home Kultūra Turtingi gerumu, sklaidančiu regėjimo prieblandą (GALERIJA)

Turtingi gerumu, sklaidančiu regėjimo prieblandą (GALERIJA)

Spalio 21 d. gausus būrys Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialo narių susirinko Kultūros ir laisvalaikio centre, kad drauge, kaip ir kiekvieną rudenį, aptartų nuveiktus darbus, išsakytų savo mintis, pasidalintų džiaugsmais ir rūpesčiais.  DSC_1665 galerija0906 Ne tik ataskaitiniuose susirinkimuose, bet ir bet kuriame šios organizacijos, kuriai vadovauja Irena Karsokaitė, susibūrime laukiamas yra kiekvienas svečias, kuris atėjo į bendrą ratą sušilti prie bendrystės ugnies. Greta šių žmonių, daugiau, mažiau ar visai nereginčių, tačiau mokančių džiaugtis kiekviena kartu praleista akimirka, į širdį ateina pavasaris ir it sniegas ištirpsta savi rūpesčiai, nereikšmingos problemos. Jie turi vienas kitą, bet svarbiausia – iš pažiūros trapią, bet labai stiprią, rūpestingą, jautrią, nuoširdžią pirmininkę, kuri geba priglausti po savo motiniškos meilės sparnu visus juos. Visus 83, kurių dauguma vyresnio amžiaus, tačiau yra ir jaunimo, net vaikų. Džiaugdamasi per ataskaitinį laikotarpį penkiais nariais pagausėjusia bendruomene ir visais, kurie turėjo galimybę atvykti, I. Karsokaitė pakvietė prisiminti bei tylos minute pagerbti vieno organizaciją palikusio nario atminimą. Konkrečiai ir kartu lakoniškai apžvelgtoje LASS Prienų r. filialo pirmininkės Tarybos veiklos ataskaitoje atsispindėjo nuveikti konkretūs darbai, kurie tik pirmininkei atrodo nedideli, tačiau žinant, kad juos pakelia kelių entuziastų pečiai, tai – grandiozinė veikla, skirta visų organizacijos narių labui. Jau ketveri metai žmonių su regėjimo negalia bendruomenės nariai glaudžiasi nedideliame kabinete Prienų švietimo centre. Esant būtinybei, centro vadovai mielai leidžia pasinaudoti ir erdvesnėmis patalpomis. Filiale teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos, dalijama skaitymo literatūra, kitos regėjimo neįgaliesiems būtinos techninės priemonės. Tiems, kurie dėl negalios negali atvykti, teikiamos pagalbos į namus, transporto paslaugos. Visus metus LASS Prienų r. filialas vykdė socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. Siekiant didinti regėjimo neįgaliųjų savarankiškumą, integraciją į visuomenę, buvo teikiamos neregių socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo paslaugos. Netekus regėjimo arba esant labai mažam jo likučiui, pabrėžė I. Karsokaitė, žmogaus gyvenimo kokybė pablogėja. Jam sunkiau buityje, pasikeičia informacijos priėmimo būdas. Techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems centre esančios priemonės šiek tiek palengvina jų gyvenimą. Todėl visiems norintiems priemonės vežamos iš Kaune esančio techninės pagalbos neįgaliesiems centro. Norintieji naudotis kalbančiais telefonais turėjo galimybę juos įsigyti. Deja, priemonių vis dar trūksta. Pirmininkė apgailestavo, kad šiais metais buvo gauta tik keletas lazdelių ir du skysčio lygio rodytuvai.  

Informacinė ir socialinė atskirtis  – pati sunkiausia ir aktualiausia

Siekiant sumažinti informacinę atskirtį, regėjimo neįgaliesiems filiale teikiamos asistento paslaugos. Regėjimo neįgalieji gauna įvairią jiems rūpimą informaciją prieinama forma ir technologijomis, neįgaliesiems padedama apsilankyti įvairiose viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose. „Ypač aktuali problema regėjimo negalią turintiems žmonėms – jų socialinė atskirtis, pasyvumas, nepasitikėjimas savimi, todėl labai svarbu juos įtraukti į užimtumo amatais, meninių ir sportinių gebėjimų lavinimo veiklas, kuriose dalyvaujant didėja regėjimo neįgaliųjų bendruomeniškumo jausmas ir socialinis aktyvumas. 2015 m. planuojame suburti savipagalbos grupę, kurios nariai, psichologo padedami, spręs įvairias dėl negalios kylančias psichologines problemas“, – pabrėžė pirmininkė I. Karsokaitė.  

Turi puikias galimybes dalyvauti meninėje ir sportinėje veikloje

Filiale jau daug metų veikia meno mėgėjų kolektyvas „Puriena“, vadovaujamas profesionalios solistės, entuziastės ir kolektyvo labai mylimos Onutės Matusevičiūtės. Džiugu, jog šiame kolektyve, be regėjimo neįgaliųjų, turi galimybę dalyvauti ir kitų bendruomenių žmonės, dainą mėgstantys neįgaliųjų artimieji. Per ne visai trumpą O. Matusevičiūtės vadovavimo laikotarpį „Puriena“ sustiprėjo ir ne kartą sublizgėjo įvairiuose renginiuose. Kolektyvas yra dažnas įvairių konkursų, festivalių dalyvis ir laureatas, su koncertine programa dažnai koncertuoja įvairiose šalies globos ir socialinėse įstaigose, papuošia rajono kultūrinius renginius. Antai gegužės 8 d. dalyvavo LASS meninės raiškos ir kūrybos festivalyje „Aš muzika, daina ir meile dalinuos“, kur tarp 8 rajonų buvo geriausi ir laimėjo 1000 litų premiją. Šią premiją kolektyvas paskyrė kelionei į Augustavą, kur susitiko ir su bičiuliais, Suvalkų krašto neregių bendruomenės kolektyvu. Pirmininkė džiaugėsi, kad filialo nariams suteikta galimybė naudotis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro patalpomis, kur organizuojami įvairūs renginiai, vyksta vokalinio ansamblio „Puriena“ repeticijos, popietės, susitikimai su kitų rajonų neregiais. Vienas tokių renginių vyko kovo 21 d., kai ansamblis „Puriena“ minėjo kūrybinės veiklos 40-metį. I. Karsokaitė širdingai dėkojo visiems, kurie prisidėjo rengiant šią šventę: LR Seimo nariui Andriui Palioniui, ilgamečiam regėjimo neįgaliųjų bendruomenės bičiuliui, rajono savivaldybės Tarybos nariui Alvydui Vaicekauskui, kuris vertina organizacijos veiklą ir ją palaiko, Seimo nariui Vytautui Kamblevičiui, Kultūros centro darbuotojams, renginio vedėjai Ligitai Gediminienei bei savo pagalbininkėms, filialo narėms I. Jakšaitienei, N. Naumovai, D. Laurinavičienei, I. Raguckaitei. Pirmininkė nepaprastai džiaugiasi organizacijos nariais, mėgstančiais knygą. Jų, susibūrusių į klubą „Gyvenimo spalvos“, filiale yra 14. Jie ne tik per CD grotuvus klauso įgarsintų knygų, bet noriai jas susirinkę aptaria, diskutuoja. Tai, pasak I. Karsokaitės, edukacinė priemonė, kuri padeda įgyti žinių ir gerina laisvalaikio kokybę. Kai kuriems nariams knygos vežamos į namus. „Tiems, kurie daug skaito, šešeri metai yra per ilgas laikas šiai pagalbos priemonei įsigyti, nes grotuvai dažnai genda ir tenka patiems juos pirktis“, – apgailestavo pirmininkė. Filialo nariai ne tik keliauja, dainuoja, skaito, bet ir sportuoja. Sportinius gebėjimus jie gali lavinti šaškių būrelyje „Mintis“, kurio nariais į užsiėmimus renkasi Švietimo centre, bibliotekos skaitykloje. Keletas filialo narių renkasi aktyvesnį sportą, todėl šių metų LASS lengvosios atletikos kroso čempionate, kuris kasmet vyksta Zelvos poilsiavietėje (Elektrėnų sav.), Irmina Raguckaitė, Vanda Jarmalienė ir Danutė Laurinavičienė užėmė prizines vietas ir padėjo Kauno klubui „Sveikata“ laimėti pirmąją vietą. Liūdina, tačiau organizacijoje yra žmonių, kurie, be regėjimo negalios, turi ir kitokių sveikatos problemų, todėl jų gyvenimas apsiriboja tik namais. Metinių švenčių progomis jie yra aplankomi, pradžiuginami smulkiomis dovanėlėmis. Gražūs ryšiai palaikomi ir su Prienų globos namuose gyvenančiomis narėmis, o atsiradus materialinių sunkumų pagal galimybę 12 filialo narių iš skurdo programos buvo aprūpinti nedidele materialine parama. Pirmininkė džiaugėsi ir kitais projektais, kurie padeda organizacijos nariams naudotis Prienų socialinio paslaugų centro teikiama transporto paslauga, suteikė galimybę pabuvoti reabilitacinėje stovykloje Šventojoje, remia maisto produktais mažas pajamas gaunančius filialo narius. Už tai, kad parama naudojasi 15 žmonių, o keturiems sunkiai judantiems nariams maistas kartą per savaitę vežamas į namus, I. Karsokaitė dėkojo „Maisto banko“ savanoriams. Baigdama pranešimą pirmininkė padėkojo visiems, kurie supranta regėjimo neįgaliuosius ir padeda spręsti susidariusias problemas. Už nuoširdų bendradarbiavimą ir pagalbą nuoširdų AČIŪ ji tarė Prienų r. savivaldybės administracijos ir socialinės paramos skyriaus darbuotojams, Švietimo centro, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro darbuotojų kolektyvams, filialo rėmėjams UAB „Klingai“, B. Kleinauskienės įmonei, UAB „Baltik 2“, rajono spaudai. Be savanorių, kurie padeda lankyti narius, ruošti koncertines išvykas, popietes, taip pat būtų sunku. Pirmininkė dėkojo ir organizacijos savanoriams Povilui, Danutei, Nijolei, Onutei, Tarybos narėms Irminai Raguckaitei, Irenai Jakšaitienei, Danutei Laurinavičienei, kurios aktyviai įsijungė į organizacijos veiklą ir padeda visuose darbuose.  

Pirmininkės ataskaitai pritarė plojimais

Kviesdama gerai įvertinti pirmininkės ataskaitą, organizacijos narė Žaneta Slautienė pabrėžė, kad vadovaujant I. Karsokaitei organizacijos veikla tapo aktyvesnė ir organizuotesnė, ypač filialą išgarsino O. Matusevičiūtės vadovaujamas ansamblis. Apie pirmininkę ji sakė: „Tai žmogus, kuris linkęs gyvenime padėti visiems, kas prašo pagalbos, kam reikia paramos ar gero žodžio“. Taip pat ji padėkojo visai Tarybai, kuri nuoširdžiai prisideda prie veiklos, Kauno aklųjų bibliotekos vedėjai už galimybę skaityti naujas, geras, lietuviškas knygas. Savo pirmininkei, atsakingai ir sąžiningai dirbančiai darbą, aukojančiai savo sveikatą ir laiką, dėkojo filialo narė Rasa Matusevičienė, tardama ačiū už galimybę bet kada užeiti, pasiguosti, pasidalinti savo vargais ir skausmais, išgerti arbatos ir būti visada laukiamiems. Padėkojo ir Povilui, kuris, pasak Rasos, vežioja visus neįgaliuosius visur, kur tik jiems reikia, pas gydytojus ir į ekskursijas, vežioja maistą ir technines priemones. Su dideliu jauduliu ir ašaromis akyse Irenai dėkojo Irmina. Regėjimo negalios bendruomenės narių jaudulys ir ašaromis palydėtas dėkingumas nepraslydo pro svečių akis. Susirinkime dalyvavęs Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Algis Marcinkevičius prisipažino, kad jam toli gražu netekę matyti, jog ataskaita būtų taip šiltai žmonių priimama. „Visiems turėtų būti gražus pavyzdys tokios šilumos bei artumo, mokėjimo bendrauti ir džiaugtis kasdienybe“, – sakė jis. Kalbėdamas apie neįgaliųjų problemas administracijos vadovas pripažino, kad turintiesiems regėjimo negalią mieste dar ne viskas padaryta, tačiau atkreipė dėmesį, jog vykdant naujus projektus ir rengiant gatves neįgaliųjų patogumui įrengiami nuožulnūs nusileidimai nuo šaligatvio. Direktorius pažadėjo savivaldybės transportą, kuriuo ansamblio dainininkai galės vykti į koncertus ar kitus renginius, taip pat siūlė aktyviau pasinaudoti Prienų SPC paslaugomis. „Į kurias duris pasibelstumėte, savivaldybės įstaigų durys visada bus atviros“, – patikino A. Marcinkevičius, dėkodamas organizacijos pirmininkei už pakvietimą, pažadėdamas mielai bendrauti ateityje ir įteikdamas bendruomenei saldžią dovaną. Ne tik su gėlėmis, bet ir nauja informacija neįgaliesiems į LASS Prienų r. filialo ataskaitinį susirinkimą atvyko Prienų „Sodros“ vedėja Eugenija Brilienė. Ji informavo, kad nuo lapkričio 22 d. bus pradedamos mokėti kompensacijos senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams, kuriems pensijos buvo sumažintos 2010–2011 metais dėl draudžiamųjų pajamų sumažinimo. Kompensuojamų pensijų dydžiai bus išmokami dalimis: 20 proc. – lapkričio 22 d., o likę 80 proc. – 2015–2016 m., kiekvieno ketvirčio paskutinį mėnesį. Dar daugiau informacijos, susijusios su pasikeitimais, pensinio amžiaus gyventojai turėtų sulaukti asmeniškai laišku lapkričio mėnesį, kai bus mokamos pensijos. Su saldžiomis dovanomis ir šiltais sveikinimais bei palinkėjimais atvyko ilgametis žmonių su regėjimo negalia organizacijos bičiulis, Prienų rajono savivaldybės Tarybos narys A. Vaicekauskas, Seimo nario A. Palionio padėjėja Valė Petkevičienė, kuri prašė perduoti įrėmintą Seimo nario sveikinimą ir artėjančio gražaus 90-ojo jubiliejaus laukiančiam jiezniečiui Broniui Strauzai. Gražia besitęsiančia draugyste džiaugėsi Švietimo centro direktorė Danutė Stankevičienė ir naujai atrasti draugai – Jiezno žmonių su negalia sąjungos atstovai su pirmininke Eugenija Stoškuviene. Pirmininkės veiklą puikiai vertino susirinkimo pirmininkas, Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro direktorius Egidijus Urna. Akliesiems ir silpnaregiams knygas leidžiančios Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filialo vedėja Irena Blaževičienė džiaugėsi šioje bendruomenėje susibūrusiu knygos mylėtojų klubu, kurio populiarinimas, įsitikinusi vedėja, vyksta taip pat ne be pirmininkės pagalbos. I. Blaževičienė dėkojo pirmininkei Irenai ir jos artimiausiam pagalbininkui Povilui už knygų – tiek garsinių, tiek leidžiamų Brailio raštu – sklaidą, už aktyvų prisidėjimą prie regėjimo negalios žmonių integracijos į visuomenę, užtikrinant jiems lygias galimybes su sveikaisiais šviestis, mokytis ir bendrauti. „Juk daugelis skaito garsines knygas nuo mažų dienų iki žilos senatvės, gal ir tas pačias, o nuolatinis skaitymas jiems tapęs gyvenimo būdu“, – kalbėjo bibliotekos vedėja, nudžiugindama neįgaliuosius, kad jie turės galimybę gauti daugiau ir įvairesnių garsinių žurnalų. Visi kalbėjusieji atvirai žavėjosi aklųjų ir silpnaregių bendruomenės ne tik gražiu bendravimu, bet ir gebėjimu švęsti – ir ypač gerosios šių namų dvasios, visad besišypsančios, rodos, niekada nepavargstančios pirmininkės I. Karsokaitės entuziazmu, stiprybe, altruizmu, linkėjo jai bei visiems organizacijos nariams sveikatos, sėkmės, didesnio valdžios institucijų dėmesio. Pastarąjį palinkėjimą geriausiai iliustruoja Seimo nario padėjėjos V. Petkevičienės žodžiai: „Kuo skiriasi lazda nuo lazdos? Tai, pirmiausia, paskirtimi, kuri tiktų ne tik žmonėms su negalia, bet ir tiems, kurie turėtų į juos atkreipti dėmesį, t. y. valdžios institucijų atstovams, kurie turėtų pirmiausia padėti, ištiesti pagalbos ranką, kad kiekvienas žmogus turėtų daugiau galimybių dalyvauti visuomeniniame, visaverčiame gyvenime“.  

Pasveikinti jubiliatai

Gražių žodžių palydėta pirmininkės ataskaita buvo sutartinai patvirtinta. Padėkojusi už įvertinimą, I. Karsokaitė patikino savo bendruomenės narius ir toliau norinti su jais dirbti, kartu dalintis rūpesčiais ir džiaugsmais, kažką naujo atrasti, keliauti, skatino visus aktyviau dalyvauti organizacijos veikloje ir socialiniame bei kultūriniame gyvenime. Pirmininkė džiaugėsi, kad į bendruomenę įsilieja daugiau jaunimo, vienos iš paskutiniųjų – Sonata ir Tatjana, linkėjo joms būti aktyvioms ir drąsioms. Pastaraisiais organizacijos veiklos metais buvo daug narių gražių jubiliejų. Buvusių jubiliejų proga I. Karsokaitė įteikė sveikinimus ir dovanas jubiliatams: Antaninai Kalesinskienei, Onai Jurkonienei, Aldonai Bartulienei, Juzefai Zaborskienei, Linai Ulinauskaitei, Jovitai Totelytei, Natalijai Cibulskienei, Alfonsui Gediminui Aldakauskui, Petrui Pūkui, Henrikui Daunoravičiui, Algimantui Krilavičiui, Gintautui Kasparavičiui, Broniui Strauzai. Nepamiršo rūpestinga pirmininkė padėkoti ir auksarankėms: dailiai mezgančiai Sonatai Reifonaitei, kryželiu paveikslus siuvinėjančiai Reginai Žurauskienei. Jų darbeliai buvo demonstruojami tarprajoniniame festivalyje „Aš muzika, daina ir meile dalinuos“ bei Prienų rajono paslaugų centro atvirų durų dienos renginyje „Rudens rapsodija“. LASS Prienų r. filialo ataskaitinį susirinkimą vainikavo ansamblio „Puriena“ koncertas, kurį papuošė skaitovės R. Matusevičienės eilės, vadovės Onutės šmaikščios improvizacijos ir puiki visų renginio dalyvių nuotaika. Ja susirinkusieji dalinosi ir bendraudami prie bendro vaišių stalo, praturtinto svečių bei rėmėjų dovanomis.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close