home Žemės ūkis Ūkininkai rankų dar nenuleidžia

Ūkininkai rankų dar nenuleidžia

Rusijos embargas, šalies žemės ūkio politika, o ir nežabotas žemės ūkio produktų perdirbėjų apetitas žemdirbius ir ūkininkus kaip reikiant įvarė į kampą. Kadangi įtampa kaime kiekvieną dieną auga, o atsakymų į kai kuriuos klausimus nėra, rugsėjo 26 d. Prienų ūkininkų sąjungos nariai nusprendė surengti Tarybos aktyvo susirinkimą. Į susirinkimą, vykusį Prienų rajono savivaldybėje, buvo pakviesti Seimo nariai Andrius Palionis ir Vytautas Kamblevičius, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Algis Marcinkevičius, administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistai, žemdirbių konsultavimo, maisto ir veterinarijos, veislininkystės tarnybų atstovai. DSC_0782   Renginyje buvo apžvelgta ekonominė padėtis žemės ūkyje ir aktualios pagrindinės problemos, kalbėta apie afrikinio kiaulių maro situaciją Lietuvoje ir kontrolės reikalavimus, aptarti einamieji Prienų ūkininkų sąjungos klausimai.  

Ekonominė situacija žemės ūkyje – kritinė

Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius akcentavo, kad po Rusijos embargo Lietuvos žemės ūkio produkcijos kainoms pradėjus stiprokai kristi, politikai deklaravo, kad ūkininkai nenukentės. Deja, pasak jo, šiuo metu pieno kainos krito apie 35 proc., grūdų kainos – apie 30 proc. „Nepriklausomoje Lietuvoje turbūt niekada taip nebuvo, kad visų žemės ūkio šakų kainos „ėjo“ žemyn. Žemės ūkio produkcijos gamintojai dar vis laukė, vėliau mynė Vyriausybės ir ministerijos slenksčius, rengė susitikimus su Premjeru, ministrais, Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininku dėl prevencinių priemonių... Deja, po visų susitikimų gauname pranešimų, kad nuo spalio 1 d. pieno kainos kai kuriuose regionuose dar sumažės. Tai ūkininkus varo į neviltį. Ypač tuos, kurie dalyvauja kaimo rėmimo programose, turi įsipareigojimų bankams. Tokia situacija neduoda ramybės apie 500 ar daugiau žmonių, pragyvenančių iš žemės ūkio produkcijos gamybos“, – kalbėjo M. Butkevičius.  

„Ant prekystalių kainos didžiausios, žaliavos – pigiausios“

Taip teigusio M. Butkevičius įsitikinimu, tarp žaliavos perdirbėjų vyksta monopolinis susitarimas. „Perdirbėjai neima nieko į galvą. Ūkininkų ir perdirbėjų partnerystė žlugo. Kiekvienas dirba kas sau. Pirmiausia, drastiškai pasielgė Pasvalio „Pieno žvaigždės“, nesilaikiusios sutarties ir pieno kainas sumažinusios per pusę. Ūkininkams nebeliko išeities – arba kažkur dėti pieną, arba pasirašyti sutartis“, – teigė ūkininkų atstovas. Susiklosčiusioje situacijoje ūkininkai pasielgė įvairiai. Pasak M. Butkevičiaus, dalis ūkininkų nusispjovė į tarpusavio įsipareigojimus, pradėjo važinėti pas perdirbėjus ir tiesiogiai ieškoti kontaktų dėl didesnės kainos. Kiti važiuoja į Lenkiją, Baltarusiją, kur dairosi naujų rinkų ir derasi dėl palankesnių supirkimo kainų.  

Smulkūs ūkininkai gali papildyti pašalpų gavėjų gretas

Į ne itin pavydėtiną padėtį Rusija nustūmė ir šalies prioritetu buvusią gyvulininkystę. Negana to, nežinia kieno iniciatyva, pasak M. Butkevičiaus, buvo nutraukta sutartis su Turkija, kur buvo išvežami gyvi gyvuliai ir skerdiena. „Subalansuota rinka žlugo perdirbėjams pradėjus verkti, kad jie bankrutuos dėl žaliavos trūkumo. Kaina už mėsos supirkimo kilogramą krito litu, po Rusijos embargo – dviem litais. Dabar už kilogramą jautienos augintojai gauna 3,5–4 Lt, kai gaudavo netoli 7 Lt“, – Prienų ŪS pirmininkas piktinosi prasta padėtimi visose žemės ūkio šakose. „Jeigu ūkis ir daugiašakis, šiandien jis neturi kuo paramstyti griūvančios šakos – iš visų pusių kiaura“, – pabrėžė M. Butekvičius, apgailestaudamas ir dėl pačių žemdirbių vienybės, organizuotumo trūkumo. Nesulaukiama realios pagalbos ir iš Žemės ūkio rūmų, kurie, anot ūkininko, užsiima mugėmis, šventėmis, tačiau jokių sprendimų nepriima. „Ūkininkus labai papiktino, kai Žemės ūkio rūmų pirmininkas A. Stančikas viešai pareiškė, kad pieno kaina stabilizuosis tik po Naujų metų. Lietuvoje matomos dvi priešingybės: ūkiai žaibiškai stambėja, kelios bendrovės supirkinėja iš eilės stambius ūkius, užkulisiuose girdisi, kad šalyje vyraus tik stambieji žemvaldžiai, o iš Vyriausybės, ministrės pasigirsta, kad esą remsime smulkųjį ūkį. Teoriškai, nes praktiškai nemato. Jeigu smulkieji ūkininkai bus paaukoti, reikėtų labai aiškiai tai pasakyti. Prienų rajone yra nemažai šeimų, kurios turi 10 ar 15 karvučių. Tokioms šeimoms šiandien sunkiausia. Jeigu nieko nedarysime, žmonės arba išlėks į užsienį, nes per mėnesį pravalgo 2–3 karvutes, arba, pardavę ūkius, ateis ištiesę rankas pašalpų į savivaldybę“, – suglumęs kalbėjo ūkininkų vadovas. Kitose savivaldybėse, anot jo, kai kuriai pieno sektoriaus kategorijai savivaldybė skiria fondą ir remia iki Naujųjų metų, kad smulkieji ūkininkai nepražūtų. Ūkininkų vadovo nuomone, ir Prienų rajono savivaldybė galėtų bent kažkiek paremti smulkius pieno ūkelius, kad iš žmonių, turinčių mažamečių vaikų ir bijančių likti be pajamų šaltinio, nebūtų atimta paskutinė viltis.  

Didžiausio gelbėjimosi rato reikia specializuotiems ūkiams

Lietuvos pieno gamintojų sąjungos tarybos pirmininkas Jonas Vilionis pritarė, kad žemės ūkis, buvęs svarbiausia Lietuvos ūkio šaka, žlunga, nes vien pieno kaina mažinama 4–5-ą kartą. Norint išeiti iš situacijos, Lietuvos pieno gamintojams teks įveikti daug didesnius iššūkius. „Pieno gamintojų asociacijos tarybos posėdyje priimtoje rezoliucijoje mes prašėme, kad Vyriausybė iki šių metų rugsėjo 30 d. išmokėtų išmokas už kvotinio pieno toną – 87 Lt iš nacionalinio biudžeto ir po 28 Lt paramą už 2013–2014 m. parduodamą perdirbti ar tiesiogiai vartoti pieno toną, prašėme 30 proc. padidinti kuro normą, taip pat pienininkystės ūkius, dalyvaujančius Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėse, atleisti nuo įsipareigojimų vykdymo penkerių metų laikotarpiui, jeigu jie nebus kitaip remiami, kad galėtų persiorientuoti į kitą žemės ūkio šaką, taip pat prašėme kompensuoti dėl įgyvendinamų projektų susidarančias palūkanas bankams“, – sakė J. Vilionis. Šiandien Lietuvoje yra apie 65 tūkstančiai pieno gamintojų ūkių, iš jų apie 2000 – didelių ūkių, o vyrauja vidutiniai ūkiai, kuriuose auginamos 7 karvės. Didžiausios paramos ir gelbėjimosi rato reikia būtent jiems, mažiems specializuotiems ūkiams, kurie, norėdami tęsti dalyvavimą Kaimo rėmimo programos priemonėse ir vykdyti bankinius įsipareigojimus, turėtų kas mėnesį parduoti po karvę. Negana to, kalbėjo J. Vilionis, nuo Naujųjų metų naikinamos pieno kvotos suduos dar didesnį smūgį Lietuvos pieno gamintojams.  

Apie pieno sektorių Prienų rajone. Faktai ir skaičiai

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Donatas Šimukonis pristatė rajono žemės ūkio situaciją faktais ir skaičiais. Pagal pateiktą Žemės ūkio skyriaus vedėjo informaciją, rajone yra 1750 karvių laikytojų, kurie laiko 6800 melžiamų karvių. Daugiausia yra laikančiųjų 1–2 karves (1300), 3–5 karves laiko 260 laikytojų, 6–10 karvių – 90 laikytojų, 20–50 karvių – 85 laikytojai, per 50 karvių – 36 laikytojai. Palyginti su 2013 metais, rajone melžiamų karvių skaičius sumažėjo 160. Pieną pieno perdirbimo įmonėms parduoda 920 pieno gamintojų. Rajone pieno perdirbėjams vidutiniškai per dieną parduodama po 85 tonas pieno. Rajonas turi 32 600 tonų pieno kvotos, kuri kasmet įvykdoma 96 proc. 2014–2015 metams iš nacionalinio rezervo rajono pieno gamintojams yra suteikta 1500 tonų kvotos. Pieno gamyba rajone kasmet didėja vidutiniškai 4 proc. ir nuo ataskaitinių atsietųjų tiesioginių išmokų skaičiavimo 2006–2007 kvotos metų padidėjo trečdaliu, arba 10000 tonų. Kadangi tiesioginės išmokos už pieną mokamos už ataskaitos laikotarpį, tai už trečdalį pagaminto pieno jos yra negaunamos. Rajono pieno gamintojams 2014 metais bus išmokėta 1,9 mln. Lt atsietųjų tiesioginių išmokų už pieno kvotas. Pasak D. Šimukonio, žemės ūkio naudmenas ir pasėlius rajone deklaravo 3389 pareiškėjai, jų deklaruotas plotas sudaro 48293 ha. Ariamosios žemės deklaruota 27000 ha, pievų ir ganyklų – 20400 ha. Rajone laikoma 16200 galvijų, vienam galvijui tenka 1,25 ha pievų ir ganyklų.  

Ūkininkė ragino Seimo narius „gimdyti“ įstatymų pataisas

Pasak ūkininkės Saulenos Krūvelienės, Rusijos embargas palietė visas Europos Sąjungos valstybes, tačiau kitos šalys nėra tokioje kritinėje situacijoje, kokioje yra Lietuva. „Visi puikiai žinome, kad Lietuvos pieno vidutinė savikaina – apie 99 centai už kilogramą pieno, o vidutinė supirkimo kaina – apie 76 centai. Ūkiai jau dabar „važiuoja žemyn“, nes kritusios grūdų kainos nebepadengia patiriamų nuostolių. Mėsos kainos taip pat krito. Jeigu išvežamus veršelius ūkininkai parduodavo po 12 Lt/kg, šiandien mokama po 5 Lt/kg. Argi tai ne susitarimas ir monopolija? Nors Vyriausybė ir ministerija tvirtina, jog neturi įstatymų, kuriais galėtų reguliuoti ūkinę veiklą, galima paprieštarauti, kad įstatyminė bazė tikrai yra, tik reikia prie jos padirbėti. Įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. Valstybė gina vartotojo interesus. Taip pasakyta Konstitucijoje, tačiau nėra padaryta“, – kalbėjo ūkininkė, mesdama akmenėlį į Seimo narių daržą. Kreipdamasi į V. Kamblevičių, kaip žemės ūkio specialistą, ūkininkė prašė greičiau „gimdyti“ tas įstatymines pataisas, kurių šiandien reikia visų šakų žemės ūkio atstovams. Ji prašė Seimo nario A. Palionio padėti sukurti Prienų rajone sistemą, kad žemės ūkio ir verslo problemų analizė ir priimami sprendimai taptų prioritetu Tarybos posėdžiuose, kituose susirinkimuose. „Dabar atrodo, kad žemės ūkis iš dangaus nukritęs ir niekam nereikalingas. Taryba rūpinasi visais klausimais, išskyrus žemės ūkio. Neišklausomi stambių ūkių savininkai, nerengiami pasitarimai, kad būtų sudarytas šiuo metu rėmimo fondas, kuris reikalingas žemdirbiams. Blogas gaspadorius, jeigu sėdi su tuščia kišene“, – piktinosi S. Krūvelienė, pridurdama: „Jeigu žlugs žemės ūkis – žlugs visa Lietuva. Žemdirbiai neapsaugoti nei nuo įstatymų, nei nuo monopolio“. Ragindama žemdirbių aktyvą skubiai priimti priemones, sušaukti visuotinį žemdirbių suvažiavimą, ji pabrėžė: „Ne mes pas ponus turime eiti, o ponai turi atvažiuoti pas žemdirbius, išklausyti kritiką ir prisiimti atsakomybę“. M. Butkevičius atkreipė dėmesį, kad ūkininkus „smaugia“ ir nelogiški „popierizmo“ tvarkymo reikalavimai, kiekvienai įstaigai skirtingų lentelių pildymas bei ant ūkininkų galvos siunčiamos dešimtys skirtingų tikrintojų, surašančių aktus net už nenuvalytą dulkę. „Ir visi aktai keliauja į Nacionalinę mokėjimo agentūrą“, – pernelyg drastiška ūkininkų kontrole ir baudomis piktinosi vienas iš susirinkimo organizatorių.  

Teigiama, jog karteliniai susitarimai neegzistuoja

Susirinkime dalyvavęs Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys A. Palionis, norėdamas išsklaidyti ūkininkų įtarimus apie kartelinius žemės ūkio produkcijos supirkėjų ir perdirbėjų susitarimus, patikino, kad finansų sektoriuje jokių kartelinių susitarimų nėra, tik nusižiūrėjimas. Taip, jo teigimu, yra ir pieno sektoriuje: vienas pakėlė kainas, pakėlė ir kitas, vienas nuleido – kitas daro tą patį. Seimo narys sakė matantis vieną būdą kovoti su esama situacija – LPGA, anot jo, turėtų būti vieningesnė. „Kai „Pieno žvaigždės“ pirmosios nuleido kainas, reikėjo neparduoti jiems pieno, kad kiti supirkėjai nepasektų jų pavyzdžiu“, – pabrėžė jis, kaip vieną iš sprendimo būdų siūlydamas pamąstyti apie ūkininkų vienijimąsi į didesnes grupes, kurios savo produkciją išvežtų į kitas rinkas, kad pieno perdirbėjai jaustų žaliavos stygių. Pasak Seimo nario, Seime galima priimti savo ūkininkams palankius įstatymus, bet paskui bus sulaukta baudų iš Europos Sąjungos. A. Palionis sakė suprantantis ūkininkus ir jiems kaip ūkininkas prijaučiantis, tačiau vien Vyriausybė, anot jo, problemos neišspręs. Viltį teikiančių pažadų nežarstė ir rajono savivaldybės vadovai. Administracijos direktorius A. Marcinkevičius apgailestavo, kad ir pati savivaldybė yra paskendusi skolose, todėl finansinės paramos ūkininkams suteikti negali, bet pažadėjo palaikymą ir bendradarbiavimą šiems rengiant teisės aktus ir įvardinant visas problemas. Kaip alternatyvą ir teorinę galimybę sprendžiant šiandienos iššūkius administracijos direktorius pasiūlė Prienų ūkininkų sąjungai ir pieno gamintojams pasvarstyti apie naujų rinkų paieškas, bendradarbiaujant su savivaldybės užsienio šalių partnerių miestais.  

„Žuvis genda nuo galvos“

Šią liaudies patarlę Seimo kaimo reikalų komiteto narys Vytautas Kamblevičius pritaikė su savo pareigomis esą nesusitvarkantiems buvusiems ir esamiems Žemės ūkio ministerijos vadovams, kurių dauguma, pasak jo, ateina į postą be gamybinės patirties. Jiems į pagalbą ateina krūva ūkininkų tikrintojų, iš kurių pabrėžė Seimo narys, tik 2 proc. yra baigę aukštąsias žemės ūkio mokyklas. V. Kamblevičius teigė sakęs ir sakysiąs, kad pieno sektoriuje netvarka tik didėja, nes visi didieji pieno supirkėjai politinių kampanijų metu finansuoja didžiąsias politines partijas. Seimo narys sakė: „Yra visokių priemonių, bet nėra politinės valios jas taikyti. Iš Europos Sąjungos gaunama pakankamai daug investicijų pieno sektoriaus modernizavimui. Šiuo metu pirmu smuiku turi groti Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius – vienyti žmones, kelti problemas. Turite pasitelkti mus, Seimo narius, kurie kartu padėsime spręsti žemdirbių problemas. V. Kamblevičius pageidavo būti kviečiamas į visus rajono žemdirbių, ūkininkų susirinkimus, kad išgirstų iš pirmų lūpų ūkininkų keliamas problemas. Atsiliepdamas į Seimo nario raginimą, M. Butkevičius pabrėžė, kad norint apginti rajono žemdirbių ir ūkininkų interesus prieš legalius ir nelegalius į rajoną atvykstančius produkcijos supirkėjus, Savivaldybė turėtų glaudžiau bendradarbiauti su rajono ūkininkų sąjunga, o administracijos Žemės ūkio skyriui turėtų būti suteikta daugiau įgaliojimų.  

Lietuvos kiaulininkystei šiemet dar vieną smūgį sudavė afrikinis kiaulių maras

Prienų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Gediminas Banys, apžvelgdamas afrikinio kiaulių maro situaciją šalyje ir grėsmes Prienų rajone, akcentavo, kad liga po truputį plinta ir šiuo metu apėmusi beveik pusę Lietuvos. Nors Prienų rajone susirgimų dar nenustatyta, nuolat stebimos tiek naminės kiaulės, tiek šernai. „Rajone kol kas ramu, bet mes nusiraminti negalime. Iki rugsėjo 15 d. reikėjo deklaruoti visas kiaules, kad, atsitikus bėdai, būtų mokamos kompensacijos už sunaikintus gyvulius. Jeigu ūkyje bus nustatytas afrikinio kiaulių maro atvejis, bet žmogus nebus deklaravęs kiaulių, nori ar nenori, bus atliekamos visos saugos priemonės, o už visas paslaugas reikės susimokėti pačiam žmogui“, – viršininkas kvietė paskleisti šią informaciją tarp kaimo ūkininkų ir sodybų, kuriose laikomos kiaulės. Daugiausiai rūpesčių specialistams kelia pavienių, atokesnių kaimų ir vienkiemių gyventojai, savo reikmėms auginantys vieną ar dvi kiaules. Gyventojų, privalomai neužregistravusių kiaulių, laukia įspėjimai ir baudos. Kiekvienoje seniūnijoje yra apmokytas žemės ūkio specialistas, todėl žmonėms esą nereikia kas ketvirtį važiuoti į rajono centrą deklaruoti kiaulių – specialistai gali šias deklaracijas priimti pačioje seniūnijoje. Viršininkas kvietė žemdirbius drąsiai imtis iniciatyvos iš apačios, o visais dominančiais maisto ir veterinarijos klausimais kreiptis į tarnybą tiesiogiai ar bet kuriuo nurodytu telefonu.  

Vienybės trūksta ir Seimo nariams

Susirinkusių rajono ūkininkų atstovai replikavo Seimo nariams dėl vienybės trūkumo ir pačiame Seime. A. Palionio teigimu, Seime nėra labai daug žemės ūkio specialistų. Kita vertus, anot jo, ne paslaptis, kad Seime yra daug lobistų, kurie dirba ne žemės ūkio produkcijos gamintojų, o perdirbėjų naudai. Žemės ūkio klausimų neišmanantys Seimo nariai, įsiklausę ne į specialistų komentarus, o į lobistų nuomonę, balsuoja taip, kaip jie. Pasak Seimo nario, kai yra konkreti problema, nėra vienybės nei Seime, nei viešojoje erdvėje. „Turėtume jus girdėti nuolat“, –kreipdamasis į LPGA tarybos pirmininką J. Vilionį ir Prienų ūkininkų sąjungos pirmininką M. Butkevičių sakė A. Palionis. Baigiantis susirinkimui, M. Butkevičius informavo, kad šiais metais, be dalykinių susirinkimų, planuojama dar keletas susitikimų. Tai – rajono artojų varžybos ir tradicinis „Metų ūkio“ renginys. Taip pat pirmininkas įsipareigojo į atvirus posėdžius kviesti visus rajono problemomis turinčius domėtis Seimo narius (A. Palionį, V. Kamblevičių, S. Jovaišą), paruošti įstatymų paketą ir paraginti Seimo narius inicijuoti įstatymų pakeitimus. Išplėstinio Prienų ūkininkų sąjungos susirinkimo dalyviai priėmė pareiškimą, kurį prašė paviešinti rajono spaudoje. Prienų ūkininkų sąjungos pareiškimas

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close