Būsimai profesijai jaunoji karta turi būti ruošiama jau nuo pat ankstyvos vaikystės …

Dažnai apie būsimą profesiją daugiau galvoti pradedama vyresnėse klasėse, kuomet ne už kalnų mokyklos baigimas ir nori nenori reikės apsispręsti, ką veikti toliau, kuo būti, kur studijuoti ir pan. Taigi iki tol greičiausiai tiek pats jaunimas, tiek tėvai per daug nesuka galvos dėl būsimos karjeros klausimų.

Kai paklausiu penktokų, ar jie jau žino, kuo norėtų būti užaugę, dažnas atsako, kad dar apie tai negalvojo, kad dar per anksti, dar suspės. Žinoma, atsiranda ir vienas kitas, kuris teigia, kad jau tvirtai žino, kuo norės būti (nes turi pomėgių, užsiėmimų, kurie jiems labai patinka, arba turi ypatingų gabumų kažkurioje konkrečioje srityje). Aštuntokai šiuo klausimu jau daug aktyvesni. Nemaža jų dalis teigia jau ne kartą galvoję apie tai, ką jie gali, ką sugeba, kokios jų asmeninės savybės būtų tinkamos vienai ar kitai profesijai. Jie jau turi nusistovėjusių pomėgių, geriau pažįsta save, savo poreikius, analizuoja norus, galimybes. O bebaigiantiems mokyklą jaunuoliams tokie pasvarstymai iš tikrųjų ne vienam gali sukelti didelį galvos skausmą ir stresą (neabejotinai, ir jų tėveliams). Taigi gerai neapsvarstyti, neišanalizuoti sprendimai gali būti klaidingi ir labai skausmingi, nes gali turėti įtakos visam gyvenimui.

Tad ar pakanka apie būsimos profesijos pasirinkimą pradėti galvoti tik vyresnėse klasėse? Ar nereikėtų pradėti to daryti daug anksčiau?

Kaip teigiama viename tėvams skirtame leidinyje, „iš tiesų profesijos pasirinkimas prasideda nuo pat gimimo, tai ilgai trunkantis ir daug vaiko amžiaus tarpsnių bei jo gyvenimo sričių apimantis procesas. Šio proceso metu visuomet šalia vaiko yra tėvai, kurie vaikiškuose žaidimuose, sąveikoje su bendraamžiais ar suaugusiais žmonėmis, gali pastebėti vaiko polinkius, gabumus ir padėti vaikams juos puoselėti, įgyti meistriškumo. Taigi tėvai gali padėti vaikui ruoštis profesijai nuo pat vaikystės. Tuomet profesijos ar karjeros pasirinkimas vyks palaipsniui, nuosekliai, sklandžiai, ir šis procesas vėliau nekels įtampos nei vaikams, nei jų tėvams, o galutiniai sprendimai bus teisingi – vaikas įgys profesiją, pagal kurią jis su pasitenkinimu dirbs“ („Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą“, Švietimo mainų paramos fondas, 2011). Vadinasi, kuo anksčiau pradėsime apie būsimą karjerą su vaikais kalbėtis, tuo jiems bus lengviau ateityje.

Siekiant šio tikslo, Lietuvoje nuo 2010 m. gegužės 3 d. pradėtas vykdyti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“.

Prienų rajono mokyklos įsijungė į „Ugdymo karjerai“ projektą nuo 2012 m. rudens. Šio projekto įgyvendinimas yra paremtas „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“, kuris yra patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro bei LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314. Be jokios abejonės, ugdymas karjerai buvo vykdomas mokyklose ir iki tol, tačiau šis darbas nebuvo vykdomas sistemingai ir nuosekliai, taip pat jis nebuvo formaliai įteisintas.

Įgyvendinant šį projektą, mokyklose bus remiamasi patvirtintu „Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai modeliu“ bei parengta „Ugdymo karjerai programa (I-XII klasėms, 2012 m.). Projekto įgyvendinimo metu Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose mokiniams bus teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Šias paslaugas teiks už ugdymą karjerai atsakingi specialistai – karjeros veiklų koordinatoriai, mokyklų psichologai, kiti mokyklos švietimo pagalbos specialistai bei iš išorės talkinantys, į mokyklas reguliariai atvykstantys, konsultantai karjeros klausimais. Ugdymo karjerai paslaugos taip pat pasieks mokinius per integruotas įvairių dalykų bei papildomas ugdymo karjerai pamokas. Visos šios ugdymo formos skatins mokinių geresnį savęs pažinimą, kels mokymosi motyvaciją, ugdys kryptingą profesijos rinkimąsi, o ateityje užtikrins konkurencingumą darbo rinkoje.

Kaip šiuo metu yra suprantama karjeros sąvoka? KARJERA – tai visą žmogaus gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

UGDYMO KARJERAI programos tikslas – padėti mokiniams geriau pažinti save, sužinoti kuo daugiau informacijos apie kuo įvairesnes profesijas, padėti sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų taip, kad jie taptų asmenimis, gebančiais sėkmingai vystyti asmeninę karjerą, pasirinkti ir įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo, suformuoti mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.

Bendrąja prasme karjera – tai profesinio tobulėjimo kelias, kai nuolat sau keliami nauji tikslai, iššūkiai bei siekiama naujų teigiamų rezultatų. Karjeros planavimas – visą gyvenimą trunkantis procesas. Ir, anot psichologų, jis bus paprastesnis, jei šio kelio pradžioje jaunuoliai bent pamėgins susivokti, ką jiems patinka veikti ir kas sekasi. Sėkminga profesinė karjera bus tik tuomet, kai asmuo jausis save realizavęs, kai profesija atitiks jo asmeninius interesus ir pomėgius. Šiuolaikinė darbo rinkos padėtis taip pat lemia, kad jaunimui ypač sunku įsitvirtinti suaugusiųjų profesiniame pasaulyje. Todėl svarbu nepasirinkti studijų aklai, remiantis kitų patarimais ar sekant jų pavyzdžiu, neišanalizavus savo norų ir galimybių.

Šiais laikais karjera suprantama kiek kitaip nei buvo suvokiama tuo metu, kai savo karjeros kelią rinkosi dabartinių abiturientų tėvai. Dabartinė samprata atitinka šiuolaikinio žmogaus gyvenimo būdą, kuris labai smarkiai pakito. Nuolat kintančiame pasaulyje dabartiniam jaunimui karjeros kelias turi padėti prisitaikyti prie vis naujų pokyčių.

Prienų Švietimo centre lapkričio 22 d. įvyko pirmasis Prienų raj. ir Birštono miesto karjeros koordinatorių susitikimas su regiono vadovu Grantu Pažėra, susitikimą padėjo suorganizuoti rajono koordinatorius kuruojanti karjeros konsultantė Inga Abramavičienė. Susitikimo metu ne tik susipažinome su savo vadovu, bet ir vieni su kitais, turėjome galimybę aptarti visus rūpimus klausimus, susijusius su darbu naujose – ugdymo karjerai specialistų – pareigose. Vasaros metu įdarbinti specialistai lankė kursus Vilniuje ir gavo pažymėjimus, suteikiančius teisę teikti ugdymo karjerai paslaugas mokyklose. Klausimų kilo ir gana nemažai. Buvo diskutuojama bei išgirsta įvairių samprotavimų, pamąstymų apie būtinybę ugdyti jaunąją kartą būsimai karjerai, sąmoningai ir atsakingai rinktis būsimą profesiją.

Visus susitikimo dalyvius vienijo viena nuomonė – kad ugdymas karjerai mokyklose yra labai reikalingas (ir ne vien tik vyresnėse klasėse). Kuo anksčiau jis bus pradedamas, tuo sėkmingesnis bus tolimesnis jauno žmogaus gyvenimas, jis lengviau atras savo vietą darbo rinkoje.

Rajono karjeros specialistai, konsultantai vieningai nutarė aktyviai įsijungti į numatomas veiklas, tarpusavyje dalintis gerąja patirtimi, sėkmėmis bei skleisti įgytas žinias rajono bendruomenės nariams. Įgyvendinantys „Ugdymo karjerai“ projektą specialistai, jau sulaukė palankaus mokyklų vadovų požiūrio į veiklas, susijusias su mokinių ugdymu karjerai. Tikimės, kad visi rajono pedagogai ir tėveliai prisidės prie projekto veiklų įgyvendinimo, suvokdami profesijos pasirinkimo reikšmę jauno žmogaus gyvenimo gerovei. Juk visi siekiame to paties – norime padėti savo vaikams užaugti sėkmingais žmonėmis!

 

Projekte dalyvauja ir Prienų „Ąžuolo“ progimnazija. Ugdymo karjerai veikla progimnazijoje vykdoma jau nuo pirmosios klasės. Žinoma, veikla pritaikyta, atsižvelgiant į būdingus vaiko amžiaus tarpsniui ypatumus: pradinukams ji vienokia, vyresniems kiek kitokia. Bet ji nukreipta viena kryptimi: skatina geresnį vaiko ir paauglio savęs pažinimą, supančios darbo aplinkos, socialinių vaidmenų, profesijų pasaulio pažinimą. Stengsimės, kad mūsų mokinukai galėtų ir praktiškai išbandyti įvairias darbines veiklas (padėti sutvarkyti progimnazijos aplinką, kad ji būtų gražesnė, papuošti aktų salę šventei, padėti sureguliuoti aparatūrą būsimam renginiui ir pan. – visa tai jau ir yra profesinis veiklinimas). Mokysime ugdytinius kryptingai ir tikslingai jau dabar pradėti planuoti savo ateitį, skatinsime galvoti apie tų planų įgyvendinimo galimybes. Šiuo metu progimnazijos karjeros koordinatorė, psichologė Stefa Grigalevičienė atlieka karjeros poreikių įvertinimo tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar vaikai ir paaugliai jau galvoja apie būsimą profesiją ir ką galvoja, kaip jie pažįsta save, kas jiems galėtų padėti geriau pažinti save, kokia ugdymo karjerai veikla mokykloje jiems būtų įdomi, naudinga ir prasminga. Projekto būtinumu yra įsitikinusi ir labai palaiko jo įgyvendinimą progimnazijos direktorė Irena Tarasevičienė, visokeriopą pagalbą vykdant ugdymo karjerai veiklas teikia direktorės pavaduotoja ugdymui Giedrė Tautvydienė, aktyviai prisideda progimnazijos pedagogai, kiti mokyklos darbuotojai, taip pat tėveliai. Labai smagu, kas progimnazijos bendruomenė yra tokia sutelkta ir rūpinasi savo vaikų ateitimi.

 

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos psichologė, karjeros koordinatorė Stefa Grigalevičienė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close