Išlaužo pagrindinės mokyklos renovacija

Kiekvienais metais Lietuvos mokykloms renovuoti skiriama lėšų tiek iš Valstybės investicijų programos, tiek iš įvairių Europos Sąjungos fondų.

Šiuo metu pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetą „Aplinka ir darnus vystymasis“ bei šio prioriteto priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ yra renovuojama Prienų rajono Išlaužo pagrindinė mokykla. Už šią priemonę yra atsakinga LR Ūkio ministerija, priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu prisideda prie uždavinio – energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas – įgyvendinimo. Pagal šią priemonę remiamos šios veiklos: viešosios paskirties pastatų išorinių aitvarų remontas ir/arba rekonstravimas, pastatų energetikos sistemų modernizavimas ir/arba rekonstravimas pagerinant jų energetines charakteristikas. „Aplinkos ir darnaus vystimosi‘‘ prioritetas yra finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis. Vienas svarbiausių efektyvaus ES paramos panaudojimo tikslų – užtikrinti, kad ES investicijomis skatinamas ūkio augimas atitiktų darnaus vystimosi principus. Spartus ekonomikos augimo derinimas su sveikos aplinkos išsaugojimu yra pakankamai sudėtingas uždavinys ir dažniausiai visuomenė linkusi pagrindinį prioritetą suteikti tik ekonominių problemų sprendimui, o tai paprastai yra daroma aplinkos kokybės sąskaita. Dabartiniame Lietuvos raidos etape itin svarbu laiku įgyvendinti efektyvias aplinkos apsaugos priemones ir mažinti neigiamą energijos ir gamtos išteklių naudojimo bei ūkinės veiklos poveikį, nes susikaupusių aplinkos problemų sprendimas kainuoja daug brangiau nei jų prevencija ir anksčiau ar vėliau daro neigiamą įtaką ekonomikos augimui.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2011-10-17. Projekto pabaiga – 2012-12-12.

Projekto esmė. Mokykla pradėjo veikti 2000 m., tačiau dar nebuvo iki galo įrengta. Nebuvo įrengtos sporto bei aktų salės, kai kurie kabinetai. Pats mokyklos pastatas baigtas statyti 1992 m., laikantis tuo metu galiojusių statybos normų ir taisyklių. Dabartiniai norminiai statybos reikalavimai yra pakitę, įrenginiai ir sistemos, palaikantys pastatuose optimalų mikroklimatą, yra fiziškai ir morališkai susidėvėję bei pasenę. Esama pastatų techninė būklė neatitinka šiuolaikinių esminių statinio reikalavimų.

Aktualiausia problema – neefektyvus šiluminės energijos vartojimas (per maža išorinių sienų ir stogo šiluminė varža, nesandarūs langai ir durys, jų mediniai rėmai deformuoti, pastato šildymo sistema nesubalansuota), o tai sąlygoja dideles šildymo išlaidas. Mokyklos bendras šildomų patalpų plotas yra 5150,33 kv. m. Dabartinės energijos sąnaudos yra neefektyvios.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Išlaužo pagrindinės mokyklos pastate.

Projekto tikslinės grupės: mokyklos mokiniai ir darbuotojai, Prienų rajono savivaldybė. Šiuo metu mokykloje ugdomi 1-10 klasių mokiniai, veikia ikimokyklinė ir priešmokyklinė ugdymo grupės, veikia Šeimos dienos centras. Šią mokymo įstaigą lanko 167 mokiniai, dirba 30 pedagogų bei kitų darbuotojų.

Projekto įgyvendinimo metu bus apšiltinama stogo perdanga ir atliekami reikalingi stogo dangos remonto darbai, apšiltinta dalis pastato sienų, pakeistos lauko durys ir pakeisti ar suremontuoti langai. Įgyvendinus projektą, bus išspręstos esamos atitvarų ir inžinerinių šildymo sistemų problemos.

Baigiant įgyvendinti projektą mokyklos direktorė Rasa Žilinskienė džiaugiasi sklandžiai vykusiu darbo procesu. Šių metų birželio mėnesį prasidėję darbai jau eina į pabaigą. Per tą laiką buvo apšiltintos ir nudažytos visos mokyklos sienos, apšiltintos lubos bei pastato pamatai. Iš lauko pusės apšiltinti ir nudažyti visi mokyklos langai. Susidėvėję (supuvę) langai buvo pakeisti naujais. Sudėtos visos naujos lauko durys. Pakeista ir atnaujinta lietaus nutekėjimo sistema.

Projektas atitinka Nacionalinės energetikos strategijos, kuri buvo patvirtinta LR Seimo nutarimu, XX skyriaus 51.3 p. p., 51.6 p. p. nuostatoms, kuriose numatyta:

–         užtikrinti efektyvų esamų pastatų naudojimą, atnaujinimą ir modernizavimą;

–         panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas daugiabučiams namams probleminėse teritorijose atnaujinti bei visuomeninės paskirties pastatams atnaujinti, didinant jų energetinį efektyvumą; jo įgyvendinimas prisidės prie Lietuvos energetikos ūkio kryptingo vystymo siekiant užtikrinti energetinį saugumą, darnią sektoriaus plėtrą, konkurencingumą bei efektyvų energijos vartojimą.

Įgyvendinus projektą, pagerės pastato energetinis efektyvumas, bus sumažintas išmetamų teršalų kiekis ir oro tarša, pagerės aplinkos kokybė, estetinė pastato išvaizda.

Kaip minėjo mokyklos vadovė, šiuo metu specialistai tiksliai skaičiuoja, kiek patalpos pašiltės, tačiau jau dabar, dar žiemai neprasidėjus, jaučiasi akivaizdūs pokyčiai. Mokyklos patalpose daug šilčiau negu prieš renovaciją, jaučiama mažiau drėgmės. Kiek bus sutaupyta lėšų kūrenimui, paaiškės pavasarį pasibaigus kūrenimo sezonui.

Įgyvendinus šį projektą pagerėjo mokinių ir darbuotojų socialinė gerovė, darbo ir mokymosi sąlygos bei kiti kokybiniai rodikliai.

Bendras projekto biudžetas – 739 433,55 Lt, iš jo ES dalis – 628 518,05 Lt.

Šiuo metu Išlaužo pagrindinės mokyklos renovacijos darbai eina į pabaigą, rangovas baigia paskutiniuosius darbus.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close