Veiverių ir Balbieriškio miestelių bendrųjų planų parengimo projektas, pasinaudojus ES parama seniūnijoms – baigtas

Prienų rajono savivaldybės administracija, pasinaudodama ES lėšomis, įgyvendino projektą „Veiverių ir Balbieriškio miestelių bendrųjų planų parengimas“. Projektas buvo įgyvendinamas pagal „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų“ programos prioriteto – Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas – priemonę „Teritorijų planavimas“.

 

Bendrasis planas – tai teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai. Rengiant miestelių bendruosius planus, jų uždaviniai buvo šie:

– suformuoti savivaldybės teritorijos vystymo koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus;

– tobulinti susiklosčiusią rajono teritorijos erdvinę struktūrą, vystyti jos urbanistinę sistemą;

– formuoti miškų ir želdynų sistemas, numatyti užstatytų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones;

– nustatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;

– plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą;

– rezervuoti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai;

– nustatyti pagrindines tikslines žemės naudojimo paskirtis;

– atlikti teritorijos funkcinį zonavimą.

Veiverių miestelyje gyvena 1501 gyventojas. Balbieriškio miestelyje gyvena 1214 žmonių. Projektu „Veiverių ir Balbieriškio miestelių bendrųjų planų parengimas“ ketinta sukurti minėtų teritorijų bendruosius planus. Nesant teritorijos bendrojo plano nėra užtikrinama darni socialinė ir ekonominė teritorijos plėtra, netenkinami visuomenės poreikiai. Be teritorijos vystymo koncepcijos, neefektyviai panaudojamos investicijos į infrastruktūrą.

Projekto tikslas – šiuo projektu siekiama suformuoti Veiverių ir Balbieriškio miestelių teritorijos vystymo koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, parengti Veiverių ir Balbieriškio teritorijų planavimo dokumentus, kurie patobulins dabartines ir būsimas socialinių fondų paramos sritis ir sutelks į jas dėmesį, bei parengti dokumentaciją, kuri sukurs pagrindą darniai plėtrai ir išskirs svarbiausias miestelių teritorijos vystymo kryptis.

Pagrindinės projekto tikslinės grupės – Prienų r. savivaldybė, investuotojai, seniūnijų bendruomenės, planuotojai.

Veiverių ir Balbieriškio miestelių bendrieji planai buvo rengiami, remiantis LR aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-263 „Dėl apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo, savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo ir miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“. Rengiant bendruosius planus, buvo suformuota Veiverių ir Balbieriškio miestelių teritorijų vystymo erdvinė koncepcija, numatomos gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančios, gamtos išteklių racionalų naudojimą užtikrinančios priemonės, plėtojama inžinerinė, susisiekimo ir kita visuomenės poreikiams tenkinti reikalinga infrastruktūra, nustatomos teritorijos, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus, numatomas socialinės ir kultūrinės infrastruktūros teritorinis vystymas ir kt.

2012 metų sausio 26 d. savivaldybės tarybos sprendimu buvo pritarta projekto įgyvendinimui ir patvirtintos jo finansavimo sąlygos.

Projektas pradėtas vykdyti tų pačių metų liepos 25 d. Bendrųjų planų paruošimo procesą sudarė keletas etapų. Projektą planuota baigti 2015 sausio 25 d. Tačiau jau rugpjūčio 28 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimais abiejų miestelių bendrieji planai buvo patvirtinti.

Remiantis Veiverių miestelio bendruoju planu atliktas sprendinių poveikio vertinimas. Pagal jį prognozuojamas teigiamas ilgalaikis bendrojo plano sprendinių poveikis šioms veiklos sritims: statybai, inžinerinėms komunikacijoms, aplinkos apsaugai bei ekonomikai. Miestelio erdvinės kompozicijos ir urbanistinės struktūros srityje miestelio plėtra vyks tolygiai, pagal bendrajame plane nustatytas kryptis. Plėtojant miestelio inžinerinę infrastruktūrą bus išvengta chaotiško urbanizavimo. Veiverių bendrojo plano sprendiniai ir reglamentai leis lengviau suderinti verslo ir visuomenės interesus. Taip pat paspartės ekonominė plėtra. Bus nustatytos prekybos ir paslaugų tinklo plėtros kryptys. Prognozuojamas kokybiškos ir humaniškos socialinės aplinkos miestelyje sukūrimas, geresnis sveikatos paslaugų prieinamumas, efektyvesnis švietimo įstaigų išnaudojimas. Mažės neigiamos demografinės miestelio tendencijos. Inžinerinių komunikacijų modernizavimas ir plėtra leis žymiai pagerinti paviršinių vandens telkinių kokybę. Bus vykdoma želdinių plotų, pėsčiųjų ir dviračių trasų plėtra. Bus išsaugojamos teritorijos gamtiniam karkasui.

Balbieriškyje taip pat prognozuojamas teigiamas ilgalaikis bendrojo plano sprendinių poveikis statybai, inžinerinėms komunikacijoms, aplinkos apsaugai bei ekonomikai. Miestelio erdvinės kompozicijos ir urbanistinės struktūros srityje miestelio plėtra vyks tolygiai, pagal bendrajame plane nustatytas kryptis. Vystant miestelio inžinerinę infrastruktūrą bus išvengta chaotiško urbanizavimo. Miestelio bendrojo plano sprendiniai ir reglamentai leis lengviau suderinti verslo ir visuomenės interesus. Taip pat pagreitės ekonominė plėtra. Bus nustatytos prekybos ir paslaugų tinklo plėtros kryptys. Čia taip pat prognozuojamas kokybiškos ir humaniškos socialinės aplinkos miestelyje sukūrimas, geresnis sveikatos paslaugų prieinamumas, efektyvesnis švietimo įstaigų išnaudojimas. Mažės neigiamos demografinės miestelio tendencijos. Inžinerinių komunikacijų modernizavimas ir plėtra leis žymiai pagerinti paviršinių vandens telkinių kokybę. Bus vykdoma želdinių plotų, pėsčiųjų ir dviračių trasų plėtra. Bus išsaugojamos teritorijos gamtiniam karkasui.

Bendra projekto vertė – 334 278,58 Lt. ES finansuojama dalis – 284 136,79 Lt.

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close