home Aktualijos Vasario 16-oji Prienuose paminėta šventiniais renginiais (GALERIJA)

Vasario 16-oji Prienuose paminėta šventiniais renginiais (GALERIJA)

Vasario 16-ąją Šv. Mišiomis Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje, iškilminga Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Laisvės aikštėje prasidėjo šventiniai Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimo renginiai Prienuose. DSC_7040   galerija0906 galerija0906   Šiemet Vasario 16-osios šventinis paminėjimas susilaukė kaip niekad didelio dalyvių dėmesio. Vidurdienį į Prienų Laisvės aikštę rinkosi pakiliai nusiteikę prieniečiai ir svečiai – kas pavieniui, kas su šeimomis, vaikais ir anūkais. Skambant Prienų KLC mišraus choro „Šilas“ ir folkloro ansamblio „Gija“ atlikamai „Tautiškai giesmei“, Lietuvos trispalvę pakėlė Kultūros ir laisvalaikio centro ansamblio „Trapukas“ šokėjai. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės savanorių salvėmis „Už Lietuvos Valstybę“ ir padėtomis gėlėmis prie Laisvės aukuro buvo atiduota pagarba kritusiems už Lietuvos laisvę. Sveikinimo žodį susirinkusiesiems tarė Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Algis Marcinkevičius. Po nuskambėjusios dar vienos choristų dainos šventinis minėjimas persikėlė į Prienų kultūros ir laisvalaikio centrą.   Nuotraukos 6555, 6579, 6565  

Prienų krašto meno mėgėjų darbų parodos, skirtos Vasario 16-ajai, atidarymas

Į Prienų kultūros ir laisvalaikio centrą besirenkančius šventės svečius pasitiko fortepijono muzika, kurią atliko Meno mokyklos mokytoja Daiva Radzevičienė. Centro fojė buvo atidaryta tradicinė, jau 23-iąjį kartą surengta Prienų krašto meno kūrėjų darbų paroda, skirta Vasario 16-ajai. Šią dieną net 26 rajono menininkai pristatė apie pusantro šimto savo darbų. Parodoje eksponuojami tapybos, grafikos, fotografijos, tekstilės, skulptūros, keramikos, metalo plastikos ir taikomosios dekoratyvinės dailės darbai. Parodos atidarymo autorius sveikino ir kūrybinės sėkmės linkėjo Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Visockas ir Prienų KLC direktorius Džordanas Jogimantas Aksenavičius. Menininkams buvo įteikti PKLC padėkos raštai. Už daug metų dirbamą nematomą darbą, kurio rezultatą žiūrovai išvysta tik parodos atidarymo akimirką (kai visi darbai būna išdėstyti, sukabinti tam tikrose plokštumose ir sujungti į vientisą struktūrą), nuoširdžius padėkos žodžius ir savo rankomis nupintą šiaudų sodą Prienų KLC dailininkui Dainiui Jurevičiui skyrė tautodailininkė Irena Gedminaitė. Prieš pakviesdamas visus darbų autorius kartu nusifotografuoti, Dž. J. Aksenavičius palinkėjo menininkams sugrįžti į Kultūros centrą su naujais darbais ir kitais metais.   Nuotraukos 6785, 6763, 6666  

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Dar kartą „Tautiška giesmė“ nuskambėjo artipilnėje Kultūros ir laisvalaikio salėje. Į Prienų „Žiburio“ gimnazijos choristų balsų skambesį darniai įsiliejo ir susirinkusiųjų balsai. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos sveikinimo kalbą pasakė Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas. Meras kalbėjo apie prasmingiausius ir esminius lietuviui dalykus – Laisvę, tautos ryžtą, tėvynės meilę, pagarbą, humaniškumą, vienybę, patriotizmą... Meras linkėjo švenčiant Vasario 16-ąją visiems didžiuotis esant lietuviais, stiprinti pilietiškumą, tikėjimą, būti vieningiems, tolerantiškiems, kurti savo valstybę ir gerovę kartu. Minint Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio paminklo atstatymo 25-ąsias metines (paminklas atstatytas 1990 m. vasario 16 d.), nepamirštas šio atgimimo dvasinis vadovas monsinjoras Juozapas Užupis, anapilin išėjusi šviesuolė Danutė Dvilinskaitė-Laukienė, įpareigojusi likusius gyventi sudėti paminklo atstatymo istoriją į vieną knygelę, kurią meras norėjo įteikti šventėje negalėjusiam dalyvauti monsinjorui. Šventėje dalyvavo LR Seimo narys Andrius Palionis. Sveikindamas visus su Laisvės ir Pasididžiavimo švente, Seimo narys pabrėžė, jog kiekvienas esame atsakingas už tai, kaip gyvename savo valstybėje. „Telydi mus mūsų tėvynės Lietuvos meilė, kurią mes visi išreiškiame savo kasdieniais, paprastais darbais. Tiktai jų dėka mes kuriame savo tautos, savo šalies istoriją, palikdami ateities kartoms“, – sakė A. Palionis. Garbingų svečių šventinius sveikinimus vainikavo Veiverių KLC kvarteto daina „Kokia nuostabi, Lietuva, esi“. Vasario 16-oji – Lietuvai dvigubai brangi ir prasminga data. Prieš ketverius metus šią dieną netekome vieno iš Lietuvos šviesuolių, tautos sąžine vadinto savo kraštiečio, poeto, Prienų miesto garbės piliečio Justino Marcinkevičiaus. Šiais metais, kovo 10 d., minėsime jo 85-ąsias gimimo metines. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2015 metai paskelbti Justino Marcinkevičiaus metais Prienų rajono savivaldybėje. Pernai, vasario mėnesį, anapilin palydėjome ir mylimą poeto Justino Marcinkevičiaus žmoną Genovaitę. Genovaitės ir Justino Marcinkevičių atminimas buvo pagerbtas tylos minute.  

Iškilminga Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ ceremonija

Po šventinių sveikinimų ir jautrių susimąstymo minučių prasidėjo antroji šventinio renginio dalis – Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ nominantų pagerbimo ceremonija ir šventinis koncertas. Apovanojimai „Dėkingumas“ įsteigti 2007 m. ir kasmet skiriami Prienų krašto žmonėms už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę bei dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui. Rajono gyventojai siūlė kandidatus apdovanojimams už nuopelnus Prienų kraštui įvairiose srityse. Pasiūlyta apdovanoti 16 asmenų (iš viso pateikti 303 siūlymai). Pateiktus pasiūlymus 2015 m. sausio 14 d. svarstė Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Apdovanojimų komisija, kurioje buvo savivaldybės, rajono verslo, medicinos, dvasininkijos, spaudos ir kitų sričių atstovai. Prizo„Dėkingumas“ autorė – buvusi stakliškietė, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto stiklo specialybės magistrantė, menininkų asociacijos „Tame Taške“ prezidentė, įvairių parodų Lietuvoje ir už jos ribų dalyvė Audronė Andrulevičienė. Į sceną „Dėkingumo“ prizus iškilmingai įnešė „Trapuko“ šokėjos. Juos nominantams įteikė savivaldybės meras Vytas Bujanauskas, vicemeras Egidijus Visockas, mero patarėjas Raimundas Markūnas, administracijos direktorius Algis Marcinkevičius, direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė. Visi nominantai turėjo pasirašyti Garbės knygoje. Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ simbolis už nuopelnus Prienų kraštui, pažymėjimas ir gėlės įteikti edukologijos magistrei, švietimo konsultantei ir vadybos ekspertei, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorei Ilonai Balčiukynienei, kuri jau 30 metų dirba pedagoginį darbą ir 19 metų vadybinį darbą. I. Balčiukynienei apdovanojimas „Dėkingumas“ skirtas už vadybinius gebėjimus kuriant naujo tipo Lietuvoje mokyklą (pagrindinio ugdymo su specialiojo ugdymo skyriumi ir jaunimo klasėmis), už kūrybišką, novatorišką vadybinę veiklą, socialinės partnerystės ryšių skatinimą, mokyklos kultūros ir tradicijų puoselėjimą, įvairių projektų, siekiant gerinti mokyklos materialinę bazę, inicijavimą ir vykdymą, produktyviojo mokymo modelio mokykloje inicijavimą ir kitas iniciatyvas bei jų įgyvendinimą švietimo srityje. Apdovanojimų „Dėkingumas“ simbolis už nuopelnus Prienų kraštui įteiktas Sauliui Narūnui – kaimo bendruomenės „Balbieriškis“ pirmininkui, Prienų rajono Vietos veiklos grupės projekto administratoriui. S. Narūno vadovaujama bendruomenė aktyviai dalyvauja ne tik seniūnijos kultūrinėje, įvairių programų įgyvendinimo veikloje, bet ir savivaldybės bei Prienų rajono vietos veiklos grupės projektinėje veikloje. Savo idėjomis bendruomenės pirmininkas prisidėjęs prie įvairių Balbieriškio miestelyje įgyvendintų projektų: „Prienų rajono Balbieriškio seklyčios ansamblio modernizavimas“, „Balbieriškio miestelio parko aktyvaus poilsio zonos įrengimas“ ir kt. S. Narūnas aktyvus ne tik Balbieriškio seniūnijoje, savo idėjomis prisideda prie naujų projektų visame Prienų rajone. Organizavo savanorystės talkas Ašmintos, Jiezno, Balbieriškio seniūnijose įrengiant poilsio aikšteles prie Nemuno. Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ simbolis už nuopelnus Prienų kraštui įteiktas jau dešimt metų Prienų rajone veikiančios UAB „Ekofrisa“ vadovei Linai Padvaiskienei. Per dešimtmetį jos vadovaujamos bendrovės veikla sparčiai plėtėsi. 2008 metais įmonėje pradėjo veikti naujas cechas, kuriame gaminamos miežinės, kvietinės, žirnių kruopos. 2006 metais VšĮ „Ekoagros“ suteikė „Ekofrisai“ ekologiškų produktų perdirbimo įmonės statusą, leidžiantį gaminti ekologiškas kruopas, miltus ir gaminius iš grikių lukštų. 2012 metais įrengtas naujas žalių grikių gamybos cechas. Be kitų pagarsintų pasiekimų, reikėtų pabrėžti, jog „Ekofrisa“ orientuojasi į ekologišką produkciją, kuri tampa vis populiaresnė tarp vartotojų ne tik Vakarų Europos šalyse, bet ir Lietuvoje. L. Padvaiskienės vadovaujama įmonė išplėtojo gamybą be atliekų, tai yra šalutiniai gamybos produktai naudojami pašarams, kurui, produktų iš lukštų – pagalvių, čiužinių, mulčiaus – gamybai. Išplėstos fasavimo paslaugos. Įmonės eksportas sudaro 75 proc. įmonės parduodamos produkcijos. „Ekofrisa“ eksportuoja savo produkciją į Baltijos šalis, Lenkiją, Vokietiją, Olandiją, Belgiją, Daniją, Prancūziją, Ispaniją, Graikiją. Čekiją, Didžiają Britaniją, Airiją, Australiją, JAV. Įmonė yra nuolatinė „Verslo žinių“ organizuojamo projekto „Gazelė“ nominantė – kaip sėkmingiausiai dirbanti ir sparčiausiai besivystanti bendrovė. Bendrovėje yra sukurtos 43 darbo vietos. L. Padvaiskienė aktyviai dalyvauja Prienų krašto gyvenime. Ji yra Kauno pramonės ir prekybos rūmų Prienų atstovybės vadovė. Aktyviai remia Šilavoto seniūnijos bendruomenę – skirta lėšų bendruomenės šventėms, bendruomenės namų baldams, šarvojimo salei įrengti, tvorai pastatyti. Įmonė taip pat remia Prienų krepšinį, Prienų futbolo lygą, VšĮ „Krašto vitrina“ organizuojamus renginius, prenumeruoja laikraščius kaimo bibliotekoms. Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ simbolis už nuopelnus Prienų kraštui įteiktas Algimantui Sakalauskui – tautodailininkui, medžio skulptoriui, VšĮ Meninės drožybos direktoriui. Sunku būtų keliais sakiniais apibūdinti šį Lietuvoje ir užsienyje garsų mūsų krašto tautodailininką, išvardinti jo laimėjimus ir pasiekimus, nuopelnus lietuvių tautos istorijos ir tradicijų puoselėjimo veikloje ir net jo asmenybės iškilumą pabrėžiančias bendražmogiškąsias savybes. Pats apie save tautodailininkas sako: „Domėjimasis tradicijomis ir istorija suteikė pasitikėjimą savimi ir išugdė pasididžiavimą mūsų tauta. Išsiaiškinau ženklų prasmes ir suvokiau, kad mūsų tautino paveldo palikimas yra gryno aukso aruodas. Juk simboliniai geometriniai ženklai, ornamentai – seniausi pasaulyje. Stogastulpių, koplytstulpių, koplytėlių ir pastatų geometrinės formos –  ištisas mokslas, o palaimą teikianti kūryba – raktas sėkmingiems pasaulio pokyčiams, per kurį darnos pasieksime su mažiausiais dvasiniais ir fiziniais nuostoliais.“ Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario, Lietuvos kultūros ministerijos premijos laureato (2000 m.), Lietuvos tautodailininkų meno kūrėjų asociacijos nario (2005 m.) titulai, asmeninės kūrybos biografija Lietuvos ir užsienio knygose bei leidiniuose, dešimtys parodų, tarptautinių ir respublikinių skulptūros simpoziumų, stovyklų, pranešimų, skambėjusių Lietuvoje, Austrijoje, Vokietijoje, Danijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Japonijoje... Tai tik maža dalis informacijos apie šį Prienų kraštui nusipelniusį tautodailininką, sertifikuotą A kategorijos tautinio paveldo produktų amatininką, neformaliojo švietimo mokymo programos „Tradicinio kryžiaus drožyba“ sudarytoją, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalininką. „Dėkingumo“ simbolis įteiktas Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokytojui, Tolerancijos centro ir badmintono klubo vadovui, aktyviam visuomenininkui Vitui Rymantui Sidaravičiui, savo darbais ir veikla taip pat įėjusiam į Lietuvos istoriją. V. R. Sidaravičius bendradarbiavo su Holokausto ir žydų kultūros Lietuvoje studijų centru „Atminties namai“ (2003–2008 m. parengti mokinių darbai konkursuose „Mano senelių ir prosenelių kaimynai žydai“ įvertinti kaip geriausi šalyje). Šiuo metu mokytojas aktyviai bendradarbiauja su Tarptautine komisija nacių ir sovietų nusikaltimams Lietuvoje tirti. Mokytojo veiklos sritys yra labai įvairios: švietėjiška, istorinė, sportinė, kultūrinė. Jis yra aktyvus ne tik mokyklos, bet ir seniūnijos bendruomenės narys, pirmojo rajone įkurto tolerancijos centro vadovas. Daug metų skaito pranešimus rajono kultūros centre, Balbieriškio bažnyčioje, miestelio bei respublikos mokyklose, respublikiniuose seminaruose, Europos kultūros paveldo dienų renginiuose, Lietuvos žydų genocido atminimo dienos minėjimų metu. Su mokiniais, neretai ir pats kaip žaidėjas, dalyvauja įvairaus lygio respublikos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, garsina Prienų rajoną. 2011 m. dvi jo mokinės – Neringa Žvirblytė ir Aistė Kurapkaitė – buvo pakviestos į Lietuvos jaunučių badmintono rinktinę. 2013 m. ir 2014 m. mergaičių ir berniukų komandos Lietuvos mokinių olimpiniame festivalyje iškovojo prizines vietas, atstovavo rajonui Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse. Daugiau kaip 10 metų mokytojas rinko medžiagą apie prelato Mykolo Krupavičiaus gyvenimą ir veiklą, skaitė pranešimus respublikinėse konferencijose. Praeitų metų gruodį Balbieriškyje ir Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje pristatė Česlovo Iškausko knygą „Paaukota Lietuva“, o šių metų vasario 19 d. dalyvaus diskusijoje respublikinėje knygų mugėje Vilniuje šios knygos pristatymo metu. Kolegos, mokiniai ir jų tėvai, kiti bendruomenės nariai vertina mokytoją už puikias istorijos žinias, kultūrinę ir sportinę veiklą, už mokinių ir suaugusiųjų įtraukimą į aktyvųjį sportą, tolerantišką bendravimą. Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ simbolis už nuopelnus Prienų kraštui įteiktas ir Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai, Naujosios Ūtos kaimo bendruomenės narei Reginai Žvirblienei. Mokytoja, be savo tiesioginio darbo, jau 11 metų rūpinasi parama daugybei ne pelno siekiančių organizacijų – bendruomenėms, mokykloms, neįgaliesiems, įvairioms įstaigoms, pavieniams asmenims – visiems, kam rėmėjų iš užsienio šalių parama ir labdaros siuntos teikia geresnio gyvenimo viltį. Regina padeda ne tik Naujosios Ūtos, bet ir kitų seniūnijų gyventojams, jos dėka paramą ir labdarą yra gavę visos rajono mokyklos, ligoninės, daugelis bažnyčių, kultūros ir laisvalaikio centrų, bibliotekų, bendruomenių ir kitų įstaigų, organizacijų bei žmonių, slaugančių ligonius namuose – visi, kurie kreipiasi pagalbos. Pagarbos nusipelno tai, kad R. Žvirblienė šią veiklą vykdo neatlygintinai, negaudama jokios finansinės naudos ir nereikalaudama jokio atlygio. Paramos atgabenimas į Prienų rajoną, iškrovimas, sandėliavimas, paskirstymas, o po to – atsiskaitymas su paramos-labdaros fondais – didelis ir sunkus darbas. Tai altruistinė veikla, reikalaujanti ir jėgų, ir laiko. Visiems nominantams padėkas už nuopelnus savo kraštui, tradicijų puoselėjimą, aktyvią, kūrybišką bei inovatyvią veiklą ir gėlių puokštes įteikė LR Seimo narys A. Palionis. Prienų rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos sprendimu už nuoširdų darbą, meilę gimtajam kraštui, bendruomeniškumo puoselėjimą ir svarų indėlį į krašto gerovę savivaldybės mero Vyto Bujanausko padėkos įteiktos dar trims rajono žmonėms, kurie nebuvo nominuoti Prienų rajono savivaldybės apdovanojimui „Dėkingumas“, tačiau taip pat nusipelnė padėkos ir įvertinimo: Veiverių parapijos klebonui Kęstučiui Vosyliui, Užuguosčio šviesuoliui, buvusiam ilgamečiui mokytojui, aktyviam bendruomenės nariui, įvairių straipsnių autoriui Antanui Krūveliui ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centro baletmeisteriui, tautinių šokių kolektyvų vadovui Dariui Žilinskui. Nominantai dėkojo valdžios atstovams, Seimo nariui, bendruomenėms ir šeimoms už aukštą įvertinimą, pagarbą, palaikymą ir pasitikėjimą. Visų jų nuomone, daryti gerus darbus yra ne prievolė, o pareiga. Atrodo, kad padėti kitiems – jiems yra didžiausias džiaugsmas, gyvenimo misija. Labai taikliai apie gerus darbus Mahatma Gandžio žodžiais kalbėjo mokytojas V. R. Sidaravičius: „Norint pakeisti pasaulį ir aplinkui tave esančius žmones, tereikia pradėti nuosavęs: atpalaiduoti mintis ir sujungti jas su darbais“. Šie žmonės įrodo tai savo darbais. Šventinį renginį vainikavo Prienų rajono meno saviveiklininkų koncertas. Koncertą dovanojo Veiverių KLC vokalinis ansamblis, Prienų KLC šokių ansamblis „Trapukas“ (vad. Darius Žilinskas, vokalinės grupės vadovė Aldona Šyvokienė), Prienų „Žiburio“ gimnazijos dainininkai (vad. Roma Ruočkienė), Balbieriškio kaimo bendruomenės tautinių šokių kolektyvas „Ringis“ (vad. Raimundas Markūnas), Balbieriškio KLC liaudiška kapela „Temela“ (vad. Mindaugas Bartusevičius), Veiverių meno mokyklos pianistai („Veiverių triolė“).  

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close