Apie kelių remonto darbus ir kitus žemiškus rūpesčius

Artėjant žiemai, baigiami pagrindiniai kelių remonto darbai. Dauguma liko patenkinti pagražėjusiu miestu, tačiau yra ir besiskundžiančiųjų iki galo nesutvarkytais šaligatviais, įėjimais. Nepaisant to, kad šiais metais visos kelių rekonstrukcijai ir remontui skirtos lėšos buvo įsisavintos, jų nepakanka užbaigti pradėtas asfaltuoti gatves. Dalis darbų bus užbaigti kitais metais ar dar vėliau.

Apie tai, kokie projektai šiais metais buvo įvykdyti Prienų mieste ir seniūnijose, kokiais rūpesčiais gyvena Prienų seniūnija, kalbėjomės su rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistu Juozu Šiugždiniu ir Prienų seniūnu Algimantu Matulevičium.

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialisto Juozo Šiugždinio teigimu, šiais metais Prienų mieste ir seniūnijose atlikta nemažai kelių remonto darbų. Iš Valstybinės kelių direkcijos darbams buvo skirta 1 mln. 473 tūkst. 800 Lt pagrindinių, 254,900 tūkst. Lt papildomų ir 213 tūkst. Lt tikslinių lėšų.

Vasarą Prienuose atliktas dalies Ateities g. (nuo Rasos g. iki Šviesos g.) kapitalinis remontas, paklota asfaltbetonio danga. Darbų vertė 119,75 tūkst. Lt.

Prieš savaitę buvo paklota asfaltbetonio danga ir Naujo gyvenimo g., sutvarkytas Revuonos g. šaligatvis nuo Kauno g. link turgaus. Šaligatvio remontas kainavo beveik 34 tūkst. Lt.

Darbai vyko ir seniūnijose. Pabaigta asfaltuoti200 milgio Parko g. Ašmintos seniūnijoje. Šios gatvės kapitalinis remontas dalimis tęsėsi apie 7 metus, šiais metais paklota4,5 masfaltbetonio dangos. Remonto darbai kainavo 43,5 tūkst. Lt. Gal trejus metus tęsėsi Aklaežerio g. kapitalinis remontas Išlauže, buvo sutvarkoma po keletą metrų kasmet. Šiemet buvo išasfaltuota dar5 mgatvės. Darbai kainavo 30 tūkst. Lt. Pasak J. Šiugždinio, gatvės remonto pabaigos galima laukti gal po 7 metų.

Pernai buvo pradėta ir kitais metais planuojama užbaigti Maironio g. afaltavimo bei šaligatvių įrengimo darbus Jiezno seniūnijoje. Naujosios Ūtos seniūnijoje pagal turimus finansinius išteklius pradėta Žemaitkiemio kaimo kelio kapitalinis remontas. Jo metu dalis kelio buvo padengta asfaltbetonio danga.

Šiais metais pradėtas įvažiavimo į Skriaudžių pagrindinę mokyklą (Skriaudžių kaime, Veiverių seniūnijoje) ir 16 vietų automobilių bendro naudojimo stovėjimo aikštelės kapitalinis remontas. Šiemet pakloti pagrindai4,5 metrųatkarpos, o kitais metais ketinama darbus užbaigti. Taip pat kitais metais ketinama užbaigti ir asfaltbetonio danga pradėtą kloti S. Nėries g. Balbieriškyje. Šiais metais panaudota 213 tūkst. Lt tikslinių lėšų ir 19 tūkst. Lt pagrindinių.

 

Kalti ir pastatų savininkai

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialisto J. Šiugždinio teigimu, šiuo metu Prienų rajono savivaldybė baigia įgyvendinti vietinės reikšmės kelių infrastruktūros objektų plėtros trečiąjį etapą. Jo metu modernizuota ir išplėtota transporto infrastruktūra J. Brundzos, Kęstučio ir Gegužės gatvėse, taip pat atlikta Laisvės a. atkarpos nuo J. Brundzos ir Laisvės a. sankryžos iki pėsčiųjų perėjos, esančios už Laisvės a. posūkio, rekonstrukcija. Po rekonstrukcijos įrengtos naujos gatvių dangų konstrukcijos, lietaus nuotakynės ir gatvių apšvietimai. Bendras rekonstruotų gatvių ilgis –1,309 km. Rekonstravimo darbus atliko AB „Kauno tiltai“, projekto vykdymo priežiūrą ir techninę priežiūrą – UAB „Kelvista“. Šių metų lapkričio 30 d. – paskutinė projekto darbų diena. Bendra šio projekto vertė – 4 081 773,81 Lt. ES lėšos (Struktūrinių fondų lėšos) – 3 372 541 Lt, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 416 608 Lt ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 292 624,81 Lt.

Įgyvendinant šį projektą, iš Kęstučio, J. Brundzos gatvėse įsikūrusių kai kurių įstaigų savininkų ir nuomininkų pasigirdo priekaištų ir paburnojimų. Esą rekonstruojant J. Brundzos g. ir įrengiant šaligatvius, buvę išardyti ir tik dalinai į pradinę padėtį atstatyti įėjimai (dalis laiptų), o dalis šaligatvio prie buvusio Prienų buitinio pastato, kuriame po privatizacijos įsikūrusios apie dvidešimt įstaigų, iš vis nepaliesta, paliktos niekaip į naujos naujos gatvės foną neįsiliejančios senos, suskilinėjusios plytelės.

Pasak vyr. specialisto J. Šiugždinio, šaligatvis ir įėjimai į privačias įmones, priklauso pastato savininkams, tai ne valstybinė, o privati žemė, kurioje, vykdant projektą, Savivaldybė įstatymiškai negali atlikti darbų. J. Šiugždinio nuomone, logiškai lyg ir derėtų sutvarkyti tai, kas išardyta, šiek tiek ir būna aptvarkoma, tačiau naujai pakloti plytelių toje zonoje negalima dėl biurokratinių suvaržymų.

– Po pastatais yra privačių sklypų ribos. Kadangi tai ne Savivaldybės turtas, ji neturi teisės padengti net išlaidų privatininkams, kurie projekto darbų metu norėtų įsirengti naujus įėjimus į parduotuves, įstaigas ar perkloti plyteles. Jeigu būtų atliktas auditas, Savivaldybė būtų pripažinta kaip nusižengusi teisės aktams ir būtų nubausta, – teigė skyriaus specialistas.

Pastatas ant Kęstučio ir Vytauto gatvių kampo tikrai nepuošia miesto. Ne tik dėl paliktos neremontuotos seno šaligatvio juostos prie pastato, bet ir dėl automobilių stovėjimo aikštelės, kuri bado akis išmuštomis duobėmis, o rudenį, pabjurus orams, tampa klampyne. Išvažiuojantys automobiliai ratais „išneša“ purvą į gatvę, tas pats purvas nuo batų nešamas į pastate įsikūrusias parduotuves ir įstaigas. Kas turėtų pasirūpinti, kad aikštelė miesto centre nedarkytų miesto vaizdo?

Kai Prienų seniūno Algimanto Matulevičiaus paklausėme, kas yra pagrindiniai pastato šeimininkai, jis atsakė, jog pagal VĮ Registro centro duomenis jų yra apie dvidešimt.  

– Darėme žygius, ėjome pas didžiausios įmonės savininką, kad jis organizuotų automobilių aikštelės remontą, bet atsakymo nesulaukėme. Atsakymų nesulaukėme ir iš kitų savininkų. Žemė prie bažnyčios, kurioje įrengta asfaltuota automobilių stovėjimo aikštelė, yra valstybinė, o prie buvusio buitinio pastato – privati. Esame keletą kartų ją nugreideriavę, nepamiršdami, kad vienas iš savininkų geranoriškai seniūnijai yra pagelbėjęs organizuojant Kalniečių šventę. Kai bus priduotas Kęstučio gatvės rekonstrukcijos projektas, šią problemą būtinai spręsime arba, jeigu nepavyks, uždėsime draudžiamus ženklus įvažiuoti į aikštelę. Kitos išeities nematau, nes purvas nešamas į gatvę, – sakė A. Matulevičius, pasiūlęs atkreipti dėmesį į J. Brundzos g., kurioje taip pat yra daug savininkų, bet nei prie vienos įstaigos nėra nepadarytų laiptų, įėjimų. Šioje gatvėje įsikūrę savininkai atsakingai žiūri į jiems priklausančią žemę, ją tvarko.

– Rekonstruojant gatvę, įmonės „Karalius ir Ko“ savininkas savo lėšomis perklojo dalį šaligatvio, tačiau kitiems tai nė motais, – teigė seniūnas.

A. Matulevičius patikinimu, dabartiniams buvusio buitinio pastato savininkams nerūpi ir tai, jog prie pastato Vytauto g., kuriame įsikūrę prekybos įmonės, kirpykla, buvo ženklai, draudžiantys gatvėje statyti automobilius. Seniūnas su pavaduotoja kreipėsi į savininkus, ragindami parašyti seniūnijai prašymus, kuriais remiantis galima būtų kreiptis į Saugaus eismo komisiją, kad panaikintų stovėti draudžiančius ženklus. Deja, ir į tai, pasak seniūno, nesulaukta jokios atsakomosios reakcijos. Dabar seniūnijos iniciatyva ženklas nuimtas.  

– Ar savininkai mano, kad kažkas ateis ir už juos viską padarys, sutvarkys, ar kokios dar jėgos veikia? Negalima su niekuo susikalbėti. Yra ir Tyliojoje g. viena nauja autoserviso įmonė, kurios patalpos priklauso gamybos įmonei, bet nei savininkai, nei nuomininkai nesugeba susitvarkyti kiemo. Atvažiavus išlipti iš automobilio neįmanoma, – apgailestavo A. Matulevičius.

 

Sodų gatvė Prienuose bus rekonstruojama kitąmet

Prienų miesto Sodų g. gyventojų prašymu paklausėme seniūno, kada bus tvarkoma ši, duobėta ir po lietaus sunkiai pravažiuojama, gatvė.

– Pirmiausia reikia šalinti priežastis. Gatvę ir greideriuojame, ir papilame žvyro, drožto asfalto, bet niekas nesikeičia. Toje gatvėje kažkada buvo nukastas griovelis per individualių žmonių sklypus vandeniui nutekėti į upelį. Prieš daugelį metų gyventojai užkasė visus griovius per kiemus ir dabar vandeniui nėra kur ištekėti. Sodų g. reikia statyti tris lietaus nubėgimo šulinius ir vesti trasą iki upelio, kuris teka Žemaitės gatve. Seniūnijai tai kainuotų apie 30 tūkst. litų. Galima šiuos darbus vykdyti ne tik iš Savivaldybės biudžeto, bet ir Kelių direkcijos lėšomis. Po J. Vaitkaus gatvės rekonstrukcijos buvome pasiruošę šiais metais sutvarkyti ir Sodų g., bet, pasikeitus valstybės kontrolieriams, buvo pareikalauta be projekto darbų nedaryti. Buvome gavę 56 tūkst. litų papildomų lėšų ir ketinome jas panaudoti Sodų g. remontui, deja, lėšų sulaukėme tik rugsėjo pabaigoje. Žinant, kad reikia užsakyti projektą, suderinti, paruošiamieji darbai užsitęstų iki šalčių, o žiemą jokių darbų nepadarysi, todėl buvo nuspręsta šiomis lėšomis padengti asfaltbetonio danga Naujo gyvenimo gatvę, kuriai projekto nereikėjo. Sodų g. rekonstrukcijos darbus atidėjome kitiems metams. Šią gatvę būtinai turime sutvarkyti, – pažadėjo seniūnas.

 

Sodininkų bendrijų kelius perims savivaldybės

Ypatingai prasta kelių būklė yra sodininkų bendrijose, tačiau jų niekas netvarko. Prienų seniūno A. Matulevičiaus teigimu, pagal LR kelių įstatymą sodininkų bendrijų kelių Kelių direkcija nefinansuoja, nes jie yra sodų bendrijų turtas. Vasarą Seimui priėmus Sodininkų bendrijų įstatymo pataisų projektą, sodų bendrijose bendrojo naudojimo žemėje esantys vidaus keliai po Naujųjų metų bus perduoti savivaldybei valdyti ir tvarkyti nuosavybės ar patikėjimo teise. Bet jų tvarkymui reikalingos lėšos. Kadangi Prienų rajono savivaldybėje yra ne viena ir ne dvi sodininkų bendrijos, šią problemą spręsti bus itin sunku. Jeigu kelių priežiūrai savivaldybėms lėšų bus skiriama tiek, kiek iki šiol ar dar mažiau, Prienų gatvės bus asfaltuotos po keleto šimtų metų.

– Savivaldybė neturi galimybės prižiūrėti sodininkų bendrijų kelių. Žmonės nekenčia mūsų, skambina, barasi, bet iš Kelių direkcijos lėšų negalime nieko daryti, o Savivaldybės biudžetas per mažas. Pagal išgales kiekvienais metais stengėmės padėti, greideriuoti kelius. Šiandien bendrijų gatvės negreideriuotos, nes nuo rugsėjo 15 d. negalima įvažiuoti dėl lietaus. Šiais metais dar pasilikome pinigų, kad žiemą galima būtų pastumdyti sniegą. UAB „Prienų butų ūkis“ stengiasi biudžetinėmis lėšomis pagal galimybes prižiūrėti sodininkų bendrijų kelius. Jeigu jiems dar liks lėšų, žadėjo iki šalčių kelius pagreideriuoti, – patikino miesto šeimininkas, pridūręs, kad viena diena kelių greideriavimo Prienų mieste seniūnijai kainuoja 2-2,5 tūkst. litų.

Pratęsdamas komunalinio ūkio priežiūros temą A. Matulevičius akcentavo, kad ši sritis turėtų priklausyti Savivaldybės įmonei ne konkurso būdu, o įstatymo numatyta tvarka vykdyti jam deleguotas funkcijas, kaip daroma Birštone, Palangoje, Anykščiuose ir kitur. Deja, šis klausimas tebekybo ore.

– Nors UAB „Prienų butų ūkis“ kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, atsakymo  nesulaukia, o sutartis su Savivaldybe baigiasi gruodžio 31 d. Įmonė nežino, kaip toliau elgtis, nors jau galėtų ruoštis tęsti darbus: įsigyti technikos, priimti žmonių. Dabar svarstyk – pirkti traktoriuką ar nepirkti? – kalbėjo seniūnas.

 

Pažadėjo uždegti žvakutę už medžio „nužudymą“

Prienų miesto gyventojai į seniūną kreipiasi kasdien ir pačiais įvairiausiais klausimais: dėl kelių remonto, medžių po langais, problemų su kaimynais, neprižiūrinčiais savo augintinių. Visas problemas galima būtų išspręsti, jeigu tik, pasak seniūno, būtų pinigų. Visaip stengiamasi taupyti, lipdyti, planuoti, bet vis tiek pritrūksta, nes pasitaiko ir neplanuotų darbų.

– Prieš keletą dienų, gavę skubų pranešimą apie valkataujančius šunis, iškvietėme šungaudžių tarnybą, sugavome dešimt šunų: Paprienėje prie parduotuvės, Globos namų, prie buvusios pieninės ir lentpjūvės Pramonės gatvėje. Keletas valkataujančių šunų, įkandusių jau ne vienam prieniečiui, buvo pagaliau sugauti miesto centre, prie pastato greta Savivaldybės. Netrukus tarnybos darbuotojai atvyks dar kartą, nes ne visus pavyko sugauti – gyvūnai irgi tapo gudrūs, – pajuokavo A. Matulevičius.

Seniūno teigimu, daug gyventojų kreipiasi prašydami išpjauti senus, nereikalingus ar keliančius pavojų saugumui medžius. O kaip pasielgti, kai vienas prašo, o kiti prieštarauja?

– Senstame ne tik mes, bet ir medžiai. Išpjovėme medžius Revuonos parke, Vytauto, J. Vaitkaus, Naujo gyvenimo ir kitose gatvėse. Kartais kaimynai nesutaria: vieniems reikia, kad medis būtų nupjautas, kiti tam prieštarauja. Paskutinis atvejis buvo Stadione, kur iš po daugiabučio namo pamatų augantis beržas jau buvo suskaldęs pamatų bloką, bet namo gyventoja prieštaravo, kad medis būtų nupjautas. Kadangi medis negali augti prie namo arčiau kaip5 m, jis buvo nupjautas. Toji gyventoja žadėjo kelis mėnesius dėti ant kelmo žvakutes, kad nužudėme medį, – sakė moters nemalonę užsitraukęs seniūnas.

Konfliktų yra ir daugiau, bet seniūnijos darbuotojai stengiasi problemas ir konfliktines situacijas spręsti lanksčiai.

Roma Sinkevičiūtė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close