home Aktualijos Vytautas Kamblevičius perrinktas partijos Tvarka ir teisingumas Prienų skyriaus pirmininku

Vytautas Kamblevičius perrinktas partijos Tvarka ir teisingumas Prienų skyriaus pirmininku

Gruodžio 7 d. vyko partijos Tvarka ir teisingumas Prienų skyriaus Visuotinis susirinkimas. Susirinkimas prasidėjo šventiškai. Tapęs LR Seimo nariu, pasveikintas partijos Tvarka ir teisingumas pirmininko pirmasis pavaduotojas, Prienų skyriaus pirmininkas V. Kamblevičius. Loreta Jakinevičienė susirinkimą pradėjo apibendrindama rinkimų rezultatus į LR Seimą. Anot pavaduotojos, rezultatai ir džiugina, bet kartu verčia pasitemti ir tobulėti.  - Rinkimus lemia daug sudedamųjų dalių. Rinkimai buvo sudėtingi, įtemti. Pagal rinkimų rezultatus esame devintas skyrius Respublikoje (12,97%, bendras partijos vidurkis 7,31 % ). Rinkimų kompanijos metu buvome tolerantiški, korektiški, reiklūs. Atlikta analizė atskleidė, kad rinkėjai pasitiki partija, jos atstovais, tačiau Savivaldos rinkimams reikia ruoštis dar atsakingiau, - sakė L. Jakinevičienė.  Apžvelgdamas 2012 metų skyriaus veiklą, pirmininkas V. Kamblevičius, akcentavo keletą esminių dalykų – pasiruošimą LR Seimo rinkimams, jų rezultatus, partijos atstovų veiklą Prienų rajono savivaldybės Taryboje, Jaunimo lygos Prienų skyriaus įkūrimą ir jos veiklą.  Vienas iš svarbiausių šio susirinkimo svarstytų klausimų – Prienų skyriaus pirmininko rinkimai. Vienbalsiai skyriaus pirmininku dviejų metų kadencijai perrinktas V. Kamblevičius. Perrinkti buvo ir jo pavaduotojai. Pirmąja pavaduotoja - L. Jakinevičienė. Beje, šiemet nuspręsta pavaduotojų skaičių padidinti iki 11. Visi perrinkti ir naujai išrinktieji pavaduotojai atstovaus visas Prienų rajono seniūnijas Taip pat patvirtinta ir Prienų skyriaus Prezidiumo sudėtis.  Vietoj 9 narių Prezidiumą sudarys 14 partijos atstovų, tarp jų ir Jaunimo lygos. Išrinktas skyriaus sekretorius, iždininkas, revizorius, patvirtinta 2013 m. skyriaus veiklos programa. Vėliau patvirtinti delegatai į Respublikinį partijos Tvarka ir teisingumas kongresą, kuris vyks gruodžio 15 d. Prienų skyrius į šį suvažiavimą deleguoja 32 narius. Pagal kvotas daugiau atstovų deleguos tik Raseinių skyrius. Po ataskaitos, paminint visų narių sėkmingus darbo rezultatus rinkimų į Seimą metu, bei aktyvų darbą partijos veikloje, padėkomis, bei knygomis buvo apdovanoti 40 aktyviausiųjų ir darbščiausiųjų. Nepamiršti buvo ir jubiliatai, kai kurie – švenčiantys solidžius jubiliejus, gavo asmeninius LR prezidento Rolando Pakso sveikinimus. Pasveikintas buvo ir pirmininko pavaduotojas Kastytis Tarasevičius, kuris V. Kamblevičius patekus į Seimą ir pasitraukus iš Prienų rajono savivaldybės tarybos,  užėmė jo vietą. Šiuo metu Prienų rajono savivaldybės taryboje yra keturi partijos Tvarka ir teisingumas Prienų skyriaus nariai, tai – mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, Cezaras Pacevičius, Arvydas Bijaminas, bei K. Tarasevičius. Susirinkimas pasibaigė naujais planais ir ryžtu, kitus metus dar sėkmingiau dirbti Prienų krašto žmonėms.