ir 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T3-210 nustačiusi šilumos kainos dedamąsias.

Savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistas Dainius Sodaitis atkreipė dėmesį į tai, kad VKEKK 2015 m. spalio 12 d. posėdyje svarstys klausimus dėl šilumos tiekimo licencijos AB „Prienų šilumos tinklai“ suteikimo, tačiau, kol VKEK nustatys bazinę šilumos kainą Prienų šilumos tinklams, laikinai kaina nustatyta pagal „Prienų energijos“ skaičiavimo metodiką, įdedant vietoj dujų biokuro dedamąją. Tarybos nariams pasiteiravus, kokia bus laikinoji galutinė šilumos kaina, D. Sodaitis paaiškino, kad šilumos kaina nuo 9,11 euro centų/kWh (be PVM) sumažės iki 8 ct/kWh (be PVM).

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close