„SAKRALIOJI MATERIJA“. Prienų krašto muziejaus džiaugsmai ir rūpesčiai

Seimo nutarimu 2012-ieji  paskelbti Muziejų metais. Pagrindinis Muziejų metų programos tikslas – atkreipti valstybės ir visuomenės dėmesį į muziejų vykdomą svarbią misiją saugoti kultūros ir istorijos vertybes bei šviesti visuomenę. Data pasirinkta neatsitiktinai – šiemet sukanka 200 metų, kai Bijotuose (Šilalės r.) rašytojas, istorikas Dionizas Poška (1765–1830) tūkstantmečio ąžuolo kamiene įsteigė pirmąjį Lietuvoje senienų muziejų – Baublius. Muziejams reikšmingų metų proga kalbinu Prienų krašto muziejaus direktorę Lolitą Batutienę.

– Kaip pažymėsite Muziejų metus?
– Muziejų metus planavome pažymėti naujais ir tradiciniais renginiais. Deja, ne visas idėjas pavyks įgyvendinti, nes situacija šalyje negerėja ir mūsų veiklą, kaip ir daugelį sričių, riboja finansinių išteklių trūkumas Kaip žinoma, šiemet biudžeto išlaidos mažinamos 4 proc., tad ir mums reikės pasispausti. Bet nedejuojame, labai taupome, daug dirbame ir į ateitį žvelgiam optimistiškai. Muziejų metų proga įsijungsime į du respublikinius renginius: dalyvausime projekte „Muziejų kelias“ ir virtualioje parodoje „Lietuvos muziejų lobiai“. Projekte „Muziejų kelias“ mums skirtas laikas nuo rugpjūčio 27 d. iki rugsėjo 2 d. Tuo metu muziejuje vyks edukacinė savaitė, kurios metu pristatysime vykdomas edukacines programas ne tik Prienuose, bet ir muziejaus padaliniuose Skriaudžiuose, Veiveriuose bei Šilavoto „Davatkyne“. Edukacijų savaitės programą jau esame numatę, bet ją gali pakoreguoti muziejaus renovacijos darbai. Virtualia paroda „Lietuvos muziejų lobiai“ bus siekiama visuomenei pristatyti Lietuvos muziejuose saugomus vertingiausius, unikaliausius, reprezentatyviausius eksponatus. Kiekvienas muziejus galės pristatyti iki penkiolika vertingiausių eksponatų. Mes planuojame pristatyti penkis. Manau, visuomenę turėtų sudominti unikalios Juozo Zdebskio akmenėlių ir laiškų, bažnytinių arnotų kolekcijos, senieji kalendoriai, kryžiai, tautodailininkės Irenos Gedminaitės „sodai“ ir kt. Reikia atrinkti tokius eksponatus, kurių kiti muziejai neturi. Kaip ir anksčiau, vykdysime tradicinius renginius. Sausio 6 d. jau šventėme „Trijų Karalių“ šventę Pilotiškėse, dabar eksponuojame archyvinę Mariaus Baranausko fotografijų parodą, vykdome edukacines programas ir kt.
– Papasakokite plačiau apie muziejų ir jo veiklą?
– Šiandien muziejus – tai ne kampe sėdinti ir eksponatus sauganti močiutė. Muziejus lankomas ir jame verda gyvenimas. Lankytojai dažnai nustemba pamatę, kiek daug turime sukaupę informacijos apie krašto praeitį ir kokios turtingos mūsų ekspozicijos. Nuolat veikia etnografijos, tautodailės, Prienų miesto, sakralinė, rašytojų, kultūros ir švietimo, mokslo ir meno veikėjų, tarptautinio lygio kalbininko baltisto Jono Kazlausko, poeto Justino Marcinkevičiaus, rašytojo Vytauto Bubnio, kunigo Juozo Zdebskio, Cezaro Pšemeneckio, lietuvybės skleidėjo daktaro Juozo Brundzos ekspozicijos. Muziejuje vyksta daug įdomių renginių, vykdoma kultūrinė, šviečiamoji veikla, yra suburtas vokalinis ansamblis „Marginys“. Kai kuriuos eksponatus galima ne tik apžiūrėti, bet ir liesti, o muziejaus darbuotojos pasirengę mielai atsakyti į visus dominančius klausimus. Kaip žinia, Prienų krašto muziejus turi ir keturis padalinius. Tai Skriaudžių buities muziejus, Vinco Mykolaičio Putino memorialinis muziejus, Šilavoto „Davatkynas“, Veiverių krašto istorijos atminties ir partizano Juozo Lukšos muziejus. Mūsų darbuotojai globoja ir Pakuonio pagrindinės mokyklos istorijos, Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos knygnešio Povilo Garmaus, Stakliškių seniūnijos, Stakliškių vidurinės mokyklos istorijos bei Šilavoto pagrindinės mokyklos istorijos visuomeninius muziejus. Juose veiklos
taip pat netrūksta.
– Ar daug sulaukiate lankytojų?
– Taip. Ir lankytojų kasmet daugėja. Štai pernai Prienų krašto muziejuje ir jo padaliniuose apsilankė daugiau kaip 10 tūkst. Daugiausia sulaukėme organizuotų lankytojų. Ir būtent iš aplinkinių Alytaus, Kauno, Marijampolės, Kaišiadorių rajonų. Atvažiuoja ir iš tolėliau, net ir Žemaitijos. Prienų krašto žmonės noriai dalyvauja muziejaus renginiuose, parodų atidarymuose, knygų pristatymuose. Ekspozicijas gausiau lanko ir edukacinėse programose dalyvauja organizuotų moksleivių ir vaikų grupės. Sulaukiame ir valdžios dėmesio – mūsų nepamiršta vicemerė Loreta Jakinevičienė, administracijos direktorius Algis Marcinkevičius, neseniai įkurto Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis. Jie domisi muziejaus gyvenimu, problemomis, ieško būdų kaip jas išspręsti.
– Prienų krašto muziejus garsus edukacinėmis programomis. Kokias programas vykdote?
– Taip. Mes žinomi edukacinėmis programomis, kurios ir sutraukia daugiausia lankytojų. Programas nuolat atnaujiname, atsisakome nepopuliarių, rengiame ir siūlome naujas. Vyksta nuolatinis, nelengvas, bet įdomus kūrybinis procesas. Šiuo metu vykdome devynias edukacines programas. Populiariausia – „Duonos kelias iki stalo“. Ji vykdoma jau nuo 2006 m. Tai 1,5 val. trukmės teatralizuota mokomoji  programa, pritaikoma įvairaus amžiaus dalyviams. Lankytojai dalyvauja duonos kepimo procese ir duonos pagerbimo ritualuose. Iškeptą duonytę galima išsinešti. Programa mokama, vaikams – 7 Lt, suaugusiems – 12 Lt. Antroje vietoje pagal populiarumą yra „Žvakių liejimo“ programa. Už tai dėkingi prieniškiams Danutei ir Gediminui Olsevičiams, kurie ištisus praėjusius metus programą rėmė bičių vašku ir medaus produktais. Daug lankytojų sulaukia ir programos „Auskit, vykit, mano rankos…“, „Lino kelias iki staklių“ bei kitos. Pastaruoju metu vaikai pamėgo žaismingą programą „Pasakų pasaulyje“. Vykdome ir šventines programas, kuriose teatralizuotai, prisimenant papročius, švenčiami jubiliejai, rengiami mergvakariai, kitos šeimos šventės. Štai kartą jaunieji vestuvių dieną kepė duoną, o jų svečiai buvo žiūrovai. Tokios programos taip pat mokamos ir asmeniui kainuoja 15 Lt. Labai džiaugiuosi kūrybingomis muziejaus darbuotojoms – Anele Razmislavičiene, Ernesta Juodsnukyte, Irena Seselskiene, Marija Šniokiene ir kt. Joms išmonės ir sumanymų nestinga, tik viskam įgyvendinti reikia didesnių patalpų, laiko ir pinigų. Pastarieji gaunami ir rašant projektus. Pagal vieną jų šiemet bus atnaujinta krosnis duonai kepti.
– Kaip vyksta muziejaus renovacija?
– Kaip žinia, garbiosios Antaninos Aleknavičienės pastangų dėka Prienų krašto muziejus 1995 m. įkurtas prieškariu statytuose garsaus prieniečio Cezaro Pšemeneckio (1887–1967) namuose. Sovietiniais metais čia veikė ligoninė, stomatologijos poliklinika, kieme esančių pastatų dalis priklausė policijai, buvo ir sandėliavimo patalpos. Muziejaus pastatai ir patalpos jau senokai neatitiko šiuolaikinio muziejaus reikalavimų, nepakako erdvės nei eksponatams, nei lankytojams, nei darbuotojams. Patalpų būklė neleido ir tinkamai saugoti bei pristatyti sukauptų vertybių, dažnai sudėtinga prie jų prieiti ar net kelia pavojų jų išlikimui. Todėl laikome didele sėkme, kad Prienų krašto muziejus įtrauktas į „Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų programą“. Rekonstrukcijai ir kapitaliniam remontui skirta 1 905 729,78 Lt. Darbai pradėti 2008 m. Dėl susiklosčiusių aplinkybių muziejaus renovacija nevyksta taip sparčiai, kaip norėtume. Bet džiaugiamės, ką turime – darbai pradėti ir pamažu juda į priekį. Jau pakeisti langai, sutvarkytos kieme esančios patalpos. Eilės laukia pagrindinio muziejaus pastato vidaus ir išorės rekonstrukcija.
– Ar ekspozicijos liks tokios pačios?
– Tai viena iš mūsų problemų. Projekte nenumatyta lėšų naujų šiuolaikiškų ekspozicijų įrengimui. Dabartinės jau pasenę ir nepatrauklios. Muziejai modernėja ir lankytojams pritraukti nepakanka įprastų ekspozicijų – reikia ir garso, ir vaizdo, ir šviesos, ir kompiuterių. Tad muziejaus darbuotojai ieško galimybių parengti ir įgyvendinti projektą moderniai, šiuolaikiškai ekspozicijai įrengti. 2011 m. pabaigoje teikėme paraišką Kultūros rėmimo fondui projektui „Naujų Prienų krašto muziejaus ekspozicijų koncepcijos parengimas ir pristatymas visuomenei“ įgyvendinti. Projektas neliko nepastebėtas, bet pavyko gauti mažiau nei pusę prašytos sumos – 7 tūkst. litų. Vis tiek labai džiaugiamės, kad jau galėsime pradėti kurti naujas muziejaus ekspozicijas. Su visuomenės pagalba tikimės įgyvendinti šiuos projekto uždavinius Tai būtų parengti ekspozicijų tematinį planą, sukurti ekspozicijų vizualinį apipavidalinimą, parengti ekspozicijų koncepcijos detalų aprašymą ir visa tai pristatyti visuomenei. Parengtą ekspozicijų koncepciją reikia pateikti ir Prienų r. savivaldybės investicijų skyriui bei parengti projektą naujoms ekspozicijoms įrengti. Dar lieka svarbi sritis – lėšų ir fondų paieška parengtai muziejaus ekspozicijų koncepcijai įgyvendinti. Naudodamasi proga norėčiau spaudoje inicijuoti diskusiją „Modernus Prienų krašto muziejus kraštiečių akimis“. Būtų labai įdomu ir prasminga išsiaiškinti, kokį muziejų mato mūsų krašto žmonės, koks jis turėtų būti, kad taptų patrauklus. Taip pat norėtumėme paskatinti kraštiečius pasidalinti istorine medžiaga apie Prienus ir Prienų kraštą. Būtume labai dėkingi sulaukę senų nuotraukų, eksponatų, užrašytume prisiminimus. Norime kuo daugiau sukaupti vertingos medžiagos ir ją išsaugoti ateities kartoms.

Onutė Valkauskienė

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close