home Aktualijos Spaudos konferencijoje – apie nuveiktus darbus ir naujus iššūkius

Spaudos konferencijoje – apie nuveiktus darbus ir naujus iššūkius

Po ilgos pertraukos praėjusį pirmadienį Prienų rajono savivaldybės valdantieji pakvietė rajono žiniasklaidą į spaudos konferenciją, kurioje buvo apžvelgta situacija švietimo, kultūros ir sporto, šilumos, kelių priežiūros, namų renovacijos srityse. Konferencijoje dalyvavo Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas, vicemeras Egidijus Visockas, mero patarėjas Raimundas Markūnas, Savivaldybės administracijos direktorius Algis Marcinkevičius ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė.  DSC_9765

Mokyklos darbui pasiruošę

Nors spaudos konferencijoje paliesti klausimai visi, atrodo, aktualūs, o kai kurie ir labai opūs, švietimas – viena iš prioritetinių sričių, kuriai Savivaldybė, pasak mero pavaduotojo Egidijaus Visocko, skiria daug dėmesio. Prieš rudenį valdžios atstovai aplankė visas rajono mokyklas, pasižiūrėjo, kaip įstaigos pasiruošusios naujiesiems mokslo metams, ir liko patenkinti. „Mokyklos moksleivius pasitinka pasiruošę“, – patvirtino vicemeras. Anot jo, už skirtas lėšas daugumoje mokyklų buvo papildomai atlikti būtiniausi darbai: Šilavoto pagrindinėje mokykloje ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje suremontuoti tualetai, Skriaudžių pagrindinėje mokykloje pakeista grindų danga, Stakliškių vidurinėje mokykloje, pradinių klasių korpuse, suremontuota keletas kabinetų, pakeista grindų danga skaitykloje. Dalinis kai kurių kabinetų remontas atliktas ir Balbieriškio bei Naujosios Ūtos pagrindinėse mokyklose, nedideli remonto darbai atlikti Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, sporto salėje. Pasak vicemero, pagaliau suremontuota Jiezno gimnazijos sporto salė. Jos remonto darbams, kuriuos vykdė UAB „Rūdupis“, skirta apie 180 tūkst. litų. Rugsėjo 1-ąją džiugiai pasitiko Pakuonio pagrindinė mokykla, kurioje atidaryta ikimokyklinio ugdymo grupė. Kaip patikino meras Vytas Bujanauskas, bus siekiama iš kitų metų savivaldybės biudžeto atidaryti dar vieną papildomą ikimokyklinio ugdymo grupę Skriaudžiuose. Tikimasi, jog pasistūmės šio klausimo sprendimai ir Veiveriuose, kur ikimokyklinukų tėvai taip pat nekantriai laukia teigiamų valdžios sprendimų. Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė pasidžiaugė rajoną jau prieš rugsėjį apskriejusia žinia, kad pagal rajono savivaldybės Švietimo ir mokslo ministerijai teiktą tikslinę paraišką vienas iš 47 šalies mokykloms skirtų geltonųjų autobusiukų atiteko Prienų rajono Stakliškių vidurinei mokyklai, kuriai priklauso daug aplinkinių kaimų. Nelikus Želkūnuose mokyklos, gautas naujas autobusėlis labai palengvino ten gyvenančių mokytojų ir mokinių gyvenimą, nes jiems dabar nebereikės anksčiausiai keltis ir, atvykus į Stakliškes, dar valandą laukti pamokų pradžios. Vicemeras E. Visockas pridūrė, kad Keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisija gauna vis mažiau gyventojų nusiskundimų ir prašymų. Nors pavienius klausimus dar tenka aiškintis, tačiau pagrindiniai pavėžėjimo, teritorijų suskirstymo ir autobusų maršrutų klausimai daugmaž „susistygavo“. Spaudos konferencijoje priminta apie Stakliškių vidurinės mokyklos bendruomenės džiugaus laukimo metą. Mokykla, pasak R. Zablackienės, įtraukta į akredituojamų mokyklų sąrašą gimnazijos statusui gauti, todėl tikimasi, jog šiais mokslo metais mokyklai šis statusas bus suteiktas. Nors mokyklos mokslo metams pasiruošė gana neblogai, negalutiniais duomenimis, į jas šiais metais susirinko 75 mokiniais mažiau nei pernai. Pirmokų skaičius sumažėjo 12 vaikų, tačiau džiugina tai, jog padaugėjo priešmokyklinukų (10) ir ikimokyklinukų (20), taip pat 16 mokinių daugiau atėjo į dvyliktas klases.  

Pakilo kultūros darbuotojų atlyginimai

Savivaldybės mero patarėjas Raimundas Markūnas parengė išsamią rajono kultūros ir sporto įvykių apžvalgą, kurios nesinori išplėsti, nes spauda plačiai nušviečia visus pagrindinius renginius. Galima tik akcentuoti, jog per 2014 metus Savivaldybės administracija, Kultūros, sporto ir jaunimo skyrius kartu su Prienų KKSC, Sporto ir pramogų arena, rajono sporto klubais ir asociacijomis bei rėmėjais organizavo daugiau kaip 30 respublikinių, regioninių, rajoninių, rajono mokykloms skirtų sporto ir sveikatingumo renginių. Kalbant apie sporto veiklos aktyvinimą, pažymėta, jog kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklos rėmimui 2014 m. iš rajono biudžeto buvo skirta 150 tūkst. Lt, veiklos populiarinimui – 90 tūkst. Lt. Žinant, jog iš šių lėšų finansuojami nevyriausybinių rajono sporto įstaigų, asociacijų, bendruomenių projektai, remiama rajono seniūnijų sportinė veikla, organizuojami sporto ir sveikatingumo bei sportininkų pagerbimo renginiai, lėšos nėra didelės, tačiau renginių mastai ir aktyvumas rodo, jog sporto entuziastų gretos didėja, o sportas ir aktyvi gyvensena populiarėja. Sporto infrastruktūros gerinimui ir plėtrai 2014 m. iš Valstybės investicijų programos gauta 2 mln. 30 tūkst. Lt, kurie bus panaudoti Prienų sporto ir pramogų arenos antrojo aukšto baigiamųjų darbų tęstinumui. Už skirtas lėšas bus įrengta Arenos vestibiulio perdanga, treniruoklių, aerobikos salės, persirengimo rūbinės. R. Markūnas pabrėžė, jog ne viskas yra gerai, kaip norėtųsi. Prienų miestui trūksta lauko sporto aikštynų: prie Sporto ir pramogų arenos bei KKSC nėra sporto stadiono, kurio nėra ir tarp „Žiburio“ gimnazijos bei „Ąžuolo“ progimnazijos, prasta situacija su „Revuonos“ pagrindinės mokyklos sporto aikštynu. „Savivaldybės planuose yra tai numatyta, nors tikrai ne šiais metais. Bus vieni politikai ar kiti – šią problemą turės išspręsti. Galbūt per projektus, kažkiek skiriant iš kitų metų biudžeto, tačiau situacija turėtų pagerėti“, – teigė R. Markūnas. Mero patarėjas vardijo ir daugiau svarbių problemų, kurios greičiausiai bus sprendžiamos jau kitos kadencijos politikų. Pasak jo, buvo pradėtas Revuonos parko sutvarkymo projektas, tačiau dėl per didelių užmanymų ir per mažo finansavimo jis taip ir liko tik parengiamojoje – projektavimo stadijoje. Vaikų žaidimų aikšteles ; reikėtų įrengti ne tik Revuonos parke, bet ir prie tvenkinio Stadiono mikrorajone. Netrukus patarėjas patikino, jog taip ir bus padaryta, nes naujai įsteigta asociacija Prienų miesto vietos veiklos grupė (VVG, pirmininkas – R. Markūnas) rengs miesto strategiją, kurioje bus numatyti miesto infrastruktūros plėtros, gyvenamosios ir investicinės aplinkos gerinimo klausimai, verslumą skatinančios iniciatyvos ir kt., ir stengsis įgyvendinti naudingus miestui projektus. Spaudos konferencijoje R. Markūnas pasidžiaugė praėjusioje respublikinėje Dainų šventėje rajonui atstovavusiais 15 saviveiklos kolektyvų, dalis kurių į šventę vyko su nauja šokėjų apranga: „Buvome vieni iš „biedniausių“ Lietuvoje. Galima sakyti, kad šiemet ledai pajudėjo“. Valdantieji įsitikinę, kad šios kadencijos nuoseklus darbas stiprinant kultūros bazę ir Tarybos narių palaikymas davė vaisių. „Be to, kad dalis kolektyvų turėjo galimybę įsigyti naujus rūbus, šiais metais buvo renovuotas Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras, Tarybos sprendimu nustatyti nauji kultūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientai, o paskutiniame Tarybos posėdyje rugpjūčio pabaigoje buvo pritarta šių koeficientų padidinimui iš savivaldybės biudžeto. Šiais metais iš valstybės lėšų dviem bazinės mėnesinės algos dydžiais padidėjo visų kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai“, – kalbėjo savivaldybės vadovai. Spaudos konferencijoje nebuvo nutylėta ir apie spręstinas problemas. Pasak mero patarėjo, išlieka aktuali tautinių rūbų problema, taip pat trūksta instrumentų, kitų darbui būtinų priemonių (įgarsinimo aparatūros, kompiuterių, spausdintuvų ir pan.), kai kurios kultūros įstaigos dar neturi interneto, pastatams reikia remonto ar renovacijos (Veiverių KLC). Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai nepakanka finansavimo periodikai ir knygoms įsigyti. Daugelio bibliotekų patalpos neremontuotos, prastai šildomos, blogas apšvietimas.  

Įsibėgėja katilinės statybos darbai

Ant kulnų lipa naujasis šildymo sezonas, kuris šiais metais dar nežada būti lengvesnis. Mažesnę šildymo kainų naštą gyventojai turėtų pajusti nebent po metų, kai, Savivaldybės patikinimu, pradės veikti nauja katilinė, gaminanti šilumos energiją biokuru. Šilumą supirks ir gyventojams tieks UAB „Prienų energija“, kurios veiklos sutartis baigsis 2016 m. pavasarį. Administracijos direktoriaus A. Marcinkevičiaus teigimu, šiais metais gegužės 15 d. buvo pasirašyta sutartis su Jungtine veiklos partnerių grupe, kuri vykdo biokuro katilinės statybos darbus. Savivaldybė, talkindama akcinei bendrovei „Prienų šilumos tinklai“, yra suteikusi garantą, kuriuo įmonė pasinaudos imdama dalį paskolos, taip pat sudariusi darbo grupę iš visų sričių specialistų. Ši darbo grupė kartu su užsakovu dalyvauja susitikimuose su rangovais, kontroliuoja darbų eigą. Tiesa, kol kas darbai, pasak A. Marcinkevičiaus, vėluoja. Šiuo metu derinamas techninis projektas, atlikta ir užpajamuota darbų maždaug už 103 tūkst. Lt. Rangovas esą patikino, jog darbai įsibėgės, kai tik bus parvežtas katilas, o rangos darbai turėtų būti baigti 2015 m. gegužės 21 d. Bandomieji katilinės darbai turėtų prasidėti 2015 m. kovo – balandžio mėnesiais. Siekiant užtikrinti sklandų parengiamųjų ir bandomųjų darbų procesą, Savivaldybės vadovai dalyvavo ir susitikime su UAB „Prienų energija“ vadovais, kurie pažadėjo geranorišką paramą, o vėliau – supirkti šilumos energiją ir tiekti ją gyventojams iki savo veiklos sutarties galiojimo pabaigos, t. y. iki 2016 metų pavasario. Tikimasi, jog pastačius katilinę šilumos kainos gyventojams turėtų sumažėti. Tiesa, galutinę kainą patvirtins Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, gavusi šilumos gamintojo ir tiekėjo kainų pasiūlymus. Pasak spaudos konferencijos organizatorių, jei importuojamos rusiškos dujos, kaip kalbama, atpigs, tai centralizuotai tiekiama šiluma gyventojams turėtų atpigti dar šiais metais. Spaudos konferencijoje akcentuota, kad nuo pritarimo katilinės statybai ir sutarties pasirašymo ieškoma galimybių kaip galima pigiau pastatyti ekonomaizerį, o iki katilinės statybos pabaigos gauti kompensaciją iš LIFE programos. Užsiminta ir apie tai, kad dabar Savivaldybės biudžetinių įstaigų įsiskolinimas šilumos tiekėjams yra apie 400 tūkst. Lt, Savivaldybės administracijos – apie 40–50 tūkst. Lt.  

Vienas iš svarbesnių veiklos aspektų rajono keliai

Apie rajono kelių būklę ir perspektyvas kalbėjo administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė. Pasak jos, finansavimas kelių priežiūrai nėra didinamas – priešingai, jis dar buvo sumažintas. Nors Prienų rajono savivaldybė kelių priežiūrai gauna, rodos, nemažą finansavimą – 2 mln. 343 tūkst. litų, tačiau „liūto“ dalis, sakė administracijos vadovo pavaduotoja, tenka vietinės reikšmės kelių ir gatvių kasdienei priežiūrai: šiems darbams skiriama daugiau nei pusantro milijono ir tik 720 tūkst. Lt lieka kapitaliniam kelių remontui. Nežiūrint į tai, padaryta nemažai darbų. R. Zablackienė pasidžiaugė, kad šiais metais pavyko sutvarkyti šaligatvį prie Prienų ligoninės, taip pat sutvarkytas kelias Jiezno seniūnijoje, vedantis į stambiagabaričių atliekų aikštelę, po truputį asfaltavimo darbai juda ir didesniuose miesteliuose – Balbieriškyje, Pakuonyje, Veiveriuose. „Kelių priežiūra labai priklauso nuo seniūnų darbo su rangovais ir seniūnų reiklumo rangovams, kad vietinės reikšmės keliai būtų laiku, tinkamai prižiūrėti, o eksploatacinės išlaidos būtų kuo mažesnės“, – pabrėžė direktoriaus pavaduotoja, sugrįždama prie vykdomų projektų pačiame Prienų mieste. Čia, anot jos, jau baigta J. Lukšos g. rekonstrukcija, kainavusi beveik 100 tūkst. Lt, tvarkoma Sporto g., kuriai numatyta 440 tūkst. Lt. Tikimasi, kad jau pavasarį šios gatvės gyventojai ir visi važiuojantys automobiliais galės ja naudotis. R. Zablackienės teigimu, dar vienas laukiamas didelis projektas – kelio, vedančio į radiolokacinį postą, paruošimas. Projektas numatytas 7 metams, suskirstytas etapais ir šių metų etapui bus skirta 990 tūkst. Lt. „Labiausiai neramu, kaip atlaikys kelio atkarpa, kuri eina per Užuguosčio miestelį. Kelias asfaltuotas, tačiau asfaltas nėra tokios kokybės, kad atlaikytų sunkiasvorę techniką. Ilgų derybų metu Savivaldybei pavyko išsiderėti, kad ši kelio per miestelį atkarpa kitais metais bus sutvarkyta“, – patikino valdančiųjų atstovė. Meras V. Bujanauskas pridūrė, jog pavyko sutvarkyti Pieštuvėnų karjerą Stakliškių seniūnijoje, todėl nereikės vežti žvyro iš tolesnių vietovių ir mokėti už vieną mašiną tūkstantį litų. Mero nuomone, tokie karjerai turėtų atsirasti kiekvienoje didesnėje seniūnijoje. Kadangi šiuo metu yra rengiamas vidaus kelių specialusis planas, A. Marcinkevčius paragino visus savivaldybės gyventojus kreiptis į vietos seniūnijų seniūnus ir teikti pastebėjimus, pasiūlymus įtraukti kažkuriuos kelius į prižiūrimų vidaus kelių sąrašą arba kažkuriuos išbraukti.  

Juda į priekį ir daugiabučių modernizavimo darbai

Pasak mero V. Bujanausko, Prienų rajono savivaldybėje yra pritarta 15 iš 16 daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) arba, populiariai tariant, renovacijai. Renovacijai nepritarė Prienų m. Stadiono g. 8 namo gyventojai. Dauguma daugiabučių jau gavo ir banko pritarimą paskolai – pritarimo negavo Vytauto g. 30 namo gyventojai dėl didelių įsiskolinimų už šilumos tiekimą. Be to, per CPO jau yra nupirkti 11 daugiabučių namų rangos darbai. Šiuo metu vyksta Vytauto g. 32, Kęstučio g. 77, Balbieriškio miestelyje Jaunimo g. esančio daugiabučio namo (vadinamo mokytojų namo) renovacijos darbai, kurie bus baigti iki šių metų pabaigos. Papildomai parengti 2 daugiabučių namų atnaujinimo projektai Jiezne, deja, kol kas nėra perkančių šiuos darbus organizacijų. Mero teigimu, į antrąjį renovacijos etapą pakliuvo 30 daugiabučių namų, iš jų – 28 Prienuose ir 2 Balbieriškyje. Šį mėnesį vyks daugiabučių namų savininkų susirinkimai, kuriuose bus svarstomi pritarimo klausimai. Spaudos konferencijoje pateikta informacija apie darbo užmokesčio vidurkį Prienų rajone, kuris, kaip pasidžiaugė meras, kyla ir nėra paskutinis Kauno apskrityje: vidurkis, neatskaičius mokesčių, yra 1769,8 Lt ir viršija apskrities darbo užmokesčio vidurkį. Kauno teritorinės darbo biržos Prienų skyriaus duomenimis, nedarbo lygis Prienų rajono savivaldybėje išlieka pastovus.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close