home Aktualijos Atviri visiems (GALERIJA)

Atviri visiems (GALERIJA)

Prienų rajono savivaldybės, kaip ir kitų rajonų, gyventojai migruoja vieni išvyksta, kiti atvyksta, ir galbūt ne visi ir ne visada sužino, kad Prienuose plataus spektro socialines paslaugas teikia bei įvairias užimtumo priemones siūlo buvusio karinio miestelio rajone veikiantis Socialinių paslaugų centras. Jame teikiamos socialinės paslaugos rajono gyventojams – vienišiems ir šeimoms, dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturintiems, neįgijusiems arba praradusiems gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis. Trumpiau tariant, žmonėms, dėl tam tikrų aplinkybių patekusiems į socialinę atskirtį ar kritinę gyvenimo situaciją.  DSC_0681 galerija0906 Tradicija tapusios Prienų socialinių paslaugų centro (SPC) Atvirų durų dienos yra galimybė artimiau susipažinti su šios įstaigos veikla. Kartu tai yra puiki proga pabendrauti su darbuotojais, socialiniais partneriais, paieškoti naujų bendradarbiavimo galimybių bei rasti atsakymus į visus rūpimus klausimus. Tai, kad centro salė tapo per ankšta sutalpinti visus atvykusius, rodo, jog draugų ir bičiulių ratas per kelerius metus labai išsiplėtė. Išsiplėtė tiek, jog dėl ribotų galimybių visi ir nebūtų sutilpę. Savo apsilankymu Atvirų durų dienos dalyvius pagerbė Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Visockas, administracijos direktorius Algis Marcinkevičius, direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė, savivaldybės Tarybos sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Rita Keturakienė. Į šventę atvyko ir Šilavoto seniūnė Neringa Pikčilingienė, Jiezno PSPC vyr. gydytojas Povilas Rimkus, seniūnijų socialinės darbuotojos, felčerių punktų slaugytojos, kurčiųjų, aklųjų ir silpnaregių, neįgaliųjų organizacijų vadovai bei atstovai iš Prienų, Jiezno bei Nemajūnų, Prienų bendruomenės Vaikų dienos užimtumo centro ir „Revuonos“ specialiojo ugdymo skyriaus darbuotojai. Jie atvyko ne vieni – šių įstaigų ir organizacijų lankytojai renginio metu dalyvavo bendrame užsiėmime, po kurio svečiai galėjo pamatyti didelio kūrybinio darbo rezultatą. Atvykusius į Atvirų durų dieną sveikino renginio vedėja, Prienų SPC socialinio darbo organizatorė Eugenija Sargevičienė, centro direktorė Aurelija Urbonienė. „Ši mintis – atverti duris – kyla todėl, kad vis dar esame mistika. Mistika kai kuriems žmonėms, bendruomenėms, gyventojams, įstaigų vadovams“, – sakė A. Urbonienė, dėkodama visiems susirinkusiems ir kviesdama trumpai susipažinti su centro veikla.  

Svarbiausia – pastebėti žmogaus sugebėjimus ir asmenybę

Savo veiklą pradėjęs 2007 m, o į restauruotas patalpas įsikėlęs 2011 m. vasario mėnesį, jau daugiau nei trejus metus Prienų SPC kolektyvas kasdien dovanoja savo meilę ir širdies šilumą socialinių paslaugų pageidaujantiems savivaldybės gyventojams. Šviesiame, erdviame centre šiuo metu dirba per keturiasdešimt darbuotojų, iš jų – 70 proc. dirbantys socialinį darbą ir 30 proc. – administracijos darbuotojai. Pagrindinės centro veiklos – parama šeimai, pagalba į namus, dienos socialinė globa arba licencijuota socialinių paslaugų visuma asmens namuose bei centre ir dienos užimtumas centre. Vienas iš sudėtingiausių ir bene sunkiausių veiklos barų – darbas su socialiai pažeidžiamomis šeimomis, kurių savivaldybėje yra net 200. Jose auga per 400 nepilnamečių vaikų. Dar 23 šeimos, kurioje auga 45 vaikai, įrašytos į stebimų šeimų sąrašą. Su visomis šeimomis dirba 13 socialinių darbuotojų ir jų darbą kuruojanti socialinio darbo organizatorė. Daugiausia paslaugų teikiama Prienuose, o viena iš didžiausių seniūnijų, kur šeimoms reikia socialinės pagalbos, yra Jiezno seniūnija. Deja, seniūnijoje darbuojasi tik viena socialinio darbuotojo padėjėja, bet, kaip minėjo direktorė, stengiamasi etatus susidėlioti pagal galimybes ir darbo sąnaudas. Pagalbos į namus skyriaus darbuotojai lanko asmenis namuose, padeda jiems tvarkytis buityje, skatina dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Stengiasi aplankyti net ir atokiausius Prienų rajono kampelius, nepamiršta pasveikinti sulaukusiųjų garbingo jubiliejaus. Dienos socialinė globa teikiama 7 asmenims namuose ir 8-iems – centre. Direktorė atkreipė dėmesį, kad nuo 2015 m. ši paslauga turi būti licencijuota, tačiau įstaiga tokią licenciją jau turi. Viena iš licencijų – asmens sveikatos priežiūros – gauta iš Akreditavimo tarnybos ir 2 licencijos – socialinės globos suaugusiems žmonėms su negalia namuose ir centre – iš Socialinės priežiūros departamento. Dienos metu centre verda gyvenimas: vyksta kasdienio gyvenimo ir darbinių įgūdžių stiprinimo bei palaikymo praktikumai (buities darbų, maisto gaminimo), meninės veiklos užsiėmimai (dailės, keramikos, tekstilės, skiautinių, muzikos), sveikatinimo užsiėmimai (individualios ir grupinės mankštos, užsiėmimai su treniruokliais, pokalbiai sveikatos stiprinimo ir kt. klausimais, masažai masažiniuose krėsluose), teikiama psichologinė pagalba (konsultacijos, grupiniai psichologiniai užsiėmimai), vykdoma socialinė ir kultūrinė veikla, organizuojamos šventės, išvykos, parodos, koncertai... Čia veiklos netrūksta tiek suaugusiems asmenims su negalia, tiek vaikams, tiek šeimų klubui, turinčiam net savo mažutį daržą ir rudenį jau nuimančiam derlių, tiek pačiam gausiausiam – per 40 narių vienijančiam ir du kartus per savaitę susirenkančiam senjorų klubui. Tie, kurie negali patys atvykti, atvežami ir parvežami į namus centro transportu. Su visais centro lankytojais dirba profesionalių specialistų komanda. „Svarbiausias mūsų darbo credo – pirmiausia pastebėti žmogaus sugebėjimus ir asmenybę, o tik po to jo negalią“, – akcentavo Prienų SPC direktorė A. Urbonienė. Be išvardintų paslaugų, Prienų SPC aprūpina neįgaliuosius kompensacinėmis techninės pagalbos priemonėmis ir viskuo, kas susiję su slauga. Tačiau yra keletas niuansų, į kuriuos įstaigos vadovė siūlė atkreipti dėmesį: „Kai sveikatos priežiūros įstaigų specialistai rašo medicinines formas kompensacinėms technikos priemonėms skirti, reikia atsižvelgti, kad asmeniui būtų nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba asmuo turėtų visišką negalią. Kitu atveju mes tokios paslaugos suteikti negalime“.  

Gyvena kaip viena didelė šeima

Lankytojai ne tik veiklomis užimti – visa įstaigos bendruomenė, neišskiriant darbuotojų, vadovų, kartu švenčia šventes, rengia ekskursijas, keliones, parodas... Gyvena kaip viena didelė šeima. „Visi mums yra labai svarbūs ir turi jaustis kaip namuose“, – pabrėžė A. Urbonienė. Skaidrėse, papildytose direktorės pasakojimu, galima buvo matyti, kokia yra centro bendruomenės kasdienybė ir kokios turiningos poilsio valandėlės. Pasak įstaigos vadovės, dauguma pramoginių renginių ar socialinių akcijų Prienų SPC vykdoma iš labdaros ir paramos projektų, stengiamasi pritraukti kuo daugiau rėmėjų. Nuoširdžiais rėmėjais tapę J. Palionio LPF, „Senukai“, „Karališkoji rezidencija“. Jau senokai bendradarbiaujama su PLF „Maisto bankas“, švedų labdaros organizacija, Prienų krašto muziejumi, verslininkais, kurie niekada neatsisako padėti. Su jais glaudžius ryšius yra užmezgusi nenuilstanti socialinio darbo organizatorė E. Sargevičienė. Vieni iš didžiausių rėmėjų – Nyderlandų paramos fondas, kuris jau ketvirti metai centrui skiria piniginę paramą kalėdiniams renginiams organizuoti, dovanėlėms mažas pajamas gaunantiems rajono gyventojams nupirkti ir centro lankytojų kalėdinėms išvykoms bei užsiėmimams reikalingoms priemonėms įsigyti. Parama pervesta iš 2 proc. GPM dažniausiai yra gaunama iš centro darbuotojų ir jų artimųjų skirtos paramos. Dar vienas užsienio paramos fondas, neseniai suradęs prieniečius per bendrą pažįstamą, kreipėsi klausdamas, ar gali padėti daiktais, ir nuo tada atkeliavo ne vienkartinė (kaip buvo žadėta) parama, o jau trys sunkiasvoriai automobiliai su įvairiais daiktais. Paramos ir labdaros daiktais centro darbuotojai, neužmiršdami savo lankytojų, galėjo pasidalinti su Prienų rajono įstaigomis, mokyklomis ir bendruomenėmis, Kauno klinikomis.  

Tai, kas lieka už kadro...

Prienų SPC darbuotojams, pasak direktorės, dažnai tenka išgirsti: na, ką jie ten veikiantys, šiltai gyvenantys, ant galvos nelyja. „Tenka visko pamatyti, visko išgirsti. Socialinių paslaugų įstatyme parašyta, kad žmogui turime sudaryti jo orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas. Bet niekur nėra parašyta, kad darbuotojas turėtų tokias pačias sąlygas – žmogaus orumą nežeminančias. Ne visada mūsų darbuotojai turi tokias sąlygas. Darbuotojai lankosi įvairiuose namuose, turi teikti paslaugas ir būti tie, kurie gali apkabinti, paduoti ranką – ir niekada nepasakyti, kad esi kitoks, kad esi iš kito socialinio sluoksnio. Tai mūsų pagrindinis credo. Mes esame visiems atviri – nesvarbu, kur tu gyveni, kaip jautiesi. Mūsų centro durys visada atviros visiems. Neišskiriame grupės, kurios negalėtume priimti ir suteikti reikalingas paslaugas. Tiesiame pagalbos ranką kiekvienam, kuriam jos reikia“, – kalbėjo įstaigos vadovė A. Urbonienė.  

Dovanojo šventinį koncertą

Šventės metu sulaukta daug šiltų ir paskatinančių žodžių. Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas E. Visockas palinkėjo būti turtingiems ir toliau dalintis šiais turtais su kitais. Tarybos narė gydytoja R. Keturakienė linkėjo augimo, plėtros ir sėkmės. Sveikino ir dovanas įteikė Šilavoto seniūnė N. Pikčilingienė, Jiezno žmonių su negalia organizacijos, LSDMS Prienų skyriaus pirmininkė D. Mozūrienė, Prienų kurčiųjų organizacijos vadovas M. Balaišis. Po kalbų ir sveikinimų šventės dalyviai gėrėjosi nuoširdžia centro mažųjų, neįgaliųjų, senjorų ir šeimos klubų paruošta programa. Kadangi Atvirų durų diena šiais metais surengta rudenį, šventės akcentu tapo socialines paslaugas teikiančių įstaigų lankytojų darbų paroda „Rudens rapsodija“. Susirinkusieji turėjo progą aplankyti ekspozicijas, kurių kiekviena stebino ir žavėjo kūrybiškais bei originaliais darbais, SPC patalpas, o vėliau buvo pakviesti pabendrauti prie centro bendruomenės paruošto, rudeniškomis gėrybėmis dosnaus stalo.  

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close